Extra nieuwsbrief: Sleepwet referendum en ALV aankondiging

Gepubliceerd op door | 8 reacties

PPNL Nieuwsbrief headerBeste Piraten,

Het jaar 2017 loopt ten einde en we gaan een turbulent 2018 in. De beste wens voor het nieuwe jaar is misschien wel “Laat je niet meeslepen”. Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, waar we sterk vertegenwoordigd zijn in Amsterdam en Utrecht, zal het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 plaatsvinden. Met een kabinet (dat maar een kleine meerderheid heeft), met de inzet van de regering om ons het referendum te ontnemen als democratisch controlemiddel en met steeds meer bewustwording bij mensen als het gaat om de impact van privacybeperkende maatregelen, is het hoog tijd dat wij een ambitie uitspreken.

Het jaar 2018 gaat het jaar van de Piraat worden. Het jaar van de Piratenpartij als brede volksbeweging, en samen gaan we grote delen van het land paars kleuren. In 2018 gaan wij bijdragen aan een daverend NEE tegen de sleepwet. In 2018 bestormen we in twee gemeenten de raad en zijn we in heel Nederland zichtbaar met acties en bijeenkomsten. En als de regering valt gaan we samen de strijd aan voor burgerrechten en mensenrechten. Het is tijd voor nieuwe politiek!

Voor nu wensen we jullie allemaal fijne dagen, en het beste voor het komende jaar. Blijf Piraat!

afbeelding sleepwetcirkel

Doe mee: campagne tegen de #sleepwet!

Op 21 maart 2018 vindt het referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv, sleepwet) plaats. Er is twee miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor het ondernemen van activiteiten die het publieke debat over de Wiv bevorderen. Het landelijk bestuur en de werkgroep Permanente Campagne hebben namens de Piratenpartij Nederland op 15 december een subsidieaanvraag ingediend voor het uitvoeren van verschillende activiteiten die de Nederlandse burger gaan overtuigen van de risico’s van de sleepwet. Ideeën vanuit onze leden zijn waar mogelijk meegenomen in de aanvraag. Op vrijdag 29 december heeft de Referendumcommissie aan ons bevestigd dat na beoordeling van de aanvraag besloten is de subsidie van € 49.050,00 toe te kennen voor alle activiteiten waarvoor we subsidie aan hebben gevraagd! We zijn hier uiteraard ontzettend dankbaar voor en we gaan ons uiterste best doen om deze subsidie op verantwoorde wijze in te zetten.

Wat gaan we doen? We hebben ingezet op een mix van activiteiten waar individuele Piraten eenvoudig aan mee kunnen doen, zodat we samen een sterk geluid kunnen laten horen! Om het debat rondom de Wiv meer diepgang te geven, organiseren we een serie laagdrempelige informatiebijeenkomsten/discussieavonden op verschillende locaties in het land. Kom langs en praat mee! Wil je liever flyers uitdelen in de publieke ruimte? Ga bij een lokale afdeling bij jou in de buurt langs en haal onze sleepwet-flyers op. Blijf je liever thuis? Hang een raamposter voor het raam om voorbijgangers te informeren. Naast de flyers en raamposters stellen we ook doe-het-zelf pakketten beschikbaar. Hiermee kun je zelf informatiebrieven maken die je in jouw buurt kunt bezorgen. En als je dan de straat op gaat om met mensen in gesprek te gaan over de #sleepwet, dan is een ‘ijsbreker’ wel zo handig. We gaan daarom bedrukte webcamcovers bestellen die je als Piraat op straat en tijdens evenementen uit kunt delen. Om de aandacht te trekken in de publieke ruimte, bestellen we daarnaast enkele tientallen bedrukte Piratenpaarse windbreakers, die voor de meest actieve vrijwilligers af te halen zijn bij de lokale afdelingen. Uiteraard hebben we ook een ludieke actie op straat in petto, maar die blijft nog even geheim! Om niet alleen offline maar ook online zichtbaar te zijn, laten we een videoclip produceren die de sleepwet ter sprake brengt en zetten we de swarm in om lawaai te maken (Twitterstorm, anyone?). Doe je mee?

Vanuit de landelijke werkgroep Permanente Campagne is er kort geleden een subcirkel opgestart die zich volledig op het referendum over de sleepwet richt. Met Dirk Poot als woordvoerder en David van Deijk als Lead link gaat deze subcirkel referendum-gerelateerde acties initiëren en faciliteren. Wil jij een actieve rol spelen? Neem dan contact op met David van Deijk.

