Nieuwsbrief 2015-01

 

PPLogo-po-black

Nieuwsbrief 2015-01

In deze nieuwsbrief:

Door privé-omstandigheden binnen het nieuwsgroepteam is er vorige maand geen nieuwsbrief verstuurd. Excuses daarvoor. Hierbij dan de eerste nieuwsbrief van het jaar 2015. In deze nieuwsbrief nieuws uit de verschillende organen en afdelingen. Ook wederom een greep uit het nieuws waarmee we duidelijk maken waarom het tijd is voor de Piratenpartij in de politiek. En verder nieuws van internationale, provinciale en regionale Piraten.

Update van het Bestuur

 • Het bestuur heeft zich gebogen over de aanvragen van leden in de provincies Zuid-Holland en Overijssel om onder de naam Piratenpartij mee te kunnen doen aan de PS verkiezingen. Naar het oordeel van het bestuur zijn beide initiatieven veel te laat op gang gekomen en te slecht voorbereid om deze goedkeuring te krijgen. Hierdoor zal alleen de provincie Noord-Holland meedoen aan de komende Provinciale Statenverkiezingen. In november zijn eisen gestuurd aan de afdelingen die daar om gevraagd hebben. Aan die eisen is door beide provincies niet voldaan. Nu door laten gaan is niet fair tegenover andere afdelingen, die er wel aan voldoen of hebben afgezien van deelname.
 • Contributie: Leden die in 2014 niet betaald hebben krijgen nog één mail met betalingsverzoek voor 2014 en 2015. Niet reageren/betalen betekent uitgeschreven worden in februari.
 • Nieuwe secretaris is Floor Drost. Hij zal ook de werkgroep Organisatie trekken en een volledig secretariaat gaan opzetten.
 • Steven Russchenberg zal Bob, die niet meer herkiesbaar was, opvolgen als penningmeester.
 • Henk Heslinga (voorzitter) is de eerste drie weken van februari op vakantie. Zijn taken worden in die tijd waargenomen door Wiel Maessen.

Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering zal besproken worden hoe we nu verder gaan met het opzetten van nieuwe statuten en Huishoudelijk Reglement.

het-roer-moet-om

Meer info

terug naar boven ↑

Provinciale Staten 2015

-Noord-Holland

De afgelopen maanden zijn we hard bezig geweest met het samenstellen van een mooi campagneteam, maar we zijn nog op zoek naar meer vrijwilligers. Kijk op https://noord-holland.piratenpartij.nl/openstaande-functies/ voor een overzicht van onze openstaande functies. Je kunt je aanmelden voor een van deze functies, of een andere rol als vrijwilliger, door te mailen naar joran.tibor [at] piratenpartij [dot] nl . Blijf je liever op je luie stoel zitten, of heb je soms maar een minuutje de tijd? Ook dan kun je helpen! Kijk daarvoor op onze nieuwe website: https://noord-holland.piratenpartij.nl/doe-mee-in-noord-holland/ .
Verder kun je onze activiteiten volgen door op onze nieuwe Facebook-pagina te kijken: https://www.facebook.com/PiratenNH en ons Twitter-account te volgen: https://twitter.com/PiratenNH .
Nieuwe vrijwilligers die willen helpen met acties voor de PS-verkiezingen kunnen mailen naar joran.tibor [at] piratenpartij [dot] nl

