Bestrijding van machtsconcentraties: energie

Persoonlijk opiniestuk van Wiel Maessen

In mijn vorige blog op deze site beschreef ik al hoe de politiek zich tegenwoordig vooral bezig houdt met macht krijgen, houden en uitoefenen, met betutteling tot gevolg. Subsidiariteit zou volgens dat artikel een tegengif kunnen vormen.

Maar de politiek werkt niet alleen op die manier. De politieke macht wordt op zijn beurt weer sterk beïnvloed door de lobby’s van de multinationals.

Zoals bijvoorbeeld de energielobby…

Vorige maand kreeg ik via Facebook een Amerikaanse webpagina door waarin melding werd gemaakt van een opmerkelijke overheidsbeslissing: een woonhuis dat zichzelf ontkoppeld had van het elektriciteits- en waterleidingnet en zelf het eigen afval verwerkte, werd gesommeerd zich weer aan te sluiten en de bijbehorende rekeningen weer te gaan betalen. Voor iemand die zich al jaren bezighoudt met de mogelijkheden voor decentrale energievoorziening, zoals ik, was dit een opmerkelijk bericht.

De belangen van de energiebedrijven zijn natuurlijk enorm: in de laatste decennia zijn er miljarden gestoken in kolen-, gas-, olie en kernenergiecentrales, en al die investeringen zullen op den duur toch door de afnemers terugbetaald moeten worden. Zolang alternatieve decentrale opwekking met bijvoorbeeld zonne-energie maar een beperkt percentage van de totale energiebehoefte levert, is er voor die maatschappijen nog niet zo veel aan de hand. Maar ze zullen niet blij zijn als op een gegeven moment iemand met een apparaat op de markt komt dat goedkope decentraal opgewekte energie mogelijk maakt.

Toen in december 2007 een Apache helikopter een hoogspanningsleiding kapot vloog boven de Waal, kwam de hele Bommelerwaard dagenlang zonder stroom te zitten. Tienduizenden huishoudens waren verstoken van stroom, waardoor verwarmingsinstallaties niet meer werkten en en mensen bij kaarslicht maar weer spelletjes aan tafel gingen doen omdat radio en TV het uiteraard ook niet meer deden. Er werd heel veel kou geleden en generatoren waren niet aan te dragen.

Ik woonde in die tijd zelf in de Bommelerwaard op een boot met aan boord een dieseltank van 500 liter. Daarop draaiden de centrale verwarming en een eigen generator om stroom op te wekken. De boot was niet afhankelijk van de hoogspanningsleiding boven de Waal, en daardoor konden we elke dag mensen uit de buurt een gezellige warme plek aanbieden om te ontsnappen aan de ijskoude temperatuur in de eigen woning. Het woongenot van de boot was niet veranderd door de calamiteit aan de wal.

We zijn er allemaal aan gewend: de basis-energievoorziening voor je woning, stroom en gas, komen beide via externe energieleveranciers naar binnen. Daar betaal je voor wat deze leveranciers je vragen. Óf en welk soort energie er geleverd wordt is daarmee niet onder je eigen controle. Als er een calamiteit in de buurt is, kan dat je nutsvoorzieningen in gevaar brengen. Dat merkten de bewoners van een aantal steden pas nog toen gasleidingen plotseling vol water kwamen te staan en ze verstoken raakten van gas en dus geen verwarming meer hadden en niet meer konden koken. Je bent dus met centrale energievoorzieningen aan de leveranciers overgeleverd.

Daarnaast speelt veiligheid een rol. De gevolgen van ongevallen met onderdelen van centrale energievoorzieningssystemen zijn ingrijpend. Een terrorist hoeft maar één verdeelstation op te blazen om grote gebieden zonder gas of elektriciteit te laten komen. Kleinschalige systemen zijn in die optiek inherent veilig, en mocht je eigen energievoorziening uitvallen, dan kun je dat ondervangen door lokale grids op te zetten waardoor een huisinstallatie door kan draaien met de restenergie van je lokale grid. En als je deze grids weer koppelt, mag zelfs een heel grid uitvallen zonder verstoken te raken van energie.

Decentrale energie

gridDie onafhankelijkheid van de nutsvoorzieningen op de boot beviel me wel, dus toen ik naar de wal verhuisde, wilde ik dat ook graag bij mijn nieuwe woning zo gaan organiseren. En dat was voor mij de start van een speurtocht naar alternatieve, milieuvriendelijke en zo goedkoop mogelijke eigen energievoorziening, onafhankelijk van de ‘powers that be’ in die sector.

