Privacybeleid

Een boel websites op internet volgen je online. Deze website doet dat niet. Het verbindt niet met Facebook, Gravatar, Google of andere diensten die hun gebruikers bespioneren. Een access log wordt niet bijgehouden.

Je browser stuurt mogelijk data naar piratenpartij.nl. Hoewel deze informatie niet opgeslagen wordt, is het mogelijk zichtbaar voor je ISP of overheid. Wij raden aan om hier maatregelen tegen te treffen, door bijvoorbeeld je user agent string te spoofen en door proxies of I2P gebruiken om je IP-adres te verbergen.

Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. Deze websites hebben de mogelijkheid om data te verzamelen over jouw online gebruik. Dit gedrag valt buiten controle van de Piratenpartij, en wij raden aan om preventieve maatregelente treffen door bijvoorbeeld proxies of I2P te gebruiken en een vrije software-browser te gebruiken. De Piratenpartij raadt onder andere GNU IceCat aan met de Disconnect, AdBlock Edge en HTTPS Everywhere extensions, en voor geavanceerde gebruikers, NoScript en RequestPolicy Zorg er ook voor dat de “Do Not Track”-optie ingeschakeld is in je browser, gebruikelijk te vinden onder privacyinstellingen.

Deze website verplicht gebruik van HTTPS om je privacy te beschermen en om de dataintegriteit van deze website te garanderen. Afhankelijk van de instellingen van je browser kun je mogelijk een OCSP of CRL request sturen naar de Let’s Encrypt certificaatautoriteit om informatie te ontvangen of het certificaat van deze website nog geldig is. Dit gedrag is buitenom de controle van de Piratenpartij en je wordt aangeraden om je browser dusdanig te configureren om dit gedrag te vermijden, zeker bij schimmige CA’s.

Deze website gebruikt geen tracking cookies, maar kan functionele cookies gebruiken om diverse data op te slaan, zoals wanneer je je aanmeldt. Als dit voor jou problematisch is, kan deze functionaliteit in vrijwel elke browser uitgeschakeld worden.