Kabinet manipuleert economie tegen de burger met het afschaffen van de dividendbelasting

Tweede Kamer
Interieur van het Nederlandse Parlement

De vennootschapsbelasting wordt lager en de dividendbelasting wordt afgeschaft“, zei de koning in de troonrede. Het ‘groot verhaal’ van Rutte III was tot nu toe vooral het plan om de dividendbelasting af te schaffen.

Kiezers tegen afschaffing dividendbelasting

Het afschaffen van de dividendbelasting is een duur cadeautje voor een paar multinationals en levert straks misschien maar circa tien arbeidsplaatsen extra voor Nederland op. Vanaf 2020 gaat jaarlijks zo’n 2 miljard euro naar buitenlandse beleggers. Steeds meer kiezers zijn er dan ook tegen dat de dividendbelasting wordt geschrapt.

Elders mislukt, sancties dreigen

De kans op sancties vanuit de Europese Commissie is groot, wanneer het kabinet niet in staat zal zijn de plannen te verantwoorden. Maar empirisch is het ook onwaarschijnlijk.

Volgens econoom Bas Jacobs is het beste recente economische onderzoek naar de dividendbelasting, dat van Danny Yagan (UC Berkeley) in de American Economic Review, een van de hoogst aangeschreven economietijdschriften. Zijn bevinding is dat de verlaging van de dividendbelasting in de VS in 2003 nul (!) effect heeft gehad op de bedrijfsinvesteringen en de lonen, maar wel de dividenduitkeringen van bedrijven met minimaal 20 procent heeft verhoogd.

De winsten gaan omhoog, de lonen niet

De politici in Den Haag zijn overmatig vriendelijk om het grootbedrijf te behouden. Terwijl datzelfde grootbedrijf de inkomens van die burgers ook in tijden van groei drukt: de gewone man wordt onderbedeeld, de grote jongens blijven buiten schot.

MonopolyMachtsconcentratie nekt de economie

De toenemende macht van grote bedrijven kan een verklaring zijn voor de wereldwijd achterblijvende lonen en inflatie. Bedrijven hebben monopolistische macht over de lonen, dat nekt de economie.

De economie wordt gemanipuleerd om rijkdom naar een kleine elite door te sluizen

Mensen voelen steeds meer dat de economie wordt gemanipuleerd tegen hen, maar kunnen niet helemaal begrijpen hoe en waarom. Het heeft mensen ertoe gebracht om uit te halen naar immigranten, handel en technologie, en om zelfs de hoop te verliezen dat dingen überhaupt kunnen veranderen. Dat we zoveel macht hebben gegeven aan de aandeelhouders en topbestuurders is een belangrijk deel van het probleem.

Achteruitgang economische zekerheid verklaart ook opkomst populisme

Burgers voelen zich steeds machtelozer in de hedendaagse economie. Afnemende bestaanszekerheid verklaart ook waarom steun aan het populisme nu groter is dan dertig jaar geleden. Opgroeien en overleven als vanzelfsprekend beschouwen maakt mensen meer open voor nieuwe ideeën en toleranter voor buitenstaanders. Onzekerheid heeft het tegenovergestelde effect, en stimuleert een autoritaire reflex waarin mensen zich scharen achter sterke leiders, met sterke solidariteit binnen de groep, afwijzing van buitenstaanders en rigide overeenstemming met groepsnormen.

Ik hou van een weinig concurrentieAandeelhouders zijn niet de eigenaar van bedrijven

Aandeelhouders zijn een van de vele zakelijke stakeholders. Ze zijn eigenaar van de aandelen, niet van de firma. Bedrijven zijn onafhankelijke rechtspersonen die zichzelf bezitten. Het bedrijfseigenaarschap van de aandeelhouders is een hardnekkige juridische fictie bedacht door wijlen ‘Chicago School‘-econoom Milton Friedman die als eerste het begrip ‘aandeelhouder-eerst-kapitalisme’ in zwang bracht in 1970; economisch gezien is de aandeelhouder verschaffer van achtergesteld krediet. Een aandeel geeft aanspraak op een deel van de winst.

De economie is een immense samenleving van werknemers, klanten en gemeenschappen, en we moeten niet toestaan dat een handjevol mensen die verstikt om de rijkdom er beter uit te kunnen zuigen.

Belastingen zijn de kern van serieus beleid voor economische groei

Belastingverlagingen zouden bedrijven zelfs een perverse prikkel kunnen geven om de lonen te verlagen om een grotere marge te kunnen pakken, en zou daardoor zelfs tot minder banen kunnen leiden.

De manier om particuliere investeringen aan te moedigen, is om de tarieven stabiel te houden of zelfs te verhogen, en om de belastinginning te handhaven. Belastingen vormen de kern van elk serieus beleid voor economische groei.

Herstellen van concurrerende markten

Herstel van concurrerende markten zal de groei en de productiviteit stimuleren. Concentratie van private macht bedreigt niet alleen economische gelijkheid, maar ook democratische legitimiteit. Gezien de machtsverhouding tussen kleine en grote bedrijven, zou de mededingingsautoriteit ook monopsonie-macht (‘werkgeversmacht’) moeten onderzoeken.