Uiteraard kom je dan eerst terecht bij de alternatieven die aanbevolen worden door overheid en bedrijfsleven: zonnepanelen en een windmolentje in de tuin. Zonnepanelen liggen nu op mijn dak, maar de opbrengst, vergeleken met de aankoopkosten, valt toch best wel tegen. De terugverdientijd is daardoor toch langer dan de producenten van zonnepanelen je voorspiegelen. De zon schijnt ‘s nachts nu eenmaal niet en in het Nederlandse klimaat laat de zon zich zelfs overdag vaak niet zien. Wind heeft dat euvel niet, maar een windmolen blijkt pas echt wat op te leveren vanaf windkracht 4. Ondanks dat ik hier in erg open gebied woon, haal ik dat meestal niet, dus ben ik maar niet aan dat (kostbare) experiment begonnen.

Dus waarom niet eens wat verder gekeken dan de neus lang is?

Exotische energie

Nou wil het toeval, dat een vriend van mij al jaren bezig is met wat ik voor het gemak maar ‘exotische energievormen’ noem. Hij heeft me enthousiast gemaakt voor deze ontwikkelingen – ik houd van ‘out-of-the-box’ denken.

Onder deze exotische energievormen vallen energiegeneratoren die geen gebruik maken van fossiele brandstoffen – zoals motoren die op water draaien, magneetmotoren, koude fusie, waterstofgeneratoren, edelgasgeneratoren en de meest uiteenlopende andere energiebronnen. Veel van die benaderingen vinden hun inspiratie in de kwantumfysica, een theorie die mathematisch aantoont dat het overal om ons heen barst van de energie. Voor de uitvinders is de uitdaging om het juiste kraantje aan te boren teneinde die energie af te tappen..

Er is veel kaf onder het koren in dat wereldje, maar mocht er ook maar één van die honderden uitvinders een apparaat ontwikkelen dat goedkope, decentrale energie oplevert, dan is dat een doorbraak van enorme omvang. Niet alleen voor de westerse wereld, maar zeker ook voor het armere deel van de wereld. Realiseer je, dat dan bijvoorbeeld het probleem van de gasleveringen door Rusland of de rol van het Midden-Oosten totaal anders worden. De wereld gaat dan politiek helemaal op zijn kop en sommige oorlogen (olie) hebben totaal geen zin meer.

Hebben deze uitvinders uiteindelijk een werkend apparaat, dan zou je verwachten dat financiers uit de hele wereld er op zouden duiken. Maar het tegendeel is waar: het blijft oorverdovend stil wanneer ze met een financieringsvraag de markt opgaan. Zelfs de Bill Gates’en en Elon Musk’en van deze wereld stoppen er geen cent in. Waarschijnlijk speelt daarbij de slechte naam die deze sector heeft een rol, of misschien is het dat mensen zich niets bij dit soort ontwikkelingen kunnen voorstellen.

Overheid

Innovatie naar kleinschalige energievoorziening lijkt door de gevestigde energie-gerelateerde industrieën als eng te worden ervaren. Een transitie van centrale opwekking naar decentrale, kleinschalige, milieuvriendelijke en betaalbare energieopwekking zou door de overheid aangemoedigd en gefaciliteerd moeten worden, maar ook vanuit daar blijft het stil. Waarom niet eens een prijs uitgeloofd voor de eerste uitvinder die een dergelijk, werkend apparaat heeft ontwikkeld? Een geldprijs waarmee meteen de verdere productontwikkeling kan worden betaald zou de wegen openen om zo’n apparaat snel breed uit te rollen.

De ontwikkelingen gaan momenteel zó snel, dat ik er van overtuigd ben dat binnen vijf tot tien jaar, tegen de verdrukking in, ik mijn eerste exotische (bijna)gratis energieopwekker in huis zal hebben. Zo snel gaan de ontwikkelingen op dit moment.

Interesse gewekt?

Deel via social media:
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

10 comments on "Bestrijding van machtsconcentraties: energie"

 1. Waarom niet eens een prijs uitgeloofd voor de eerste uitvinder die een dergelijk, werkend apparaat heeft ontwikkeld?
  Toch geen patent hoop ik? 😉 Overigens lijkt het me praktischer om in plaats van een geldprijs gewoon wetenschappelijk onderzoek hiernaar te financieren, voor zover dat nog niet gebeurt.

 2. Een mooi idee, gedecentraliseerde energie, en zeker een goed programmapunt voor de PP. Maar we moeten ons niet laten verleiden door pseudowetenschappelijke onzin. De sector heeft terecht een slechte naam, en als we als partij een redelijk en haalbaar beleid will voorstellen moeten we werken binnen wat mogelijk is. NIet alleen politiek, maar ook wat betreft de natuurwetten.

