Algemene ledenvergadering 30 april 2017

Wanneer:
30 april 2017 @ 13:00 – 17:00
2017-04-30T13:00:00+02:00
2017-04-30T17:00:00+02:00
Waar:
Zalencentrum Utrecht Zuid
Amaliadwarsstraat 2
3522 AR Utrecht
Nederland
Kosten:
Gratis
Contact:

Update 21 april 2017:
– Bekendmaking kandidaten (toegevoegd onder de inleiding)
– Voorlopig aangemelde moties/amendementen (toegevoegd onder de inleiding)

Op deze algemene ledenvergadering zullen nieuwe leden voor drie verschillende organen verkozen worden. Voor de ledenraad, het bestuur, en leden voor de kascommissie. Verderop in deze uitnodiging is er over deze vacatures meer informatie te vinden. Kandidaatstelling voor deze posities is mogelijk tot uiterlijk 19 april 23:59 en kun je opsturen naar presidium [at] piratenpartij [dot] nl . De informatie over de kandidaten zal uiterlijk 25 april gepubliceerd zijn op de website. Wegens beperkte bezetting van diverse organen vervult het presidium deels een ook de functie van sollicitatie commissie: Zij neemt de sollicitaties in ontvangst en publiceert ze op de website.

Het bestuur zal een verslag van het afgelopen jaar geven en verder is er tijd voor reflectie van de afgelopen verkiezingscampagne. Als je nog input wil leveren in de vorm van een evaluatie van de campagne en alles eromheen, stuur die dan graag naar bestuur [at] piratenpartij [dot] nl
De evaluaties zullen gebundeld worden door Leo van Oudheusden en hij zal een samenvatting en aanbevelingen op de ALV bespreken. De individuele evaluaties worden niet gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de inzender.

Kandidaten voor de verschillende posities

De deadline voor kandidaatstellen is gesloten. Een overzicht van de kandidaten is gepubliceerd op de wiki (inlog vereist). Hieronder vindt je ook directe links voor de verschillende posities.

Tien mensen hebben zich kandidaat gesteld voor het bestuur. Zes mensen hebben zich kandidaat gesteld voor de ledenraad. Voor de kascommissie en als aanvulling op het presidium is er elk één aanmelding.

Ingediende moties en amendementen

Op dit moment zijn er drie moties ingediend. Deze zijn op de wiki gepubliceerd.

De deadline voor het aanmelden van moties en amendementen is donderdag 27 april 13:00 uur (zie ook hieronder).

 

Notulen vorige vergadering

Notulen van de vorige vergadering staan op de wiki van de Piratenpartij en zullen ter inzage liggen bij het Presidium tijdens de ALV.

Moties en amendementen

Moties en amendementen kunnen tot uiterlijk donderdag 27 april 13:00 uur ingediend worden door te mailen naar presidium [at] piratenpartij [dot] nl . Moties dienen door minimaal drie personen ondersteund te zijn. Begin het onderwerp van de e-mail met “ALV april 2017: motie/amendement”. Stuur een kopie van deze mail naar de ondersteuners. Die kunnen de ondersteuning bevestigen door deze opnieuw naar het presidium te sturen. De bij het presidium ingediende moties en amendementen zullen uiterlijk 28 april gepubliceerd worden op de website.

Machtigingen

Zoals vastgelegd in het vergaderreglement kunnen leden andere leden machtigen. Machtigingen kunnen van tevoren gemaild worden naar presidium [at] piratenpartij [dot] nl . Begin het onderwerp van de e-mail met “ALV april 2017: machtiging”. Voeg naast de vereiste handtekening naam en lidnummers van beide leden toe.

Dagvrijwilligers gezocht

We zoeken een aantal vrijwilligers voor de dag zelf. Meld je aan bij presidium [at] piratenpartij [dot] nl als je mee wilt helpen met:
– Stemmen tellen. Hier zoeken we 3 personen voor die zich niet kandidaat hebben gesteld.
– Opruimen na afloop.
Graag het onderwerp van de mail beginnen met “ALV april 2017: vrijwilliger”.

Livestream

Informatie over de livestream zal op de dag van de vergadering gepubliceerd worden op de website.

Locatiedetails

Zalencentrum Utrecht Zuid
Amaliadwarsstraat 2
http://www.utrechtzuid.nl/

Inloop vanaf 12:30u

NS-groepsretour

Vaak reizen de leden uit Groningen met de trein naar de ALV door middel van een NS groepsretour. Daarmee is een dagretour per persoon €13,75 bij vier deelnemers tot slechts €7 bij tien deelnemers. Vanwege werkzaamheden is het nog onzeker of we weer met de trein gaan. Maar heb je interesse om mee te doen in een groepsretour, stuur dan uiterlijk 24 april een e-mail naar alex.haan [at] piratenpartij [dot] nl.

Voorlopige agenda

Presidium: Joran Tibor de Jong, Alex Haan

 1. Opening
  1. Opening vergadering
  2. Vaststellen notulen. Gelegenheid voor opmerkingen of aanvullingen.
  3. Vaststelling agenda, eventuele punten van orde door aanwezige leden
  4. Ingekomen stukken en behandeling moties
 2. Uitleg over de verkiezingen en de stemprocedure
 3. Verkiezing ledenraad
  1. Introductie kandidaten
  2. Pitch kandidaten
  3. Stemming
 4. Verkiezing bestuur
  1. Introductie kandidaten
  2. Pitch kandidaten
  3. Stemming
 5. Verkiezing kascommissie
  1. Rondgang kandidaten
  2. Stemming
 6. Stemmen tellen, pauze
 7. Spreektijd
  1. Verslag verkiezingscampagne
  2. Spreektijd bestuur, jaarverslag
 8. Rondvraag
 9. Einde / sluiting

Verdere informatie

– Statuten: https://wiki.piratenpartij.nl/reglementen:statuten
– Huishoudelijk reglement: https://wiki.piratenpartij.nl/reglementen:huishoudelijk_reglement
– Vergaderreglement: https://wiki.piratenpartij.nl/reglementen:vergaderreglement:alv

Vacatures

Kandidaatstelling voor deze posities is mogelijk tot uiterlijk 19 april 23:59 en kun je opsturen naar presidium [at] piratenpartij [dot] nl
Geef daarin zoveel mogelijk informatie als dat je zelf bereid bent te delen en gepubliceerd wilt hebben staan. Toevoegen van een foto wordt, voor herkenning, op prijs gesteld.

Overzicht vacatures

Deel via social media:
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Eén reactie op "Algemene ledenvergadering 30 april 2017"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *