Conceptprogramma PPNL

Beste leden,

Na vele maanden hard werken en vele discussies tot in de kleine uurtjes, hebben we de grote hoeveelheid input van iedereen, oa. via maillijsten en Loomio, verwerkt in een conceptprogramma die we nu aan onze leden kunnen aanbieden. Je kan de standpunten zoals deze nu zijn vastgelegd door de programmacommissie vinden via https://wiki.piratenpartij.nl/partijprogramma2017

Het programma van PPNL wordt door de leden gemaakt. Je hebt als lid nu nog tot 7 oktober om amendementen op dit programma in te dienen bij het presidium, via email naar presidium [at] piratenpartij [.] nl, met ondersteuning van twee andere leden, vergeet je lidnummers hierbij niet door te geven. Ingediende amendementen zullen met stemadvies van de programmacommissie door het presidium gepubliceerd worden op 10 oktober en uiteindelijk besproken worden op het partijcongres van 15 en 16 oktober. Hierna zal het programma definitief worden en voorgesteld worden aan de pers en de rest van Nederland.

Het makkelijkste is om eventuele amendementen voor te bereiden via Loomio, omdat je daar erg makkelijk kan uitvinden hoe je mede-Piraten erin staan en of je voldoende ondersteuning hebt voor jouw amendement. Uiteraard kan je er ook de twee medeleden vinden om jouw amendement in te dienen. Het staat je uiteraard vrij om, in plaats van Loomio, rechtstreeks bij het presidium een amendement in te dienen.

Met elkaar maken we uiteraard gewoon het beste programma van Nederland!

Namens de Piratenpartij,
Programmacommissie.

Deel via social media:
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

22 comments on "Conceptprogramma PPNL"

 1. er is geen gebruikelijke manier bekend. Wie de doorklik doet, die hier staat aangegeven, vindt die ook niet. het is typerend voor de twee samenstellers van het programma, dat zij ook dat niet begrepen hebben. Daarom zal ik eerst hier maar aangeven wat de hoofdproblemen zijn en dat in amendementen proberen te vertalen:
  1. kort het programma in tot maximaal 3 pagina’s a-4.
  toelichting: dit is een grote brij quasi-intellectuele onzin van cda-snit. Niemand heeft hier wat aan, zelfs al zou het waar zijn wat er staat, omdat het hier om het verkiezingsprogramma van een politieke partij gaat, niet om een borrelpraat-van dale.
  Kort, zakelijk, helder en met een onderscheidende boodschap moet het zijn.
  2. maak de struktuur anders, d.w.z. actiepunten met toelichting
  toelichting: in een programma delibereer je niet, maar geef je op wat je wilt. En door alle wol is totaal onduidelijk wat de partij wil. Is de PP nu een partij met standpunten, en zo ja , welke?
  3. een centrale boodschap vooraf is noodzaak, zoals: de piratenpartij staat voor een directe open democratie vanaf de basis.
  toelichting: een partij is een idee, een helder concept, geen artikel van vrij nederland of de correspondent. Formuleer je geloof, d.i. een of twee woorden die zeggen waar je voor staat.

  wordt vervolgd

 2. Hoe kan het dat het stuk over ZZP’ers (“ZZP’ers, vrijheid en bureaucratie”) is afgeschoten op Loomio (zie “Sociale voorzieningen ZZP’ers”) maar hier grotendeels heel is gebleven. Het is paternalisme ten top en weinig vrijheid is geoorloofd voor individuen. Ik vind dit helemaal niet passen bij de PP en wel heel erg eenzijdig geïnspireerd door vakbonden.

  1. dien amendementen in, want de tekst die ons als concept-programma wordt gepresenteerd is gewoon het product van een klein groepje dat niet meer rechten dan anderen in de partij heeft

   maarten van den oever

 3. Ik zie in dit stuk meer een beginselverklaring dan een verkiezingsprogramma. De eerdere opmerking dat redactie noodzakelijk is onderschrijf ik. Visie, missie, speerpunten.

 4. Wat ik nog mis is een stukje over de rol van religie in de samenleving, in het onderwijs. Zou graag weten hoe jullie daarover denken (Ik ben atheist)

  Ook op het gebied van defensie (fysiek en cyber) zou ik graag jullie standpunten willen horen.

  Verder ben ik het eens met wat maarten schreef, het zou fijn zijn om het in een ander format te kunnen lezen (zoals een PDF idd).

