Het dagboek van Anne Frank is een cadeautje voor 2016

Op 1 januari 2016 verviel het auteursrecht op het dagboek van Anne Frank en ook op Mein Kampf van Adolf Hitler.

Het wettelijk auteursrecht vervalt 70 jaar na de dood van de makers en pas dan vallen de teksten onder het publiek domein. Dat betekent dat iedereen deze boeken dan overal mag publiceren, zonder dat het auteursrecht van anderen kosten of andere hindernissen oplevert.

De rechten op de Nederlandse vertaling van Mein Kampf werden tot nu toe geclaimd door de Nederlandse Staat en die heeft heruitgave van het boek verboden.

Lees verder ->

TTIP: De lettersoep die onze democratie om zeep helpt. Kom zaterdag demonstreren!

TTIP is een vrijhandelsverdrag dat volgens voorstanders banen zal opleveren maar het biedt alleen werkzekerheid aan dure advocaten, niet aan gewone mensen.

Aanstaande zaterdag is de wereldwijde demonstratie tegen TTIP, de latest and greatest in een reeks internationale verdragen. CETA, TTP, TTIP, en daarvoor ACTA, zijn afkortingen van verdragen waarmee afspraken worden gemaakt op internationaal niveau, boven de nationale rechtsorde en daarmee boven elke rechtsorde behalve de eigen. Deze afspraken worden gemaakt onder invloed van multinationals,

Lees verder ->

Het Europese gevecht voor de panoramavrijheid

Gepubliceerd op door | 3 reacties

In Nederland is er de ‘panoramavrijheid’. Dat wil zeggen dat je gewoon buiten een foto mag maken zonder dat je je druk hoeft te maken of er niet per ongeluk een auteursrechtelijk beschermd werk op staat. Dat lijkt zo vanzelfsprekend dat niemand zich er druk om maakt, behalve enkele kunstenaars.

Dat maakt het afbreken van panoramavrijheid een ideaal lobbyobject. Er is veel te winnen voor enkelen en de massa protesteert niet.

Lees verder ->

TTIP is intellectuele eigendom en geschillenbeslechting, heeft niets met vrijhandel te maken

De ontwikkeling van de kenniseconomie zou het speerpunt moeten worden van economische groei om uit de crisis te komen. Echter, de intellectuele eigendom bepalingen in CETA en TTIP lijken grote gevestigde ondernemingen te bevoordelen, ten koste van middelgrote bedrijven en startups, die met innovatieve technieken waarde kunnen creëren voor de economie, en voor groei van de werkgelegenheid zorgen.

Lees verder ->

TTIP, het grote Monopoly Spel

Opiniestuk van Wietze Brandsma

Pas op voor de holle economische belofte van het TTIP verdrag

Pas op voor de holle economische belofte van het TAFTA/TTIP verdrag tussen de VS en de EU.

De claims over de economische impact van TTIP, zijn niet alleen zeer bescheiden, ze zijn fundamenteel misleidend. De in opdracht van de Europese Commissie gebruikte economische modellen, zijn van de soort die bekend staan als Computable General Equilibrium (CGE) modelling,

Lees verder ->

De macht van informatie: narratief

Opiniestuk van Thijs Markus

We lopen er makkelijk aan voorbij, hoe de verhalen die we meedragen onze beleving van de wereld scheppen. Hoe we herkennen en onthouden. Welke beperkingen dat heeft, en welke mogelijkheden. De wereld om ons heen wordt meer dan ooit tevoren geschapen aan de hand van onze activiteiten, activiteiten die voortvloeien uit ons begrip en onze wensen voor de wereld. Centraal in al deze dingen ligt het narratief (de verhaallijn): het verhaal dat orde brengt in de chaos van het bestaan.

Lees verder ->