-Zuid-Holland

In goed overleg heeft de PPNL besloten niet mee te doen aan de Provinciale Staten verkiezingen in Zuid-Holland van 2015. Er was tot op het laatste moment nog overleg om te kijken of er toch niet nog een oplossing bedacht kon worden, maar eigenlijk stond het besluit al wel vast. Als provincie hebben we een aantal zeer vruchtbare vergaderingen gehad waarin veel bereikt is. We hebben samen geschreven aan een programma en een kieslijst opgesteld. Ook op praktisch gebied is er voortgang geboekt. We hebben bijvoorbeeld een mooie plek gevonden om te vergaderen in het repaircafé van de Grondslag in Mariahoeve, Den Haag. Mede door de IRL vergaderingen, maar ook door mailwisselingen hebben de actieve Piraten in de provincie elkaar meer gevonden dan tot nu toe het geval was.
De reden waarom Zuid-Holland niet meedoet is vrij simpel: we kunnen niet de kwaliteit en inhoud bieden die kiezers zouden mogen verwachten als ze stemmen op de Piratenpartij. Het programma was niet op tijd klaar, de lijst is ongebalanceerd en er zijn nog te veel vacatures om een geslaagde campagne uit te voeren. Ook valt er nog veel te verbeteren in het samenbrengen van de afzonderlijke lokale afdelingen. Zuid-Holland is best groot. Er wonen hier meer mensen dan in welke provincie dan ook. Hierdoor ligt de lat erg hoog. Meedoen met een campagne waar twijfels over zijn is simpelweg geen optie.
Er volgt nog een evaluatie van de voorbereidingen. Iedereen die daarbij aanwezig wil zijn, kan zich aanmelden op onze mailinglijst: https://lists.piratenpartij.nl/mailman/listinfo/zuidholland_statenverkiezing .
Om bij de volgende provinciale verkiezingen niet weer te laat met te weinig mensen te starten, maken we nu alvast een start met de voorbereidingen voor de PS 2019. Kort na de evaluatie zullen we gaan werken aan het programma voor de volgende verkiezingen. De lessen uit de evaluatie dienen als uitgangpunt voor het plan van aanpak. Veel punten zullen ook bij komende Tweede Kamerverkiezingen van pas komen. Verder zullen we ook blijven werken aan het opbouwen van de lokale afdelingen en de afdeling Zuid-Holland. Wil je hieraan meehelpen? Laat het weten: https://lists.piratenpartij.nl/mailman/listinfo/zuidholland_statenverkiezing .

Meer info

terug naar boven ↑

Read More Read More

Ondertussen in Den Haag…

(Politiek Nieuws)

controleer-small

Meer info

terug naar boven ↑

Nieuwe set aanwijzingen internetgebruik

Artikel vertaald door Mike Peeters. Hoor ons, o dierbaar Internet Het is zestien jaar geleden dat we elkaar gesproken hebben. Al die tijd hebben de mensen van het internet, jij en ik en alle onze vrienden van vrienden van vrienden, tot de laatste Kevin Bacon, er een geweldige plek van gemaakt, gevuld met de wonderen van de wereld en de dagelijkse onbenulligheden. Van serieuze zaken tot grappige, en tot ongelooflijke WTF-momenten. We hebben een einde gemaakt aan meerdere tirannen en dictators. We hebben helden gecreëerd. We hebben gezien Hoe Dingen Werken en Wie We Zijn. Lees verder

armadillo-doc-dw1

Read More

Bestrijding van machtsconcentraties: energie

Persoonlijk opiniestuk van Wiel Maessen In mijn vorige blog op deze site beschreef ik al hoe de politiek zich tegenwoordig vooral bezig houdt met macht krijgen, houden en uitoefenen, met betutteling tot gevolg. Subsidiariteit zou volgens dat artikel een tegengif kunnen vormen. Maar de politiek werkt niet alleen op die manier. De politieke macht wordt… Lees verder

Read More

Terrorismebestrijding

Persoonlijk opiniestuk van Frank Wijnans. De geheime diensten staan direct klaar om iedere aanslag aan te grijpen om onze privacy nog verder in te perken. De overheid houdt ons steeds voor dat vrijheid de vijand van veiligheid zou zijn. Alle extra inspanning blijkt extra aanslagen niet te voorkómen. Dat terwijl terrorisme wel goed bestreden kan… Lees verder

.

Read More

Maak kennis met Baxter, hij neemt jouw baan over

Persoonlijk opiniestuk van Nick Overweg. Steeds meer werk wordt geautomatiseerd. In het verleden was dit vooral beperkt tot zwaar routinematig en industrieel werk. De grootte van de initiële investering en relatief lage flexibiliteit van deze machines maakte ze niet economisch vatbaar voor ander gebruik, maar daar gaat verandering in komen. Lees verder

Read More

Piratenpartij Noord-Holland op weg naar Provinciale Statenverkiezingen

Persoonlijk opiniestuk van Frank Wijnans. Verslag ledenraadpleging 4 januari 2015 / Jouw hulp is NU nodig! Op zondag 4 januari jl. hield de Piratenpartij Noord-Holland haar bijzondere ledenraadpleging. De belangrijkste punten waren het vaststellen van de kandidatenlijst en het programma. Lees verder