 5. Lid 2119 laat bij deze weten dat de passage onder par 2 van het piratenprogramma in spe niet deugt: Het is niet zo, zoals daarin gesteld , dat iedereen voorstellen kan doen. Om voorstellen voor het programma te doen moet je lid zijn en bovendien 2 handtekeningen van andere leden hebben, zodat ik bijvoorbeeld individueel nu geen voorstellen kan doen. Nu, ik laat me niet zo flauw stoppen, en dus verzoek ik bij elk voorstel twee andere leden om me te steunen.
  amendm1 : Binnen de piratenpartij kunnen alle leden voorstellen inbrengen.

  De derde zin van de eerste alinea : ‘Wij streven naar een meer pure vorm van democratie, opgebouwd door burgers om te vechten voor burgers ”’ is een formule waar Wilders, Baudet en Roos heel blij van worden. Het gaat er dus blijkbaar om onze burgers door vechten te beschermen. Dit is of kwalijk nationalisme of op zijn best struisvogelpolitiek. De piratenpartij moet duidelijke keuzes als uitgangspunt nemen en niet wilderiaanse slogans.
  Het uitgangspunt van de oprichters van de piratenpartijen was om mensen de verloren gaande zeggenschap over hun leven terug te geven door ze meer macht in het leven en de democratie te geven. Dat is macht van onderop, en dat is macht die ontwikkeld wordt door de democratie te herstichten en vormen van inspraak te ontwikkelen . Het referendum is daarvoor veel te grof en een middel voor schreeuwers, maar wij kunnen als piratenpartij dat beter. Ontwikkel internetdemocratie, overleg- en discussievormen. Creeer campagnes rond de thema’s van ecologie, ongelijkheid, politeke repressie , vluchtelingen (wij zijn kosmopolitisch e n niet dorpspolitici) en de ongebreidelde macht van internetbedrijven .
  Amendeme 2: Onze campagne zou de slogan kunnen en moeten hebben: ‘Geef mensen hun leven en hun rechten terug: democratie van onderop’

  De frase ‘we delen alles met onze leden’ (derde alinea in par 2) zou ik voorlopig maar schrappen (= amend 3), want het is inmiddels landelijk bekend dat dat bepaald niet gebeurde rondom het recente bestuursonflict, zodat je dat honderdvoudig voor de voeten gegooid gaat krijgen.

  par 2 vijfde alinea: nieuwe ramp:’iedereen kan op elk willekeurig moment net zoveel of weinig invloed uitoefenen binnen de partij als wenselijk.’ Ten eerste is dat echt niet te hopen, want dan is de organisatorische chaos niet te overzien (stel je voor, al die bestuursleden die allemaal voor zich kunnen besluiten wat het bestuur wil, en dat op elk moment).
  Het is gewoon een onzinformule., laat dat weg.(= amendem 4)

  In de rest van de alinea zit een plotse onaangekondigde overgang naar democratie als geheel, en niet meer binnen de partij maar kennelijk binnen de samenleving. Dan komt er de uitsmijter:
  ” Als je wilt dat iets goed gedaan wordt? dan moet je het zelf doen.” Dames en heren, ga aan het straten maken, gebouwen bouwen en het verkeer regelen, want dat moet u allemaal zelf doen. Natuurlijk niet dus, het gaat niet om het zelf doen maar om het zelf besluiten. Bovendien versluiert de hele mistige alinea wat nu eigenlijk het vertrekpunt van de piratenpartij moet zijn: onvrede met de huidige democratie, het idee dat democratie van onderaf moet komen, of nog weer heel wat anders???
  laat heel deze alinea gewoon weg (= amendem 5) en maak ergens een duidelijk paar korte punten om je opvatting over democratie neer te zetten, bijvoorbeeld: Amendem 6:
  – de parlementaire democratie schiet te kort en is ingehaald door de tijd
  -wij streven naar een basisdemocratie door overlegvormen van onderop
  – wij geloven in het rationeel overleg tussen mensen en niet in schreeuwdemocratie.

  En dit is nog maar par 2

  wordt vervolgd

  maarten van den oever

 6. niet alleen ik denkt dat er meer duidelijke keuzes moeten komen:Dit zegt george Knight:

  @Maarten van den Oever
  Ik acht het niet onmogelijk dat ik weer lid word in de toekomst. Wie weet. Maar dat moeten een paar seinen die ik belangrijk vind wel op groen staan. Dus, wellicht verschillen we minder van mening dan het lijkt.

