Nieuwsbrief 2016-10

Piratenpartij.nl

Nieuwsbrief oktober 2016

Beste Piraat,

Hierbij ontvang je de oktober nieuwsbrief van de Piratenpartij. Het nieuwsbriefteam wenst je veel leesplezier toe.

In deze nieuwsbrief:

Bestuurswisseling

In september is het bestuur, bestaande uit Luc Boon, Henry Borgman, Floor Drost, Roland Louter en Wiel Maessen, voortijdig afgetreden. De bestuurders hebben voor hun beslissing uiteenlopende redenen aangegeven. De ledenraad heeft een interim-bestuur benoemd, bestaande uit Annet Baart, Arjen Halma, Henk Heslinga, Dirk Poot en Steven Russchenberg. Het interim-bestuur voltooit de termijn van het vervangen bestuur.

Update van het bestuur

Begin deze week zijn wij door de ledenraad gevraagd en aangesteld als interim bestuur. Wij zijn Annet Baert, Arjen Halma, Henk Heslinga, Dirk Poot en Steven Russchenberg.
Zo’n plotselinge start brengt zijn uitdagingen mee, en om te zorgen dat we snel uit de startblokken kunnen, hebben wij vervolgens Wiel Maessen, uit het vorige bestuur, gevraagd als Adviseur van het Bestuur. Hij zal ons helpen met een soepele overdracht en wij zijn erg blij dat wij gebruik kunnen maken van zijn ervaring.
Als interim bestuur kom je vanzelfsprekend in een omgeving waar de afgelopen tijd spanningen zijn opgebouwd. Wij zien het als onze taak om de rust te herstellen en vervolgens hopen we eind van het jaar het stokje over te mogen dragen aan een nieuw bestuur.

Aanstaande zondag hebben we onze eerste ontmoeting met een hoop actieve Piraten uit een groot aantal werkgroepen en commissies. We hopen deze dag de onderlinge samenwerking te versterken en waar nodig te herstellen, en helder te krijgen wat wij als bestuur kunnen doen om de Piratenpartij zo effectief mogelijk te ondersteunen. Ook hopen wij in de aankomende tijd alle werkgroepen, commissies en lokale afdelingen persoonlijk te kunnen spreken, helaas is dit voor zo’n korte tijd een hele uitdaging.
Voor dringende zaken kun je ons altijd bereiken via bestuur [at] piratenpartij [dot] nl en ben je bij de vergaderingen welkom in het bestuurskanaal op Mumble.
We kunnen niet garanderen dat alles in een keer soepel loopt; wel beloven we ons uiterste best te doen te zorgen voor een open en transparante omgeving waarin we alle vragen en problemen die er zijn snel, duidelijk en transparant proberen op te lossen. Voorlopig kijken we uit naar het Piratencongres, we hopen je daar op 15 en 16 oktober te zien!

Update van het campagneteam

Op zaterdag 15 en zondag 16 oktober organiseren we het eerste Piratencongres van Nederland. In een festivalsetting combineren we de algemene ledenvergadering – waar we onze verkiezingscampagne aftrappen – met prikkelende workshops en sprekers, muziek, film en lekker eten en drinken. Op onze net gelanceerde campagne-website kun je meer informatie vinden. Tot 5 oktober presenteren we daar de line-up van ons Piratencongres. De kandidaten voor de kieslijst kun je hier vinden, het conceptverkiezingsprogramma hier.

In onze grassrootscampagne kunnen we je hulp goed gebruiken. Op onze vacaturepagina kun je zien waar we ons team nog willen aanvullen. Heb je zelf wilde, slimme en creatieve ideeën over hoe je een bijdrage kunt leveren, dan staan we daar meer dan open voor.

Update van de programmacommissie

Na vele maanden hard werken en vele discussies tot in de kleine uurtjes, hebben we de grote hoeveelheid input van iedereen, o.a. via maillijsten en Loomio, verwerkt in een conceptprogramma, dat we nu aan onze leden kunnen aanbieden. Je kunt de standpunten, zoals deze nu zijn vastgelegd door de programmacommissie, vinden op de wiki.