Read More

5 dingen die we nu NIET gaan doen in Nederland

Blog van Sidney Vollmer – oorspronkelijk geplaatst op: 5 dingen die we nu NIET gaan doen in Nederland 1. Denken dat de Islam een religie van haat is. Met hun humorloze cocktail van vooringenomenheid, zelfhaat en zelfmedelijden maken fascistoïde islamistjes het ons bijzonder moeilijk, maar de strijd die al decennia woedt en de laatste tijd verhevigt is er niet een van de Islam tegen het Westen. Hoe graag de islamofascisten het ook zouden willen. Het is een strijd van de onverdraagzamen en de humorlozen tegen de verlichten, de humanisten en de ontwikkelden. Lees verder

Read More

De Piratenpartij en de PVV

Opiniestuk van Arthur Govers De Piratenpartij en de PVV olgens de peilingen zou de PVV op dit moment bij verkiezingen de meeste zetels halen. Tien jaar lang zoeken de oude politieke partijen naar een gepast antwoord op het fenomeen Geert Wilders, maar hij lijkt er alleen maar populairder van te worden. Rutte en Pechtold zijn af en toe in staat om retorische puntjes te scoren: ze hebben geen inhoudelijk antwoord op de problemen die Wilders aankaart. Lees verder

.

Read More

Blogs in december:

Grondrechten zijn leuk, maar niet voor Nederlanders

Opinie stuk Dirk Poot. Begin dit jaar werd herdacht dat de Nederlandse Grondwet 200 jaar bestaat. De laatste week voor het kerstreces werd duidelijk dat de parlementaire democratie na 200 jaar op zijn laatste benen loopt. Terwijl regering en parlement alles op alles zetten om het zorgverzekeraarskartel te vriend te houden met het om zeep helpen van de vrije artsenkeuze, werd schouderophalend gereageerd op het feit dat de AIVD al lange tijd advocaten aan het afluisteren was. Een debat hierover werd door de geachte Kamerleden niet nodig gevonden. Lees verder

grondrechten

Read More

Subsidiariteit, pluriformiteit, zelfbeschikking en de spreiding van macht

Opinie stuk Wiel Maessen. De Piratenpartij staat voor individuele vrijheid. Daarnaast staat de PP achter het subsidiariteitsbeginsel, het uitgangspunt dat binnen de overheid zaken die op een lager bestuursniveau geregeld kunnen worden niet op een hoger niveau hoeven te worden bepaald. Hierdoor is de betrokkenheid van burgers bij het beleid groter en is er minder concentratie van macht. Ook biedt het laagste bestuursniveau meer mogelijkheden om E-democratie in te voeren, waardoor de betrokkenheid van burgers nog verder kan worden bevorderd en een veel grotere kennispool kan worden ingeschakeld bij het lokale beleid. Lees verder

Read More

De macht van informatie: narratief

Opinie stuk Thijs Markus. We lopen er makkelijk aan voorbij, hoe de verhalen die we meedragen onze beleving van de wereld scheppen. Hoe we herkennen en ot binnen de overheid zaken die op een lager bestuursniveau geregeld kunnen worden niet op een hoger niveau hoeven te worden bepaald. Hierdoor is de betrokkenheid van burgers bij het beleid groter en is er minder concentratie van macht. Ook biedt het laagste bestuursniveau meer mogelijkheden om E-democratie in te voeren, waardoor de betrokkenheid van burgers nog verder kan worden bevorderd en een veel grotere kennispool kan worden ingeschakeld bij het lokale beleid. Lees verder

voteodin

Read More

De Piratenpartij als toekomstig schaalmodel voor Nederlandse democratie

Opinie stuk Thijs Markus. Een van de dingen die de leden van de Piratenpartij met elkaar verbinden is de Uppsalaverklaring ( 2007 ). In deze verklaring ishet volgende stukje te vinden: “EU and its member states should adhere to the highest standards of democracy. Therefore such principles as transparent government, speedy and fair trial and freedom of speech should always be respected.” Lees verder

Read More

De macht van informatie: de definities van woorden

Opinie stuk David van Deijk. Who controls the past, controls the future. Een van de T-shirts die graag bij de Piratenpartij gedragen wordt is “1984 was not supposed to be an instruction manual”. In het boek 1984 van George Orwell gebruikt de overheid verschillende middeltjes om de bevolking gedwee te houden. Een uitspraak uit het boek is ” ‘Who controls the past,’ ran the Party slogan, ‘controls the future: who controls the present controls the past.’. Lees verder

Read More

Bewaarplicht onwettig: eindelijk actie!

