Algemene ledenvergadering 30 april 2017

Wanneer:
30 april 2017 @ 13:00 – 17:00
2017-04-30T13:00:00+02:00
2017-04-30T17:00:00+02:00
Waar:
Zalencentrum Utrecht Zuid
Amaliadwarsstraat 2
3522 AR Utrecht
Nederland
Kosten:
Gratis
Contact:

Update 24 april 2017:
– Update agenda

Update 21 april 2017:
– Bekendmaking kandidaten (toegevoegd onder de inleiding)
– Voorlopig aangemelde moties/amendementen (toegevoegd onder de inleiding)

Op deze algemene ledenvergadering zullen nieuwe leden voor drie verschillende organen verkozen worden. Voor de ledenraad, het bestuur, en leden voor de kascommissie. Verderop in deze uitnodiging is er over deze vacatures meer informatie te vinden. Kandidaatstelling voor deze posities is mogelijk tot uiterlijk 19 april 23:59 en kun je opsturen naar presidium [at] piratenpartij [dot] nl . De informatie over de kandidaten zal uiterlijk 25 april gepubliceerd zijn op de website. Wegens beperkte bezetting van diverse organen vervult het presidium deels een ook de functie van sollicitatie commissie: Zij neemt de sollicitaties in ontvangst en publiceert ze op de website.

Het bestuur zal een verslag van het afgelopen jaar geven en verder is er tijd voor reflectie van de afgelopen verkiezingscampagne. Als je nog input wil leveren in de vorm van een evaluatie van de campagne en alles eromheen, stuur die dan graag naar bestuur [at] piratenpartij [dot] nl
De evaluaties zullen gebundeld worden door Leo van Oudheusden en hij zal een samenvatting en aanbevelingen op de ALV bespreken. De individuele evaluaties worden niet gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de inzender.

Kandidaten voor de verschillende posities

De deadline voor kandidaatstellen is gesloten. Een overzicht van de kandidaten is gepubliceerd op de wiki (inlog vereist). Hieronder vind je ook directe links voor de verschillende posities.

Tien mensen hebben zich kandidaat gesteld voor het bestuur. Zes mensen hebben zich kandidaat gesteld voor de ledenraad. Voor de kascommissie en als aanvulling op het presidium is er elk één aanmelding.

Ingediende moties en amendementen

Op dit moment zijn er drie moties ingediend. Deze zijn op de wiki gepubliceerd.

De deadline voor het aanmelden van moties en amendementen is donderdag 27 april 13:00 uur (zie ook hieronder).

 

Notulen vorige vergadering

Notulen van de vorige vergadering staan op de wiki van de Piratenpartij en zullen ter inzage liggen bij het Presidium tijdens de ALV.

Moties en amendementen

Moties en amendementen kunnen tot uiterlijk donderdag 27 april 13:00 uur ingediend worden door te mailen naar presidium [at] piratenpartij [dot] nl . Moties dienen door minimaal drie personen ondersteund te zijn. Begin het onderwerp van de e-mail met “ALV april 2017: motie/amendement”. Stuur een kopie van deze mail naar de ondersteuners. Die kunnen de ondersteuning bevestigen door deze opnieuw naar het presidium te sturen. De bij het presidium ingediende moties en amendementen zullen uiterlijk 28 april gepubliceerd worden op de website.

Machtigingen

Zoals vastgelegd in het vergaderreglement kunnen leden andere leden machtigen. Machtigingen kunnen van tevoren gemaild worden naar presidium [at] piratenpartij [dot] nl . Begin het onderwerp van de e-mail met “ALV april 2017: machtiging”. Voeg naast de vereiste handtekening naam en lidnummers van beide leden toe.

Dagvrijwilligers gezocht

We zoeken een aantal vrijwilligers voor de dag zelf. Meld je aan bij presidium [at] piratenpartij [dot] nl als je mee wilt helpen met:
– Stemmen tellen. Hier zoeken we 3 personen voor die zich niet kandidaat hebben gesteld.
– Opruimen na afloop.
Graag het onderwerp van de mail beginnen met “ALV april 2017: vrijwilliger”.

Livestream

Informatie over de livestream zal op de dag van de vergadering gepubliceerd worden op de website.