In aanloop naar het referendum heeft Rico Brouwer tijdens de ICT Winterfair 2017 alvast een informatieve lezing over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten verzorgd, als onderdeel van het zogeheten ‘cloud program’. Naast Rico was ook Sjoerd de Boer aanwezig om met het publiek in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden. De lezing werd positief ontvangen en is terug te kijken op ons YouTube kanaal. Vlak daarvoor waren we op uitnodiging te gast bij de JOVD (de jongerenorganisatie van de VVD) in Den Haag, om over onze visie op de nieuwe Wiv te spreken.

Recente artikelen

Piraten-interview over de Sleepwet (Martijn Wessels met Rico Brouwer, 1 december 2017)

Algemene Ledenvergadering 21 januari 2018

Graag willen we je nog wijzen op de ALV van 21 januari a.s., waar een aparte uitnodiging voor is verstuurd. Er moet een nieuw bestuur ge-/herkozen worden en de Ledenraad heeft versterking nodig, dus meld je aan als kandidaat als je jezelf als geschikte kandidaat ziet.

Locatie: Zalencentrum Utrecht Zuid
Amaliadwarsstraat 2D, 3522 AR Utrecht
Datum: zondag 21 januari 2018

Inloop: vanaf 12:30 uur
Aanvang 13:00 uur
Sluiting 17:00 uur

Op de agendapagina zal z.s.m. alle relevante informatie worden toegevoegd.
https://piratenpartij.nl/event/landelijke-alv/

Op deze algemene ledenvergadering zullen nieuwe leden voor twee verschillende organen verkozen worden: voor de ledenraad en voor het bestuur. Kandidaatstelling voor deze posities is mogelijk tot uiterlijk 15 januari 18:00 uur en kun je opsturen naar presidium [at] piratenpartij [dot] nl . De informatie over de kandidaten zal uiterlijk 18 januari gepubliceerd zijn op de website. Wegens beperkte bezetting van diverse organen vervult het presidium deels een ook de functie van sollicitatiecommissie: Zij neemt de sollicitaties in ontvangst en publiceert ze op de website.

Notulen vorige vergadering
Notulen van de vorige vergadering staan op https://wiki.piratenpartij.nl/notulen:alv:april_2017
en zullen ter inzage liggen bij het Presidium tijdens de ALV.

Moties en amendementen
Moties en amendementen kunnen tot uiterlijk donderdag 18 januari 13:00 uur ingediend worden door te mailen naar presidium [at] piratenpartij [dot] nl. Moties dienen door minimaal drie personen ondersteund te zijn. Begin het onderwerp van de e-mail met “ALV januari 2018: motie/amendement”. Stuur een kopie van deze mail naar de ondersteuners. Die kunnen de ondersteuning bevestigen door deze opnieuw naar het presidium te sturen. De bij het presidium ingediende moties en amendementen zullen uiterlijk op 20 januari gepubliceerd worden op de website.

Machtigingen
Zoals vastgelegd in het vergaderreglement, kunnen leden andere leden machtigen. Machtigingen kunnen van tevoren gemaild worden naar presidium [at] piratenpartij [dot] nl. Begin het onderwerp van de e-mail met “ALV januari 2018: machtiging”. Voeg naast de vereiste handtekening namen en lidnummers van beide leden toe.

Dagvrijwilligers gezocht
We zoeken een aantal vrijwilligers voor de dag zelf. Meld je aan bij presidium [at] piratenpartij [dot] nl als je mee wilt helpen met:
– Stemmen tellen. Hier zoeken we drie personen voor die zich niet kandidaat hebben gesteld.
– Opruimen na afloop.
Graag het onderwerp van de mail beginnen met ” ALV januari 2018: vrijwilliger”.

Livestream
Informatie over de livestream zal op de dag van de vergadering gepubliceerd worden op de website.

Voorlopige agenda
Presidium: Joran Tibor de Jong, Alex Haan, Gerco Niezing

– Verkiezing bestuursleden en ledenraadsleden
– Begroting 2018 en jaarverslag 2017
– Verslag aanbevelingen evaluatie TK2017
– Verslag werkgroep “Leiderschap/woordvoering PPNL”
– Update voortgang “nieuwe statuten”

Verdere informatie
– Statuten: https://wiki.piratenpartij.nl/reglementen:statuten
– Huishoudelijk reglement (concept): https://wiki.piratenpartij.nl/reglementen:huishoudelijk_reglement
– Vergaderreglement: https://wiki.piratenpartij.nl/reglementen:vergaderreglement:alv

Deel via social media:
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

8 comments on "Extra nieuwsbrief: Sleepwet referendum en ALV aankondiging"

 1. Beste redactie, geacht Presidum,

  Allereerst de allerbeste wensen voor 2018!
  (en dat het maar geen sleepnet-wet-jaar mag worden)
  Tot zover de pluim….