Het programma van PPNL wordt door de leden gemaakt. Je hebt als lid nu nog tot 7 oktober om amendementen op dit programma in te dienen bij het presidium, via e-mail naar presidium [at] piratenpartij [dot] nl, met ondersteuning van twee andere leden; vergeet de lidnummers hierbij niet door te geven. Ingediende amendementen zullen met stemadvies van de programmacommissie door het presidium gepubliceerd worden op 10 oktober, en uiteindelijk besproken worden op het partijcongres van 15 en 16 oktober. Hierna zal het programma definitief worden en voorgesteld worden aan de pers en de rest van Nederland.

Het gemakkelijkste is, om eventuele amendementen voor te bereiden via Loomio, omdat je daar erg makkelijk kunt uitvinden hoe je mede-Piraten erin staan, en of je voldoende ondersteuning hebt voor jouw amendement. Uiteraard kun je er ook de twee medeleden vinden om jouw amendement in te dienen. Het staat je uiteraard vrij om in plaats van eerst via Loomio, rechtstreeks bij het presidium een amendement in te dienen.

Update van het presidium

Omdat het presidium onderbemand was, is Wim van den Dool met Jelle de Graaf op zoek gegaan naar nieuwe kandidaten. Inmiddels zijn er door het bestuur vier nieuwe leden voorgedragen. Op de aankomende ALV van 15 oktober zal er de mogelijkheid zijn deze voordracht goed te keuren, opdat het presidium weer voltallig wordt. Met het komende congres staat ons een druk weekeinde te wachten.

Wiki-team

Het nieuwe wiki-team is druk bezig om onze huidige wikipagina’s te updaten. Het concept-verkiezingsprogramma is nu ook op de wiki te vinden. Het team bestaat momenteel uit Jos, Henry (‘Azonata’) en Peter. Mocht je mee willen helpen of meer info willen, dan kun je ons bereiken via wiki [at] piratenpartij [dot] nl of wiki [at] lists [dot] piratenpartij [dot] nl.

Vacature: vrijwilligers beroepscommissie

De Piratenpartij is op zoek naar leden die als vrijwilliger in de beroepscommissie willen plaats nemen. De beroepscommissie houdt zich bezig met het beoordelen van bezwaarschriften die ingediend worden tegen besluiten. Dit kan bijvoorbeeld gaan over bezwaren van mensen die menen dat hen ten onrechte een lidmaatschap geweigerd is, of die vinden dat zij ten onrechte geroyeerd zijn. De functie staat open voor alle leden, behalve voor die leden die al deel uit maken van het bestuur of de ledenraad.

Profielschets:

  • Je steunt de idealen, statuten en het programma van de Piratenpartij
  • Je bent goed in staat om emoties te scheiden van feiten
  • Je beschikt over een goed inlevingsvermogen
  • Je beschikt over een goed analytisch vermogen
  • Je hebt een kritische maar realistische blik
  • Je bent in staat om vertrouwelijk met informatie om te gaan

Het is een pre als je beschikt over een juridische achtergrond of ervaring in vergelijkbare functies.
De leden van de beroepscommissie worden door de ledenraad benoemd voor een termijn van twee jaar.
Geïnteresseerde Piraten worden verzocht uiterlijk 13 oktober 2016 een e-mail met motivatie te sturen naar ledenraad [at] piratenpartij [dot] nl.

Oproepen

Het medisch beroepsgeheim staat onder druk. Komende dinsdag stemt de Eerste Kamer over wet 33.509, waarmee de uitwisseling van medische gegevens volledig buiten het zicht van patiënt en arts kan plaatsvinden. De steun voor de wet wankelt, en we kunnen onze Kamerleden een duwtje in de goede richting geven. Stuur een e-mail aan een Kamerlid via deze site.

Daarnaast staat het medisch beroepsgeheim onder druk door wet 33.980. Hierdoor krijgen zorgverzekeraars meer macht, ten koste van de gewone Nederlander. Er is geen mogelijkheid meer om je medisch dossier te beschermen tegen je zorgverzekeraar. Ook hierover kun je je zorgen uiten richting de senatoren van de Eerste Kamer, via onze speciaal opgebouwde actiesite ‘Blijf uit mijn dossier’.

