Nieuwsbrief 2016-08

Piratenpartij.nl

Nieuwsbrief augustus 2016

Beste Piraat,

Hierbij ontvang je de augustus nieuwsbrief van de Piratenpartij. Het nieuwsbriefteam wenst je veel leesplezier toe.

In deze nieuwsbrief:

Presidium

In goed overleg met het campagneteam heeft het presidium besloten de verkiezings-ALV te verplaatsen naar het weekend van 15 en 16 oktober. Het oorspronkelijke plan om deze ALV in september te houden bleek met de drukke politieke agenda van die maand, met onder andere de algemene en financiële beschouwingen, niet haalbaar. Later deze week volgt op de website een update over wat dit betekent voor de planning rondom het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst.

Kiescommissie

Beste Piraten,

Bij deze nogmaals een oproep om je aan te melden als kandidaat voor de kieslijst. We hebben echt de beste mensen nodig om komende verkiezingen te vlammen.

De Piratenpartij zoekt kandidaten die de lijsttrekker willen steunen tijdens de campagne en de partij willen vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. De kandidaat stelt zich beschikbaar om opgenomen te worden op de kieslijst. Als kandidaat voor de kieslijst geniet je een breed draagvlak binnen de partij en kun je goed in teamverband samenwerken. Een kandidaat beschikt over een brede kennis als het gaat om de kernpunten van de Piratenpartij en liefst diepgaande kennis op belangrijke dossiers. Het doel van de verkiezingscampagne is meerdere zetels te halen in de Tweede Kamer. Van de kandidaten die zich beschikbaar stellen voor een plek op de kieslijst en die gekozen worden, verwachten we fulltime beschikbaarheid tot het einde van de volgende bestuursperiode.

Als je denkt dat je de partij kunt steunen door je aan te melden en onderdeel wilt zijn van de campagne, schroom dan niet en stuur je vacature naar: kiescommissie [at] piratenpartij [dot] nl.

Alvast bedankt voor jullie aandacht en overwegingen om je kandidaat te stellen.

Met vriendelijke groet,

Matthieu Benistant,
namens de kiescommissie

Bestuur

Na een turbulente tijd rond de opzet van nieuwe statuten en de lancering van de verkiezingscampagne had het bestuur eindelijk de tijd om zich op meer lange termijn-zaken te richten. Er is binnen het bestuur gediscussieerd over het beleid rond de uitgifte van piratenpartij.nl e-mail adressen en, naar aanleiding van een mail van een lid, het gebruik van aliassen in de verschillende communicatiemedia van de partij. Besloten is dat elk geregistreerd lid van de partij recht heeft op zo’n e-mail adres met als ‘template’ voornaam.achternaam [at] piratenpartij [dot] nl. Wanneer een lid opzegt, zal dit adres, na een waarschuwing, opgeheven worden. Aliassen zijn daarbij niet meer toegestaan. Bestaande adressen van niet-leden zullen de komende tijd, na een waarschuwingsperiode, worden opgeruimd. Om de duidelijkheid te bevorderen, zal ook op andere Piraten-media het gebruik van aliassen zoveel mogelijk ontmoedigd worden. Bij de invoering van dit nieuwe beleid zal een overgangsperiode van kracht zijn.

Verkiezingscampagne – update van Ancilla

Geachte Piraten,

Op 26 juni hebben jullie mij verkozen tot lijsttrekker. Sindsdien is het een achtbaan geweest van overleg, interviews geven en mail beantwoorden. Fantastisch dat Piraten-nieuws zo breed wordt opgepakt! Ik denk dat het ieders verwachtingen al overtroffen heeft, en het einde van de mediastorm is nog niet in zicht. Geen komkommertijd voor de Piratenpartij! Dit is voor mij – net als voor jullie allemaal – vrijwilligerswerk, wat ik met liefde doe.

Je hebt misschien wel gehoord dat ik op 1 juli ook ben begonnen bij een nieuwe werkgever. Je zou kunnen zeggen dat ik aan twee nieuwe fulltime banen tegelijkertijd ben begonnen.

