Nieuwsbrief 2016-12

Piratenpartij.nl

Nieuwsbrief december 2016

Beste Piraat,

Hierbij ontvang je de december nieuwsbrief van de Piratenpartij met onder andere de aankondiging van het Piratenweekend in januari! Het nieuwsbriefteam wenst je veel leesplezier toe.

In deze nieuwsbrief:

Update van het bestuur

Tijdens de afgelopen ALV van 27 november zijn Michiel Dulfer en Vincent van der Velde gekozen als nieuwe bestuursleden voor de periode januari 2017 tot april 2017. De interim-bestuursleden zijn blij met deze aanvulling. Het huidige bestuur is in functie tot 1 januari. Per 1 januari zullen Arjen Halma, Steven Russchenberg en Dirk Poot terugtreden als bestuursleden, en zullen de nieuw gekozen bestuursleden toetreden. De maand december zal gebruikt worden om Michiel en Vincent in te werken.

Update: De ledenraad heeft op 1 december Michiel Dulfer en Vincent van der Velde per direct benoemd als bestuursleden.

Update van het presidium

Tijdens de ALV van 27 november in Amsterdam hebben de leden een nieuw bestuur, presidium, een beroepscommissie en de lijstduwers gekozen. Vanaf heden wordt het bestuur versterkt door de leden Vincent van der Velde en Michiel Dulfer. De beroepscommissie bestaat vanaf nu uit Rogier Huurman, Lars Janssen en Peter Roozemaal. Daarnaast is er een nieuw presidium verkozen, bestaande uit Alex Haan, Martin van Vuuren en Joran Tibor de Jong en versterkt door het oud-lid Wim van Den Dool. Tot slot zijn de lijstduwers verkozen. Dit zijn: Teun Gautier en Loulou van Ravensteijn.

Ook zijn er deze ALV drie moties aangenomen en is het nieuwe vergaderreglement goedgekeurd door de leden. DDe eerste aangenomen motie staat het toe dat een gezamenlijke meerderheid van de ledenraad, kiescommissie en bestuur nog lijstduwers aan de kieslijst toevoegt. De tweede motie zorgt er voor dat de huidige leden van onderbemande organen mogen blijven zitten tot de volgende ALV, om op deze manier disfunctioneren te voorkomen. De laatste motie ging over het onderschrijven van het manifest van Hugo Borst over ouderenzorg en is goedgekeurd door de leden van de Piratenpartij.

Daarnaast heeft onze lijsttrekker Ancilla de ALV toegesproken over de loop van de campagne. Dit werd gevolgd door de bekendmaking van de komst van het Piratenweekend, georganiseerd door niemand anders dan Piratenpartij Delft; meer informatie hierover staat verderop in deze nieuwsbrief.

De uitslagen van de diverse verkiezingen op een rij.

Verkozen voor het presidium:

  • Alex Haan
  • Martin van Vuuren
  • Joran Tibor de Jong

Verkozen voor het bestuur:

  • Vincent van der Velde
  • Michiel Dulfer

Verkozen als lijstduwers:

  • Loulou van Ravensteijn
  • Teun Gautier

Verkozen voor de beroepscommissie:

  • Rogier Huurman
  • Lars Janssen
  • Peter Roozemaal

Voor de kascommissie hadden zich geen kandidaten beschikbaar gesteld; meldt u zich aan voor de ALV na de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Er was nog geen verkiezing van de raad van toezicht, wegens een gerechtelijk vonnis. Voor meer informatie, zie de notulen.

Piratenweekend

Op 27, 28 en 29 januari a.s. organiseert de Piratenpartij het Piratenweekend in het Kruithuis te Delft! Het worden drie inspirerende dagen, met workshops, lezingen en een heleboel gezelligheid. We maken er een echt teambuilding-evenement van, ter voorbereiding op de Tweede Kamerverkiezingen in maart.

Vanaf het begin van de vrijdagavond is iedereen welkom. Vrijdag is informeel. Een borrel, WiFi en je beste Piraten! Zaterdag en zondag zijn er presentaties en workshops. Je kunt in het Kruithuis blijven slapen, dus je kunt ’s avonds lekker lang blijven doorzakken. Het weekend is vrij toegankelijk! Op het weekeinde kun je consumpties en overnachtingen alleen met écht geld betalen: cash of bitcoins.

Meld je nu hier aan voor het Piratenweekend.

Wil je liever direct mailen of heb je nog vragen voordat je je wilt aanmelden? Stuur dan een mail naar Jan Vlug op delft [at] piratenpartij [dot] nl.

OwnCloud share

Onze kandidaat nummer 4, Rico, merkte een tijdje geleden op dat er nog geen centraal bestandsuitwisselingssysteem voor Piraten is. Daarop hebben een paar mensen het initiatief genomen om voor dit probleem een oplossing te bedenken. De Piratenpartij heeft al een tijd lang een eigen ownCloud-server. ownCloud is een open source file sync & share-platform. Maar deze ownCloud server werd eigenlijk door geen enkele Piraat gebruikt, zonde! Daarom hebben Rico, Jos en Frodo er met hulp van het ICT-team voor gezorgd dat er nu voor elke gebruiker twee speciale mappen te zien zijn in ownCloud.

De eerste map heet ‘OPENBARE UPLOAD MAP’: iedereen heeft hier lees- en schrijfrechten. Deze map is daarom bedoeld als uploadmap voor nieuwe gebruikers om nieuw materiaal op de server te plaatsen. De tweede map is het belangrijkst, dat is de ‘PPNL Share Hoofdmap’. Hierin heeft iedereen leesrechten en hier staan alle geüploade documenten in een georganiseerde mappenstructuur. Zo zijn er bijvoorbeeld mappen voor posters, sjablonen, logo’s, krantenartikelen, flyers, etc. Struin hier dus gerust even rond; er staat nu al erg veel nuttig materiaal! Om in te loggen op ownCloud heb je overigens een PirateID nodig. Die kun je hier aanmaken.

En natuurlijk willen we je hierbij ook gelijk vragen om je eigen materiaal op deze server te uploaden. Je kunt altijd uploaden in de openbare upload map. Wil je direct in de PPNL Share map kunnen uploaden? Neem dan even contact op met een van de ownCloud-admins: Rico, Jos of Frodo!

Piratencommunicatie

Om onderling samen te kunnen werken, hebben we contact nodig met elkaar. Om dat onderlinge contact te stroomlijnen zijn we een inventarisatie begonnen van wie wat gebruikt, en dan vooral hoe we de geïnteresseerde Piraten kunnen bereiken die nog niet actief zijn. Kijk eens in onze communicatiekanalen, en heb je opmerkingen of verbeterpunten, mail ze dan naar Frank.

Voor de FaceTwitGoogle-mijders heeft de Piratenpartij de volgende communicatie-tools:

Wil jij helpen met de online communicatie van de Piratenpartij? Heb jij goede ideeën of tips? Heb je ervaring met teksten schrijven, social media, grafisch ontwerpen of ben je ergens anders heel goed in? Laat het ons weten via communicatie [at] piratenpartij [dot] nl.

Ondersteuningsverklaringen

De komende maand gaan we beginnen met het ophalen van handtekeningen (‘ondersteuningsverklaringen’) die nodig zijn om ons in te schrijven voor de komende verkiezingen. In elke kieskring hebben we minimaal 30 verklaringen nodig. We streven er naar om er minstens 40 in te leveren.

We zoeken nu mensen die dit voor hun kieskring willen coördineren. Voor enkele kieskringen zijn we al voorzien, maar we zoeken nog mensen die dit hun eigen kieskring willen aanpakken. Meld je hiervoor aan bij vrijwilligers [at] piratenpartij [dot] nl.

Piratenpartij Amsterdam

IJslandse Piraat geeft workshop
Vorige maand verdrievoudigde de IJslandse Piratenpartij haar zetels, waardoor ze nu tien parlementariërs mogen leveren. Thórhildur Sunna Ævarsdóttir (noem haar Sunna) is daar één van. En hoe de formatie nu gaat in Reykjavik, zou ze zomaar ook nog minister kunnen worden! Op vrijdag 2 december vertelt zij in een workshop over hun succesvolle campagne en over alles wat onze IJslandse collega’s geleerd hebben, én heel belangrijk: wat wij daarvan kunnen leren voor onze aanstaande campagne! Jullie zijn allemaal welkom, vanaf 18:30 uur, in Huis de Pinto, in Amsterdam. Adres: Sint Antoniesbreestraat 69, Amsterdam.

Amsterdamse Piraat Jelle de Graaf in Pakhuis De Zwijger
Op donderdag 1 december vindt een grote conferentie plaats in het Amsterdamse Pakhuis De Zwijger over nieuwe democratie. Keynote speaker zal Sunna zijn (zie hierboven). Maar ook onze Amsterdamse volksvertegenwoordiger Jelle de Graaf zal spreken, en dan vooral over de nieuwe experimenten met moderne innovatie van de democratie die de Piratenpartij in Amsterdam West uitvoert. Details zijn hier te vinden.

Open inloop
Elke maandagavond houdt de Piratenpartij Amsterdam vanaf 20:00 uur een inloop in café Checkpoint Charlie. Ook in december staan deze avonden in het teken van de verkiezingscampagne.

