Nieuwsbrief juli 2016

Piratenpartij.nl

Nieuwsbrief juli 2016

Beste Piraat,

Hierbij ontvang je de juli nieuwsbrief van de Piratenpartij. Het nieuwsbriefteam wenst je veel leesplezier toe.

In deze nieuwsbrief:

Bestuur

Allereerst feliciteert het bestuur Ancilla met haar uitverkiezing tot PPNL lijsttrekker voor TK2017!

Afgelopen maand hebben de bestuursvergaderingen vooral in het teken gestaan van de lijsttrekkersverkiezing op de ALV van 26 juni. Daarnaast waren er nog een aantal min of meer eenvoudiger punten aan de orde zoals:
– Voorbereiding ledenwervingsactie “Maak je buurman lid”
– De aangenomen moties van de laatste ALV zijn in de concepten voor statuten en HR verwerkt en inmiddels goedgekeurd door de Ledenraad.
– De TK2017-verkiezingen die in aantocht zijn kunnen nu onze volle aandacht gaan krijgen.
En dan het echt goede nieuws dat de keuze van Ancilla als lijsttrekker ons al heel veel media-aandacht heeft opgeleverd. Daarnaast verscheen PPNL voor het eerst sinds een jaar weer in de peiling van EenVandaag, weer met één zetel. Het bestuur wil de komende tijd bevorderen dat deze voorspelling in de nabije toekomst nog beter wordt!

Voor de TK2017 campagne zoeken we nog goede vormgevers die willen helpen met de werkgroep Vormgeving (drukwerk, multimedia, etc). Heb je een mooie portfolio en wil je d.m.v. mooie vormgeving PPNL helpen die eerste Tweede Kamerzetel(s) te bemachtigen? Stuur dan een mailtje naar vrijwilligers [at] piratenpartij [dot] nl als je denkt dat je hieraan kunt bijdragen.

Ancilla van de Leest nieuwe lijsttrekker

We hebben een nieuwe lijsttrekker voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Tijdens een speciale ledenvergadering op zondag 26 juni kozen de leden met een overweldigende meerderheid van de stemmen voor Ancilla van de Leest.

Ancilla (30) is al jaren een actief Piraat. Zo stond ze onder andere op de lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam in 2014. Ze is een geboren Rotterdamse en een vooraanstaand privacy-activiste. In het verleden werkte ze onder andere voor Bits of Freedom. Verder is Van de Leest bekend van radio en televisie, onder meer door optredens in De Slimste Mens en Expeditie Robinson. ‘Met deze uitverkiezing heb ik mandaat gekregen om het piratengedachtegoed de komende vier jaar uit te dragen’, aldus Van de Leest. ‘Ik ben heel trots op het vertrouwen dat ik met deze uitverkiezing heb gekregen van de leden. De maatschappelijke veranderingen waar de Piratenpartij zich al tien jaar mee bezig houdt, zijn nu opeens zeer urgent geworden. Zelfs in Den Haag. Het is nu aan mij om een brede beweging een gezicht te geven. We gaan met alle Piraten samen zorgen dat burgerrechten ook gewaarborgd blijven in de digitale samenleving.’

Presidium

De Algemene Ledenvergadering van 5 juni stond in het teken van het aannemen van nieuwe statuten en een huishoudelijk reglement. Ook hebben we Wim van den Dool mogen verwelkomen als presidiumlid. De volledige, door de ALV van 26 juni aangenomen, notulen zijn hier te vinden.

Het presidium is nog op zoek naar nieuwe leden om de club te versterken en de Ledenvergaderingen een nog groter feestje te maken. Meer info staat hier.

Ledenraad

De Ledenraad heeft op 27 juni een vergadering gehad waar drie van de vijf leden aanwezig waren en met dit quorum enkele besluiten genomen. De Statuten en het Huishoudelijk Reglement, zoals aangenomen door de Algemene Ledenvergadering op 5 juni 2016 en met inbegrip van door de ALV aangenomen wijzigingen, werden goedgekeurd.

De kiescommissie, per 2016-06-27 bestaande uit Matthieu Benistant, Max Oosterbeek, Annet Baart, Bert van der Lingen en Ancilla van de Leest, werd het mandaat verleend de kandidaten voor de kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017 uit te nodigen, te interviewen en te onderzoeken teneinde op de ALV eind september 2016 tot een kieslijst te komen.

