Aftrap DiEM25 – een beweging voor meer democratie in Europa

Deze blog is een vertaling van het DiEM25 manifest.
Op 9 februari vindt in Berlijn de aftrap plaats van DiEM25. DiEM25 is een initiatief van de Griekse ex-Minister Yanis Varoufakis.
De bedoeling is een Europese beweging in gang te zetten die de democratie binnen Europa moet versterken.
We zijn benieuwd naar de mening van Piraten over dit initiatief en hebben daarom een vertaling gemaakt van in eerste instantie alleen de korte versie van het DiEM25 Manifest.

DiEM25 – Beweging voor Democratie in Europa
diem25
De Europese Unie zal democratiseren — of uiteenvallen!
Ondanks de bezorgdheid over wereldwijde concurrentie, migratie en terrorisme, is er is maar één vooruitzicht dat de regerende machten van Europa werkelijk vrezen: democratie!
                                
Ze spreken uit naam van democratie, maar alleen om deze in de praktijk te ontkennen, uit te bannen en te onderdrukken. Ze zijn erop uit om democratie te omzeilen, het te corrumperen, mystificeren om daardoor de kracht van democratie te stoppen en haar mogelijkheden te breken. Want (zelf)bestuur door Europese burgers, waar het volk regeert, is hun nachtmerrie.
                                
De Europese Unie zou het spreekwoordelijke licht in de duisternis kunnen zijn om de wereld te laten zien hoe vrede en solidariteit kunnen worden gered uit de klauwen van eeuwenlang conflict en hypocratie.
                                
Vandaag de dag voelen Europeanen zich overal in de steek gelaten door de Europese instellingen. Van Helsinki tot Lissabon, van Dublin tot Kreta, van Leipzig tot Amsterdam. De keuze tussen echte democratie en verraderlijke desintegratie. 
                                
Centraal binnen het uiteenvallende Europa ligt een misleiding: een politiek, top-down, ondoorzichtig besluitvormingsproces wordt gepresenteerd als a-politiek technisch, procedureel en neutraal. Het doel ervan is om Europeanen te weerhouden van het uitoefenen van democratische controle over hun geld, gemeenschappen, werkomstandigheden en -voorwaarden en hun omgeving.
                                
De prijs van deze misleiding is niet alleen het einde van democratie, maar ook het einde van de droom van gedeelde welvaart: 
 • De economieën binnen de Eurozone worden van het klif gedreven door competitieve bezuinigingsmaatregelen en soberheid, met als gevolg permanente recessie in de zwakkere landen en lagere investeringen in de sterkere landen.
 • EU-landen buiten de Eurozone worden buitengesloten, waardoor ze inspiratie en partners zoeken in andere regionen.
 • Nooit eerder geziene ongelijkheid, waardoor hoop verdwijnt en haat wordt aangewakkerd binnen Europa.
 Hoe meer ze de democratie verstikken, des te minder hun politieke autoriteit wordt geaccepteerd. En hoe sterker de krachten van economische recessie, hoe groter de behoefte voor meer autoritarisme. Hierdoor krijgen de vijanden van democratie meer kracht terwijl ze legitimiteit inboeten en ze hoop en welvaart beperken tot een select gezelschap (die dat alleen achter gesloten deuren kunnen genieten, afgezonderd van de rest van de samenleving).
                                
Dit is het verborgen proces waarmee de Europese crisis de burgers individualiseert, tegen elkaar opzet en vooroordelen, chauvinisme en xenofobie versterkt.
De groeiende angst, de angst voor de ‘andere’, de nationalisering van ambitie en her-nationalisering van beleid, zorgen voor een dreigende schadelijke desintegratie van de gemeenschappelijke belangen waar Europa uiteindelijk enkel meer zal lijden.
Europa’s erbarmelijke reactie op de banken- en schuldencrisis, de vluchtelingencrisis, de behoefte aan een sterk en gezamenlijk buitenland-, migratie- en anti-terreur beleid — het zijn allemaal voorbeelden van wat er gebeurt als solidariteit haar betekenis verliest.
                                
Twee angstaanjagende opties dreigen:
 • Terugtrekken in de cocon van eigen landsgrenzen.
 • Overgave aan de Brusselse democratie-vrije zone.
Er moet een andere optie zijn. En die is er!                                
Het is de enige optie die door het officiële ‘Europa’ wordt tegengewerkt met iedere zenuw van zijn autoritaire mind-set: 
Veel meer democratie!
                                
Deze vaak aan Edmund Burke toegeschreven uitspraak is perfect van toepassing op het hedendaags Europa:
Al wat nodig is voor de zege van het kwaad, is dat de goede mensen niets doen.
Toegewijde democraten in heel Europa moeten besluiten te handelen. Met de bedoeling om meer democratie teweeg te brengen, komen we 9 februari samen in Berlijn, voor de oprichting van onze beweging: DiEM25.  
                               
We komen uit ieder deel van Europa en zijn verenigd door onze verschillende culturen, talen, accenten, politieke affiliaties, ideologieën, huidskleur, geslacht, geloof en beeld van een goede samenleving.
                                
We komen samen als toegewijde Europeanen, vastbesloten om te voorkomen dat een onwetend EU etablissement, met een diepe minachting voor democratie, het onmogelijk maakt om een authentieke democratische Europese Unie te zijn. 
                                