Matthijs Pontier spreekt op 1 oktober over hoe we kunnen zorgen dat robots de kwaliteit van zorg verbeteren bij de Rotary Seminar ‘Kan een robot eerlijk zijn?’ in het MCO in Hilversum

Matthijs is 13 oktober panelist bij het Netherlands Internet Governance Forum.

Piratenpartij in de media

Afgelopen maandag is de Piratenpartij in verschillende nieuwsmedia vermeld, vooral ook op internet en Twitter. De zoekterm Piratenpartij was de hele dag een trending topic op Twitter n.a.v. een (suggestief) artikel van het NRC. De partij heeft hierop gereageerd met dit nieuwsbericht en Ancilla reageerde zelf op de radio.

Matthijs Pontier sprak met RT International over het project Crowdsource Europe, waarmee burgers zelf een nieuwe grondwet voor de EU kunnen schrijven.

Thomas de Groot, Matthijs Pontier en Melissa Koutouzis gaven een interview aan Deutsche Welle over Crowdsource Europe, waarmee burgers zelf een nieuwe grondwet voor de EU kunnen schrijven. Je kunt hier meeschrijven aan de nieuwe grondwet via het YourPriorities platform.

Matthijs Pontier sprak met AmsterdamFM over de bedreiging van het medisch beroepsgeheim door zorgverzekeraars via wet 33980. Je kunt Eerste Kamerleden mailen om deze wet te laten sneuvelen via onze actiesite.

Ancilla van de Leest spreekt zich uit in een opiniestuk over het medisch beroepsgeheim, gepubliceerd op 14 september 2016 op joop.nl.

Filemon Wesselink interviewde Ancilla van de Leest in de nacht van zondag 25 september 2016 voor het radioprogramma De Overnachting. Het interview is hier terug te luisteren.

Piratenpartij Amsterdam

Op maandag 26 september kwamen Amsterdamse Piraten weer samen voor een kroegmeeting in onze stamkroeg, Checkpoint Charlie. De aanwezigheid van Christiaan en Edwin van Bureau Monnik leidde tot grote opwinding. Hun creativiteit was aanstekelijk! Ze wilden meteen aan de slag, en zo geschiedde. Tijdens het Piratencongres (15 en 16 oktober) zullen zij een Werkplaats voor de Toekomst bouwen, en daarna gaan zij met de andere Amsterdamse Piraten werken aan een Amsterdamse Piraten-denktank. Een kroegmeeting kan zeer vruchtbaar zijn!

Matthijs Pontier gaf een pitch over hoe we met hulp van e-democracy digitalisering positief kunnen laten uitpakken, bij de Ideeënfabriek #4 in Pakhuis de Zwijger.

Bij de opening van de Hogeschool van Amsterdam voor HBO Rechten studenten gaf Matthijs Pontier een presentatie over hoe we met de Piratenpartij de rechtsstaat willen beschermen – en wetten klaar willen maken voor de toekomst.

Matthijs Pontier sprak met GSTV over kentekenparkeren, naar aanleiding van de rechtszaak van Privacy First tegen de gemeente Amsterdam.

Matthijs Pontier sprak met AmsterdamFM over de bedreiging van het medisch beroepsgeheim door zorgverzekeraars via wet 33980. Je kunt Eerste Kamerleden mailen om deze wet te laten sneuvelen via onze actiesite.

Amsterdam West

In de eerste maand van het politieke seizoen bespraken we in de bestuurscommissie van Amsterdam West al veel onderwerpen. We hebben ons verzet tegen de mogelijke komst van woningen in de hoofdgroenstructuur van Amsterdam, pijnlijke keuzes moeten nemen over de invulling van door het rechtse college opgedrongen onnodige bezuinigingen op de stadsdelen, en gezocht naar een goede balans tussen ruimte en rust voor evenementen in onze parken en op onze pleinen. Verder hebben we een aantal subsidieregelingen tegen de loep gehouden en meerdere herinrichtingen van de openbare ruimte besproken.

Waterschap Amstel Gooi en Vecht

Bij de commissievergadering van 21 september, pleitte Matthijs Pontier ervoor om bij de communicatiestrategie van het Waterschap minder in te zetten op een marketing verzenden (monoloog), waarin het Waterschap ‘vertelt wat voor mooie dingen het allemaal wel niet doet’, en meer in te zetten op interactie (dialoog) met burgers en hen zo vroeg mogelijk bij plannen te betrekken. In de werkgroep politieke relevantie hebben we besproken hoe we dit het beste vorm konden geven. Verder pleitte hij ervoor om bij de Unie van Waterschappen aan te dringen op gezamenlijke inzet van e-democracy platformen om interactie aan te gaan met burgers, en Waterschappen onderling best practices uit te laten wisselen. Daarnaast pleitte hij ervoor om via de Unie van Waterschappen een gezamenlijke overstap te maken naar Open Source software.

In navolging van de Piratenpartij Delft hebben we daarnaast deze schriftelijke vragen gesteld over open source software in het Waterschap.

Piratenpartij Delft

De tweede vrijdag van de maand is er weer een kroegmeeting, dat is vrijdag 14 oktober. Wij verwachten deze keer een hogere opkomst dan normaal, dus het belooft een gezellige avond te worden. Iedereen is welkom vanaf 20:30 uur in Stadscafé de Waag op de Grote Markt.

We zijn na de zomerstop ook weer verder gegaan met onze FOSS campagne. Op 20 oktober hebben wij een vervolgafspraak bij de gemeente Delft. Ondertussen is onze FOSS-actie ook gekopieerd door de Piraten uit Amsterdam.

Piratenpartij Groningen

Op vrijdag 30 september hebben we een bijzondere kroegmeeting! Tijdens deze kroegmeeting staat het thema privacy centraal. Nephtis Brandsma van Bits of Groningen (Bits of Freedom) komt langs om ons mee te nemen in de wereld van privacy en het framework van Nissenbaum. Benieuwd wat dat is? Lees dan even verder en kom langs op onze kroegmeet in Eetcafé de Padang, Padangstraat 3 in Groningen.

Piratenpartij Zwolle

Ahoy! De Piratenpartij Zwolle is stappen aan het zetten om de organisatiegraad te verhogen. Dat is politiekpraat voor: ‘We willen meer doen in Zwolle’. Als onderdeel daarvan hebben we besloten om de kroegmeetings weer in Zwolle op te zetten.

Op vrijdag 7 oktober om 20:30 uur komen we bijeen bij Stadscafé Blij, Grote Markt 13A. We zullen daar herkenbaar zijn aan de paarse Piratenpartijshirts. Aanmelden hoeft niet maar mag wel op Facebook.

Piratenpartij Leeuwarden

Op vrijdag 23 september was er voor het eerst in lange tijd weer een kroegmeeting in Leeuwarden. Piraten uit Groningen hadden deze georganiseerd als “bootstrap”. We waren zes man (m/v) sterk gekomen om “kroegvulling” te zijn en om vragen van locals te beantwoorden, in de hoop dat er binnenkort een lokale afdeling gevormd zou kunnen worden. Er zijn zes andere mensen langs geweest! Het was erg gezellig en leuk om nieuwe enthousiaste Piraten te zien, maar nog niemand heeft de handschoen opgepakt om lokaal de coördinatie op te pakken. Op 23 oktober is er een nieuwe kans: dan gaan we weer “bootstrappen” in Leeuwarden, en we hopen dan nog meer Piraten te zien! Heb je vragen of wil je helpen, mail dan naar leeuwarden [at] piratenpartij [dot] nl.

Piratenpartij Oldambt

Op vrijdag 7 oktober houden we vanaf 20:30 uur onze eerste kroegmeeting in Café Carambole te Winschoten (Blijhamsterstraat 2). Naast Piraten uit Groningen zal ook kandidaat Rico Brouwer hier aanwezig zijn. Een mooi moment om eens kennis te maken!

Piratenpartij Rotterdam

Na de succesvolle kroegmeeting vorige maand staat er weer een gepland op 21 oktober. Vanaf nu zullen we elke derde vrijdag van de maand bijeenkomen in Café Walenburg. Op 21 oktober kun je napraten over de ALV en het fantastische congres. Ook zal gekeken worden, welke lokale kwesties belangrijk zijn om ons als Piraten in te verdiepen. Denk aan bijvoorbeeld de camera’s van de milieuzone. Onder welke autoriteit vallen die, en hoe staat het met de privacy!?

Piratenpartij Hoeksche Waard

De herindeling blijft een hot issue. Er wordt door partijen druk gelobbyd om tot een referendum te komen. Vooralsnog wil de CDK en gedeputeerde Van der Sande er niks van weten. Het ziet er naar uit dat er voor de Gemeenteraad twee keer verkiezingen komen: één keer voor de vijf gemeenten, en één keer voor Gemeente Hoeksche Waard. Wij blijven de zaak goed volgen, en zijn weer uitgenodigd door de provincie om ons zegje te doen. Ons standpunt is niet veranderd: het bestuur zo dicht mogelijk bij de burger, dus geen herindeling.

Piratenpartij Ridderkerk

In Ridderkerk is nog geen Piratenpartij. Daar moet verandering in komen, want een Piratenpartij Ridderkerk hoort er ook bij! Martin van Vuuren is dit van plan te doen, maar eerst een kroegmeeting organiseren en kijken of er meerdere mensen interesse hebben om te komen. Wat Martin vooral tegen zit, is dat er geen koopzondag is, aangezien de macht van CDA, ChristenUnie en SGP groot is, en dat is wel iets om aan te gaan werken. Zijn er nog meer Piraten aanwezig in Ridderkerk die het zelfde mee denken en ook willen delen? Je kunt naar Martin mailen en hij is ook te vinden op Twitter.

Recente blogposts

Conceptprogramma PPNL
Geschreven door: Jonathan van Dijken op 26 september 2016

Ledenraad en bestuursleden Piratenpartij beëindigen samenwerking
Geschreven door: Redactie op 26 september 2016

Kandidatenlijst voor de kieslijst Tweede Kamerverkiezingen 2017
Geschreven door: Kiescommissie op 15 september 2016

Waarom ik het PPNL-logo in mijn haar heb laten scheren
Geschreven door: Jos Sanders op 15 september 2016

Red het medisch beroepsgeheim
Geschreven door: Ancilla van de Leest op 14 september 2016

Aanpassing Blue-Card in EU maakt immigratiestroom beheersbaar en humaner
Geschreven door: Floor Drost op 10 september 2016

Niet iedereen met prepaid is crimineel
Geschreven door: Jonathan van Dijken op 9 september 2016

Update van het campagneteam 6 september 2016
Geschreven door: Jelle de Graaf op 6 september 2016

Kalender

3 oktober 2016, 19:30Kroegmeeting Amsterdam
4 oktober 2016, 20:00Kroegmeeting Enschede
7 oktober 2016, 20:30Kroegmeeting Oldambt
7 oktober 2016, 20:30Kroegmeeting Zwolle
11 oktober 2016, 20:00Kroegmeeting Enschede
14 oktober 2016, 20:30Kroegmeeting Delft
15 oktober 2016, 10:00Piratencongres 2016
15 oktober 2016, 11:00Algemene Ledenvergadering 15 oktober
16 oktober 2016, 11:00Algemene Ledenvergadering 16 oktober
18 oktober 2016, 20:00Kroegmeeting Enschede
21 oktober 2016, 20:00Kroegmeeting Rotterdam
21 oktober 2016, 20:30Kroegmeeting Leiden
21 oktober 2016, 21:00Kroegmeeting Leeuwarden
25 oktober 2016, 20:00Kroegmeeting Enschede
28 oktober 2016, 20:30Kroegmeeting Den Haag
28 oktober 2016, 20:30Kroegmeeting Groningen

Nieuwsbrief info

Heb je zaken voor in de nieuwsbrief, agenda-items, heb je vragen, wil je helpen of een oproep doen? Mail naar nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nl

Deze nieuwsbrief wordt opgemaakt in html. Voor een archief met verzonden nieuwsbrieven of als deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven per e-mail kun je terecht op de website: Piratenpartij Nieuwsbrief

Facebook

Deze e-mail is verstuurd naar {email} omdat je lid bent van de Piratenpartij en/of aangemeld bent om de nieuwsbrief van de Piratenpartij te ontvangen. Klik hier om je aanmelding te wijzigen of om je af te melden.