  Ik begrijp de problemen van een kleine partij. Dat heeft ook met de financiering te maken die in Nederland hard is voor nieuwe partijen. Duitsland heeft een vriendelijker systeem voor nieuwkomers en dat gaf de Duitse Piratenpartie wind in de rug.

  Maar er is meer. Want de partij is toch onderhand al sinds 2010 politiek serieus bezig. Dat is zes jaar. En nog steeds wacht de partij op de eerste overwinning. Zo weet het geen bruggenhoofd te vormen in de oude politiek. En dat in een periode die publicitair (NSA/Edward Snowden, geklungel Opstelten en Plasterk met afluisteren en bescherming data) ideaal was voor een partij als de Piratenpartij. Dat gebrek aan succes geeft te denken. Er moet dus bijna wel iets fundamenteel fout zijn gegaan. Maar wat?

  Ja, een heruitvinding van de democratie binnen de Piratenpartij. Dat lijkt me de noodzakelijke voorwaarde voor succes. Naar mijn idee moet de Piratenpartij geen light-versie van andere partijen zijn en evenmin te strikt met links-rechts verhoudingen bezig zijn. Maar het moet wel een basis vinden vanwaaruit het kan opereren. Als politieke partij, en niet als vereniging voor activisten.

  Naast de kernpunten als internetvrijheid, transparant bestuur/liquid feedback, auteursrechten zou ik graag weten waar de partij sociaal-economisch staat. Is het daarin realistisch of niet? Je ontkomt er naar mijn idee als partij niet aan om daar een standpunt over in te nemen. Anders blijft je profiel flets. Ook heb ik geen idee hoe de partij nou eigenlijk over de EU denkt. Afwijzen, omarmen of hervormen? Etc.

  Het komt er denk ik op neer dat de partij moet kiezen. En niet bang moet zijn om mensen van zich te vervreemden. Dat is inherent aan het wezen van een politieke partij. Of je moet een sterk centrum achter de schermen hebben zoals in Italië Beppe Grillo die met de zweep de discipline handhaaft. En daarom marges in z’n programma kan toestaan. Maar dat lijkt me voor Nederland ongewenst. Programmatisch kiezen lijkt me gepaster.

  0

  0

  Rate This

  George Knight

  28 september 2016 at 16:11

  Geef een reactie

  Vul je reactie hier in …Vul je reactie hier in …

  1. Hallo, ik ben sinds kort de piratenpartij aan het volgen. De reden is hiervan is dat de bestaande partijen onvoldoende aandacht hebben voor de ontwikkelingen in de IT (Privacy vraagstuk, internetvrijheid, ‘digitale burgerrechten’ en auteursrechten).

   Ik ben opzoek naar een partij die hier volledig voor gaat. Maw resultaat behalen mbt de bovenstaande onderwerpen staat voorop. Op het moment dat je onderwerpen als de EU en sociaal-economische vraagstukken gaat toevoegen leidt dit af en ga je automatisch lijken op de huidige partijen en ben je als nieuwe partij gelijk minder relevant.

   Als je puur op de kernpunten gaat zitten ben je in het huidige politieke landschap wel relevant. Binnen het huidige landschap kun de eigenaar van problematiek rondom deze kernpunten worden. Je krijgt als partij autoriteit die je slim kunt inzetten om je doel te bereiken. Ook wanneer je als partij niet groot bent.

   In het kort je moet de partij niet groter maken dan je kernpunten.

   Voor mij wordt het dan interessant om op de piratenpartij te stemmen.

 7. @Maarten en @george: De PPNL is een jonge partij die gehoord wil worden. Dit is een leerproces en hierbij behoren ook fouten. De huidige voorstellen zijn democratisch gekozen en moeten we respecteren. De tijd geeft uiteindelijk wel weer of deze werkwijze voldoende is.

 8. beste paul, vergissing hoor, de huidige teksten zijn voorstellen en ze zijn niet gekozen maar kunnen gekozen worden. daarom juist de teksten met amendementen

  maarten van den oever

 9. het bestuur heeft in zijn oneindige wijsheid besloten dat alle amenderingen naar het presidium gestuurd moeten worden. Maar dat betekent dat de discussie die hier wel gevoerd kan worden dan niet meer gevoerd wordt omdat het adres van het presidium betekent dat de amendementen dan daar in de la gaan tot het congres. Ik vind dat de discussie openlijk en transparant moet ziijn en daarom hier gevoerd moet worden, en ga daarom daar gewoon mee door tot de dag dat de amendementen moeten worden ingediend.
  waarvan acte

  maarten van den oever

 10. Omdat er geen reacties op mijn mail zijn gekomen dump ik hem ook maar even hier.

  ###

  Geachte Programmacommissie et al. ,

  Louter naar de eindstand starend moet er eerst een compliment vanaf.