Een simpele, radicale gedachte is de motiverende kracht achter DiEM25:
democratiseer Europa! De EU zal ofwel democratiseren, of uiteenvallen!
                                
Onze directe prioriteit is (A) volledige transparantie in besluitvorming (bijv. live-streaming van vergaderingen van Europese Parlement, Ecofin en Eurogroep. Volledige vrijgave van handelsoverlegdocumenten, publicatie van ECB-notulen etc.) en (B) met spoed heruitrollen van bestaande EU-instellingen om innovatieve policy’s te vinden die werkelijk de verschillende crises (bank, schuld, toenemende armoede en migratie) aanpakken.
                                
Ons middellange termijndoel, als de verschillende crises zijn gestabiliseerd, is om een constitutionele vergadering bijeen te roepen, waar Europeanen zich zullen beraden hoe, tegen 2025, een volwaardige Europese democratie te worden, met een soeverein parlement dat nationale zelfbepaling respecteert en de macht deelt met nationale parlementen, provinciebestuur en gemeenteraden.
                                
We roepen onze mede-Europeanen op om zich terstond bij ons aan te sluiten, om DiEM25 te creëren en samen te vechten voor de democratisering van de Europese Unie. Om het stoppen van de begrenzing van politieke relaties tot machtsrelaties die slechts technische besluiten maskeren; om de bureaucratie van de EU te onderwerpen aan de soevereine Europese burgers; om de normaal geworden macht van grote bedrijven over de wil van burgers af te breken; en om de regels die onze gezamenlijke markt en valuta bepalen weer te politiseren. 
                                
We zijn geïnspireerd door een Europa van rede, vrijheid, tolerantie en verbeelding, mogelijk gemaakt door uitgebreide transparantie, werkelijke solidariteit en authentieke democratie. Wij streven naar:
                                
 • Een democratisch Europa, waar politieke autoriteit afstamt van Europa’s soevereine burgers
 • Een transparant Europa waar alle besluitvorming plaatsvindt onder kritisch toeziend oog van haar burgers
 • Een verenigd Europa waar burgers veel met elkaar gemeen hebben, zowel in verschillende landen als daarbinnen
 • Een realistisch Europa dat zichzelf radicale, maar haalbare, democratische hervorming tot taak stelt
 • Een gedecentraliseerd Europa dat centrale kracht gebruikt om locale democratie te bevorderen
 • Een pluralistisch Europa van regio’s, etniciteiten, geloven, naties, talen en culturen.
 • Een egalitair Europa dat onderlinge verschillen waardeert en alle vormen van discriminatie beëindigt
 • Een cultureel Europa dat de volledige culturele diversiteit van haar burgers aanwendt
 • Een sociaal Europa dat ‘vrijheid van uitbuiting’ als randvoorwaarde voor echte vrijheid erkent
 • Een productief Europa dat investeert in gedeelde groene welvaart
 • Een duurzaam Europa dat leeft binnen de beperkte natuurlijke bronnen van de planeet
 • Een ecologisch Europa bezig met een werkelijke wereld-omvattende groene transitie
 • Een creatief Europa dat de innovatieve kracht van de verbeeldingskracht van haar burgers vrij spel geeft
 • Een technologisch Europa dat nieuwe technologie stimuleert in dienst van solidariteit
 • Een bewust Europa dat streeft naar een mooie toekomst, zonder haar geschiedenis te negeren of verbergen
 • Een internationaal denkend Europa dat niet-Europeanen behandelt als gelijkwaardig
 • Een vredelievend Europa dat spanningen met haar buren en verder weg de-escaleert 
 • Een open Europa dat leeft voor ideeën, mensen en inspiratie vanuit alle hoeken van de wereld, en dat grenzen en slagbomen erkent als tekenen van zwakte en onzekerheid
 • Een bevrijd Europa waar voorrecht, vooroordeel, ontbering en dreiging van geweld verdwijnen, waardoor Europeanen geboren kunnen worden in minder stereotype rollen, gelijke kansen krijgen om hun potentieel te ontwikkelen en volledig vrij zijn om te kiezen voor hun partners in leven, werk en samenleving.
                                
Carpe DiEM25
Links:
Deel via social media:
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

3 comments on "Aftrap DiEM25 – een beweging voor meer democratie in Europa"

 1. Wat als het democratisch Europa geen “duurzaam, ecologisch, creatief, technologisch, bewust, internationaal denkend, vredelievend, open Europa, bevrijd” wil?
  Ik stel de vraag vooral omdat ik niet helemaal duidelijk heb hoe meneer Varoufakis deze termen invult.

  1. DiEM is nu een beweging om de EU dictatuur te stoppen. Eerst dien je een beweging op te starten met aanhangers en dan pas kan je verbetering aanbrengen in een maatschappij. Zo werk macht en ik ben fan van Yanis.

 2. Frank, als een werkelijk democratisch Europa geen “duurzaam, ecologisch, creatief, technologisch, bewust, internationaal denkend, vredelievend, open Europa” wil, zal het er ook niet komen. Maar dan omdat we er zelf voor kiezen. Nu is er EN geen democratie EN geen (keuze voor een) werkelijk sociaal en groen initiatief, omdat dat door corporate lobby wordt tegengewerkt, ook al willen wij dat misschien niet. Zoals Paul terecht opmerkt: Eerst een democratische beweging, dan de rest. Net als bij PP 😉
  Alleen dan wordt die rest ook daadwerkelijk gedragen door de burgers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.