Nieuwsbrief oktober 2015

Piratenpartij Nederland
Oktober 2015
Piratenpartij Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief:

Update van het Bestuur

Het bestuur heeft zich de afgelopen tijd beziggehouden met de volgende zaken:
 • Met het oog op de ALV van eind november zijn weer regelmatige overleggen gestart over de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement. Deze vinden plaats op Mumble op donderdag in de even weken.
 • De webshop moet nodig uitgebreid worden. Vandaar dat het bestuur op zoek is naar nieuwe producten voor de webshop. Hierover zijn o.a. ook contacten met de Zweedse piraten geweest.
 • Het tekort aan vrijwilligers begint nijpend te worden. In de vorige nieuwsbrief is een oproep gedaan voor vrijwilligers, maar de respons was uitermate laag: slechts één nieuwe vrijwilliger heeft zich aangemeld. Het bestuur bezint zich nu over alternatieve acties.
 • De mailinglijst van de werkgroep communicatie krijgt een steeds meer vrijblijvend karakter. Te veel mensen staan aan de zijlijn, terwijl de werkgroep erg verlegen is om vrijwilligers die actief in de werkgroep meedraaien en taken kunnen uitvoeren. Aan de werkgroep is gevraagd om daar iets aan te doen.
 • Er zijn plannen besproken voor een nieuwe ledenwerfactie in het voorjaar.
 • De opstelling van de PP t.o.v. de GeenPeil actie is besproken en er is besloten hieraan steun te verlenen omdat alle uitbreidingen van de democratische inspraakmogelijkheden welkom zijn.
 • Het gebruik van de naam Piratenpartij is besproken: wanneer hebben we moeite met het gebruik er van en wanneer niet? Dit is iets wat ook in de nieuwe statuten kan worden opgenomen.
 • De ledenadministratie wordt door onze nieuwe penningmeester op orde gebracht.
Het laatste weekend van november is de ALV. Aangezien er veel onderwerpen besproken moeten worden zullen we er zeer waarschijnlijk twee dagen voor uittrekken. Het presidium is nog op zoek naar één à twee vrijwilligers om de vergadering in goede banen te leiden.
Ideeën voor sociale activiteiten buiten het officiële gedeelte zijn welkom. Organisatoren trouwens ook, aangezien het presidium slechts verantwoordelijk is voor de ALV.
Meer informatie volgt in een aparte nieuwsbrief.

Nieuws uit de werkgroepen

Werkgroep Communicatie

Het gebrek aan actieve vrijwilligers voor de werkgroep begint aardig op te spelen. Het uit zich o.a. in te weinig gepubliceerde blogs op de website, grote problemen met het uitbrengen van de maandelijkse nieuwsbrief en te weinig publicitaire activiteiten. Een oproep in de vorige nieuwsbrief heeft helaas weinig opgeleverd.
Blogs en nieuwsbrief zijn dan ook de meest tijdslurpende onderwerpen van de twee-wekelijkse overleggen die op donderdag plaatsvinden op IRC kanaal #ppnl-communicatie.
Gesproken is over activiteiten rond een aantal hete politieke onderwerpen en hoe we daarop zouden kunnen reageren:
Verder is op verzoek van het bestuur besproken hoe er verder moet worden gegaan met de mailinglijst voor Communicatie. Er staan daar nu veel stuurlui aan de wal en er zijn slechts weinigen die de handen uit de mouwen steken. Unaniem wordt besloten de Communicatie mailinglijst besloten te maken en los te koppelen van het forum. De communicatielijst is voortaan alleen bedoeld voor het concreet organiseren van de activiteiten van de werkgroep en niet meer een discussieplatform. Discussies kunnen op de mailing lijst Algemeen plaatsvinden, op het forumdraadje, in IRC of Loomio. Daarnaast dienen omgangsregels geformuleerd te worden voor deze mailinglijst. Beheerders: Roland, Frank, Joshua, Wiel. Diezelfde beheerders beheren ook OTRS Communicatie (de communicatie-mailbox waar door leden suggesties naar toe gestuurd kunnen worden)..

Loomio

De Piratenpartij heeft veel verschillende communicatiekanalen: IRC, forum/mailinglijsten, Mumble, de website… Elk van deze kanalen heeft een beetje een eigen niche: Mumble is voor vergaderingen en besprekingen, in IRC kun je makkelijk vragen stellen of gezellig babbelen met medepiraten, op de site staan blogs en aankondigingen en de mailinglijsten… Daar kun je van alles van zeggen. 🙂
Er was echter geen enkele plek waar debat gevoerd werd: constructieve discussie en consensusvorming. Sinds een tijdje gebruiken we hier Loomio voor ( https://www.loomio.org ). Dit biedt de mogelijkheid om onderwerpen te bespreken, met voorstellen te komen, deze te verfijnen en erover te stemmen. Het systeem biedt helaas (nog) niet de mogelijkheid om stemmen te delegeren. Zo’n systeem willen we op termijn wel inzetten. Loomio is toegankelijk en geeft ons de mogelijkheid om de democratische processen in de partij beter vorm te geven.
Een deel van de discussie over de nieuwe statuten heeft daar plaatsgevonden, en er is momenteel weer een levendige discussie over het basisinkomen.
Iedereen (piraat of niet) is welkom om constructief mee te discussiëren of een nieuw onderwerp aan te dragen. Schrijf je hier in: https://www.loomio.org/
Ga dan naar de PPNL groep: https://www.loomio.org/g/h5ANemGB/piratenpartij-nederland en vraag toegang; je wordt zo snel mogelijk toegelaten.
Het werkt een beetje anders dan je zou verwachten: het gaat niet om het vóór of tegen stemmen op een onderwerp, maar om het bereiken van consensus over een standpunt, nieuwe regels of de exacte bewoording van een tekst. Stemmen doe je om aan te geven of je al tevreden bent of dat je denkt dat het beter kan, en liefst geef je dan aan wat het voorstel nóg beter zou maken. https://www.youtube.com/watch?v=ZipyebSY2Lo en http://blog.loomio.org/2015/09/10/10-tips-for-making-great-decisions-with-loomio/

Vacature Beroepscommissie

Helaas is de vorige nieuwsbrief laat verstuurd waardoor de genoemde deadline al verlopen was voordat deze gepubliceerd was. Daarom hebben we opnieuw de deadline verlengd. Grotendeels dus een herhaling van de vorige nieuwsbrief.
De ledenraad heeft een tijd geleden de vacature voor beroepscommissieleden bekend gemaakt. Tot nu toe hebben we helaas slechts twee aanmeldingen ontvangen. Er moeten minimaal drie leden in de beroepscommissie zitting hebben. Daarom is er besloten de termijn om te solliciteren te verlengen. Geïnteresseerden kunnen uiterlijk 1 november hun motivatie sturen naar ledenraad [at] piratenpartij [dot] nl . De ledenraad is zich ervan bewust dat het verplaatsen van de deadline betekent dat de partij een periode geen beroepscommissie zal hebben. Maar gezien het aantal sollicitaties rest ons geen andere keus.
Zie voor een meer volledig profiel de vacaturepagina: https://piratenpartij.nl/meedoen/201507-vacature-vrijwilligers-beroepscommissie/

Regionaal

Oproep vrijwilligers

We zijn altijd op zoek naar (lokale) vrijwilligers.
Alles kan! Denk bijvoorbeeld aan:
 • Opzetten nieuwe regionale groep
 • Opzetten / bijwonen van kroegmeetings
 • Opzetten / bijhouden Facebook groups
 • Flyeren, posters plakken
 • Stands bemannen bij evenementen
 • Sponsoren zoeken
 • Administratie, dossiers opbouwen, uitzoekwerk
 • Netwerken met regionale politici, bedrijven of media
Ook zoeken we altijd (aspirant) politici met een lange adem, die serieus GR/PS en landelijke verkiezingen in willen gaan.
De insteek is: “Informeel en ongedwongen, maar wel serieus met doelen voor ogen.”
Ook als je nog altijd twijfelt wat je kunt doen of (net) buiten de aangegeven regio’s woont, geef svp toch even een seintje.
Dan kunnen we altijd samen bekijken wat wel mogelijk is.
Meld je bij het landelijke e-mail adres vrijwilligers [at] piratenpartij [dot] nl
Of direct bij ‘jouw’ regio coördinator: https://piratenpartij.nl/regionaal/

Amsterdam

Op 4 oktober aanstaande houdt de Piratenpartij Amsterdam een Algemene Ledenvergadering. We zullen het Huishoudelijk reglement vaststellen, een nieuw bestuur kiezen, het hebben over de toekomst van de afdeling, we krijgen een presentatie over e-democracy en daarnaast gaan we met z’n allen brainstormen voor onderwerpen voor de in de steigers staande studie/discussieavonden. Zoals je al ziet: een niet te missen bijeenkomst voor elke Amsterdamse Piraat! Kijk voor meer informatie op onze website(https://amsterdam.piratenpartij.nl/algemene-ledenvergadering-3/) of mail naar Amsterdam [at] piratenpartij [dot] nl.

Kalender

In iedere nieuwsbrief vind je een overzicht van alle Piraten-bezigheden die bij ons bekend zijn. Heb je evenementen, flyer-acties of iets anders waarvan je vindt dat elke piraat het zou moeten weten, mail dit dan naar nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nl zodat we de agenda op de site en in onze nieuwsbrief kunnen bijwerken.

NB: Inzendingen later dan de 28e van elke maand kunnen helaas niet altijd meer worden opgenomen in de nieuwsbrief.

elke dinsdag, 20:00 uurMeeting Enschede
1 oktober, 20:00Ledenraadsvergadering
6 oktober, 12:00

Bespreking nieuwe statuten en HR

9 oktober, 20:30Bestuursvergadering
11 oktober, 19:30Kroegmeet Haarlem
11 oktober, 20:00Kroegmeet Zwolle
11 oktober, 20:00Kroegmeeting Delft
15 oktober, 20:00Ledenraadsvergadering
18 oktober, 20:00Kroegmeeting Leiden
23 oktober, 20:30Bestuursvergadering
25 oktober, 19:30Kroegmeeting Zandvoort
25 oktober, 20:30Kroegmeeting Den Haag
27 oktober, 14:00Bestuursvergadering
29 oktober, 20:30Ledenraadsvergadering

Facebook

Twitter

Youtube
Deze e-mail is verstuurd naar {email} omdat je lid bent van de Piratenpartij en/of aangemeld bent om de nieuwsbrief van de Piratenpartij te ontvangen. Klik hier om je aanmelding te wijzigen of om je af te melden.
To unsubscribe click here, to edit your profile click here.