Duitse Piraten in Amsterdam
Op vrijdag 17 december delen we vanaf 20:00 uur in Checkpoint Charlie ervaringen en informatie uit met een groep Piraten uit Kleve, net over de Duitse grens. We verheugen ons op je komst! Op zaterdagochtend 18 december zullen zij in een brainstorm ingaan op het thema ‘diversiteit’. Onze eigen nummer 7, Tjerk Feitsma, zal daar namens de landelijke partij een presentatie geven. Ook hier zijn jullie allemaal welkom.

Bestuurscommissie Amsterdam West
Het eerste bewonersforum van Amsterdam is een feit. Twee jaar geleden maakte de Piratenpartij met de aantredende coalitie in West van D66, PvdA en GroenLinks afspraken over democratische vernieuwing. Het stadsdeel zou werk maken van online democratie, en experimenteren met bewonersfora, om lastige politieke problemen aan te pakken. Na twee proeven met online democratie is nu ook het eerste bewonersforum gelanceerd. In het stadsgesprek ging een gelote groep bewoners uit Oud-West in gesprek over de drukte in de stad. Op donderdag 1 december worden de resultaten voorgelegd aan de leden van de bestuurscommissie van Amsterdam West.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
In de werkgroep Politieke Relevantie hebben we besproken welke cases het meest interessant zijn om te experimenteren met bottom-up beslissingsprocesen, waarin mensen zo veel mogelijk zelf kunnen beslissen. Verder is besloten om te gaan experimenteren met vergaderingen op locatie, om bewoners actief te betrekken bij een probleem dat speelt in hun omgeving.

Terugblik: Amsterdamse Piraten in Brussel!
Op 16 en 17 november namen Thomas en Jelle namens de Amsterdamse Piratenpartij deel aan de allereerste European Commons Assembly, in en rond het Europese Parlement. Voor achtergrond kun je dit opiniestuk lezen, dat zij plaatsten samen met een paar internationale partners, in De Volkskrant. Ook Radio 1 (de NOS) was aanwezig om de Piraten te interviewen; dat stukje kun je hier terugluisteren (scroll naar Nieuws En Co, tussen 17u en 18u, rond 35 minuten).

Piratenpartij Delft

De afgelopen maand is de Piratenpartij Delft druk bezig geweest met de organisatie van het Piratenweekend. Verder bereiden wij het vervolg van onze FOSS-campagne bij de gemeente Delft voor en liggen er nog andere plannen, zoals een ‘Upgrade To Linux-feestje’ en een PGP- en/of cryptoparty.

De eerstvolgende kroegmeeting in Delft is op vrijdag 9 december 2016, in stadscafé De Waag, Markt 11. Kom gerust langs; de vaste kern is er altijd om bezoekers te verwelkomen. Bitcoin (en uiteraard cash) accepted.

Piratenpartij Eindhoven

Afgelopen Piratencafé (16/11) was een succes! Vrijdag 16 januari is het volgende Piratencafé. We wensen iedereen alvast heel fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling. Dat we van 2017 een succesjaar mogen maken!

Mocht iemand echt niet tot volgend jaar kunnen wachten: mail vooral naar eindhoven [at] piratenpartij [dot] nl. We willen ook iedereen graag attenderen op de Brabant maillijst/forum. Het forum is hier te bereiken en aanmelden voor de maillijst kan hier. Het is hier erg stil geweest. We willen deze lijst nieuw leven inblazen. Graag wel nette, inhoudelijke, zinvolle reacties en geen hele epistels! En bij mails de oude reacties verwijderen, om de leesbaarheid op het forum te bewaken.

Piratenpartij Hoeksche Waard

Het burgercomité Hoeksche Waard heeft op twee zaterdagen en een woensdag 180 zienswijzen verzameld voor de provincie Zuid-Holland inzake de gemeentelijke herindeling. Het gros van de reacties was dat de bevolking tegen herindeling is en men zich benadeeld voelt omdat men zich niet voor of tegen heeft kunnen uitspreken.

In de dorpen die tegen herindeling zijn komt er een volksraadpleging. In Strijen wordt dit tegengehouden door het gemeentebestuur. De bevolking van Strijen is daar niet over te spreken en lokale partij Strijens Belang is inmiddels ook voor een referendum.

René heeft bij de belangstellenden en gemeenteraad van Korendijk eindelijk bekend gemaakt lid te zijn van de Piratenpartij. De eenmansfracties uit de raad zien hem als een bedreiging, en vroegen zich al af waarom hij zo vaak aanwezig was bij de raadsvergaderingen

Piratenpartij Oldambt

Op vrijdag 2 december staat alweer onze derde kroegmeeting gepland. Op deze vrije inloopavond kun je op een informele manier kennis maken met de Piratenpartij. We zitten vanaf 20:30 uur op onze inmiddels vaste plek in café Carambole, Blijhamsterstraat 2 in Winschoten.

Piratenpartij Ridderkerk

De eerste kroegmeeting was een succes te noemen: totaal vijf mensen kwamen opdagen – het begin is er. De volgende kroegmeeting zal in januari plaatsvinden. Jullie kunnen nu op Twitter @PP_Ridderkerk volgen en ook kandidaat nummer 34 op de kieslijst, Martin van Vuuren, op Twitter @Nokterian. Ondertussen probeert Martin meer contact te leggen met andere partijen in Ridderkerk om ons te oriënteren op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, want er moet daar een Piratenpartij komen.

Piratenpartij Rotterdam

Ons gemiddelde aantal bezoekers wil maar niet onder de 11 à 12 dalen. De kroegmeeting op de 18e was weer goed bezet, met een jong nieuw lid dat gaat werven onder zijn vrienden en twee dames die wij hopelijk weer gaan zien. Zij waren ook bij andere partijen geweest om zich te oriënteren. Met scherpe vragen zetten zij ons voor het blok en dat was prima.
De nieuwe locatie, Café de Postbank, is dus goed bevallen. Tot onze verbazing werden er gratis bitterballen verstrekt, tot tweemaal toe. Op vrijdag 20 januari komen we weer bij elkaar!

Piratenpartij Utrecht

Op woensdag 14 december is er weer een Utrechtse kroegmeeting! Vanaf 20:00 uur komen we bijeen in café Lombok op de Vleutenseweg 228, op een kwartier lopen van het Centraal Station. Een aantal kandidaten van de kieslijst zullen er ook bij zijn. Zoals gebruikelijk kent gezelligheid geen eindtijd.

Piratenpartij Zwolle

Ahoy! Op vrijdag 2 december houdt de Piratenpartij afdeling Zwolle haar vierwekelijkse kroegmeeting. Hiermee willen wij meer mensen bekend laten worden met de Piratenpartij en hen informeren over waar wij voor staan. Je kunt met ons bespreken hoe wij onze ambities willen waarmaken; heb je vragen over TTIP, CETA, privacy, sleepnetten, de economie en vooral over burgerparticipatie waaronder referenda, dan ben je van harte uitgenodigd om aan te schuiven en een heerlijk biertje met ons te komen drinken.

Iedereen is welkom vanaf 20.30 uur bij restaurant De Admiraal, Jufferenwal 5. We zitten in het souterrain en zijn herkenbaar aan onze paarse shirts.

Recente blogposts

Mededeling betreffende Algemene Ledenvergadering van 27 november
Geschreven door: Redactie op 22 november 2016

Verklaring Piratenpartij in reactie op de berichtgeving in de Telegraaf
Geschreven door: Redactie op 17 november 2016

Piratenbios: Oliver Stone’s Snowden… met Edward Snowden!
Geschreven door: Redactie op 12 november 2016

Algemene Ledenvergadering 27 november
Geschreven door: Redactie op 12 november 2016

Kalender

2 december 2016, 19:30Workshop van IJslands Piratenparlementslid
2 december 2016, 20:30Kroegmeeting Oldambt
2 december 2016, 20:30Kroegmeeting Zwolle
5 december 2016, 19:30Open inloop Amsterdam
6 december 2016, 20:00Open inloop Enschede
9 december 2016, 20:30Kroegmeeting Delft
9 december 2016, 20:30Kroegmeeting Groningen
12 december 2016, 19:30Open inloop Amsterdam
13 december 2016, 20:00Open inloop Enschede
14 december 2016, 20:00Kroegmeeting Utrecht
16 december 2016, 20:30Kroegmeeting Leiden
16 december 2016, 21:00Kroegmeeting Leeuwarden
17 december 2016, 20:00Duitse Piraten in Amsterdam
19 december 2016, 19:30Open inloop Amsterdam
20 december 2016, 20:00Open inloop Enschede
23 december 2016, 20:30Kroegmeeting Groningen
26 december 2016, 19:30Open inloop Amsterdam
27 december 2016, 20:00Open inloop Enschede
30 december 2016, 20:30Kroegmeeting Den Haag
30 december 2016, 20:30Kroegmeeting Oldambt
30 december 2016, 20:30Kroegmeeting Zwolle

Nieuwsbrief info

Heb je zaken voor in de nieuwsbrief, agenda-items, heb je vragen, wil je helpen of een oproep doen? Mail naar nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nl

Deze nieuwsbrief wordt opgemaakt in html. Voor een archief met verzonden nieuwsbrieven of als deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven per e-mail kun je terecht op de website: Piratenpartij Nieuwsbrief

Facebook

Deze e-mail is verstuurd naar {email} omdat je lid bent van de Piratenpartij en/of aangemeld bent om de nieuwsbrief van de Piratenpartij te ontvangen. Klik hier om je aanmelding te wijzigen of om je af te melden.