Opinie stuk Harmke Lubbers.

Nederland komt eindelijk in actie tegen illegale opslag metadata door de Staat

Waarom de Nederlandse Bewaarplicht illegaal is:

De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens is de Nederlandse implementatie van de Richtlijn Dataretentie van de Europese Unie. Het Europees Hof van Justitie heeft op 8 april 2014 geoordeeld dat de Richtlijn Dataretentie in strijd is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).

Lees verder

Van de goede Sint…

Sint neuriede een wijsje, terwijl hij zich boog over een lijstje wensen van de Piratenpartij. “Waarom vragen ze dat aan mij?.Alle lobbyisten mee in de zak, al zitten ze nog zo strak in ‘t pak. Omkopers hoeven we niet, dat vindt ook mijn trouwe Piet. Lees verder

Read More

Goedkoop innovatie stimuleren: Superwifi.

Opinie stuk Frank Wijnans Jaren geleden is de wifi geïntroduceerd als handigheidje voor mensen die geen kabels willen leggen. Wie had toen gedacht dat de mensen overal waar ze gaan logeren om het lokale wifi-wachtwoord zouden gaan vragen. Horeca krijgt omzet via hun wifi, de tv zit aan de wifi, de thermostaat, en de koelkast. Kortom: dankzij wifi is het internet overal. Lees verder

hoe bedien ik de 27mc

Read More

Duitsland doet wel serieus onderzoek naar samenwerking tussen de NSA en de BND – Waar blijft het Nederlandse Parlement?

Long Read by Darko Securens Momenteel onderzoekt een parlementaire commissie de relatie tussen de NSA (National Security Agency) en de Duitse inlichtingendienst BND (Bundesnachrichtendienst). Bij de opening van de hoorzitting gingen de beschuldigingen vooral over de Snowden onthullingen, zoals het bespioneren van Duitsland en haar burgers door de NSA. . Lees verder

Read More

Waarom de Piratenpartij zich verzet tegen ABN AMRO’s geniepige gegraai in persoonlijke gegevens

Opinie stuk van Matthijs Pontier ABN AMRO gebruikt persoonsgegevens van haar klanten voor commerciële doeleinden. Gegevens over het betalingsverkeer van klanten worden gebruikt om gericht ‘goede aanbiedingen’ te doen. Bankiers als Peter Verhaar vinden dit een goed idee. Maar waarom zou het doen van aanbiedingen voor kinderwagens en dakkapellen een taak voor een bank zijn? Toen ING met dit plan kwam, ontstond hier zoveel ophef over, dat ze toch van dit plan afzagen. Het zou schadelijk zijn voor de vertrouwensrelatie tussen banken en hun klanten.

Lees verder

Overig Politiek nieuws:

Interessante uitspraak: UPC hoeft gegevens illegale downloaders niet af te staan

Internetprovider UPC hoeft de gegevens van abonnees die illegaal pornofilms hebben gedownload niet af te staan aan een partij die hierom vroeg, zo heeft de Amsterdamse voorzieningsrechter bepaald. De zaak was aangespannen door Belirex, die onder de naam Inflagranti pornofilms uitbrengt. Een van de overwegingen: Volgens de rechter kan er niet zonder meer van worden uitgegaan dat alle op de lijst van Belirex voorkomende IP-adressen daadwerkelijk de films hebben gedownload. De vorderingen van Belirex werden dan ook afgewezen.

Opstelten en Nederlandse scholen winnen The Big Brother Awards van BitsOfFreedom

De winnaars van de speciale, tiende editie van de Big Brother Awards zijn minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten en de Nederlandse Scholen. Opstelten mocht de Publieksprijs mee naar huis nemen vanwege het in stand houden van de bewaarplicht, het doorzetten van zijn hackplannen, het structureel negeren van privacybezwaren en het verdacht maken van alle Nederlanders. De Nederlandse Scholen ontvingen de Expertprijs voor op grote schaal gegevens van kinderen uitwisselen met uitgevers van lesmateriaal.