  Op 26 juni 2016 nam de Algemene Ledenvergadering met grote meerderheid de nieuwe statuten aan. In de voorlopige agenda zie ik oa staan: update voortgang “nieuwe statuten”.
  Op de wiki-pagina van Piratenpartij heb ik de voortgang van deze “nieuwe statuten” niet aangetroffen, of ik moet iets gemist hebben.
  Kunnen jullie mij aangeven waar die dan wel staat? Het lijkt mij evident dat de ALV zich alvast kan inlezen cq de mogelijkheid moet worden geboden om eventuele amendementen in te dienen.

  Hartelijke groet,
  Floor Drost

 2. Hoi Floor,
  Ik had verwacht dat iemand anders hier ondertussen wel op gereageerd zou hebben.

  Voor zover ik weet heeft de ALV het bestuur/de ledenraad de opdracht gegeven om de statuten juridisch door te laten lichten. Blijkbaar zal daar nu toelichting op gegeven worden.

  Alex Haan, presidiumlid

  1. Hoi Alex,
   Indien de status van de nieuwe statuten is dat deze juridisch zouden moeten worden doorgelicht, dan hebben we het dus over de statuten zoals door de ALV zijn vastgelegd op 26 juni 2016.
   Die nieuwe statuten staan niet op de WIKI van de Piratenpartij. Ik heb ze namelijk niet aangetroffen. Wel de oude statuten uit 2010. Volgens de nieuwe statuten wordt er een Raad van Toezicht (RvT) benoemd. Deze RvT is in geen velden of wegen meer te bespeuren, behalve nieuwe vacatures voor de Ledenraad. Dat orgaan zou worden opgeheven of overgaan in de RvT. Over het hoe en wat had ik graag uitleg gehad voordat de aankomende ALV wordt gehouden.

   Met een hartelijke groet,
   Floor

   1. Voortgaand op mijn reactie hieronder; Maar kortweg zijn de nieuwe statuten simpelweg nog niet van kracht. Totdat dat wel het geval is is het logisch dat er aanvulling aan de ledenraad wordt gedaan.

  2. Raamwerk nieuwe statuten ‘verstopt’ in bijlage ALV 28/02/2016
   https://wiki.piratenpartij.nl/concepten:statuten2014

   En de stemming door de ALV op 26 juni 2016;
   7. Bespreking en stemming statuten geheel
   7.1. Uitslag/verwerking juridische toetsing door WiseMen advocaten. De voorstellen uit het advies worden over genomen met uitzondering van Artikel 2.11 lid 1 ‘vaste organen’, aangezien deze reeds in statuten staan. Aangenomen15) .

   1. Een beetje verwarrend; in juni 2016 waren twee ALV’s. Eentje op 5 juni en eentje op de 26e. Jouw quote komt uit de eerste van de twee, maar klopt inderdaad verder.

    In latere notulen vind ik ook geen enkele opmerking over verdere afhandeling van de statuten. Ik weet niet waarom het zo lang stil heeft gelegen. Maar de ledenraad wil er de komende ALV blijkbaar iets over zeggen.

    1. met Sjors ben ik het van harte eens, dus het gaat vast goed komen!

     uit: notulen LR 30/04/2017

     Sjors Krebbeks
     De ledenraad, is helaas op dit moment het hoogste orgaan binnen de Piratenpartij, op dit moment zitten er een aantal leden in, die alleen op de lastigste momenten iets van zich laten horen. Gezien wij momenteel een vrijwel “dood” orgaan aan de top hebben wil ik mij, met enige vorm van tegenzin beschikbaar stellen voor deze positie. Ik wil daarnaast duidelijk maken dat deze tegenzin te maken heeft met de taak die de ledenraad heeft, de ledenraad staat namelijk helaas hoger dan de ALV, en wordt door de ALV benoemd als een failsafe. De leden zijn de basis van de partij en zouden eigenlijk zelf het zeggenschap moeten hebben.

     Wat kunnen jullie van mij verwachten:

     Ik ga mij inzetten voor het invoeren van de nieuwe statuten.
     Als ledenraadslid, is mijn ultieme doel om mijzelf en de volledige ledenraad op te zeggen.
     De belangen van de leden vertegenwoordigen.
     Ik ben aanwezig tijdens de ALV’s en zo veel mogelijk overige verplichte vergaderingen.
     Ik zal de belangen van de leden vertegenwoordigen.
     Wat jullie niet van mij kunnen verwachten:

     Ik sta niet te springen om deze positie.
     Ik zal, de ledenraad als orgaan niet beschermen.
     Machtsmisbruik: De Ledenraad is een dood orgaan en dient opgeheven te worden, enige vorm van het gebruik van privileges moet gedragen kunnen worden door de achterban.
     Ik zal het bestuur niet in bescherming nemen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.