FAQ

Wie zijn we en wat doen we?

Waarom heten jullie de Piratenpartij?

Zie onze ‘Achtergrond‘ pagina.

Wat wil Piratenpartij Nederland bereiken?

We willen de wetgeving moderniseren naar de huidige en toekomstige informatiesamenleving.
Het is de hoogste tijd nu in het internet tijdperk waar vooral bedrijven en lobbyisten de scepter zwaaien en de overheid achteraan loopt dat, er een partij opstaat voor (digitale) burgerrechten.
Zie ook ons partijprogramma.

De hervormingen die wij nastreven zullen een grote invloed hebben op onder andere cultuur, zorg, onderwijs, innovatie en de economie. Ook zullen de rechten van de burger beter gewaarborgd worden.
Ons bestaan is een direct gevolg van alle veranderingen die door digitalisering zijn ontstaan.
Zie ook onze standpunten en ‘Achtergrond‘ pagina.

Zijn er al niet genoeg partijen?

De Piratenpartij heeft zijn eigen consistente verhaal. Het is zo dat veel van onze kernpunten in de programma’s van andere partijen is terug te vinden, maar het is ook erg van belang hoe de verschillende standpunten tegen elkaar afgewogen worden. Alle partijen vinden privacy belangrijk, maar alleen de Piratenpartij zal hierop niet beknibbelen voor een ander ideaal.
De Piratenpartij is ook voor een brede vertegenwoordiging in de politiek van wat er in de maatschappij leeft. De zogenaamde “versplintering” zien wij vooral als een probleem voor partijen die graag de macht naar zich toetrekken om niet samen te hoeven werken.

Wat bedoelen jullie precies met een transparante overheid?

Wij willen overal waar mogelijk en haalbaar dat informatie over, door en voor de overheid in een duidelijke en transparante manier wordt gepubliceerd. Denk dan bijvoorbeeld aan het openbaar maken van besluitprocessen zoals de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) en onderzoeksinformatie waarop beslissingen zijn gebaseerd.

Hoe lang bestaat de Piratenpartij?

De Piratenpartij is in Nederland in 2006 opgericht als informele vereniging en als politieke partij op 10 maart 2010.

Doet de Piratenpartij mee aan de verkiezingen?

Piratenpartij Nederland doet sinds 2010 mee aan de landelijke verkiezingen.
Daar waar een lokale of provinciale Piratenpartij er klaar voor is, doen we ook aan gemeenteraad- en provinciale verkiezingen.
Sinds 2014 hebben we een zetel in Amsterdam West.
In 2014 hebben we ook mee gedaan aan de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Bij de Provinciale Staten verkiezing 2015 hebben we in Noord-Holland 1% van de stemmen gekregen. Dat was helaas niet voldoende voor een zetel. Maar als de Piratenpartij bij de volgende landelijke verkiezingen 1% van alle stemmen zou krijgen, is de eerste Tweede Kamerzetel een feit!

Zijn jullie plannen nadelig voor artiesten en auteurs?

Artiesten en auteurs hebben een heel distributiesysteem nodig om hun publiek te bereiken. Voor het internet was de distributie in handen van een industrie die met zeggenschap over de distributiekanalen enkele artiesten en auteurs ondersteunde. Deze industrie probeert nu die situatie vast te houden, terwijl de distributie steeds makkelijker wordt. De Piratenpartij wil de overgang mogelijk maken naar een systeem waar auteurs en artiesten zelf veel meer de ruimte krijgen.

Waarom zou ik als auteur stemmen op een partij die mijn rechten wil indammen?

Onderzoek wijst uit dat jouw inkomsten uit auteursrecht vooral uit de eerste paar jaar komen. Daarna gaan ze vooral geld opleveren voor advocaten die je collega’s het leven zuur maken. Veel auteursrechtelijk beschermd werk verdwijnt achter slot en grendel omdat na een aantal jaren niet meer duidelijk is wie de rechten nu heeft. Daar heb jij als auteur ook niets aan. De Piratenpartij is tegen de uitwassen waar de gebruikers, maar zeker ook de auteurs, zelf veel last van hebben.