  Ik was bijzonder bang dat men van het iteratieve model partijprogramma zou afstappen, en velen met mij. Gelukkig was deze angst onterecht! De extra “laag” informatie die het model aan het program toe voegt; is het ook veel vriendelijker voor online samenwerkingssoftware die we in de toekomst ongetwijfeld zullen gaan gebruiken.
  Wellicht dat we deze keer niet te hard op de massa vooruit lopen wanneer we bijvoorbeeld Github als back-ends gaan gebruiken: https://github.com/generateui/VerkiezingsProgrammaPiratenPartij2010 ? 😉

  Toch zit ik met een flink aantal vragen en opmerkingen.

  Bij het tot stand komen van alle vorige iteraties van het program heeft men de “piramide” behouden, dit betekend dat we per onderwerp de “top” van de piramides/onderwerpen kunnen samenvoegen voor een samenvatting die voor tokkie-kinderen begrijpbaar is, en meer diepgang lager in de piramide vinden. Diepgang binnen onze ietwat complexe mensen en burgerrechten in de infosoc kaders, voor de mensen die meer dan kindertaal en retoriek wensen. Transparantie bijvoorbeeld, maar ook de mogelijkheid om verbeteringen aan te dragen en de opbouw van prioriteit duidelijk te krijgen.. Immers, niet alleen het uiteindelijke besluit is belangrijk; de gemaakte afwegingen zijn evenzo belangrijk en vormen ansich een politiek statement. Zonder deze kennis is de consistentie en samenhang van het program ( Lees: visie of het gebrek hieraan ) niet of zeer slecht controleerbaar en doorzetbaar. Tevens is het zo dat de kiezer voor zover mogelijk het recht heeft om reeds /voor/ de verkiezingen te weten waar zijn stem naar toe gaat en wat hij/zij mag verwachten. Beslist niet pas na de coalitievorming alwaar 99% van de “mooie beloftes” sneuvelen bij de 1e “onderhandelingen”. Het piramidemodel draagt bij aan het duidelijker maken van de principes & prioriteiten mits de delen juist aansluiten.
  “The Devil is in the Details”, en wie niet weet wat hij kan en mag verwachten, stemt al snel niet, wat zorgen zou moeten baren.

  Kan mij uitgelegd worden wat er van deze piramide is geworden ?! Als deze bewust is verdwenen, wat is hiervoor de motivatie, en wie heeft dit besloten? Kan dit nog middels een ALV, zoals het middel piramidemodel + de beoogde doelstellingen er voor tot stand zijn gekomen; door de leden terug gecorrigeerd worden?
  Dit raakt echt de Kern van het concept Piratenpartij. Hierom wil ik er graag tijd in steken, maar de benodigde hoeveelheid zal ik dan wel realistisch in moeten plannen.
  Naar ik heb begrepen rest er nog geen twee weken, amper genoeg tijd om externe experts & academici te raadplegen; laat staan met alternatieve en dus constructieve reacties te komen.
  Wie draagt er zorg voor de samenstelling na de ALV? Welke criteria zullen daar bij gehanteerd worden, en bij wie moet ik aan kloppen voor het leveren van feedback? Fact-Checking bijvoorbeeld, het “aan elkaar schrijven van”, ongelukkige woordkeuzes, stijlfoutjes, dubbele interpretatiemogelijkheden ?

