Webshop

Bezoek
onze webshop
Lees meer

Waarom piraten?
lees onze standpunten
Lees meer

newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
direct in je inbox!
Abonneer

Nieuwste artikelen van de Piratenpartij

Voor de ALV: Samenvatting Statuten & Huishoudelijk Reglement

Gepubliceerd op door | Reageren

Op zondag 28 februari heeft de Piratenpartij Nederland een Algemene Ledenvergadering waar voorstellen voor nieuwe statuten en een nieuw Huishoudelijk Reglement besproken zullen gaan worden en ter stemming gebracht.
Om jullie te helpen bij het inlezen hebben we een overzicht gemaakt van wat de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijorganen zijn in deze nieuwe reglementen.

Continue reading ->

Onder last

Zonder last of ruggespraak – het is een overblijfsel uit de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Daarin dienden afgevaardigden steeds naar hun eigen opdrachtgevers te gaan voor overleg; iets dat dagen duurde en besluitvorming onnodig vertraagde. Daarnaast is een algemene opvatting dat een volksvertegenwoordiger zich bij het komen tot zijn standpunt niet dient te laten leiden door deelbelangen, maar door het algemeen landsbelang. Om hierbij te helpen is grondwettelijk vastgelegd dat een vertegenwoordiger zonder last en ruggespraak moet stemmen.

Continue reading ->

Participeer: schrijf een Kamerlid aan voordat wet Computercriminaliteit III een feit is

Inmiddels heb je vast al gehoord over de wet Computercriminaliteit III: één van de meest bekritiseerde wetsvoorstellen tijdens een internetconsultatieronde. Deze heeft een tijdje op de plank gelegen, maar door de recente verschrikkelijke gebeurtenissen in Parijs ziet ons Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn kans schoon om deze zeer verregaande en veel bekritiseerde wet door de Kamer heen te loodsen. Hiervoor is deze nu dan eindelijk vlak voor de kerst aangeboden aan de Tweede Kamer.

Continue reading ->

Het dagboek van Anne Frank is een cadeautje voor 2016

Op 1 januari 2016 verviel het auteursrecht op het dagboek van Anne Frank en ook op Mein Kampf van Adolf Hitler.

Het wettelijk auteursrecht vervalt 70 jaar na de dood van de makers en pas dan vallen de teksten onder het publiek domein. Dat betekent dat iedereen deze boeken dan overal mag publiceren, zonder dat het auteursrecht van anderen kosten of andere hindernissen oplevert.

De rechten op de Nederlandse vertaling van Mein Kampf werden tot nu toe geclaimd door de Nederlandse Staat en die heeft heruitgave van het boek verboden.

Continue reading ->

Zo doe je er echt toe in de participatiesamenleving

Gelukkig nieuwjaar! Inmiddels is het alweer 2016 en het lijkt er helaas dan ook op, dat we nog een jaar langer met het ‘beste’ kabinet blijven zitten. Wonder boven wonder heeft het huidige kabinet crisis na crisis overleefd, al is dat op zich niet zo verwonderlijk als je weet dat de PvdA dit als een doel op zich ziet. Een van de grootste stokpaardjes van dit kabinet is de participatiesamenleving;

Continue reading ->

De ingezette afbraak van ons democratisch stelsel

Iedereen die het nieuws een beetje volgt zal het nieuws met betrekking tot de Eerste Kamer niet zijn ontgaan. ‘De Eerste Kamer is er enkel om wetten te controleren’ roept de een, ‘afschaffen!’ roept een ander. Thorbecke noemde het ‘een huis zonder grond en doel’. Het is niet toevallig dat de Eerste Kamer nu zo in het nieuws is. Je hoort immers vrijwel nooit iets over deze Kamer tot de Tweede Kamer vindt dat ze iets niet goed doen.

Continue reading ->