Mogen wij gratis alles downloaden, als jullie wetsvoorstellen worden aangenomen?

Jij als particulier wel. Wij vinden dat bedrijven, instellingen en organisaties die geld verdienen met creatieve werken de artiest of auteur mee moeten laten delen in de verdiensten van deze bedrijven.
Bedrijven, instellingen en organisaties zullen dus rechten moeten afdragen aan de desbetreffende artiest, maar jij als persoon mag het gratis downloaden en verspreiden, zolang je er geen geld voor vraagt.
Werken die ouder zijn dan vijf jaar, vallen volgens ons voorstel in het publieke domein en mogen dus ook door bedrijven gratis worden gebruikt.
Het staat iedereen natuurlijk vrij een concert te bezoeken, merchandise te kopen of gewoon als blijk van waardering te doneren aan artiesten, zoals bij het open source model ook gebeurt.

Vanaf wanneer gaan deze vijf jaar in?

De periode van vijf jaar voordat een werk in het publieke domein valt, gaat in op het moment dat de auteur of de uitgever het werk publiceert.
Dit betekent dat het de auteur vrij staat om het werk een tijd niet uit te brengen, en nog steeds gebruik kan maken van zijn rechten op het werk gedurende de periode van vijf jaar.

Waarom kiezen jullie voor 5 jaar?

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat 3 tot 7 jaar de sweet spot is voor auteursrechtelijke werken, terwijl de huidige term tot 70 jaar na de dood van de artiest is.
Wij kiezen hier het gemiddelde van de onderzoeksresultaten: deze termijn geeft auteurs de kans hun geld terug te verdienen waarna het werk vrij komt voor iedereen. En men wordt gestimuleerd op basis van gelijke kansen nieuwe werken te creëren.

Hoe kan ik de partij steunen?

Waarom zou ik lid worden?

Als jij je in onze standpunten kunt vinden kun je Piratenpartij extra steunen door lid te worden.
Daarnaast hopen we dat je (regelmatig) een bijeenkomst bij jou in de buurt wilt bijwonen en je stem echt wilt laten horen.

Hoe kan ik lid worden?

Hier!

Hoe kan ik helpen?

Vrijwilligers kunnen we altijd heel goed gebruiken. Voor hele kleine tot hele grote zaken.
Voor meer informatie, kijk onder het kopje. ‘Help mee!

Kan ik ook helpen zonder lid te zijn?

Ja! Iedereen die beschikt over tijd kan meehelpen. Daarvoor hoef je niet per se lid te worden. Surf naar ‘Help mee!‘.

Ik heb een idee. Dit moeten jullie echt weten! Bij wie kan ik terecht?

Is het een plan voor een actie waar je steun voor zoekt bij andere Piraten, dat kun je op het forum terecht (account aanmaken is vrij) of op de IRC(chat).

Achtergrond

Wat is het ‘wig effect’?

Het ‘wig-effect’ beschrijft de manier waarop wij bij de coalitievorming een grote rol willen spelen. Bij het bewerken van hout sloeg men een wig in een opening tussen twee delen van een werkstuk en op deze manier kon men een grote kracht uitoefenen. Wij willen op vergelijkbare wijze met een beknopte lijst van standpunten een grote invloed uitoefenen binnen de coalitie. Zeker in een versplinterd politiek landschap zoals Nederland kan een kleine partij al het verschil maken tussen een meer- of minderheid.

Wat vinden jullie van de andere partijen die aandacht besteden aan het internet, privacy en auteursrecht?

Bij de Piratenpartij weet je waar je op stemt. Bovendien gaat onze visie over deze zaken veel verder dan bij andere partijen.
Bij andere partijen zul je nooit zeker weten op welke punten zij concessies gaan doen. Bovendien nemen ze vaak losse standpunten in, in plaats van te handelen vanuit een complete visie.

Wat is de Uppsala-verklaring?

De Uppsala-verklaring laat zich het beste uitleggen door hem zelf te lezen.

Wat is jullie relatie met ‘The Pirate Bay’?

De Piratenpartij heeft geen officiële banden met The Pirate Bay. Wel delen we de visie op het recht om cultuur te delen en burgerrechten te behouden.