SP stelt Kamervragen na uitlatingen van Snowden

Snowden: NSA oefende druk uit op Nederland

Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD lopen aan de leiband van de Amerikaanse NSA. Ze zijn ‘uitermate volgzaam’ en worden als ‘ondergeschikten’ gezien. Dat vertelt Edward Snowden, die voor zowel de Amerikaanse inlichtingendienst NSA als voor de CIA werkte, in een interview met de Volkskrant. Snowden: ‘De Nederlanders werken voor de Amerikanen. Ze doen wat wij ze vertellen wat ze moeten doen. Ze worden niet gewaardeerd vanwege hun capaciteiten, maar vanwege de vrije doorgang die ze bieden. Daarvoor gebruikt de NSA ze.’
De documentaire van Laura Poitras over Edward Snowden “Citizenfour” is ook genomineerd voor een Oscar en is eindelijk ook verschenen op de torrents en op usenet. De op YouTube verschenen versies [ https://www.youtube.com/watch?v=F4YOEHI8ctw en https://www.youtube.com/watch?v=KeDjQXO00gA ] werden verwijderd op verzoek van Haut et Court, resp. Home Box Office Inc.

Internationaal

De Snowden leaks van deze maand.

Ondertussen hebben de journalisten van Der Spiegel ook niet stilgezeten in januari. De ene heftige leak na de andere kwam naar buiten. Zo werd op 31C3 een voorproefje gegeven van de aanvallen die de NSA claimt te hebben op diverse versleutelde protocollen. Tijdens de presentatie in Hamburg werd onderstaand artikel op Der Spiegel geplaatst.

Feitelijk verzwakken ze de hele beveiligingstandaarden die al jaren gebruikt worden.

http://www.spiegel.de/international/world/nsa-documents-attacks-on-vpn-ssl-tls-ssh-tor-a-1010525.html

 

Er wordt verder duidelijk gemaakt dat de NSA en de Five Eyes Alliantie ook niet buiten schot blijven wat betreft aanvallen. Zo steelt China militaire geheimen van servers van de VS. Ze maken onder andere technische details buit van de JSF. China heeft zelfs al een prototype ervan in de lucht.
Five Eyes maken zich klaar voor de toekomst, en breiden hun cyberaanvalsmogelijkheden verder uit.
Tevens komen er dubieuze details naar buiten over de gerichte drone-executies die in Afghanistan plaatsvinden.

Overig buitenlands nieuws

In Duitsland wordt de betrouwbaarheid van Der Spiegel in twijfel getrokken door de openbaar aanklager.
Aan de andere kant wordt er wel serieus werk van gemaakt om de (dubbel) spionnen te vinden bij de Duitse overheid en inlichtingendiensten.

EFF onthult meesterplan om massasurveillance te stoppen

Regin malware framework is afkomstig van de NSA

De broncode toont treffende overeenkomsten met eerder gebruikte malware.
terug naar boven ↑

Ondertussen in Brussel

Julia Reda

I’m fighting to make copyright unified, progressive and future-compatible
in the EU.”
Julia’s publicaties afgelopen maand:
Voorlopig verslag van de evaluatie van de richtlijn auteursrechten 2001 van het Europees Parlement:
Belangrijkste conclusie: Hoewel de richtlijn bedoeld was om het auteursrecht aan te passen aan het digitale tijdperk, is het in werkelijkheid tegenwoordig een blokkade voor de uitwisseling van kennis en cultuur over grenzen.

TISA

In de categorie internationale verdragen die tussen draaideurpolitici en lobbyisten onderhandeld worden (ACTA, TTIP e.d.), vestigen we vandaag de aandacht op TISA: Treaty in Services Agreement. Afgelopen juni was er een eerste lek op WikiLeaks. https://wikileaks.org/tisa-financial/press.html. Uit dit lek bleek dat het doel was de dienstverlenende markten (financiën) verder te dereguleren. Afgelopen maand was er opnieuw een lek. https://data.awp.is/filtrala/2014/12/17/19.html. Uit dit recente lek blijkt dat er voorstellen in TISA opgenomen zouden worden die het de deelnemende landen zou verbieden de (privé)data van hun burgers te beschermen. Dit waarschijnlijk om te voorkomen dat er wetgeving door komt die stelt dat bedrijven die in Europa zaken willen doen, in Europa de gegevens van hun klanten moeten opslaan. Daar zou Europese wetgeving aan hangen, wat wellicht niet de NSA is.