Ik ben ook relatief veel bezig met het te woord staan van bezorgde Piraten en niet-Piraten, die bij mij verhaal kwamen halen over wat ze hadden gehoord van die-en-die. Mensen praten soms makkelijker óver elkaar dan met elkaar. Ik sta graag iedereen persoonlijk te woord met concrete vragen, maar ook ik zit met tijdsrestrictie en prioriteiten.

Dat we nog niet zijn waar ik graag wil zijn met onderling vertrouwen binnen de partij, bleek voor mij uit de feedback die ik afgelopen periode kreeg. Ik wil je expliciet vragen om een baseline van vertrouwen in mij en elkaar. Zowel écht vertrouwen – wat jullie me in zekere zin al geschonken hebben door mij te verkiezen als degene die ons verhaal vertaalt naar de buitenwereld – als uitgestraald vertrouwen naar elkaar toe en naar nieuwe aanwas en geïnteresseerden. Ondermijnend gedrag naar mij toe is ondermijnend gedrag jegens de partij, met als mogelijk gevolg minder Piraten in de Tweede Kamer komend jaar. Dat mogen we niet laten gebeuren. We werken er allemaal te lang en te hard voor en ons verhaal is er te goed voor.

De Piratenpartij heeft lang te lijden gehad aan onderling wantrouwen, roddel, en achterklap. Dit heeft reële schade toegebracht. We zullen alles op alles moeten zetten om vertrouwen te winnen bij aspirant-Piraten. Op dit moment komen we vrijwilligers tekort. Daarom wil ik dan ook graag, dat negativiteit binnen de partij tot een minimum beperkt wordt. Hiervoor zal iedereen zijn steentje bij moeten dragen.

Ik ga jullie vragen dat op de volgende manier te doen:

Op het moment dat iemand naar je toe komt met een klacht, twijfel of vraag, die iemand anders aan gaat, laat dan je eerste respons aan die persoon zijn: “Heb je je zorg/vraag/klacht al bij deze persoon zélf aangekaart?” Zo niet, ga je er alsjeblieft niet nodeloos mee bemoeien, zorgen aanwakkeren of dingen voor andere mensen invullen. Houd er rekening mee dat dingen vaak (deels) op een misverstand berusten.

Als de klacht/vraag/twijfel gaat over iets wat tot jouw “vakgebied” behoort, pak het dan op en houd de lijntjes kort. Pak het zo snel mogelijk op met de twee partijen waartussen het ongemak bestaat. Het doel is dan, het probleem kleiner te maken of op te lossen.

De coördinatoren zijn:

Coördinator werkgroep verkiezingen + campagneorganisatie: Jelle de Graaf;
Coördinator vrijwilligers: Rico Brouwer;
Coördinator rode draad: Dirk Poot;
Coördinator communicatie: Thomas de Groot;
Coördinator kiescommissie: Matthieu Benistant;
Coördinator programmacommissie: Henk Heslinga.

Hou elkaar hierin alsjeblieft strak. Wanneer je iemand hoort roddelen, negativiteit ziet verspreiden, of op een andere manier ondermijnend aan het communiceren is (en laten we eerlijk zijn, dat doen we per ongeluk uiteindelijk allemaal wel eens), herinner die persoon er dan alsjeblieft aan dat we proberen de opwaartse, opbouwende spiraal aan te houden. Anderzijds, wanneer je aangesproken wordt op je communicatiestijl, zie dat dan als een kans om wat te doen met die feedback.

Hoe minder nodeloze negativiteit, hoe meer tijd en aandacht ik kan besteden aan hetgeen waar ik voor verkozen ben, namelijk de Piratenpartij in de Tweede Kamer krijgen. We doen dit allemaal samen, met een gezamenlijk doel. We zijn aan de campagne begonnen, laten we dit samen nu constructief aanpakken. Onderschat niet hoe belangrijk het is om elkaar hierbij opbouwend te ondersteunen.

Hoe meer onderling vertrouwen groeit, hoe beter onze organisatie draait. Mocht je onverhoopt toch tegen zaken aanlopen die om bemiddeling vragen, dan verzoek ik je contact op te nemen met Matthieu Benistant. Naast zijn rol in de kiescommissie, heeft hij zich bereid verklaard namens mij samen naar oplossingen te zoeken en waar nodig in te springen.

We hebben binnen korte tijd al gigantische positieve stappen gemaakt; kudo’s hiervoor!

Tot slot, in deze nieuwsbrief staan een heleboel oproepen om vrijwilligers en (lokale) initiatieven. Als je initiatieven organiseert bij jou in de buurt, dan probeer ik er bij te zijn en zie ik je hopelijk snel!

Ancilla

Verkiezingscampagne – update van het campagneteam

De afgelopen maand zijn we natuurlijk drukdruk geweest, maar velen vragen zich af wat we eigenlijk doen! Hieronder, puntsgewijs, in willekeurige volgorde, dingen waar we mee bezig zijn:

* Een website voor de campagne! Langzaam maar zeker worden de contouren duidelijk van waar uit wij kunnen communiceren over de tofste campagne uit onze Nederlandse geschiedenis.
* Een strategie voor de campagne! Hoe zet je als Piraat een campagne neer die voelt en werkt als een beweging? Hoe laat je mensen zelf onderdeel zijn van de campagne? Die plannen hebben we gemaakt. Nu de uitvoering.
* Een nieuw social media beleid! Zeker tijdens de campagne communiceert de PPNL veel over ‘eigen content’ op de verschillende kanalen. Het is een verandering die wat tijd kostte om uit te werken, maar inmiddels is het verantwoordelijk team bijna compleet en kunnen we gaan produceren en publiceren.
* Meetings en brainstormsessies met video-makers, regisseurs, marketing-goeroes, journalisten, animatie-helden en campagne-strategen… Er zit zoveel leuks in de pijplijn! Tipje van de sluier: de mensen die ons helpen werken voor Zondag met Lubach, Asics, RTL Nederland, De Correspondent, Vice, Blast Radius / Wunderman en nog meer.

Eigenlijk kunnen we zo doorgaan, maar weet je wat belangrijker is? WE NEED YOU! Er ontstaan steeds meer toffe initiatieven, plannen, ideeën en grootse ambities. Dit willen we allemaal gaan doen! Jullie zijn de campagne; dat is en blijft het belangrijkste. Heb je zin om mee te denken? Heb je een idee waarvan je nog niet weet of het wat is? Maakt niet uit, elk vuur begint met een vonkje. Of het nu een tip, een idee, een suggestie of een open sollicitatie is, kom naar ons toe! Je kunt ons bereiken via campagneteam coördinator Jelle of communicatie coördinator Thomas.

Laatste nieuwtje: vanaf half augustus zal onze Thomas vanuit het campagneteam wekelijks een update bloggen op PPNL, waarin hij jullie op de hoogte houdt van het wel en wee in de campagne.

Verkiezingscampagne – GAY PRIDE 6 AUGUSTUS

Een Gay Pride, mét Europees tintje, midden in onze eigen hoofdstad? Die kans konden we niet laten schieten. Onze Lars heeft vorige maand de taak op zich genomen om dit project te gaan leiden. En het wordt te gek! We verzamelen zaterdagochtend in de buurt van de Prinsengracht en gaan dan naar de brug die Lars heeft uitgezocht. Daar gaan we met onze PPNL Gay Pride-actie beginnen.

Nieuwsgierig? Enthousiast? Doe mee! We hebben nog veel hulp nodig, en het is sowieso een gezellige dag, dus ook als je alleen maar wilt kijken en dansen, ben je welkom! Stuur een mailtje naar Lars of naar Thomas en wij zorgen dat je precies weet waar je naar toe moet. En voor de thuisblijvers: we need you too! Vind je het wel interessant, maar lukt het je niet om die dag naar Amsterdam te komen? Je kunt toch helpen! Stuur ons een mailtje; het enige dat je nodig hebt is een Twitter-account. 🙂 Gay Pride, Here We Come!

Verkiezingscampagne – General Assembly in Berlijn

Van 22 tot 25 juli waren Thomas, Rico, Melissa, Bert en Matthieu namens de PPNL in Berlijn aanwezig bij de General Assembly (Algemene Ledenvergadering) van de Internationale Piratenpartij. Doel 1: met zoveel mogelijk internationale Piraten brainstormen over onze aanstaande verkiezingscampagne! Doel 2: het lopende project ‘Crowdsource Europe’ presenteren en feedback ophalen van
internationale experts. Doel 3: netwerken!

Het was een erg warm en leuk weekend. Alle Piraten die we spraken liepen over van ideeën om onze campagne te ondersteunen, velen waren al van plan naar Nederland te komen om ons een of meer dagen te helpen. De Duitse delegatie heeft veel ervaring met campagne voeren, en ook met winnen. Verder was Mattias (Mab) er ook. Hij werkt in Brussel als adviseur/beleidsmaker voor de Groene fractie en voor Julia Reda.

We hebben uren met Mab gesproken, over zijn ervaringen met de Piratenpartij, positionering, doelgroepen, financiering van de campagne, de organisatiestructuur en over nog veel meer. Eén leuk idee wat hier uit is gekomen is bijvoorbeeld het ‘Pirate Couchsurf Platform’: een platform dat draait op de PPEU site, waar Piraten uit alle landen met elkaar in contact kunnen komen om tijdens campagnes bij elkaar te logeren, zodat de gehele internationale community elkaar beter kan helpen. De eerste halte zal natuurlijk IJsland zijn, waar ze in oktober verkiezingen hebben. Daarna volgen wij in Nederland, en daarna komt Zweden.

Verkiezingscampagne – update van de programmacommissie

Op dit moment wordt er door de programmacommissie hard aan het concept-programma geschreven. De deadline voor het opleveren van het concept-programma, 1 september, nadert met rasse schreden; hiervoor komt de programmacommissie wekelijks samen, en alle hulp is welkom.

Het conceptprogramma zal bestaan uit de kernpunten en verschillende beleidsterreinen. Deze worden deels samengesteld uit teksten die we in eerdere programma’s hadden staan, gemoderniseerd en aangevuld met nieuwe teksten over beleidsterreinen en input via Loomio.

Uiteindelijk zullen deze teksten over de beleidsterreinen op Loomio behandeld worden, en kunnen alle leden meehelpen om het programma te verbeteren voordat dit ter beoordeling aan de ALV wordt voorgelegd.

De rol van de programmacommissie bestaat uit het stimuleren van discussie en het opleveren van een sterk, bondig en prettig leesbaar verkiezingsprogramma. Als jij interesse hebt om te helpen met het schrijven en/of vormgeven van het programma, schrijf je dan in op onze mailinglijst en doe mee op Loomio. Wij zijn verder bereikbaar via programmacommissie [at] piratenpartij [dot] nl.

Verkiezingscampagne – vrijwilligersorganisatie bij jou in de buurt

De verkiezing van onze lijsttrekker deden we met ‘lijsttrekkers on tour’ IRL debatten. In korte tijd hebben vrijwilligers in Amsterdam, Utrecht, Delft en Groningen alles geregeld wat er bij komt kijken om dit mogelijk te maken. De opnamen staan hier.

Dat was het begin van onze campagne. We gaan komende maanden onze activiteiten voor de landelijke verkiezingen in maart 2017 op zoveel mogelijk plaatsen in Nederland met de Piraten op locatie voorbereiden, en we gaan snel schakelen als de actualiteit daar aanleiding voor geeft. Is er bij jou in de buurt iets waar we in de landelijke campagne aandacht aan kunnen geven, dan doen we dat. Daarvoor hebben we als eerste ook jou in jouw buurt nodig.

Wil je daarin helpen, meld je dan aan via vrijwilligers [at] piratenpartij [dot] nl. Help het campagneteam door mee te doen! We zoeken mensen op zoveel mogelijk plaatsen in Nederland die in hun omgeving opletten wat er speelt en die dat doorzetten naar de landelijke verkiezingscampagne als daar aanleiding voor is. We willen overal in Nederland waar Piraten zijn, campagne voeren. Als we straks ergens bij jou in de buurt iets kunnen doen, willen we met jou kunnen schakelen om dat samen goed te regelen. Net zoals we dat in Amsterdam, Utrecht, Delft en Groningen deden voor de lijsttrekker-verkiezingsdebatten, maar dan bij jou in de buurt.