Locatiedetails

Zalencentrum Utrecht Zuid
Amaliadwarsstraat 2
http://www.utrechtzuid.nl/

Inloop vanaf 12:30u

NS-groepsretour

Vaak reizen de leden uit Groningen met de trein naar de ALV door middel van een NS groepsretour. Daarmee is een dagretour per persoon €13,75 bij vier deelnemers tot slechts €7 bij tien deelnemers. Vanwege werkzaamheden is het nog onzeker of we weer met de trein gaan. Maar heb je interesse om mee te doen in een groepsretour, stuur dan uiterlijk 24 april een e-mail naar alex.haan [at] piratenpartij [dot] nl.

Agenda

Presidium: Joran Tibor de Jong, Alex Haan

 1. Opening
  1. Opening vergadering
  2. Vaststellen notulen. Gelegenheid voor opmerkingen of aanvullingen.
  3. Vaststelling agenda, eventuele punten van orde door aanwezige leden
  4. Ingekomen stukken en behandeling moties
 2. Uitleg over de verkiezingen en de stemprocedure
 3. Verkiezing ledenraad
  1. Introductie kandidaten
  2. Pitch kandidaten
  3. Vragenblokje
  4. Vragenblokje
  5. Stemmen
 4. Korte pauze
 5. Verkiezing bestuur
  1. Introductie kandidaat
  2. Pitch kandidaat
  3. Vragenblokje
  4. Stemmen
 6. Verkiezing kascommissie
  1. Introductie kandidaat
  2. Pitch kandidaat
  3. Vragenblokje
 7. Verkiezing interim-presidium
  1. Introductie kandidaat
  2. Pitch kandidaat
  3. Vragenblokje
 8. Inleveren stemmen
 9. Pauze
 10. Spreektijd
  1. Verslag verkiezingscampagne
  2. Spreektijd bestuur, jaarverslag
 11. Uitslag verkiezingen
 12. Rondvraag
 13. Einde / sluiting

Verdere informatie

– Statuten: https://wiki.piratenpartij.nl/reglementen:statuten
– Huishoudelijk reglement: https://wiki.piratenpartij.nl/reglementen:huishoudelijk_reglement
– Vergaderreglement: https://wiki.piratenpartij.nl/reglementen:vergaderreglement:alv

Vacatures

Kandidaatstelling voor deze posities is mogelijk tot uiterlijk 19 april 23:59 en kun je opsturen naar presidium [at] piratenpartij [dot] nl
Geef daarin zoveel mogelijk informatie als dat je zelf bereid bent te delen en gepubliceerd wilt hebben staan. Toevoegen van een foto wordt, voor herkenning, op prijs gesteld.

Overzicht vacatures

Deel via social media:
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

11 comments on "Algemene ledenvergadering 30 april 2017"

 1. Volgens de statuten van de Piratenpartij in samenhang met het ledenaantal (1.700+) zou de Ledenraad moeten bestaan uit 17 personen. Er zijn al 3 benoemde Leden en daar komen wellicht de huidige 6 sollicitanten bij. Dat lijkt mij niet voldoende. Aan de algemene regel van minimum 11 en maximum 23 Leden zoals gesteld in de statuten wordt niet voldaan.

  In de notulen van de vorige ALV van 27 november 2016 https://wiki.piratenpartij.nl/notulen:alv:november_2016 lees ik dat het bestuur van de Piratenpartij een faciliterende rol voor zich ziet weggelegd. Deze term is ook meermaals gebruikt door Piraten die hechten aan de 3-piratenregel. De faciliterende rol zal wellicht gaan knellen wanneer de motie https://wiki.piratenpartij.nl/notulen:alv:april_2017:moties wordt aangenomen, waarbij de voorman/voorvrouw van de partij toetreedt tot het bestuur. Of Piraten het wenselijk achten dat een voorman/voorvrouw een soort van carte blanche krijgt om naar eigen inzicht te handelen als partijleider en tevens als bestuurslid, zal de tijd moeten uitwijzen. Ik ben benieuwd hoe andere Piratenpartijen in andere landen dit geregeld hebben.

