Nieuwsbrief februari 2016

Piratenpartij.nl

Nieuwsbrief februari 2016

Beste Piraat,

Hierbij ontvang je de eerste nieuwsbrief van de Piratenpartij van dit jaar. Het nieuwsbriefteam wenst je veel leesplezier toe.

In deze nieuwsbrief:

Update van het Bestuur

– In 2016 is het 10 jaar geleden dat in Zweden de Piratenbeweging van start ging. Wij willen graag activiteiten organiseren om dit te vieren en vragen jullie, de leden, om suggesties.

– Sinds 1 januari is het nieuwe bestuur aangetreden dat in de Algemene Ledenvergadering van november jl. verkozen is. De functieverdeling is nu als volgt:

Voorzitter: Wiel Maessen

Secretaris: Floor Drost

Penningmeester: Henry Borgman

Bestuurslid (vormgeving): Luc Boon

Bestuurslid (communicatie): Roland Louter

– In de ALV van 28 februari zullen de voorstellen voor de nieuwe statuten en Huishoudelijk Reglement besproken worden. Het bestuur is nu druk bezig om de voorstellen voor de ALV af te krijgen.

– De uitnodiging voor de februari ALV is alleen naar officieel geregistreerde leden verstuurd die hun contributie voldaan hebben. Wil jij dus nog een uitnodiging ontvangen, zorg dan dat je zo snel mogelijk betaalt, dan zul je alsnog de uitnodiging ontvangen.

– Op de ALV van februari zal ook een beleidsplan van het bestuur voor 2016 gepresenteerd worden, evenals een begroting voor 2016.

– De voorbereidingen voor de verkiezingen van 2017 zullen in het vervolg in elke agenda van het bestuur opgenomen zijn.

icon

Oproep van het Bestuur

Het Bestuur wil graag, ter voorbereiding van het Nederlands referendum op 6 april a.s. over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne, een (interim) werkgroep opzetten die de activiteiten van de Piratenpartij rond het referendum gaat coördineren. Willen degenen die hier in zitting willen nemen dit doorgeven aan vrijwilligers [at] piratenpartij [dot] nl?

Rico is alvast goed begonnen en heeft deze wikipagina over het referendum aangemaakt.

Werkgroep Communicatie

Er wordt de laatste tijd enthousiast geblogd door Jonathan met ondersteuning door enkele anderen. We zijn nog op zoek naar meer mensen die blogs willen schrijven over actualiteiten en partijstandpunten. In januari zijn er vier blogposts verschenen.

icon

Vrijwilligers gezocht

Afdeling Communicatie zoekt met name nog bloggers en mensen die willen helpen met taalcontrole. Andere hulp is ook welkom. Bezoek deze link voor meer informatie.

icon

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)

Tijdens de commissievergadering van 13 januari 2016 heeft Matthijs Pontier ervoor gepleit dat het Waterschap zich uitspreekt tegen TTIP en CETA. Onder deze handelsverdragen bestaat namelijk het risico dat de waterzuivering en drinkwatervoorziening in handen komen van buitenlandse commerciële bedrijven. Hij kreeg hierin veel bijval van andere partijen. Zelfs het CDA en een afgesplitste VVD’er uitten kritische geluiden over TTIP en CETA.

Daarnaast stelde Matthijs kritische vragen over Open Data. Het Waterschap zegt voorop te willen lopen, maar wij zien nog wel wat mogelijkheden tot verbetering. In tegenstelling tot de meeste andere waterschappen, moet AGV de Openspending data nog vrijgeven. Daarnaast pleitte Matthijs ervoor om(1) Openspending Detaildata vrij te geven,(2) een vraaggestuurde data-inventarisatie uit te voeren, waarin samen met organisaties en hergebruikers gekeken wordt welke data beschikbaar gesteld kunnen worden.(3) besluitvormingsformatie vrij te geven als Open Besluitvorming,(4) een informele WOB-aanpak en het proactief openbaar maken van documenten die op te vragen zijn via de WOB, om zo bureaucratie te verminderen.Het Dagelijks Bestuur kon nog niet inhoudelijk reageren en komt er later op terug.

Je kunt de inbreng van Matthijs hier terugkijken (bij punt 16 en 17).Tijdens de kersttoespraak van het Waterschap kondigde dijkgraaf Gerhard van der Top aan het Waterschap democratischer te willen maken, en het contact met de burger te willen verbeteren. Wij willen optimaal gebruik maken van deze mogelijkheid. Later deze maand heeft Matthijs Pontier een afspraak met de loco-dijkgraaf Ariane Hoog om te bespreken hoe e-democracy het beste kan worden ingezet in het Waterschap.

Internationaal nieuws

Goede berichten uit IJsland:

De Piratenpartij is nu de grootste in IJsland en heeft het straks mogelijk voor het zeggen.

IJslandse bevolking kiest massaal voor anti-establishment partij.

Piratenpartij Limburg

De Piratenpartij Limburg zoekt, voor Pinkpop (10,11 en 12 juni) vrijwilligers (m/v/?) die rond het pinkpopterrein (in Landgraaf) willen flyeren (een of meerdere dagen) voor de Piratenpartij. Slaapplaats (wel zelf luchtbed & slaapzak & piratenpartij t-shirt meebrengen) eten en drinken wordt voor gezorgd. Aanmelden kan via Peter of via het contactformulier op http://www.hopel.nl.

LET OP: Pinkpop valt dit jaar niet tijdens Pinksteren.

In memoriam:

Oscar Vermeulen is overleden op 4 januari 2016 op een leeftijd van 42 jaar.

Oscar is een zeer actief lid van Piratenpartij Nederland geweest.

Hij heeft onder andere het grafische gedeelte van PPNL verzorgd en heeft nog een tijd in de Ledenraad van PPNL gezeten.

De laatste paar jaar was hij wat minder actief voor PPNL, maar was tot voor kort wel nog actief bij Piratenpartij Limburg.

Piratenpartij Zuid-Holland

De grondvesten van de Piratenpartij Zuid-Holland staan bijna. Wil je meehelpen om dit verder uit te bouwen, kom dan naar een volgende Zuid-Holland vergadering. Stuur hiervoor een mailtje naar Asta_McCarty [at] piratenpartij [dot] nl of volg Asta op twitter: @AstaMcCarthy.

Piratenpartij Delft

In Delft zijn we begonnen om de gemeente over te krijgen op vrije opensourcesoftware (FOSS). Hiervoor hebben we de gemeente aangeschreven en een heleboel vragen gesteld. We werken hiervoor samen met stichting Open Source en Overheid. Onze indruk dat er veel te verbeteren valt aan het opensource beleid en aan ICT in het algemeen in onze gemeente werd wel bevestigd door de papieren ontvangstbevestiging. Naar verwachting zal dit een strijd zijn waar we ons de komende decennia voor blijven inzetten. Nu is het eerst even wachten op antwoorden van het college van B&W.

Wil je weten hoe dit verder gaat?

Lees verder op onze site.

Volg de Piratenpartij Delft op twitter @PPDelft.

Copy-paste-acties in andere gemeenten zijn natuurlijk van harte welkom!

Bestuurscommissie Amsterdam West

Op 12 januari heeft de Piratenpartij voor elkaar gekregen dat Amsterdam West de bewoners van het stadsdeel een stem geeft in het oplossen van verkeersproblemen. Het stadsdeel zal niet langer alleen fietsen wegknippen, maar zal ook aan de slag gaan met de creatieve ideeën van Amsterdammers. Ook zullen bewoners en experts in een panel gevaarlijke straten en kruispunten onder de loep nemen om met vernieuwende oplossingen te komen. Dat is het gevolg van twee aangenomen moties van de Piratenpartij, GroenLinks en D66.

Op 26 januari besprak de bestuurscommissie de plannen voor West in 2016. De Piratenpartij zet in op het verkleinen van de tweedeling tussen zowel de haves en have-nots van onze stad als tussen de Amsterdammer en de politiek. Op 9 februari stemt de bestuurscommissie over onze plannen om de kille bezuinigingen van de decentralisaties zo goed mogelijk op te vangen en de macht van de overheid naar de Amsterdammer te verplaatsen. Hou onze website goed in de gaten voor het laatste nieuws.

Piratenpartij Amsterdam

De nieuwjaarsborrel in samenwerking met de Piratenpartij Nederland was een succes! Er waren drankjes, gezelligheid en Piraten vanuit het hele land. We hebben genoten van de sprekers. Joep Meindertsma van Argu.co kwam vertellen over de ontwikkelingen in de wereld van de e-democratie. Jelle de Graaf keek terug op de ontwikkelingen die de Piratenpartij Amsterdam de afgelopen twee jaar heeft meegemaakt en vertelde ons over de plannen voor de toekomst. Dirk Poot maakte op mooie wijze de vergelijking met het Berlijnse Checkpoint Charlie om duidelijk te maken waarom de Piratenpartij zo hard nodig is in de huidige politiek.
Onze dank gaat uit naar Café Checkpoint Charlie voor de gastvrijheid.
Volgend jaar weer?

Piratenpartij Eindhoven

Vrijdag 26/2 organiseren we een piratencafé met als thema het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne.

Verder zal Platform Vrije Politiek worden toegelicht, om te bekijken of/hoe PP EHV hierin wil/kan deelnemen.

Daarnaast is er natuurlijk volop ruimte andere punten te bespreken.

Kom ook, meld je aan via ons Facebook event of via eindhoven [at] piratenpartij [dot] nl . Nieuwe gezichten zijn altijd van harte welkom!

PiratenCafé Eindhoven – vrijdag 26 februari van 20:00 tot 22:00 uur – The Trafalgar Pub

Piratenpartij Hoeksche Waard

Op 2 januari op visite geweest bij Omroep Hoeksche Waard. In de uitzending gehad over de Piratenpartij en de raadsvergadering over de herindeling/samenwerking in de Hoeksche Waard. De gemeenten die voor samenvoeging/herindeling zijn in plaats van versterkte samenwerking zoals in de BAR-gemeenten (Barendrecht,Alblasserwaard,Ridderkerk) hebben nog nooit een samenvoeging met alle perikelen erom heen meegemaakt. Strijen en Oud-Beijerland zijn ook gemeenten met een smalle financiële basis. In de komende weken ga ik hierover een afspraak maken met het Piratenlid Jacqueline de Leeuwe die voor de lokale partij Nieuwe Albrandswaardse Partij wethouder is geworden. Ik wil van haar horen hoe dat nou loopt, zo’n versterkte samenwerking.

Wim van Den Dool

Recente blogposts

Onder last
Geschreven door: Jonathan van Dijken op 28 januari 2016

Participeer: schrijf een Kamerlid aan voordat wet Computercriminaliteit III een feit is
Geschreven door: Jonathan van Dijken op 13 januari 2016

Het dagboek van Anne Frank is een cadeautje voor 2016
Geschreven door: Catharina Bethlehem op 7 januari 2016

Zo doe je er echt toe in de participatiesamenleving
Geschreven door: Jonathan van Dijken op 2 januari 2016

Kalender

4 februari 2016, 20:30Overleg Werkgroep Communicatie
5 februari 2016, 20:30Kroegmeet Groningen
9 februari 2016, 20:00Meeting Enschede
10 februari 2016, 20:30Bestuursvergadering
12 februari 2016, 19:30Kroegmeet Haarlem
12 februari 2016, 20:00Kroegmeet Zwolle
12 februari 2016, 20:00Kroegmeeting Delft
16 februari 2016, 20:00Meeting Enschede
16 februari 2016, 20:30Ledenraadsvergadering
18 februari 2016, 20:30Overleg Werkgroep Communicatie
19 februari 2016, 20:30Kroegmeet Groningen
19 februari 2016, 20:30Kroegmeeting Leiden
23 februari 2016, 20:00Meeting Enschede
24 februari 2016, 20:30Bestuursvergadering
26 februari 2016, 19:30Kroegmeeting Zandvoort
26 februari 2016, 20:00PiratenCafé Eindhoven
28 februari 2016, 12:00ALV februari 2016
28 februari 2016, 14:00Bestuursvergadering
1 maart 2016, 20:00Meeting Enschede
1 maart 2016, 20:30Ledenraadsvergadering
3 maart 2016, 20:30Overleg Werkgroep Communicatie
4 maart 2016, 20:30Kroegmeet Groningen

Nieuwsbrief info

Heb je zaken voor in de nieuwsbrief, agenda-items, heb je vragen, wil je helpen of een oproep doen? Mail naar nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nl

Deze nieuwsbrief wordt opgemaakt in html. Voor een archief met verzonden nieuwsbrieven of als deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven per e-mail kun je terecht op de website: Piratenpartij Nieuwsbrief

Facebook

Deze e-mail is verstuurd naar {email} omdat je lid bent van de Piratenpartij en/of aangemeld bent om de nieuwsbrief van de Piratenpartij te ontvangen. Klik hier om je aanmelding te wijzigen of om je af te melden.