Amsterdam bezint en gaat door

Gepubliceerd op door

Beste piraten, vrienden en belangstellenden,

Afgelopen zondag 17 juni is er in Manifacto een Algemene Ledenvergadering van de Amsterdamse Piraten (PPA) geweest waar na discussie enkele beslissingen zijn genomen. De scheidend voorzitter Matthieu Benistant heeft daarvan verslag gedaan aan bestuur en ledenraad van de Piratenpartij Nederland.

We hebben over de verkiezingen en evaluatie ruimte genomen voor bezinning en reflectie.

De knopen die in samenhang met de uitkomsten van die discussie moesten worden doorgehakt waren:

  • Hoe gaan we verder?
  • Een nieuw bestuur.

Evaluatie

Er is ter afronding uitvoerig gesproken over de eindrapportage evaluatie en de conclusies en aanbevelingen hierin. De conclusies werden gedeeld en aangevuld.

Jelle begint, zoals bij zijn vertrek aangekondigd, als fractiemedewerker bij BIJ1. Wij wensen hem hierin alle goeds en hebben naar elkaar uitgesproken om elkaar te helpen waar dat mogelijk is.

Hoe verder?

De teleurstelling over het wederom niet behalen van een zetel was aanleiding om het bestaansrecht van de Piratenpartij Amsterdam in de huidige vorm (een vereniging, met leden) te bespreken. De media reageren meestal niet. Je zit niet in de raad dus ben je geen nieuws.

Het verlies bij de GR2018 neemt de relevantie van de Piratenpartij Amsterdam echter niet weg. De piraten idealen zijn van de lange adem. We zullen ons moeten herbezinnen op hoe we het verschil in het Amsterdamse politieke landschap kunnen maken. Het overgrote deel van de aanwezigen sprak zich uit om de huidige constructie aan te houden.

We gaan op zoek naar nieuwe energie. Het nieuwe bestuur heeft als opdracht meegekregen om een advies op te (laten) stellen voor de komende ALV waarin de vorm en de relatie met andere organen van de Piratenpartij (lokaal, nationaal en internationaal) wordt aangeboden aan de leden van PPA.

Elbert Kaan is herbevestigd als (internationaal) ambassadeur. We kijken terug met een positief gevoel, we zijn trots op waar we nu staan en zijn positief gestemd over de nabije toekomst.

Bestuur

Bestuur PPA
Danny Werner, Justin van Horssen, Joran Tibor de Jong

Matthieu treed na twee en Max na 4 jaar hard werken terug. Het nieuwe bestuur bestaat uit Justin van Horssen, Danny Werner en Joran Tibor de Jong.

Matthijs Pontier is uitgenodigd, hij heeft aangegeven graag deel van het bestuur uit te maken. De formele rollen stellen we bij eerste gelegenheid vast.

Overdracht

Het nieuwe bestuur mag de komende tijd nog rekenen op ondersteuning van Matthieu en Max.

Tot slot

Het was een positieve en vruchtbare ALV waarin de Amsterdamse leden onverbloemd overwegingen en gedachten konden delen. Maarten en Saskia uit Utrecht waren als gast aanwezig en hebben een belangrijke bijdrage geleverd in de gesprekken over de evaluatie van GR2018.

Deel via social media:
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Eén reactie op "Amsterdam bezint en gaat door"

  1. als het weer een mannen bolwerk wordt met kinderachtige egootjes
    dan wens ik de partij veel succes en ga ik op zoek naar wat meer gemengde bootjes
    tot die tijd
    recht zo die piraat

Reacties zijn niet meer toegestaan