ANBI

De Piratenpartij beschikt over ANBI-status. Dit betekent dat wij volledig vrijgesteld zijn van “schenkbelasting en erfbelasting”, oftewel, de belasting die anders betaald zou worden met betrekking tot je donaties. Wij zijn per 1 januari 2014 wettelijk verplicht de volgende informatie te publiceren:

Naam instelling
Piratenpartij

RSIN-nummer
822141681

Contactgegevens
Internetadres: https://piratenpartij.nl
E-mail: bestuur [at] piratenpartij [dot] nl
Kogerstraat 44, 1791 ET  Den Burg
Internetadres: https://piratenpartij.nl
E-mail: bestuur [at] piratenpartij [dot] nl

Doelstelling
Actie te bedrijven in de ruimste zin van het woord, zoals omschreven in een door de ledenraad vastgesteld programma van uitgangspunten. In het bijzonder streeft de partij naar bescherming van burgerrechten en -vrijheden; vrij gebruik van en toegang tot informatie en technologie;  en transparantie van het politieke bestel en de overheid.

Beleidsplan
Het beleidsplan kan hier worden gevonden.

Namen van de bestuurders
Vincent van der Velde – Voorzitter
Gertjan Kleinpaste – Secretaris
Frodo Dooijewaard – Penningmeester

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid is dat er geen beloning bestaat binnen de Piratenpartij. Simpel gesteld: de partij werkt enkel op geheel vrijwillige basis.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Een formeel verslag van de uitgeoefende activiteiten kan worden teruggevonden in de notulen.

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording kun je hier vinden.

Tevens is de volledige historie van inschrijvingen bij de KvK te vinden op onze wiki. Ook kun je een digitaal uittreksel downloaden, welke middels cryptografisch certificaat is ondertekend door de KvK.