Waarom “Piratenpartij” ?

Gepubliceerd op door | 10 reacties
Hoe de Piratenpartij aan haar naam komt, en waarom wij The Pirate Bay "beschermen".

De eerste associatie die mensen hebben met de term piraat is waarschijnlijk de iconische piraat met een ooglapje en een houten been, die samen met zijn papegaai en bemanning het Caribisch gebied onveilig maakt. Andere mensen denken misschien eerder aan de piraten voor de kust van Somalië. Beiden zijn piraten, maar het is niet het soort piraat waar de Piratenpartij mee geassocieerd behoort te worden.

watergeus

 

In de reguliere media wordt de piratenpartij meestal samengevat als een partij uit Zweden die tegen het uit de lucht halen van The Pirate Bay is. Naast het feit dat dit getuigt van "Ctrl+C & Ctrl+V" journalistiek, is het ook tot een aan het absurde versimpelde beschrijving van de partij. Niet alleen wordt hierbij de oorsprong van de naam 'Piratenpartij' verkeerd uitgelegd, maar wordt tevens groot onrecht aangedaan aan de standpunten van de partij.

Om werkelijk te kunnen begrijpen waar de partij voor staat, en hoe ze aan haar naam komt bied een korte geschiedenis van het intellectueel eigendom wat perspectief.

"We hébben auteursrecht om te stimuleren dat werk voor de maatschappij beschikbaar komt.”

Nee, dat is het uitgangspunt van het Amerikaanse copyright. In Europa hebben we een “droit d’auteur” traditie die allereerst de zeggenschap van de kunstenaar regelt. Bijvoorbeeld om *niet* te publiceren. Dat in de voornamelijk Amerikaanse amusementsindustrie die onder andere st. Bescherming Rechten Entertainment INdustrie vertegenwoordigt, de artiesten meer last dan voordeel van het auteursrecht hebben is iets anders.

Auteursrecht is een 19-de eeuwse uitvinding. Toen “eigendom” in de Franse revolutie tot “droit inviolable et sacré” (onaantastbaar en heilig recht) werd bestempeld, verzonnen handige jongens dat auteurs en uitvinders een soortgelijk “heilig” recht toekwam door de misleidende term “intellectuele eigendom” te verzinnen. Dit is een taaltruc: het adjectief geeft hier niet aan dat het om een sóórt van eigendom gaat, maar helemaal geen eigendom. Een glazen oog is helemaal geen oog, en een valse Picasso is helemaal geen Picasso. De beroemde Duitse rechtsgeleerde Josef Kohler (1849-1910) verwierp de term “intellectuele eigendom” reeds. Niet bepaald een Piraat.

Economisch gezien is informatie een publiek goed. Dat is een verwarrend begrip, denk aan de bekende vuurtorenparadox. Maar de juiste definitie van een publiek goed is: een goed waarvan de toeëigening meer kost dan zij opbrengt. Met 19-de eeuwse technologie werkte de fictie van eigendom nog wel, maar niet meer in de 21-ste eeuw nu kopiëren en distribueren zo simpel is geworden. Daarom proberen de BREIN-achtigen ook om het strafrecht te gebruiken (in Europa goeddeels vergeefs), omdat de kosten van toeëigening dan door de gemeenschap worden gedragen. ( Winst in de vorm van beperkte naamschade aan het adres van bijvoorbeeld Disney hierbuiten gelaten. )

Toen in Zweden de industrie “inbreuk op auteursrecht” strafbaar wilde laten stellen, “spinde” men dit naar “piraterij” – wat evident onder het strafrecht valt. Vele Zweden, waaronder Rick Falkvinge, schoot dit in het verkeerde keelgat, en zo is Piratpartiet ontstaan.

De misvatting ” De Partij is een reactie op het offline halen van ThePirateBay” is na het oprichten van de partij ontstaan doordat de ledenaantallen explodeerde als het gevolg van het door Zweedse politie illegaal uit de rekken trekken van de servers in opdracht van een buitenlandse mogendheid, de Verenigde Staten.

Niet lang hierna kwam echter ook de Zweedse rechtbank in opspraak en schoten de ledenaantallen nog verder door het dak.
Rechters zijn In Nederland gelukkig zelden corrupt, maar ze zijn wel geïndoctrineerd. Het lastige van “intellectuele eigendom” is dat de wetgever allerlei afwegingen heeft gemaakt, en de rechter dus maar weinig te vertellen heeft, in tegenstelling tot bijv. het aansprakelijkheidsrecht. En de totstandkoming van wetgeving voor “intellectuele eigendom” wordt sterk beïnvloed door lobbyisten van de industrie die handig het “democratisch tekort” van de EU exploiteren (met dank aan de Eurosceptische SP die ongewild de knecht van het kapitalisme is. ) Wie wel gecorrumpeerd zijn, zijn de meeste hoogleraren die “intellectuele eigendom” doceren aan universiteiten, want zij hebben doorgaans hun hoofdbetrekking bij advocatenkantoren. Een raadsheer bij de Hoge Raad verzuchtte ooit dat in de wereld van de “intellectuele eigendom” zowat alle “geleerden” persoonlijke belangen hebben, zodat je niet meer weet wie je serieus kan nemen. Naarmate universiteiten verder worden bezuinigd zullen ze steeds meer “commercieel-wetenschappelijk” werk moeten doen. Wie betaalt, bepaalt. Marktwerking in de wetenschap. Een trend die ook waarneembaar is in de wereld van “publieke sprekers”, opiniemakers.

Auteursrecht is een schitterend middel om de Amerikaanse oorlogseconomie te versterken zonder dat er ook maar iets extra voor behoeft te worden geleverd (behalve juridische dreigementen zoals bijvoorbeeld middels de 301 list ). Het businessmodel van BREIN is eenvoudig: wat kost het en wat brengt het op om extra auteursrecht-geld op te halen. Op wereldschaal doet de Amerikaanse overheid hetzelfde: landen die soeverein beslissen dat zij andere opvattingen over auteurs of octrooirecht hebben krijgen een standje van de VS. De verkoop van “intellectueel eigendom” zoals software is vaak moeilijk, want een ingewikkeld beslissingsproces bij klanten. Maar als je baas zijn omzet-targets niet dreigt te halen ga je gewoon kijken of iemand misschien geen geldige licentie heeft, en dat levert altijd wel wat op. Zo onstaat er een parallel met de eerdergenoemde hoogleraren en publieke sprekers.
Het ecosysteem houd zichzelf in stand.

Een van de problemen met het huidige auteursrecht is dat je voor je het weet onrechtmatig handelt. Dat komt dicht in de buurt van wat foute regimes o.a. bij onze Oosterburen ( DDR ) deden: zorgen dat de burger altijd strafbaar is, zodat te allen tijd kan worden ingegrepen als de overheid dat behaagt. Mensenrechtenverdragen verbieden dit soort recht, maar het is de wereld niet uit.

Er is verbeelding voor nodig, zeker voor mensen die geïndoctrineerd zijn met de gedachte van “intellectuele eigendom”. Maar een wereld zonder auteursrecht is zeker denkbaar. Bach en Mozart deden het ook zonder auteursrecht. En het Romeinse recht – nog steeds een voorbeeld voor ons privaatrecht – kende ook geen auteursrecht. Tel daarbij op dat het auteursrecht in de praktijk niet de auteurs, maar de amusementsindustrie of “rechthebbenden” dient. Die langzamerhand steeds meer de betekenis krijgt van een wisselkantoor in de eurozone: achterhaald doordat distributie tegenwoordig zo makkelijk via internet gaat, en studio’s door de ontwikkeling van de techniek tegenwoordig zo goedkoop zijn dat artiesten makkelijk opnamen in eigen beheer kunnen maken.
Net als de vaste boekenprijs wordt het auteursrecht ook wel gezien als waarborg voor culturele diversiteit: met de winst op kaskrakers kunnen kasplantjes worden gesubsidieerd. Wat veel mensen niet weten is dat de platenbusiness tegenwoordig gedomineerd wordt door slechts een handvol mega-bedrijven – die hun risico’s uitstekend kunnen spreiden.
Eigenlijk zouden al de leveranciers van “user generated content” (incl. schrijvers van dit artikel ) zich moeten organiseren en óók hun auteursrecht moeten exploiteren. Dan zal snel het besef doordringen dat dit economische kolder is.

Het “beschermen” van “The Pirate Bay” zoals wij onlangs middels de proxy deden gaat vanzelfsprekend ook om meer dan een website of de wens om slechts gratis alles te willen downloaden. Het gaat om het principe; het is erg eenvoudig om pal tegen censuur te staan wanneer het gaat om verre buitenlandse dissidenten. Het getuigt van lef wanneer je juist de controversiële sites tegen censuur verdedigt. Censuur begint altijd met de makkelijke targets, maar als de infrastructuur en rationalisaties staan, is het point of no return op de glijdende schaal naar meer en meer censuur al overschreden.

Iemand die een politieke partij opzet, louter om het vrij kunnen downloaden zou niet goed bij zijn hoofd zijn. Ieder ander die beweert dat de Piratenpartij toch alleen daar voor staat zou inmiddels beter moeten weten.

We gaan er van uit dat dit artikel lang niet alle vragen beantwoordt en er hopelijk nog veel meer oproept. Wordt nieuwsgierig, blijf vragen en stem de komende verkiezingen Piratenpartij, zodat deze vragen niet meer louter aan de rechtbank over worden gelaten, maar uiteindelijk in het parlement gesteld kunnen worden. Daar hoort het debat namelijk thuis.

Was getekend,

Piraat.

Deel via social media:
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Gepubliceerd in Geen categorie.

10 comments on "Waarom “Piratenpartij” ?"

 1. Hoi,
  zouden jullie wat meer in willen gaan op de zin “met dank aan de Eurosceptische SP die ongewild de knecht van het kapitalisme is.”? Vanwaar deze observatie?
  Mvg Mike

 2. Een one issue partij krijgt toch te maken met talloze andere onderwerpen uit het leven. Wat vindt de Piratenpartij van het lenteakkoord? Wat van het feit dat de BTW omhoog gaat naar 21%? Hypotheekrenteaftrek, sociale zekerheid, noem maar op. Klopt het dat (simpel gezegd) leden bij ieder onderwerp hierover kunnen stemmen via internet? Dit punt zou ik toch goed, helder en begrijpelijk toelichten als ik jullie was. Lijkt mij hèt speerpunt waarom velen jullie weliswaar sympathiek vinden, maar uiteindelijk toch niet hun stem geven als het er op aankomt.

 3. Je hebt het over “de bekende vuurtorenparadox”, waar verder geen uitleg over wordt gegeven (vermoedelijk omdat die “bekend” is).

  Helaas ben ik hier niet mee bekend, en ook eventjes DuckDuckGo’en of Wikipedia checken levert bar weinig op, dus zo bekend lijkt ‘ie toch niet te zijn. Een antwoord op een quiz zonder veel context komt nog het meest in de buurt, maar echt duidelijk wordt het niet, en de relatie tot het onderwerp uit de blogpost is ook niet echt duidelijk.

  Graag wat meer uitleg en wat minder aannames over waar de lezer mee bekend zou moeten zijn!

 4. Erg goede post — geeft duidelijk link tussen auteursrecht en Piratenpartij!

  Maar ik ben het ook eens met de observaties van Mike en Peter.

 5. Beste PP, als ik info wil over de digitale wereld, webveiligheid, regels dan zijn jullie de kenners. Zorg voor goede digitale maatschappelijke oplossingen. Ga niet in op een lenteakkoord maar vul het zo aan met jullie practische oplossingen. De huidige politiek loopt achter op schema, de PP moet dat niet willen. Maar het laatste is mijn eigen gevoel. Denk er maar over na.

 6. Net als de eerste twee reacties denk ik dat hier en daar wat uitleg ontbreekt. Ook denk ik dat hier en daar vergelijkingen en conclusies worden getrokken waar ik het verband niet zie.
  Een belangrijk punt wat u zeker zou moeten aanhalen is de onbekende, innovatieve kunstenaar die niets meer verdient omdat zijn/haar werk continu wordt gekopiëerd. Vroeger was het exact kopiëren van een kunstwerk een heel karwij, nu is dat met veel kunstvormen, zoals digitale kunst, veel en veel makkelijker. Zelfs MET auteursrechten is dit een probleem, en ik denk dat zonder auteursrechten het uit de hand zou lopen.

 7. De Kunduz coalitie en probleemsteden!
   
  Politieke partijen van Kunduz coalitie zijn niet bereid fundamentele hervormingen bij de overheid door te voeren en daarmee bedoelen we een coalitie die niet voor ieder overheidstekort de belastingkaart trekt maar bereid is de overheidsorganisatie te herstructureren en de uitgaven van de overheid in de klauw te houden. Deze politieke partijen zijn niet bereid om Provinciale Staten en Waterschappen opheffen en de taken onderbrengen bij ministeries en gemeenten.
  Onder druk van Brussel heeft de Kunduz groep verdere lastenverzwaring in overbelast Nederland voorgesteld en weigert om echte bezuinigingen door te voeren waar draagvlak voor is.
  Van de Kunduz-coalitie hebben GroenLinks en D66 het meeste profijt, er wordt niet zo veel op hun elite constructie bezuinigd:export uitkeringen naar Turkije en Marokko, bloedige rituele slacht, burka/hoofddoek, dubbele passpoort, moskeebouw, uithuwelijk, eerwraak en nodige massa verzameling uit Moslimlanden kan weer hervat worden. 90 miljoen Euro is extra gereserveerd voor de sekte oorlog tussen Moslims in Afghanistan.
  Massa immigratie is gered: elk jaar komen er 150.000 allochtonen bij, waarvan het gros moslim is. Ook al is de meerderheid hier op tegen. Maar het wordt ons gewoon de strot doorgedrukt om dictatoriale moslimlanden vriend te houden.
  Met de Kunduz coalitie worden Probleemsteden groter. Nederland bevindt zich in de grootste demografische omwenteling van zijn historie, waarbij vooral niet_Europese bevolkingsgroepen de oorspronkelijke bewoners heel snel aan het vervangen zijn. Straat voor straat, wijk voor wijk is er een etnische verandering aan de gang.
  De meerderheid van de inwoners van Amsterdam is allochtoon. Sinds 1974 is de autochtone bevolking in de hoofdstad meer dan gehalveerd. Men vertrok omdat niet-westerse allochtonen via “positief discriminatie” voorrang kregen bij de toewijzing van woningen, onderwijs en werk! Amsterdam Zuidoost bestaat 82% van de bevolking uit niet-westerse immigranten. De 18% inheemse Nederlanders bestaat voornamelijk uit 50-plussers. De kolonisatie van Amsterdam-Zuidoost door niet-westerse immigranten is niet alleen het gevolg van een hoog geboortecijfer onder niet-westerse allochtonen. Een andere voorbeeld daarvan is de situatie in Amsterdam-West. In dit stadsdeel wonen ca. 220.000 mensen. Daarvan is 13 % Nederlanders. Deze staatsdeel is nu totaal onleefbaar geworden. Een directe gevolg was dat een oorlogsmonument heeft plaats moeten maken voor de bouw van een moskee. Het is veel meer een gevolg van de aanhoudende immigratiestromen en het gerichte voorkeursbeleid van de almachtige PvdA, CDA, D66 en Groenlinks die het aantal inheemse inwoners willen minimaliseren. Groei van anti-Nederlandse “immigranten” colonne is van groot belang voor de PVDA, CDA, GL en D66. Veel politici, top ambtenaren, bonussen vreters en gemeente bestuurders investeren juist in deze massa om aan de macht te blijven. Deze politici gedragen zich als de verlenging van Moslimlanden. J. Cohen en PVDA top ambtenaren zijn nog niet klaar met de bouw van de grootste Europese moskee in Amsterdam. Hij was weer bij een bijenkomst van Moslims en gaf ze zelfde adviezen om verder te gaan. Wat een schaamteloze hypocrisie.
  Cijfers van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek van de gemeente Rotterdam wijzen uit dat momenteel meerderheid van de stad allochtoon is. 30 jaar geleden de scholen uit overwegend Nederlandse leerlingen, inmiddels bestaat de leerlingenpopulatie voor 90% uit allochtonen met als overgrote meerderheid Turkse en Marokkaanse leerlingen. Het niveau van onderwijs is enorm gedaald. In sommige wijken lesgeven is bijna onmogelijk geworden. Agressieve Moslim kinderen met heel slechte familie opvoeding trekken alles naar beneden. Met een IQ van ca. 82 is het moeilijk te onderscheiden wat goed of kwaad is. R. Plasterk (PVDA) wilt betere onderwijs en nog meer innovatie. Plasterk ziet zich echter geconfronteerd met de eisen van de arbeidsmarkt die zich richt op technologische kennis en innovatie. Daarvoor zijn goed opgeleide mensen nodig op middelbaar en hoger beroepsniveau. Echter is de mens is nog steeds de basis. In de grote steden, in het hart van economische centra met zo’n rare jeugd kan men alleen ondergaan…
  Den Haag telt voor het eerst in de geschiedenis meer allochtonen dan autochtonen. Het aantal inwoners van Nederlandse afkomst is dit jaar tot onder de 50% gezakt. En ziet Den Haag er net zo uit als veel andere steden waar de islam de dienst uit maakt: gebouwen met TV schotels, met daartussen mannen met baarden en vrouwen/meisjes die schichtig in een uniform over straat lopen.

  Ook Utrecht lijkt ten prooi te vallen aan Moslims; in de studie van de gemeente Utrecht wordt een allochtoon gedefinieerd als een persoon die in het buitenland is geboren, of van wie de ouders in het buitenland zijn geboren. Met deze manipulatie willen de niet gekozen burgemeesters van tijd winnen. Zo worden er in de moskeen in Utrecht twee gemeentelijke loketten geplaatst, één voor de vrouwen en één voor de mannen. In deze crisistijd met de belastinggeld nog meer moskeebezoekers stimuleren is een complot tegen de Utrechtse bevolking. Moslimlanden verbonden infrastructuur gesteund door de Nederlandse bureaucratische kaste is een sterke voedingsbodem voor de verraderlijke politieke partijen. Door de verraderlijke politieke partijen geïnstalleerde duizenden kunstmatige “positief discriminatie ambtenaren” plunderen op hun beurt gemeentekas en trekken ook nog meer Moslims binnen.
  Gestuurde bewegingen uit Moslimlanden hebben op dit moment slechts een bindende ideologie en gesubsidieerde organisaties nodig, vaak met aanzienlijke macht achter de schermen. Door de transparantie van de geld- stromen ligt oncontroleerbare belangenverstrengeling op de loer. Wel koestert men de wens de invloed van de Turkse staat in Nederland en andere landen te vergroten en de expansie van ‘Turksheid’ tot stand te brengen. Assimilatie en ‘vernederlandsing’ moeten dus tot elke prijs voorkomen worden. Moslims uiten vrees voor het opgroeien van generaties mensen van Turkse of Arabische afkomst, die noch Turk/Marokkaan, noch Nederlander zijn, maar een ondefinieerbare mengeling van culturen. Moslims die geen waarde hechten aan hun Turkse of Arabische achtergrond, valt minachting ten deel. Zoals aangegeven wordt de band met het vaderland op allerlei manieren nauw gehouden en wordt dit in aanzienlijke mate vanuit Moslimlanden georkestreerd en hun macht binnen de PVDA, CDA, GL en D66 wordt groter.
  Verwar deze dubieuze constructie echter niet met de voor een democratie cruciaal fenomeen als de buiten-parlementaire beweging.
  Het beleid is dus geen directe afspiegeling van de realiteit, terwijl moslims geen enkele binding hebben met de gemeente en hun hier geboren kinderen door de zware sekte opvoeding en indoctrinatie zich nog meer Turk of Marokkaan voelen, wordt het kritiek tegen het slopproces van de stad niet serieus genomen.
  In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht wordt de meerderheid van de kinderen tot achttien jaar gevormd door niet-westerse allochtonen. In 2015 zal de grote meerderheid van de hele bevolking van de Randstad bestaan uit niet-westerse allochtonen.
   
  Deze gigantische omwenteling werd en wordt door de PVDA, CDA, GL, D66 politici gesteund en richt zich fundamenteel tegen de belangen en behoeftes van de burgers.

  Turken en Marokkanen vormen de grootste groep. Somaliërs en Marokkanen groeien momenteel het snelst: plat gefokte Somalische vrouwen kunnen niet meer op straat lopen. Immers hier geboren kinderen uit Turkse of Marokkaanse ouders, die zelf al hier geboren waren tellen niet meer mee. Dat zijn er steeds meer. Iedereen had dit kunnen zien aankomen: tussen 1980 en 2012 het aantal Marokkanen van 20.000 naar 560.000 gestegen! Turken nog meer… Als in 2032 weer 25 jaar verstreken zijn, zullen het er bij beide groepen ca 2.3 – 2.8 miljoen zijn. Het aantal Somaliërs enz. zal dan net zo groot zijn als nu het aantal Marokkanen en Turken. “Op 1 januari 2011 telde Nederland 1,2 miljoen personen met de Nederlandse en minimaal één andere nationaliteit. Dat is per saldo 40 duizend meer dan een jaar eerder. Bijna de helft van de Nederlanders met een meervoudige nationaliteit heeft ook de Turkse of de Marokkaanse nationaliteit.” CBS.
  De situatie is dramatisch. Dat is door de opeenvolgende regeringen vakkundig verziekt. Er zijn zomaar de meest ongepaste vreemdelingen van de aarde naar Nederland getrokken. Die zijn door huwelijken met de bevolking daar geheel op ingegaan. Moslims mogen alleen met moslims trouwen. Kolonisatie via de baarmoeder heet dat. U kunt gerust zeggen dat de toestand in alle grote steden is ronduit vreselijk en vaak ook gevaarlijk. Vrouwen worden door de onontwikkelde massa, “hoer”, mannen “zieke homo” genoemd en bespuugd. Grote steden hebben geen tranen meer om te huilen. Ze zijn al lang verloren, verkocht en verraden.

   
   
  Doorgaan is ramp
   
  Ouders in de bijstand. Met 7 kinderen in de wajong die weer met hun neef en nichtjes aan het rommelen zijn. Deze moeten elke 3 maanden melden bij de instanties, dat ze woonachtig zijn in Nederland. Huwelijksmigratie zgn. gezinshereniging van de Moslims is het grootste kwaad omdat via nicht en neef huwelijken sprake is van een constante instroom. Kunstmatige vergroting van dit soort ongewenste volkeren wordt onvermijdelijk genoemd, ze werd als moreel juist omdat het geboortecijfer te laag was. Lage geboortecijfers zijn juist te danken aan de niet naturelle Moslim voortplanting. Marokkaanse tienervrouwen met 3 kinderwagen, analfabete mannen met 7 vrouwen en 25 kinderen die hele straat onleefbaar maken, verstoren juist de normale, naturelle mensvoortplanting. Heel veel vrouwen willen niet in zo’n omgeving kinderen krijgen. Met de huidige grootte van de moslimbevolking is het zo goed als zeker dat er de komende 25 jaar onvoldoende voedsel en energie zal zijn. De ‘elite ‘heeft dus een misdadige, bijna onomkeerbare situatie geschapen, welbewust. De duisterheid van hun motieven is voor een gewoon mens nauwelijks te lezen of te vermoeden,maar willens en wetens hebben de bureaucraten het land kapot gemaakt,want dat is gebeurd:de grote steden zijn de machtscentra,die stuk voor stuk (snelvolgen A’dam, Rotterdam, Den Haag, Haarlem, Utrecht, Eindhoven,Tilburg enz)in handen komen van fanatieke of onverschillige islam georiënteerde uitstoot. Over maximaal 10 jaar dicteert m.i. de islam de landelijke verkiezingen. Dan is het over en uit. Als men realistisch bekijkt wonen onze kinderen en kleinkinderen straks tussen 7 miljoen niet westerse allochtonen en Nederland is dan (over 20 jaar) volledig overgenomen. Wanneer de immigratie niet drastisch afneemt, zullen steeds meer van onze kinderen op het oorlogspad gestuurd worden om aan meer voedsel en energie te komen. Maar dat kan ook niet meer met de meerderheid die een IQ van ca. 82 heeft, die alleen aan de moskee minaretten kijkt, aan de halal-hypotheek denkt, maagden dromt, met de neef en nichtjes trouwt, bloed spuit op de kinderen om slacht feest te vieren. Onze geschiedenis kan in de vuilnisbak of heeft een geweldige wending genomen, Nederland de vergaarbak van de wereld zal dit in de toekomst niet meer kunnen opbrengen, geen geld en geen kennis meer, verval verzakking verrotting afbraak en sloop zijn het gevolg. Bureaucratische kaste heeft het volk in deze zaak niet om toestemming gevraagd. Op geen enkele moment, is deze moslimmigratie ooit aan de bevolking voorgelegd. Massa ambtenaren die betrokken zijn bij deze proces zijn zelf ziek, slap en bedrieglijk. Tot zo lang is dit een bedrog!
   