Wil je helpen, zoek dan contact met Piraten bij jou in de buurt, en stem onderling af wie contactpersonen willen zijn en voor welke regio. Ben je de enige in jouw buurt, meld je dan aan zodat wij jou met andere Piraten in contact kunnen brengen. Eén Piraat (jij) in jouw buurt maakt al alle verschil. Niet alleen straks in de Kamer, maar ook voor de campagne in jouw regio. Hoe meer mensen er komende maanden meehelpen, hoe meer er in maart in de Kamer verkozen worden.

Piratenpartij Groningen

Op maandag 15 augustus staan de Groningse Piraten van 10:00u tot 17:00u weer op de informatiemarkt van de Keiweek. Dit is een informatiemarkt voor alle nieuwe RUG- en Hanze-studenten die aan hun studie gaan beginnen.

Naast aanstormende studenten mag iedereen natuurlijk langskomen om kennis met ons te maken of vragen te stellen. Of kom op onze tweewekelijkse kroegmeets langs: 5, 19 augustus.

Piratenpartij Amsterdam

Ook de Amsterdamse Piraten doen aan een zomerreces(je) dus er is even geen uitgebreide kroegmeet. Wel hebben we elke maandagavond vanaf 20:00 uur een informele inloop en kennismaking in café Checkpoint Charlie. De eerste kroegmeet is na de zomer met als thema de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hou onze website in de gaten voor meer informatie over het onderwerp en de datum via amsterdam.piratenpartij.nl. Heb je andere vragen stuur dan een mailtje naar amsterdam [at] piratenpartij [dot] nl.

Amsterdam West

Het komende seizoen versterk Roberto Bruinhard onze fractie als fractiemedewerker. Bij de aftrap van het politieke jaar zullen we hem in de nieuwsbrief uitgebreid introduceren.

In de laatste vergadering van het politieke jaar heeft Amsterdam West zich uitgesproken tegen het dichtslibben van de stad met reclame. Fractievoorzitter Jelle de Graaf: ‘De afgelopen jaren heb ik de stad voller en voller zien raken met steeds heftigere en meer aanwezige reclame. Amsterdam West behoort tot de dichtstbevolkte stukken van Nederland. De schaarse openbare ruimte die we hebben moeten we gebruiken voor groen en ontspanning, niet voor reclame voor een kleine club grote bedrijven. Daarom hebben we dit onderwerp op de agenda gezet.” Een door de Piratenpartij ingediende motie om videoreclame in het stadsdeel tegen te houden haalde het op het laatste moment net niet door een draai van D66. Een motie om de duur van steigerdoekreclame te beperken heeft met onze steun een meerderheid behaald.

Piratenpartij Utrecht

De volgende informele bijeenkomst van Utrechtse Piraten is op woensdagavond 17 augustus in het centrum van de stad. Stuur voor meer info een mail naar de openbare maillist.

Piratenpartij Rotterdam

Het beheer van de Facebookpagina 010Piraten is overgenomen en gaat 1 augustus van start. Hierbij nog een oproep aan de beheerder van de Facebook-pagina Piratenpartij Rotterdam om zich kenbaar te maken, opdat er in Rotterdam samengewerkt kan worden. Mail naar Wim.

Piratenpartij Hoeksche Waard

Op 5 juli waren we uitgenodigd door de Provincie Zuid-Holland.