  Een ander kritiek punt betreft de annotaties en referenties.
  Daar waar wij in het verleden iedere claim, visie of oplossing konden onderbouwen middels academische referenties, tref ik nu steeds meer “ik heb een mening dus moet” regels. Dit staat diametraal tegenover wat wij als Piraten oorspronkelijk in de politiek wilde bewerkstelligen middels de combinatie van ( Gericht op principes & oplossingen, niet ideologie en geloof ) de inmiddels ingeburgerde begrippen Evidence-based policy making & concensus based decission making.
  Zijn de nieuwe leden überhaupt wel geïnformeerd over de kwaliteitsvereisten waar clausules aan moeten voldoen, of zijn deze komen te vervallen? In dat laatste geval zou ik wederom bijzonder graag een verklaring willen lezen. Heeft de CIE überhaupt gestuurd, gefaciliteerd of anderszins geholpen of invloed uitgeoefend? Het zou ons allemaal in ieder geval flink wat tijd besparen wanneer de inbreng op z’n minst objectief als “”voldoet wel/niet aan” gelabeld zou kunnen worden? Alleen al om in te kunnen zien waar het schrijven van auteur A overgaat in het schrijven van auteur B. In context kunnen lezen enzo… zou best wel fijn zijn… Dubbel werk voorkomen idem ditto…. Wie heeft wat al onder de loep genomen, waar zijn de bevindingen ?

  Tot slot mijn gebruikelijke stokpaardje.
  De #1 pijler van iedere piratenpartij mocht ooit vanuit de Zweedse declaration of principles gekopieerd worden.
  Het woord en de pijler betreft”integritet”.
  Bij ons werd dat naar “Privacy” vertaald, een stukje linguïstiek met duidelijke gevolgen voor hoe het debat in Nederland verloopt.
  Omdat de partij “put your money where your mouth is” claimt te doen, wil ik ook de integriteit van de programmabijdrages kunnen toetsen.
  Helaas kan ik nergens inzien wie welke bijdrages heeft gedaan, wat inzicht in eventuele motieven of conclaaf met de auteur dus letterlijk onmogelijk maakt.
  Zodoende kunnen wij dus ook niet onderzoeken of iemand stiekem voor een belangengroep of lobbykantoor werkt, en dus extra scherp op de woordkeus en implicaties van het schrijven letten.
  Verdere uitleg of argumenten hierover lijkt mij niet nodig.
  Krijgen wij de volledige inbreng nog te zien? Immers, ieder stukje schrijven zonder de naam van de auteur(s) er bij vermeld mist informatie en is dus niet compleet. Aan oordelen op basis van
  beperkte informatie hebben we niet veel, vaak is het zelfs de definitie van onverstandig.

  In de wetenschap dat het Partijprogramma altijd de meeste mensen naar de partij toe heeft getrokken en behouden, en tevens verantwoordelijk
  is voor het idee dat de Piratenpartij wel diep inzicht heeft in materie waar alle andere partijen falen zie ik een inhoudelijk antwoord met plezier tegemoet.
  Mijn excuus voor de lange mail, maar dit is TE belangrijk om voorbij te laten varen.

  Fair Winds,

  Samir Allioui

 11. omdat het eenvoudig ondoenlijk is om alle tekst te zuiveren zal ik er nu enkel nog een aantal punten uitlichten:
  De paragraaf burgerrechten. De keuze van de term ‘burgerrechten’als uitgangspunt is verwerpelijk. Burgerrechten zijn namelijk de rechten die voortvloeien uit burgerschap, d.i. de status van hem die een erkend burger is. Exit derhalve alle vluchtelingen, buitenlanders e.d.. Een andere keuze zoals mensenrechten of grondrechten ligt meer in de lijn van de piratenpartij.

  Amendem: kies voor mensenrechten en niet voor ‘burgerrechten

  DE zin ‘er is tevens een verschuiving gaande van nationale macht naar europese macht’ is een ontwijking van keuzes. Want is dat goed of slecht.

  Amendem : de piratenpartij steunt het opheffebn van grenzen binnen europa en de europese eenwording.

  ad: koppeling en gebruik persoonsgegevens: Dit is een standpuntloze paragraaf. Op TV was Ancilla eens te zien in een aanval op big data , maar daarvan is hier niets te zien. Het probleem ligt overigens ook niet in big data op zich ( want die zijn een onvermijdelijk feit) maar in het gebruik daarvan, d.w.z. de samenstelling en toepassing van algoritmes die kunnen worden opgesteld door wat hier heet sleepnetmethodes, w.o. cookies e.d.

  Een standpunt kan dan bijvoorbeeld zijn:
  amendement: de piratenpartij acht de huidige çookiewetgeving’gevaarlijk laks en wil bedrijeven en andere innternet gebruikers wettelijk de mogelijkheid ontnemen de privacy te schenden door cookies op te leggen’.

  WOB is post factum. Het gaat daar bij de transparantie van bestuur niet om. Transparantie gebruik je ante factum, d.w.z. dat je voordat een wet ontstaat inzicht wilt hebben in de inbreng van belangengroepen, lobbyisten en adviseurs.
  Voorbeeld : Dijsselbloem en zijn door ING geschreven wettekseten.