  Stop met de weergaloze massa-immigratie. Nederland is geen immigratieland. Om de illegale immigratie en de infiltratie van indringers te stoppen, heeft men een nieuwe bevolkingsbeleid nodig. Stop met de verblijfsvergunningen t.b.v. islamitische massaverbreiding. Waarom hebben de meeste mensen van de grotsteden zich laten verdrijven door de politiek van binnenuit?! Hoe lang gaat dit nog door b.v. in de rest van Nederland? Wanneer zeggen we niet, genoeg is genoeg, als het te laat is?
  Stem niet op de partijen die Islamitische expansie niet willen stoppen.
   
  Van alle immigranten die de nationaliteit van het gastland aanvragen, van alle imams die hier komen preken en van al diegenen die een islamitische school willen oprichten, moskee willen bouwen, eisen we dat zij een verklaring ondertekenen waarin ze onder ede beloven zich te houden aan de fundamentele normen en waarden van Nederland. Als blijkt dat men zich niet houdt aan die verklaring, verliest men de verblijfsrecht en wordt uitgewezen.
  Stem niet op de politici die zo’n verklaring van immigranten niet eisen.
   
  De islam hier in het Westen gepropageerd vanuit immens rijke islamitische landen, vanuit dictatoriaal geregeerde landen waar slechts een zeer kleine minderheid alle rijkdom en macht in handen heeft. Hun dictatuur reikt tot in de moslimgemeenschappen in onze landen. Zolang het verlenging hier voor het zeggen hebben in moslimkringen is het moskee/burka/hoofddoekverbod noodzakelijk.
   
  Stem niet op de politici die tegen de moskee/burka/hoofddoek verbod zijn.
   
   
  De dubbele nationaliteit af te schaffen.
   
  Uithuwelijk is een wapen voor de islamitische macht verbreiding. Hoge straffen geven voor uithuwelijken. Als een vrouw dit niet wil, en ze wordt toch “gedwongen”, dan verliest men de verblijfsvergunningen in Nederland. 
  Het is nu bewezen dat de hele groep niet westerse allochtonen die nu in Nederland woont op geen enkele wijze een bijdrage levert aan de maatschappij, of economie. Er zullen altijd individuele uitzonderingen zijn, maar de groep is een verliespost op alle punten.
   
  Men had gedacht dat ze, net als Grieken, Spanjaarden, of Italianen, weer naar huis zouden gaan na gedane arbeid. Of zouden assimileren, zoals Zuid Molukkers, of Surinamers en alle andere westerse allochtonen. Maar niet westerse allochtonen zijn anders. Het is een slecht huwelijk, dat nog een crisis nodig heeft om te ontploffen.
  Het complete gebrek aan mensenrechten en het expansie programma van het regime beperken zich niet tot de middenoosten en Noord_Afrika. Turkije bepleit een actieve export van haar “jonge” islamitische bevolking. Gelijkgezinde groepen in Afghanistan, Irak, Libanon (Hezbollah), Palestina (Hamas en Islamitische Jihad) worden door de machthebbers gefinancierd. Turkije is de grootste staatssponsor van islamitische organisaties in Nederland.

   
  Ten einde alle zelf veroorzaakte problemen tegen te gaan zullen de partijen voorstellen nieuwe wetten aan te nemen voor de noodzakelijke assimilatie, meer propaganda te voeren tegen de invloed van grote mogendheden die via achtergestelde groepen eigen koloniën willen vestigen, hun middelen tegen te gaan, Moslimlanden verbonden TV schotels, moskeen en islamscholen verbieden, geen positieve discriminatie meer te belijden.
   
   
  Met Vriendelijke Groeten,
   
   
  Anti crisis comité 
   
  Tessa S., Adriana T., W. Brassy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *