Nieuwsbrief 2016-03

Piratenpartij.nl

Nieuwsbrief maart 2016

Beste Piraat,

Hierbij ontvang je de maart nieuwsbrief van de Piratenpartij. Het nieuwsbrief team wenst je veel leesplezier toe.

In deze nieuwsbrief:

Update van het Bestuur

De belangrijkste en meeste tijd kostende werkzaamheden van de afgelopen maand waren uiteraard de voorbereiding van de ALV van 28 februari en de hoofdpunten van die vergadering, de nieuwe statuten en Huishoudelijk Reglement. Meer over de ALV is te lezen onder het kopje Presidium in deze Nieuwsbrief.
De ALV heeft het bestuur opdracht gegeven om de op deze vergadering aangenomen amendementen in het voorstel te verwerken en de gecorrigeerde statuten ter beoordeling aan een onafhankelijk jurist voor te leggen.

Daarnaast was de afronding van de sanering van de ledenadministratie een belangrijk onderwerp van gesprek. Als gevolg van deze opschoning zijn een 1000-tal leden die niet betaald hadden uit de ledenadministratie verwijderd. 650 betalende leden zijn behouden voor de partij. Nog bijna dagelijks komen nieuwe aanmeldingen binnen.

In de komende tijd zal de voorbereiding van de verkiezingen 2017 op stoom worden gebracht.

Presidium

Over de ALV van 28 februari:

Op 28 februari hield de Piratenpartij een landelijke ALV in Amsterdam. Na de openingsspeech die Dirk Poot voor zijn rekening nam presenteerde het bestuur haar beleidsplannen, het financieel overzicht van het moment en de begroting voor 2016, die natuurlijk allemaal op de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen gericht zijn. Deze verkiezingen zullen ten laatste in maart 2017 gehouden worden, maar als de coalitie het niet volhoudt en het kabinet valt, dan zou het wel eens eerder kunnen worden. Daarom is het belangrijk om al zoveel mogelijk voorbereid te hebben.
Daarnaast was er op de ALV aandacht voor het referendum van 6 april over het associatieverdrag met de Oekraïne en heeft de ALV besloten dat de Piratenpartij het initiatief DiEM’25 zal ondersteunen en het manifest tekenen.

Het eigenlijke doel van de ALV was bespreken van de voorstellen voor nieuwe statuten en huishoudelijk reglement. Behalve de voorsteldocumenten zelf waren er zo’n 60 moties met wijzigingsvoorstellen. Aan de behandeling hiervan is het grootste deel van de ALV besteed.

De ALV heeft besloten dat de documenten nog niet geschikt zijn om aangenomen te worden, en de documenten, met wijzigingen zoals afgesproken via moties, zullen online geplaatst worden. In een nieuwe ALV over ongeveer 2 maanden zal de behandeling verder gaan op basis van het eindresultaat van de ALV van februari. Daar zullen tevens de moties behandeld worden die op de februari ALV onbehandeld zijn gebleven.

Na afloop van de ALV was er eten en een algehele tevreden sfeer. De Piratenpartij durft het aan om de moeilijkste beslissingen aan haar leden over te laten en zo ging dat ook deze keer.

De referendum-actie

Op 3 februari (de dag van de vorige nieuwsbrief) was de eerste versie van ‘de wiki over het Oekraïne/EU referendum’ net af. Het is wel tijd voor een update over wat er daarna allemaal gebeurde;

Ancilla maakte een coole blogpost, Matthijs ook, GeenStijl pikte dat op met een superpositieve review, er kwam een Twitter handle, en een Facebook pagina, de referendum wiki werd vertaald naar het Engels en omgezet naar WordPress met coole opmaak op de nieuwe sites https://voorstem.nl en https://dutchvote.eu, Ancilla werd geïnterviewd voor Keiserreport en de AlexJonesshow die werden beiden uitgezonden voor een internationaal miljoenenpubliek, er werd een persbericht uitgestuurd met de campagneaankondiging van de Piratenpartij.
En nu hebben we nog precies een maand tot het referendum.

Wat er in de komende maand van komt, geen idee, all bets are off. Maar dat van ‘afgelopen maand’ hadden we op 3 februari allemaal niet durven bedenken. Zo cool dat een paar piraten in zo korte tijd dit uit de grond wisten te stampen. Zonder tijd, zonder budget.
Het resultaat van komende maand zou kunnen zijn (maar dat lukt alleen als je wilt helpen):
– Dat het referendum als democratisch instrument wél een kans krijgt in Nederland. Dat is mooi voor als we bijvoorbeeld over TTIP aan de bak kunnen;
– Dat mensen de Piratenpartij leren kennen als die politieke partij die vanuit de inhoud het debat zoekt en oplossingen wil horen in plaats van mensen overtuigen van hun eigen gelijk. Zelfs als we nog niet in de kamer vertegenwoordigd zijn en zonder budget of subsidie;
– Dat mensen zich die Piratenpartij ook nog op die manier herinneren als straks er weer een referendum is, of kamer verkiezingen.

Al deze punten zijn nog niet of nauwelijks in gang gezeten ze komen er ook niet tenzij je nu besluit mee te helpen; de maand is zo om.
Er is een maillijst referendum [at] lists [dot] piratenpartij [dot] nl waar je je kan aanmelden, via deze link.
Je kan ook gewoon vast zelf beginnen met name met die kroegmeetings op te zetten.

Communicatie – Twitter

Het twitterteam bestaat momenteel uit 3 personen, Jos, Cath en ook Charif twittert sinds kort namens @Piratenpartij. Heb jij een idee voor een goede tweet of heb jij een tweet gemaakt of gezien die relevant is voor de Piratenpartij en waarvan je vind dat die een retweet verdient? Stuur ons dan op Twitter een DM en we kijken er naar.

ICT

In de maand februari waren er wat kleine probleempjes met de webserver. Dit werd veroorzaakt door agressieve webcrawlers en botnets die de webserver lieten vast lopen. Om dit op te lossen is de beveiliging aangescherpt. Hierdoor is het soms voorgekomen dat een lid geblokkeerd is. Gelukkig konden we dit vaak snel oplossen. En op dit moment lijkt de beveiliging goed te werken, en worden er geen leden meer geblokkeerd op de website.
Mocht dit nog wel gebeuren, mail dan naar ict [at] piratenpartij [dot] nl en dan kijken we ernaar.

Noord-Holland

De Kroegmeet van de Piratenpartij Amsterdam komt eraan. Kom Zondagmiddag 6 maart naar Café Checkpoint Charlie voor de bijeenkomst van Piraten in Amsterdam.
Charif Mews komt vertellen over het belang van onderwijs voor het behouden van onze privacy, over cryptografie en over het gevaar van kwantumcomputers.
En voor uw aller vertier: de Coco Popshow, een geweldige quiz over populaire muziek van 1970 tot nu!
6 maart van 16:00 tot 18:00
Café Checkpoint Charlie
Nassaukade 48, Amsterdam
Zie deze link voor meer informatie.

Waterschap Amstel Gooi en Vecht
Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft zich uitgesproken tegen TTIP na een mailactie van de Piratenpartij. AGV is het eerste Waterschap van Nederland dat zich uitsprak tegen TTIP. De gezamenlijke fractie van de Piratenpartij en De Groenen diende hiertoe een motie in, die breed werd gesteund. Dat ook het CDA voor de motie stemde is opvallend te noemen, aangezien CDA niet alleen landelijk juist voor TTIP is, maar ook in andere lokale besturen dergelijke moties niet steunde.
Inmiddels lijkt deze motie een kettingreactie op gang te hebben gebracht. Meerdere Waterschappen uiten nu hun zorgen over TTIP.
Eind maart heeft Matthijs Pontier een afspraak met de loco-dijkgraaf om te bespreken hoe e-Democracy in het Waterschap toegepast kan worden.

Amsterdam West
Op 9 februari behandelde de bestuurscommissie de gebiedsplannen, het stuk dat beoogt zo veel mogelijk samen met bewoners lokaal beleid vorm te geven. Twee moties van de Piratenpartij zijn unaniem aangenomen. Hierdoor zullen meer bewoners betrokken worden bij het opstellen van het beleid van het stadsdeel (M16.09), en zullen bewoners niet langer alleen ideeën kunnen aandragen, maar deze ideeën ook kunnen prioriteren (M16.10) waardoor ze veel meer echte invloed krijgen op de keuzes die gemaakt worden. Een lijst van alle aangenomen amendementen en moties is hier te vinden. Een stemmenoverzicht van de amendementen en moties rondom de gebiedsplannen staat hier.

In de bestuurscommissievergadering van 23 februari kregen we een eerste kijkje in het OpenStadsdeel. In dit door de Piratenpartij geïnitieerde programma vinden dit jaar een aantal projecten rondom transparantie en participatieve democratie plaats zoals een burgerforum over de Hallen en een reeks pilots met e-tools. Hiervoor spreekt het stadsdeel met organisaties als NetwerkDemocratie, de Citizens Foundation en Argu maar de gemeente zal ook zelf een aantal e-tools gaan ontwikkelen. Het doel van OpenStadsdeel is te zorgen dat er aan het eind van het jaar een set tools ligt om politieke keuzes in handen van bewoners te leggen.

Delft

Met de FOSS campagne zijn we nog in afwachting van de antwoorden van de gemeente op onze brief. De beantwoordingsdeadline is bijna, dus we zijn benieuwd waar ze mee gaan komen. Wij hopen in ieder geval op een constructieve samenwerking. En natuurlijk navolging in andere gemeenten 😉

Onze kroegmeetings zijn elke 2e vrijdag van de maand in stadscafé de Waag, kom eens langs als je de gelegenheid hebt.
De kroegmeeting van 11 maart staat uiteraard in het teken van het aankomende Oekraïne-referendum.

Rotterdam

Rotterdam was lang een witte vlek op de Piratenkaart, maar niet lang meer, er wordt weer een kroegmeeting georganiseerd!
Het is op 18 maart bij WORM aan de Boomgaardsstraat 71 (worm.org) vanaf 19:30.
Er kan vooraf ook voor 5e gegeten worden.

Hoeksche Waard

Oproep voor de leden in de Hoeksche Waard.
Om de afdeling in stand te houden hebben we versterking nodig van de leden. We willen verkiezingen houden voor de lijsttrekkers in de gemeenten. Bij enkele leden is de gezondheid verminderd en zijn niet in staat om actief deel te nemen.
Tevens is het gezellig om met de leden in de Hoeksche waard kennis te maken. Zijn er nog vrijwilligers voor de GeenPeilcampagne als opmars naar de campagne van volgend jaar? mail naar wim.dool [at] piratenpartij [dot] nl.

Groningen

De Groningse Piraten zoeken nog een vrijwilligerscoördinator om de gang van zaken te gaan stroomlijnen. Het gaat dan vooral om het uitstippelen van plannen en het bewaken van de agenda. Het is dus vooral een vacature waar overzicht belangrijk is. Maar ook het kunnen motiveren van leden is een onderdeel van de vacature.
De afdeling Groningen is opgericht in 2012 en heeft een solide basis van actieve mensen. Het enige wat in de afgelopen jaren toch wat lastig is geweest is het opzetten van acties en actief zichtbaar zijn. Hiervoor zoeken we een coördinator die dat kan aansturen.
Heb je ervaring met het organiseren van evenementen en het aansturen van groepen mensen, dan horen we graag van je. Voor meer informatie zie de website van de Groninger Piraten.

Eindhoven

Het Piratencafé op vrijdag 26/2 was een succes. Een fijn club mensen, met bekende, oude en nieuwe gezichten.
Samen een goed debat gevoerd over het referendum voor het associatieverdrag met Oekraïne en een uitleg van de woordvoerder van platform vrije politiek.
Veel onderlinge kennis uitwisseling en als afsluiter nog een snelle brainstorm sessie over interesses die in toekomstige thema’s kunnen worden uitgewerkt. Kortom, het was geweldig!
Binnenkort wordt een nieuwe datum geprikt, volg de Brabant maillijst of Facebook pagina (niet vergeten te liken!).

Natuurlijk zijn wij altijd op zoek naar nog meer enthousiaste nieuwe leden, om nog meer activiteiten te ontplooien. Ook vrijwilligers die de zichtbaarheid op straat willen vergroten (flyeren) zijn zeer welkom.
Of als je zelf een leuk plan hebt wat je zelf of met een paar vrienden/piraten wilt uitvoeren, houd je vooral niet in! Meld je bij eindhoven [at] piratenpartij [dot] nl voor alle vragen, opmerkingen of ideeën, zodat je snel actief verder kunt.

Recente blogposts

Het partijprogramma: e-democratie
Geschreven door: Frank Wijnans op 2 maart 2016

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht spreekt zich uit tegen TTIP na mailactie Piratenpartij
Geschreven door: Matthijs Pontier op 13 februari 2016

Over het ‘nep-referendum’ van 6 april
Geschreven door: Matthijs Pontier op 9 februari 2016

Aftrap DiEM25 – een beweging voor meer democratie in Europa
Geschreven door: Catharina Bethlehem op 8 februari 2016

Voor de ALV: Samenvatting Statuten & Huishoudelijk Reglement
Geschreven door: thijs markus op 6 februari 2016

Kalender

4 maart 2016, 20:30Kroegmeet Groningen
6 maart 2016, 15:45Kroegmeet Piratenpartij Amsterdam
8 maart 2016, 20:00Meeting Enschede
9 maart 2016, 20:30Bestuursvergadering
11 maart 2016, 19:30Kroegmeet Haarlem
11 maart 2016, 20:00Kroegmeet Zwolle
11 maart 2016, 20:00Kroegmeeting Delft
15 maart 2016, 20:00Meeting Enschede
15 maart 2016, 20:30Ledenraadsvergadering
17 maart 2016, 20:30Overleg Werkgroep Communicatie
18 maart 2016, 19:30Kroegmeeting Rotterdam
18 maart 2016, 20:30Kroegmeet Groningen
18 maart 2016, 20:30Kroegmeeting Leiden
22 maart 2016, 20:00Meeting Enschede
23 maart 2016, 20:30Bestuursvergadering
25 maart 2016, 19:30Kroegmeeting Zandvoort
25 maart 2016, 20:30Kroegmeeting Den Haag
27 maart 2016, 14:00Bestuursvergadering
29 maart 2016, 20:00Meeting Enschede
29 maart 2016, 20:30Ledenraadsvergadering
31 maart 2016, 20:30Overleg Werkgroep Communicatie
1 april 2016, 20:30Kroegmeet Groningen

Nieuwsbrief info

Heb je zaken voor in de nieuwsbrief, agenda-items, heb je vragen, wil je helpen of een oproep doen? Mail naar nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nl

Deze nieuwsbrief wordt opgemaakt in html. Voor een archief met verzonden nieuwsbrieven of als deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven per e-mail kun je terecht op de website: Piratenpartij Nieuwsbrief

Facebook

Deze e-mail is verstuurd naar {email} omdat je lid bent van de Piratenpartij en/of aangemeld bent om de nieuwsbrief van de Piratenpartij te ontvangen. Klik hier om je aanmelding te wijzigen of om je af te melden.