  Amendem: wetegeving moet voortaan voorafgegaan worden door een lijst van alle inbreng voor het ontwerp van wet.

  De huidige tekst over directe inspraak en referendum beschouw ik als een gemiste kans. Het probleem van het ongenoegen onder de mensen is nu juist (vgl Paul Dekker(SCP) in nrc van 29-9-2016,pg7) dat ze onmacht voelen om de situatie waarin ze leven te beheersen. Die zijn helemaal niet geinteresseerd in wat politici in een parlement willen, die gaat het om hun eigen leven. Internet-democratie biedt daarvoor juist kansen, en kan zo de grondlaag worden voor nieuwe vcormen van democratische besluitvorming. Een referendum past daar helemaal niet in, tenzij je dat kan inbedden in een vorm van internetdemocratie die voortdurend aangesproken wordt.
  Amendem: geen losstaaande referenda
  Amendem: De Piratenpartij staat voor E-democratie en nieuwe vormen van besluitvorming aan de basis van de samenleving.

  Onder Wetenschap:
  de tekst zegt dat de rijdksbijdrage voor universiteiten steeds kleiner wordt’. Ik vraag me af waar dit vandaan komt en wie nu kan beweren of dat wel of niet waar is. Weteschappelijke activiteiten wordt in nederland via drie stromen gefinancierd, en dit nog deels los te \zien van bedrijfsfinancieringen. onderwijs wordt daarbovenop aan de hand van studentenaantallen gefinancierd, en die nemen alsmaar toe. Dus waar gaat dit over en kun je met zekerheid zeggen dat het klopt; daar geloof ik voorals nog niks van, en ik denk eerder dat de geldmiddelen toenemen.
  amende: schrap deze stelling.

  wordt vervolgd

 12. n.a.v. de par Energieverbruik:
  De piratenpartij dreigt hier de meest behoudende aller partijen te worden, want er is in nederland geen nekele partij te vinden (behalve misschien die van baudet) die de doelstellingen van de parijse klimaattop voldoende vindt.
  Amendem: het gebruik van fossiele brandstoffen in woningen en bedrijfsgebouwen moet per 2030 beeindigd zijn. Het gebruik van fossiele brandstoffen in het vervoer moet tegen 2025 gehalveerd zijn.

 13. De discussie over het programma ving aan op 27 september. Dit is een partij van 2000 gekende betrokkenen. Er waren 18 reacties op het programma.
  Over geen enkele reactie ontstond discussie. Behalve door 1 betrokkenene werd er geen enkel amendement ter discussie voorgesteld. Niemand steunde een amendement van een andere, zodat geheel in stalinistische lijn geen enkel openbaar bediscussieerd amendement ingediend zal worden.

  Wat dit duidelijk maakt is dat de partij niet functioneert als een openbaar en transparant discussieplatform. Ik begrijp dat de schrijvers van het programma en het bestuur zich nu hijgerig op de borst kunnen kloppen dat de partij zo braaf eensgezind is, maar ik vrees dat ze meer reden hadden zich over de gezondheid van de partij te verheugen als in de discussie de vonken er vanaf gespat hadden en tientallen leden zich ijverig in de strijd hadden gestort.
  qoud non.

  Wat nu staat te gebeuren is dat het bestuur verheugd gaat aankondigen dat niemand zich met de geuite bezwaren tegen het programma kon verenigen en dat we daarom de amendementen gelukkig niet in stemming hoeven te brengen.
  Hallelujah.

  1. @ maarten, zie https://lists.piratenpartij.nl/pipermail/algemeen/2016-October/029531.html

   Amendementen moeten worden ingediend samen met twee mede leden bij het presidium om deze te bespreken op een ALV, discussies zijn inderdaad niet echt gevoerd op deze pagina, maar des te meer op Loomio zelf, een linkje kan je vinden in het artikel, en daar is echt ontzettend veel discussie geweest. Eventueel kan je daar nog leden vinden die het met je eens zijn en eventueel willen helpen bij het indienen van een amendement.

   In ieder geval valt het allemaal reuze mee 😉

  2. Op loomio, IRC en ook op de kroegmeetings is het uitgebreid besproken. Hier inderdaad niet. Uiteindelijk zijn er best veel amendementen ingediend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.