Overige blogs Julia Reda maand december:

Europa overweegt uitbreiding surveillance-maatregelen na terreuraanslagen in Parijs

globe

Meer info

terug naar boven ↑

Regionaal

-Bestuurscommissie Amsterdam West

Bewonersavond 9 december:
Op 9 december organiseerde het stadsdeel een bewonersavond over de gebiedsplannen: de basis van de stadsdeelbegroting. Omdat het stadsdeel heel beperkt mensen heeft uitgenodigd, er geen gestructureerd debat was en er niet werd onderzocht voor welke ideeën draagvlak bestaan, kwam uit de bewonersavond niet meer dan een opsomming van ideeën van bewoners. De Piratenpartij heeft hier felle kritiek op geuit en sprak de hoop uit dat dit proces volgend jaar, door het gebruik van interactieve democratie, beter zal verlopen.
Bestuurscommissievergadering 16 december:
Op 16 december zijn de uitkomsten van de bewonersavond besproken en heeft het Dagelijks Bestuur vertelt hoe het de gebiedsplannen in de bestuurscommissie verder wil behandelen. De partijen werd gevraagd al voordat de financiële gegevens bekend zijn haar inhoudelijke input op de gebiedsplannen te leveren en aan te geven welke onderwerpen belangrijk zijn. Omdat je geen inhoudelijke keuzes kan maken zonder de financiële consequenties te kunnen overzien en het afwegen van de verschillende prioriteiten van de partijen niet aan het Dagelijks Bestuur is, maar aan die partijen zelf, heeft de Piratenpartij dit geweigerd. De portefeuillehouder heeft toegezegd met een mechanisme te komen waarop de gehele bestuurscommissie, en niet slechts het Dagelijks Bestuur, bepaalt wat er in de gebiedsplannen komt te staan en welke financiële keuzes er worden gemaakt. Zodra dit mechanisme er is, en de bestuurscommissie haar werk weer kan doen, zal de Piratenpartij verder praten.

-Amsterdam

De Piratenpartij is druk bezig met het oprichten van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. We hebben hierover met verschillende notarissen contact. Verder is de Piratenpartij Amsterdam druk bezig het campagneteam voor de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland te ondersteunen. Zie voor meer informatie de website van Noord-Holland: https://noord-holland.piratenpartij.nl/

-Delft:

We hebben een website: https://delft.piratenpartij.nl/
De maandelijkse kroegmeeting is op de eerste vrijdag van de maand in stadscafé de Waag, Markt 11 (Bitcoins accepted)
[geertjan [at] piratenpartij [dot] nl]

Haarlem:

Gebruikelijke (maandelijkse) Kroegmeet: 2e vrijdag van de maand café “De Hut” in Haarlem, nabij het station.

Uithoorn:

Gezocht naar vrijwilligers voor:
 1. ludieke actie die gaat over wiet 😉
 1. kraampje verkiezingsmarkt
 1. ophangen posters
 1. flyeren
 1. opzetten kroegmeet met spreker
 1. actie Piraten maken schoon schip
mail naar joran.tibor [at] piratenpartij [dot] nl of tweet naar @PP_Uithoorn of laat een bericht in fb-groep Piratenpartij Uithoorn achter.

-Hoeksche Waard:

Op uitnodiging van de Omroep zelf was ik afgelopen 27 december 2014 van 10:00 tot 12:00 uur te gast bij de eindejaarsuitzending – met oliebollen uiteraard.
ether 96.0 FM (zover als het reikt)
Voor Piraten een aanrader!
Wim van Den Dool wim.dool [at] piratenpartij [dot] nl

-Eindhoven:

Voor regio Eindhoven/Helmond/Deurne/Asten zoeken we mensen die willen helpen, zowel online als IRL.
Lokale of regionale ontwikkelingen volgen, meediscussiëren, kroegmeets bijwonen, flyeren en nog veel meer.
Er kan persoonlijk bekeken worden wat jij kunt en wilt doen; alle hulp is welkom!
Geef jouw interesse / voorkeur & contactgegevens s.v.p. door via eindhoven [at] piratenpartij [dot] nl .
Ook als je al actief bent, graag even een seintje voor het bijhouden van de administratie!

-Limburg-Noord:

Ook voor regio Venlo/Horst/Venray zijn we op zoek naar vrijwilligers die kroegmeets willen bijwonen, flyeren, posters plakken etc. etc.
Geef je interesse door via LimburgNoord [at] piratenpartij [dot] nl .
Ook als je al online of landelijk actief bent, graag even een seintje voor het bijhouden van de administratie!