Herstel de balans in het belastingstelsel

Voor het scheppen van banen en economische groei moeten de belastingen op kapitaalwinsten en dividenden niet omlaag, maar omhoog. Deze belastingen moeten stoppen om leidinggevenden van grote bedrijven te stimuleren het leeuwendeel van de winst mee naar huis te nemen, en in plaats daarvan hen aanmoedigen om te investeren in onderzoek, ontwikkeling en bedrijfsvoering, en innovatie en uitbreiding die zal leiden tot banen.

Delete Article 13 PiratenpartijDe #SaveYourInternet-campagne

In de kenniseconomie is vrije toegang tot informatie essentieel. Herstel evenwicht in de intellectuele eigendomsrechten om innovatie en ondernemerschap te stimuleren. De belangrijkste twee zijn hervorming van het patentrecht en het auteursrecht.

Artikel 11 “een linkbelasting” en artikel 13 “verplichte uploadfilters” van de EU-copyright richtlijn zijn slecht, maar de huidige auteursrechten status quo is al een stuk extremer dan je zou denken.

Het is nu aan de regeringen van de lidstaten in de Europese Raad om in hun standpunt over de hervorming van het auteursrecht, zowel artikel 11 als artikel 13 af te wijzen, die de bedrijfswinsten boven de vrijheid van meningsuiting stellen en de oude principes laten varen die het vrije internet maakten tot wat het nu is.

Deel via social media:
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

6 comments on "Kabinet manipuleert economie tegen de burger met het afschaffen van de dividendbelasting"

  1. Overheidsbeleid is bepalend voor wie zal profiteren van economische vooruitgang, en wie niet. De verklaring voor de wereldwijd achterblijvende lonen en inflatie is een toenemende machtsconcentratie van grote bedrijven. De kern van het probleem is het voortrekken van de korte-termijn belangen van een kleine groep ‘aandeelhouders-eerst’ boven de lange-termijn belangen van de rest van de samenleving.

   De oplossing is het herstel van de balans in tal van terreinen, om er (nog) een paar te noemen: de financiële sector, toegang tot arbeidsmarkten, sterke pro-werknemer bepalingen.

   Ook een ervan is herstel van evenwicht in de intellectuele eigendomsrechten.

   Intellectuele eigendomsrechten zijn een primaire reden wie zal profiteren van technologische vooruitgang en wie er nadeel van ondervindt. Patent- en auteursrechtmonopolies herverdelen het inkomen ook naar boven. Voorstellen voor sterkere intellectuele eigendomsrechten worden doorgedrukt in handelsovereenkomsten, ondanks de nadelige gevolgen voor de toegang tot geneesmiddelen, vrije informatie en de vrije handel. Een eerste stap zou zijn om de duur van patenten en auteursrecht te verkorten.

   1. De argumenten zijn vergezocht. Blijkbaar is dividend afkomstig uit auteursrechten en patenten en daarom moeten we iets doen met #SaveYourInternet? Omdat Rutte III dividend wil afschaffen? Persoonlijk begrijp ik nog steeds niet waarom de Piratenpartij nu tegen dividendbelasting is, het artikel raakt kant noch wal. Maar eerlijk moet zijn: het maakt mij ook niet uit. Ik was al tegen het afschaffen van dividend. Net als het grootste deel van Nederland. Dit artikel heeft mij nergens van overtuigd. Ik las het toevallig via Twitter.

    Omdat ik dit artikel nog steeds niet begrijp, zelfs niet met extra opheldering, vroeg ik een vriendin met een BSc dit te lezen. Ze lachte om dit stuk en zei dat ik het niet serieus moest nemen en dat het een hoogdravend stuk zonder betekenis zou zijn.

    Misschien zou je een stageplek kunnen openen voor een student MIC. Daar kun je iets van leren.

    1. Met het afschaffen van de dividendbelasting komen een aantal problemen van de economie samen. Een van de oorzaken is het al tientallen jaren voortrekken van aandeelhouders ten koste van de rest van de samenleving. Er wordt geld onttrokken aan de economie die beter geïnvesteerd kan worden in de kenniseconomie.

     Voor een vrije informatiesamenleving waar iedereen aan kan deelnemen moeten we het evenwicht herstellen, om een paar te noemen:

     Herstel de balans in het belastingstelsel: verhoog de belastingen op kapitaalwinsten en dividenden. Bevorder de groei op de lange termijn.
     Pak de topinkomens van CEO’s aan door mazen in de belastingwetgeving te dichten en door belangenverstrengeling met aandelenopties tegen te gaan.

     Maak markten beter concurrerend, en herstel evenwicht in de intellectuele eigendomsrechten om innovatie en ondernemerschap te stimuleren.

     Het herstel van evenwicht in de ‘intellectuele eigendomsrechten‘ sluit aan op de actualiteit met de #SaveYourInternet-campagne.

 1. hoi Tamara,

  dank je wel voor je reactie. Waar de Piratenpartij voor staat lees je het beste in ons https://programma.piratenpartij.nl/

  NIeuwe ontwikkelingen zoals wat Rutte III doet rond dividendbelasting en de nieuwste ontwikkelingen rond EU copyright wetgeving, staan daar niet in. Met blogposts proberen we soms ontwikkelingen in perspectief van ons programma te plaatsen. De ene keer lukt dat beter dan de andere.

  Piraten die willen bijdragen (bijvoorbeeld met inhoudelijke stukken of die willen helpen in het versterken van het redactieproces) zijn altijd welkom.

  groet,
  Rico

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.