 3. De kwantummechanica heeft twee dingen waar de pseudowetenschappers wild van worden op energiegebied (buiten het feit dan de meeste mensen de theorie niet kennen):
  1. Energiebehoud kan geschonden worden (zie bijvoorbeeld http://nl.wikipedia.org/wiki/Tunneleffect ). Maar deze effecten zijn altijd zeer tijdelijk van aard, en niet direct waarneembaar.
  2. Het laagste energieniveau is meestal niet nul. De zogenaamde zero-point-energy probeert deze energie te winnen. Het probleem is alleen dat de absolute waarde van energieniveaus geen verschil maakt. Wil je energie halen uit een systeem, moet je het van een hoog naar een laag energieniveau brengen, en er is geen lager energieniveau dan het grondniveau. Het is een beetje als waterkracht uit het IJsselmeer proberen te halen door er een gat naast te graven in de grond. Niet erg effectief.

  Dat laatste geldt ook voor het thermodynamisch gegeven dat overal om ons heen energie in de vorm van warmte is: Ook die is alleen te winnen als je een belangrijk deel van die warmte ergens op een koudere plaats weet te dumpen.

 4. Leuk stuk, maar niet volledig. Wat Frank Wijnans al zegt, energie uit de wetten van kwantummechanica klinkt heel leuk, maar zo klinken veel perpetuum mobiles ook. Er is tot op dit moment gewoon nog geen goed alternatief gekomen. En dat er geen investeringen zijn is ook niet waar, alleen blijkt keer op keer maar weer dat er ergens een addertje onder het gras zit. Er zijn zeker veel grote belangen bij de gevestigde orde, maar als master student energiewetenschappen ben ik zelf nog niks tegen gekomen wat echt op een economische manier kleinschalig energie kan produceren. Zonnepanelen zijn wel op dit moment gewoon de meest rendabele kleinschalige optie. We kunnen daar nog veel meer van gaan verwachten trouwens, er staan veel interessante ontwikkelingen op dit gebied.

  Het is ook niet zo dat er niet wordt gekeken naar decentrale opwekking of lokale grids (smart grids of micro grids in vaktermen). Distribution System Operators (netwerkbeheerders) zoals Stedin, Enexis, maar vooral Alliander zijn bezig met verschillende projecten en onderzoeken. Ook bedrijven daarom heen (GDF Suez, DNV GL, Movares) zijn bezig met toegepast onderzoek op dit gebied. Google anders even op het project Smart Grids: Rendement voor Iedereen en zie zelf wat er gebeurt.

  Energie is een wondere wereld, maar voldoet in feite altijd aan de wetten van behoud van energie. Wel zo gemakkelijk. Betekent niet dat we niet uit moeten kijken naar grote onverwachte ontwikkelingen, maar voorlopig lijkt daar niet veel van te komen.

  Ik ben niet iemand om alleen commentaar te leveren, dus mocht de PP iemand zoeken om mee te sparren over het energiebeleid, dan meld ik me bij deze aan (ik ben te bereiken via het ingevulde emailadres).

 5. Telekom en energie zijn veel te machtig.
  .
  De “slimme” energiemeter gaat de energiereuzen alle informatie over ons verstrekken. STOP de “slimme” meter zo lang het nog kan want hun macht wordt veel te groot.
  .
  Maak een partij leus.
  U bent dom als u een slimme energiemeter neemt.

 6. http://www.skepsis.nl/blog/2010/05/tu-delft-onderzoekt-perpetuum-mobile/

  Het “TU Delft” Artikeltje wat bij “Bronnen” naar is verwezen is aanzienlijk discutabel. Sterker nog, dat heeft een deuk geslagen in de reputatie van de TU.
  ( En nu dus ook in die van PPNL. )

  Een aantal quotes uit de comments van skepsis.nl


  Zie ook deze lezing over ufo’s van dr. ir. Coen Vermeeren, die de bijeenkomst met Yildiz organiseerde. Complotdenkers zoals Steven Greer en Stanton Friedman zijn voor hem betrouwbare autoriteiten. Hij hecht ook veel waarde aan spectaculaire ooggetuigenissen. Wie meer wil weten verwijst hij naar niburu.nl en ufowijzer.nl. De vrije energie komt aan het slot ook nog even ter sprake (want daar beschikken ufo’s natuurlijk al lang over). Vermeeren lijkt niet op de hoogte te zijn van kritische literatuur over de gevallen die hij noemt. Hij haalt zijn kennis van ufosites, bestsellers en populaire tv-shows. In Nederland wordt deze kennis naar zijn oordeel onderdrukt.”

  “Een generator van onuitputtelijk energie heeft geen schakelaar met een “uit”-stand!”

  1. De politieke keuze is dat alle alternatieven bekeken moeten worden. Dat sommige daarvan technisch heel snel bekeken zijn, doet daar niks aan af.
   Het is in ieder geval beter dan alles afschrijven met “binnenkort hebben we kernfusie”, of “we moeten alles op thorium zetten”….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.