– Enschede:

Onze maandelijkse kroegmeet is komen te vervallen; we zijn sinds 23 december iedere dinsdagavond vanaf 20:00 uur aanwezig bij hackerspace TkkrLab (Hengelosestraat 525, tegenover UT). Als je een Enschedese Piraat wilt spreken, vraag dan bij TkkrLab naar Govert, Erik of Dave.

-Rotterdam:

Momenteel is er geen structurele kroegmeeting in deze grote havenstad. Ben je Piraat en wil je 1x in de maand in de kroeg zitten? Laat het even weten, dan zetten wij het op de agenda. (Dit kan via de noorderburen delft [at] piratenpartij [dot] nl)
[geertjan [at] piratenpartij [dot] nl]
regionaal

Afdelingen

terug naar boven ↑

Nieuws uit de Werkgroepen

-Communicatie

 • Liquid Feedback/E-democratie installeren/testen/selectie besproken. Implementeren van een dergelijk systeem, in samenwerking met andere werkgroepen, staat hoog op het programma voor 2015.
 • Er is besproken of de mailinglijst voor Communicatie losgekoppeld zal worden van het forum. De bedoeling is om dit voor te leggen aan de leden van deze lijst, eventueel via een Loomio-procedure.
 • Dit jaar moet de doelgroepeninventarisatie, met een communicatiestrategie, verder ingevuld worden.
 • Verbetering website blijft ook in 2015 een punt van aandacht.

-ICT

 • Er is gewerkt aan een voorlopige oplossing voor een offline ledenadministratie.
 • De namen voor pad-pagina’s zijn hoofdletter-onafhankelijk gemaakt.
 • Onderzoek inbraak, samen met twee Piraten/experts.
LR

Meer info

terug naar boven ↑

Vrijwilligers/vacatures

We zoeken altijd vrijwilligers voor verschillende werkgroepen, dus als je je wilt inzetten voor een vrije informatiesamenleving, mail dan wat je interesse is of wat je wilt doen naar vrijwilligers [at] piratenpartij [dot] nl

dekzwabber

Alle vacatures

terug naar boven ↑

Oproepen

Rico Brouwer doet een oproep aan Piraten om mee te denken over een standpunt over economische en financiële politiek.
https://forum.piratenpartij.nl/index.php?t=msg&th=2641&start=0&

wantu

Alle vacatures

terug naar boven ↑

Kalender

Iedere nieuwsbrief vind je een overzicht van alle Piraten-bezigheden die bij ons bekend zijn. Heb je evenementen, flyer-acties of iets anders waarvan je vindt dat elke piraat het zou moeten weten, mail dit dan naar nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nl zodat we de agenda op de site en in onze nieuwsbrief kunnen bijwerken.

NB: Inzendingen later dan de 28e van elke maand kunnen helaas niet altijd meer worden opgenomen in de nieuwsbrief.

iedere dinsdag, 20:30 uurLedenraadsvergadering
3 februari, 20:00Meeting Enschede
6 februari, 18:00Kroegmeeting Delft
6 februari, 20:30Kroegmeeting Groningen
10 februari, 20:00Meeting Enschede
11 februari, 20:30Bestuursvergadering
13 februari, 19:30Kroegbijeenkomst Haarlem
17 februari, 20:00Meeting Enschede
20 februari, 19:30Kroegmeeting Amsterdam
20 februari, 20:30Kroegmeeting Groningen
22 februari, 14:00Bestuursvergadering
24 februari, 20:00Meeting Enschede
25 februari, 20:30Bestuursvergadering

Nieuwsbrief info

Heb je zaken voor in de nieuwsbrief, agenda-items, heb je vragen, wil je helpen of een oproep doen? Mail naar nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nl

Deze nieuwsbrief wordt opgemaakt in html. Voor een archief met verzonden nieuwsbrieven of als deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven per e-mail kun je terecht op de website: Piratenpartij Nieuwsbrief →

newsletter

Archief

Deze e-mail is verstuurd naar {email} omdat je lid bent van de Piratenpartij en/of aangemeld bent om de nieuwsbrief van de Piratenpartij te ontvangen. Klik hier om je aanmelding te wijzigen of om je af te melden.


Facebook

Twitter

Youtube