In de soap die samenvoeging-herindeling heet. De Provincie behaagde het om mede te delen wat zij had besloten, omdat de vijf gemeenten op ons mooie eiland er niet uit kwamen. De gedeputeerde Van der Sande had met GS de knoop door gehakt en voor samenvoeging gekozen. Twee gemeenten, Strijen en Oud-Beijerland, waren blij. De overige gemeenten, Korendijk, Binnenmaas en Cromstrijen, waren dat niet, omdat zij tegen herindeling waren, ook omdat zij dit al een keer hadden meegemaakt. Deze gemeenten staan er ook financieel beter voor. De gedeputeerde was bereid tot het beantwoorden van vragen, maar op mijn vragen, of de stemming binnen GS unaniem was en waarom de BAR-gemeenten niet waren samengevoegd, wilde hij geen antwoord geven.

Inmiddels willen drie gemeenten een referendum over het samengaan. Niet verrassend, maar het zijn Korendijk, Binnenmaas en Cromstrijen. In afwachting hiervan zijn wij pessimistisch gestemd en gaan nadenken over een programma voor heel de Hoeksche Waard.

Piratenpartij Eindhoven

Vrijdag 16 september om 20:00 uur is het volgende Piratencafé in Eindhoven. Neem voor vragen contact op met eindhoven [at] piratenpartij [dot] nl.

Piratenpartij Delft

We gaan na de zomer weer een afspraak maken met de gemeente Delft voor onze FOSS-campagne. Verder willen we het landelijke campagneteam gaan helpen door nieuwe Piraten in onze regio te mobiliseren. Onze volgende kroegmeet is op vrijdag 12 augustus. Mail voor vragen naar delft [at] piratenpartij [dot] nl.

Piratenpartij in de media

Ancilla te gast bij Roelof Hemmen – BNR Nieuwsradio

5 vragen over die nieuwe vrouw in de kamer – Metro

‘Geweldig als ik de eerste piraat in de Kamer word’ – Het Parool

‘Ik ben altijd de idioot die ertussen springt als er ergens ruzie is.’ – Trouw

‘Zelfs Gordon snapt het belang van privacy’ – Nieuwe Revu

Ancilla te gast bij Ronald Boot – NPO Radio 1, Sportzomer 2016

Ancilla te gast bij Niels Heithuis – NPO Radio 1, De Aftrap

Recente blogposts

Fractiediscipline versus volksvertegenwoordiging
Geschreven door: Rico Brouwer op 27 juli 2016

Verslag van de Pirate Parties International General Assembly 2016 in Berlijn
Geschreven door: Jos . op 26 juli 2016

Noodtoestand legt verantwoording af
Geschreven door: Rico Brouwer op 22 juli 2016

Verdrag voor betere toegang voor blinden tot boeken treedt binnenkort in werking
Geschreven door: Wietze Brandsma op 14 juli 2016

Vacatures kieslijst
Geschreven door: Kiescommissie op 8 juli 2016

Kalender

5 augustus 2016, 20:30Kroegmeet Groningen
6 augustus 2016, 13:30Amsterdam Canal Parade 2016
10 augustus 2016, 20:30Bestuursvergadering
12 augustus 2016, 20:00Kroegmeet Zwolle
12 augustus 2016, 20:00Kroegmeeting Delft
17 augustus 2016, 20:00Kroegmeeting Utrecht
19 augustus 2016, 20:30Kroegmeet Groningen
19 augustus 2016, 20:30Kroegmeeting Leiden
24 augustus 2016, 20:30Bestuursvergadering
26 augustus 2016, 19:30Kroegmeeting Zandvoort
26 augustus 2016, 20:30Kroegmeeting Den Haag
28 augustus 2016, 14:00Bestuursvergadering
30 augustus 2016, 20:00Eerste aflevering van de serie Land van mijn dromen met Ancilla

Nieuwsbrief info

Heb je zaken voor in de nieuwsbrief, agenda-items, heb je vragen, wil je helpen of een oproep doen? Mail naar nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nl

Deze nieuwsbrief wordt opgemaakt in html. Voor een archief met verzonden nieuwsbrieven of als deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven per e-mail kun je terecht op de website: Piratenpartij Nieuwsbrief

Facebook

Deze e-mail is verstuurd naar {email} omdat je lid bent van de Piratenpartij en/of aangemeld bent om de nieuwsbrief van de Piratenpartij te ontvangen. Klik hier om je aanmelding te wijzigen of om je af te melden.