 2. Het ledenaantal is in relatief korte tijd sterk gegroeid. De ledenraad heeft belangrijke taken, wat maakt dat aanvulling op komende ALV gewenst is. De Statuten en HR waren aan verbetering toe. Er zijn inmiddels nieuwe statuten en HR aangenomen door de ALV, echter zijn deze nog niet ingegaan. Daarom doen we het nu nog met de oude statuten en bijhorend concept HR.

  Hoe andere partijen dit hebben gedaan: in Zweden, waar de Piratenbeweging is begonnen, is de partijleider Magnus Andersson. [https://en.wikipedia.org/wiki/Magnus_Andersson_(Pirate_politician)] Magnus was in Nederland rond onze verkiezingen van 15 maart. en ledge uit wat ze in Zweden allemaal hebben geleerd afgelopen jaren en hoe eea in Zweden is ingericht. Het lijkt op de tekst van onze motie. Magnus is daar gemandateerd partijleider en lid van bestuur. Als je meer achtergrond info over de afwegingen of andere zaken zoekt, of verder wilt overleggen etc. neem bijvoorbeeld ff contact op met een van de indieners van de motie?

  1. Ik lees in uw reactie dat er nieuwe Statuten en een Huishoudelijk reglement zijn aangenomen, maar deze zijn niet ingegaan? Dat is toch in het geval van Statuten het laten passeren bij een notaris? En bij een Huishoudelijk reglement het moment van aanneming door de ALV of een door de ALV vastgestelde datum?

 3. Het is te hopen dat PP-NL volgende keer meer aandacht weet te trekken bij de verkiezingen.
  De grote vraag is daarbij wat de speerpunt kan zijn van de PP. Ik ken de PP oorspronkelijk als partij die weerstand wilde bieden aan de verschrikkelijke auteursrechten- en octrooienlobby, een gebied dat door traditionele politici totaal wordt genegeerd.
  Privacy? Het was de focus van Ancilla, uit haar eigen ervaring, maar ik weet niet of het veel Nederlanders aanspreekt.
  Voorstellen voor meer directe democratie (“liquid democracy”)? Volgens mij is dat een wespennest dat je beter aan andere partijen over kunt laten. Binnen het huidige systeem is echt nog een heleboel te bereiken.

 4. Waarom staan *uitgerekend* bij een partij die zich inzet voor transparantie in politiek alle moties en kandidaatstellingen achter een inlogmuur? Zo kan het publiek toch niet meekijken hoe het er bij PPNL er aan toe gaat?

 5. Het onderscheidend kenmerk van de piratenpartij is volgens mij dat het de enige partij is die de adaptatie van het samenleven aan de effecten van nieuwe technieken centraal stelt. Die technieken bergen gevaren, zoals op het gebied van privacy en manipulatie van de publieke beeldvorming, maar bieden ook mogelijkheden om de ervaren kloof tussen bestuur en burger te overbruggen zoals door meer directe democratie of, minstens zo belangrijk, beter inzicht in wat bij overheden over je bekend is of gedacht wordt.

  1. Directe democratie is gevaarlijk, dat is gebleken inde twee referenda die we in Nederland hadden. Ik betaal via de belasting voor mensen die mij vertegenwoordigen en die de tijd hebben zich in de problemen te verdiepen. Dat we een vertegenwoordigende democratie hebben komt niet alleen omdat we (tot voor kort) technisch niet elke dag verkiezingen konden hebben. Een belangrijk argument is ook dat vertegenwoordigers verantwoordelijk kunnen worden gehouden, in tegenstelling tot referendumstemmers.

   We hebben geen tekort aan democratie maar wel een tekort aan goede informatie. “Marktwerking in de media” leidt ertoe dat we een scheef beeld krijgen van de werkelijkheid. Juist door de opkomst van internet moeten de klassieke media alle zeilen bijzetten om te overleven, en dat leidt er onherroepelijk toe dat het publiek naar de mond wordt gepraat. Journalisten huldigen het beginsel “goed nieuws is geen nieuws”, en daardoor word je heel scheef geïnformeerd.

   Informatievrijheid is het spiegelbeeld van de vrijheid van meningsuiting: je mag niet alleen “zeden”maar moet ook in de gelegenheid worden gesteld te “ontvangen”, anders kan een democratie niet werken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *