Onze vrijheid wordt door onze eigen overheden bedreigd; niet door terroristen

Gepubliceerd op door | 26 reacties
Persoonlijk opiniestuk van Wiel Maessen

Bevrijdingsdag vieren we vanwege de overgave van de nazi’s in mei 1945. Dat is inmiddels zeventig jaar geleden. Maar in plaats van dit historische feit, lijkt het ons beter om eens stil te staan bij de staat van de vrijheid op dit moment. En die baart zorgen, heel veel zorgen.

Vrijheid wordt sterk gekoppeld aan het vrij zijn van een bezetter van buitenlandse origine. Maar is dat alles waar het om gaat?

Lees verder ->

Is de tijd rijp voor een nieuwe maatschappelijke revolutie?

Gepubliceerd op door | 2 reacties
Persoonlijk opiniestuk van Wiel Maessen

De ontruiming van het Bungehuis van de UvA en de nieuwe bezetting van het Maagdenhuis zijn een déjà vu voor me. Toen ik als 18-jarige in 1972 als eerstejaars ging studeren aan de Universiteit van Nijmegen, viel ik ook meteen midden in een bezettingsactie. Ook toen, net als nu, was de eis: meer inspraak en meer democratie in de universiteit. Deze bezettingen bleken later de eerste signalen te zijn van een meer veelomvattende fundamentele omslag die zich in de maatschappij aan het afspelen was.

Lees verder ->

Piratenpartij wil dubbel salaris gedeputeerden onmogelijk maken

De Piratenpartij wil dat de Provinciewet wordt aangepast, zodat gedeputeerden geen dubbel salaris meer kunnen ontvangen. De partij doet dit voorstel in reactie op het bericht dat Tweede Kamerlid Mark Verheijen (VVD) na zijn installatie in 2012 gedurende twee weken ook circa €4000,- aan salaris als gedeputeerde van de provincie Limburg heeft ontvangen. Deze doorbetaling is volgens de provincie gebaseerd op de Provinciewet, die stelt dat het salaris van een gedeputeerde moet worden doorbetaald tot een opvolger is benoemd.

Lees verder ->

Vrij van controledrift, bureaucratie en armoede met een basisinkomen

Persoonlijk opiniestuk van Matthijs Pontier

Door de toenemende robotisering van de samenleving is de tijd rijp om ons sociale stelsel drastisch te vernieuwen.

Door een toename van technologie en robots in de samenleving, wordt veel werk door mensen onnodig. Veel mensen reageren hier angstig op, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn hun baan kwijt te raken. Dit hoeft echter geen probleem te zijn. Wat er in feite gebeurt is dat robots onze taken overnemen en wij hierdoor meer tijd krijgen om te gaan doen wat we zelf leuk en zinvol vinden.

Lees verder ->

Basisinkomen nader bekeken

Persoonlijk opiniestuk van Gijs Overvliet

Binnen de Piratenpartij wordt het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen met belangstelling gevolgd. Het zou een oplossing bieden voor grote maatschappelijke problemen zoals werkloosheid en armoede. Experimenten in India en Canada hebben inderdaad aangetoond dat de maatschappij als geheel erop vooruit gaat. Alleen, er zitten een paar haken en ogen aan. Ook aan de genoemde experimenten.

Het experiment in Canada was niet onvoorwaardelijk. In dit experiment kreeg de armste 30% van de bevolking in Dauphine een bedrag van $19.000 per jaar.

Lees verder ->

Bestrijding van machtsconcentraties: energie

Persoonlijk opiniestuk van Wiel Maessen

In mijn vorige blog op deze site beschreef ik al hoe de politiek zich tegenwoordig vooral bezig houdt met macht krijgen, houden en uitoefenen, met betutteling tot gevolg. Subsidiariteit zou volgens dat artikel een tegengif kunnen vormen.

Maar de politiek werkt niet alleen op die manier. De politieke macht wordt op zijn beurt weer sterk beïnvloed door de lobby’s van de multinationals.

Zoals bijvoorbeeld de energielobby…

Lees verder ->