De Ledenraad benoemt Ancilla van de Leest tot lijsttrekker van de Piratenpartij voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017, conform de uitslag van de stemming door de leden van de Piratenpartij tijdens de ALV van 26 juni 2016.

Verder is onder meer gesproken over wanneer de nieuwe statuten het beste in werking kunnen treden. Naar de mening van de Ledenraad is het raadzaam, dit in ieder geval pas na de kieslijst-ALV in september te laten plaatsvinden. Er dient een ALV georganiseerd te worden om de nieuwe vacatures tijdig op te vullen.

Tot slot heeft de Ledenraad de kiescommissie gevraagd in het oog te houden, dat het wenselijk is voldoende kandidaten afkomstig uit de diverse regio’s te hebben.

Oproepen

Webshop

De campagne begint weer; het is tijd om je Piraatheid uit te dragen. Dat kan met de producten uit onze webshop . Wil je je inzetten om deze producten nog veel mooier te maken, dan kun je je melden bij vrijwilligers [at] piratenpartij [dot] nl.

PPNL mailadres

Voor sommige mensen die de Piratenpartij niet kennen, doet de naam te veel denken aan moordende zeerovers. Wil je die mensen toch naar onze site krijgen, dan kun je ze naar https://ppnl.nl/ verwijzen, zelfde site. De mailadressen van de Piratenpartij zijn nu ook via …@ppnl.nl te bereiken.

Sociale media

We hebben al jaren een Twitter-account, dat Cath voor ons heeft opgebouwd. Heb jij ook een favoriet sociaal medium, en wil je daarop de Piratenpartij helpen, laat het ons weten op vrijwilligers [at] piratenpartij [dot] nl.

Nieuwsbrief

Jos weet nu alweer een tijdje iedere maand deze prachtige nieuwsbrief de deur uit te krijgen. Wil je hem ondersteunen, meld je dan bij nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nl.

Overige mogelijkheden

Uiteraard zijn er nog veel meer zaken waarbij wij de hulp van vrijwilligers bij kunnen gebruiken. Wij zullen in de komende nieuwsbrieven nog meer oproepen plaatsen. Wil je toch nu al graag helpen, stuur dan even een mailtje naar vrijwilligers [at] piratenpartij [dot] nl.

Piratenpartij Amsterdam

Op 15 juni werd de eerste van vier lijsttrekkersavonden gehouden in een afgeladen Café Checkpoint Charlie in Amsterdam. Onder aanvoering van gespreksleider Tjerk werden de kandidaten aan de tand gevoeld en gingen de kandidaten met elkaar in discussie. Het was een prachtige avond waarvoor het bestuur van de PPA de organisatoren graag wil bedanken!

Op 13 juli is er weer een spannende kroegmeet in onze stamkroeg Checkpoint Charlie, vanaf 19:00 uur. Tijdens de bijeenkomst geven we een workshop “hoe crowdsource je een verkiezingsprogramma”. De workshop wordt gegeven door Amsterdamse Piraten. Ben je benieuwd hoe dat eraan toegaat? Kom vooral langs en neem je vrienden mee. Er is alle ruimte om informeel Piraten te leren kennen. Ben je net lid geworden of nog niet eerder bij een kroegmeet aanwezig geweest en wil je contact maken met het bestuur? Vraag naar Max, Bibi of Laurens. Wij gaan graag met je in gesprek en zien er naar uit jullie allemaal te mogen verwelkomen!
Houd onze website in de gaten voor informatie rondom de Piratenpartij Amsterdam en nadere berichtgeving over de kroegmeet. Op 13 juli is onze eerstvolgende kroegmeet. Heb je vragen, mail dan.

Amsterdam West

Piratenpartij stopt bezuiniging op speeltuinwerkers

De geplande bezuinigingen op speeltuinwerkers in Oud West en de Spaarndammerbuurt zijn op de valreep geblokkeerd door een unaniem aangenomen motie van de Piratenpartij. De bezuinigingen zouden minder arbeidsplaatsen betekend hebben en een vermindering van het aantal activiteiten op pleinen in Amsterdam West. Jelle de Graaf, fractievoorzitter van de Piratenpartij in West: “Speeltuinwerkers zijn veel meer dan beheerder van een speeltuin alleen. Ze zijn aanspreekpunt voor de buurt, houden een oogje in het zeil en vormen de eerste linie voor integratie en veiligheid.” Door deze ingreep van de Piratenpartij zijn speelactiviteiten op Amsterdamse pleinen in ieder geval de komende twee jaar nog gewaarborgd. Stadsdeel West moet, net als andere stadsdelen, de komende twee jaar veel bezuinigen op het sociaal domein. Dit komt door het beleid van het College van B & W, dat alle subsidies tegen het licht wil houden. Als gevolg hiervan staan allerlei maatschappelijke functies, zoals jongerenwerk en speeltuinwerk, onder druk.

