Dirk Poot

Dirk heeft bedrijfskunde en geneeskunde gestudeerd. Hij is werkzaam als programmeur en ontwikkelt medische applicaties. Voor Dirk is een vrij internet een voorwaarde voor een open en democratische samenleving, een bron van inspiratie en kennis, en vooral ook een bron van kritische informatievoorziening.

Vanuit zijn achtergrond als medicus en programmeur maakt hij zich zorgen over de risico's van het ongelimiteerd opslaan van privacygevoelige informatie in overheidsdatabases in het algemeen en in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) in het bijzonder. Hij schrijft al jaren over de risico's van het patentsysteem voor de betaalbaarheid van geneesmiddelen en de bruikbaarheid van software. Vanuit deze achtergrond maakt hij zich sterk voor een vrij en open internet. Sinds eind 2010 is hij bestuurslid en woordvoerder van het bestuur van de Piratenpartij.

← Terug naar overzicht kandidaten