Piratenpartij Delft

Na de debatten in Amsterdam en in Utrecht was het op zaterdag 18 juni de buurt aan de Piratenpartij Delft om het rondreizende circus “lijsttrekkers on tour” te ontvangen. Ongeveer dertig mensen waren hier op afgekomen; met de kandidaten en de organisatie erbij was dit een goed gevuld zaaltje in ‘t Boterhuis. Mooie locatie en ook heel fraai om de paarse Piratenvlag in Delft op de markt te zien wapperen!
Het format was iets aangepast omdat debatten tussen mensen die het de hele tijd eens zijn niet de meest spannende zijn. Veel vragen uit het publiek, veel vragen in hoog tempo door Thomas de gespreksleider op de kandidaten afgevuurd.
Aan het einde kon het publiek stemmen welke twee kandidaten het slotdebat zouden houden. Net als in Amsterdam en Utrecht waren dit Dirk en Ancilla, nu over democratie en open overheid.
De avond werd afgesloten met een verrassende toegift van Matthijs. Hij maakte bekend zich terug te trekken als kandidaat en deed dat met een bevlogen, maar volgens sommigen “oude politiek” endorsement voor Ancilla. Na afloop werd er nog lang en gezellig na geborreld. Het debat nog eens terug kijken, dat kan hier!

Onze volgende kroegmeet is vrijdag 8 juli, vanaf 20:00 uur in De Waag.

Piratenpartij Eindhoven

15 juli 2016 om 20:00 uur is er weer een Piratencafé in Eindhoven. We willen voortaan de derde vrijdag van oneven maanden bij elkaar komen. Allereerst willen we een leuke club krijgen die onderling ideeën uitwisselt en nieuwe bezoekers warm ontvangt en wegwijs maakt in het Piraten-gedachtegoed. Als er voldoende animo is, zal heel pragmatisch bekeken worden welke acties verder kunnen worden opgepakt. We zoeken altijd vrijwilligers om op Facebook te bloggen, te flyeren of op welke wijze dan ook te helpen groter en groter te worden. Voor verdere informatie of vragen kun je contact opnemen.

Piratenpartij Limburg Noord

Hierbij een oproep aan alle Noord Limburgse Piraten. (Weert, Leudal, Roermond en hoger). Er is nog geen groep actief, maar die kan zomaar ontstaan. Daar hopen we uiteraard op! We zoeken ook hier vrijwilligers om op Facebook te posten/bloggen, te flyeren etc. Meld je s.v.p. op Facebook of stuur een mail.

Piratenpartij Rotterdam

Er is een nieuw duo dat met een frisse blik Rotterdam gaat enteren. Samen met eventueel andere Rotterdamse Piraten zullen zij kroegmeets gaan organiseren. Ook gaan zij jullie via Facebook op de hoogte houden.
Raymond van Dijk is teruggetreden. Dank voor de getoonde inzet.

Piratenpartij Hoeksche Waard

Duidelijk is geworden dankzij onze gewaardeerde en soms verguisde penningmeester hoeveel Piraten er in de Hoeksche Waard wonen. Daarom ben ik blij dat er een nieuwe actieve Piraat zich ingeschreven heeft tijdens de ALV van 26 juni. Het is René Veringmeier. Ik heb al een tijdje contact met hem en hij heeft een uitgesproken mening en is goed op de hoogte wat er speelt in de regionale politiek. René woont in de gemeente Korendijk — een gemeente waar gebeden wordt voor de raadsvergadering (bron: J. de Leeuwe, wethouder Albrandswaard voor NAP lokale partij, maar met piratenhart).
Doordat wij ons bezig houden met twee dossiers, beginnen de politici in de Hoeksche Waard ons te kennen en ik hoop ook te vrezen.

1 Dossier windenergie
Dit dossier is zichzelf aan het oplossen zonder dat we actie hebben ondernomen. In Barendrecht is men tegen, dus alle relevante info is die kant opgestuurd zoals eerder vermeld. De initiatiefnemer Eneco wilde molens van 200m; de gemeente hield vast aan 160 in overleg met bewoners. Daarop vond de initiatiefnemer het niet meer interessant en bevindt de kwestie zich in een impasse.

2. Bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard
Er is een ‘wc-eend rapport’ geweest. Er is een jaar gesteggeld tussen raadsleden van alle (vijf) betrokken gemeenten, en ze kwamen er niet uit. Gemeenten die al een herindeling hebben meegemaakt zijn tegen en staan er gezonder voor dan de gemeenten Strijen en Oud-Beijerland. PvdA, D66 en VVD zijn meestal voor; CDA en lokale partijen zijn tegen en geloven in versterkte samenwerking.
Ook wij hebben onze visie ingediend bij de Provincie Zuid-Holland, en voor een referendum gepleit. De gedeputeerde R. van de Sande uit Leiden heeft er een aantal avonden tegenaan gegooid om te horen wat er onder de bevolking leeft. Naar onze mening is hij bezig geweest om e.e.a. richting samenvoeging/herindeling te framen.
De oorzaak daarvan is tweeledig. Aan de ene kant is de Provincie bang voor de macht van de grote steden (stadsregio’s). Aan de andere kant ligt er een beleidsnota waarin nog veel meer herindelingen gepland zijn. Daar houdt ze strak aan vast – een soort van Machiavelli-houding waar de burger het nakijken heeft, daarbij niet gehinderd door voortschrijdend inzicht.

We willen in ieder geval meer leden om een ander geluid te laten horen in de Hoeksche Waard.
Wim van Den Dool en René Veringmeier

Recente blogposts

Huis voor Klokkenluiders: een etalage met beperkte winkel
Geschreven door: Floor Drost op 30 juni 2016

Ancilla van de Leest nieuwe lijsttrekker Piratenpartij Nederland
Geschreven door: Kiescommissie op 26 juni 2016

Veiligheid
Geschreven door: Bob Sikkema op 25 juni 2016

Blog: Lunch
Geschreven door: Janmaarten Batstra op 20 juni 2016

What’s in a name? (A lot, apparently)
Geschreven door: Janmaarten Batstra op 18 juni 2016

Inspiratie uit IJsland: “Geef mensen een hoopvolle boodschap”
Geschreven door: Matthijs Pontier op 17 juni 2016

Komende Tweede Kamerverkiezingen
Geschreven door: Kiescommissie op 4 juni 2016

Begrafenistoespraak voor TTIP en CETA
Geschreven door: Matthijs Pontier op 2 juni 2016

Bekendmaking kandidaat-lijsttrekkers
Geschreven door: Kiescommissie op 2 juni 2016

Kalender

5 juli 2016, 20:00Meeting Enschede
7 juli 2016, 20:30Overleg Werkgroep Communicatie
8 juli 2016, 20:00Kroegmeet Zwolle
8 juli 2016, 20:00Kroegmeeting Delft
12 juli 2016, 20:00Meeting Enschede
13 juli 2016, 20:30Bestuursvergadering
15 juli 2016, 20:00Piratencafé Eindhoven
15 juli 2016, 20:30Kroegmeeting Leiden
19 juli 2016, 20:00Meeting Enschede
21 juli 2016, 20:30Overleg Werkgroep Communicatie
22 juli 2016, 19:30Kroegmeeting Zandvoort
26 juli 2016, 20:00Meeting Enschede
27 juli 2016, 20:30Bestuursvergadering
29 juli 2016, 20:30Kroegmeeting Den Haag
31 juli 2016, 14:00Bestuursvergadering

Nieuwsbrief info

Heb je zaken voor in de nieuwsbrief, agenda-items, heb je vragen, wil je helpen of een oproep doen? Mail naar nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nl

Deze nieuwsbrief wordt opgemaakt in html. Voor een archief met verzonden nieuwsbrieven of als deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven per e-mail kun je terecht op de website: Piratenpartij Nieuwsbrief

Facebook

Deze e-mail is verstuurd naar {email} omdat je lid bent van de Piratenpartij en/of aangemeld bent om de nieuwsbrief van de Piratenpartij te ontvangen. Klik hier om je aanmelding te wijzigen of om je af te melden.