Agenda ALV 18 november

Wanneer:
18 november 2018 @ 12:30 – 17:00
2018-11-18T12:30:00+01:00
2018-11-18T17:00:00+01:00
Waar:
Zalencentrum Utrecht-Zuid
Amaliadwarsstraat 2D
3522 AR Utrecht
Nederland

Links:

Ingediende Moties

Amendement Statuten

Algemeen

ALV Piratenpartij, 18 november 2018 van 12.30 tot 18.00 uur. Zaal open om 12.00 uur.
Deze ALV wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur, gezien er momenteel geen actief Presidium is. De interim-voorzitter leidt de vergadering behoudens punt 7 van de agenda.

Kandidaatstelling

De kandidaatstelling voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht, bestuurslidmaatschap en het voorzitterschap wordt opengesteld met de publicatie van deze agenda en sluit op 11 november 2018. Kandidaten kunnen zich aanmelden via bestuur [at] piratenpartij [dot] nl

Moties

Moties kunnen tot uiterlijk zaterdag 3 november worden aangeleverd via bestuur [at] piratenpartij [dot] nl
LET Op: gebruik “Motie ALV 18-nov-2018” als onderwerp van de email.

Vergaderstukken

De statuten en de voorgestelde beschermingsclausule wordt uiterlijk veertien dagen voor de ALV als concept gepubliceerd op de website.

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Vacature/kandidaatstelling leden presidium

3. Bekrachtiging reeds eerder door ALV aangenomen statuten net daarin een toegevoegde beschermingsconstructie tegen ‘vijandige aanvallen’.

4. Opheffingsvoorstel Ledenraad

Schorsing (Ledenraad vergadert en heft zichzelf op).

5. Open discussie ‘toekomst van de partij’. Ter inspiratie: Pitches van externe sympathisanten over de rol en positie van onze partij.

6. Kandidaatstelling en benoeming leden ‘Raad van Toezicht’ en bestuursleden.

7. Afscheid voorzitter Vincent van der Velde. Kandidaatstelling en verkiezing ‘voorzitter Piratenpartij’

8. Korte toespraak nieuwe voorzitter.

9. Rondvraag

10. Sluiting en borrel.

Deel via social media:
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

8 comments on "Agenda ALV 18 november"

 1. Punt 4. “Opheffingsvoorstel Ledenraad

  Schorsing (Ledenraad vergadert en heft zichzelf op).” is strijdig met de huidige statuten, waarin aangegeven staat over wijziging van statuten:

  “Artikel 18 van de huidige statuten van de Piratenpartij stelt:

  1. Wijziging van de statuten kan alleen geschieden op voordracht van
  het bestuur door de ledenraad indien bij de oproep tot die ledenraad
  werd medegedeeld dat aldaar wijziging van de statuten zal worden
  voorgesteld. De oproep tot die ledenraad moet tenminste dertig dagen
  voorafgaand aan de vergadering van de ledenraad schriftelijk aan alle
  leden van de ledenraad bekend worden gemaakt.
  2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste een
  twee/derden absolute meerderheid van de ledenraad.
  3. De statuten treden in werking zodra deze zijn neergelegd in een
  notariële akte. Een wijziging van de statuten treedt niet in werking
  voordat deze is neergelegd in een notariële akte. Tot het doen verlijden
  van deze notariële akte is ieder lid van het Dagelijks Bestuur bevoegd.”

  Dit maakt tevens duidelijk dat agendapunt 3 strijdig is met de statuten: de ALV kan geen statuten aannemen.

  1. De ALV is het orgaan binnen de vereniging dat met uitsluiting van anderen bevoegd is om besluiten te nemen tot een statutenwijziging (art. 2:42 BW). Deze bevoegdheid kan niet aan een ander orgaan worden toegekend.

 2. Waar zijn de gewijzigde voorstel statuten te vinden? Als ik de agenda begrijp dan is er een bescherming toegevoegd?

  Op welk moment de ledenraadvergadering (dat is iets anders dan de ALV) door het bestuur is opgeroepen en wijzigingen te zien heeft gekregen is mij niet bekend, of ze al weten wat ze gaan stemmen (besluiten) over opheffing van het orgaan is me ook niet bekend maar in theorie kan het natuurlijk anders uitpakken dan de agenda opstellers gepland hebben.

  Bij vergaderen bekijk je vaak op het moment dat het punt op de agenda staat of het uberhaupt haalbaar is om te bespreken op dat moment. Het is verstandiger om dit op het punt zelf te bespreken in plaats van tijdens het vaststellen van de agenda. Dit punt op de agenda hebben an sich is niet strijdig met de statuten, pas als het bestuur en/of iemand anders eenzijdig handelt op dit punt (de statuten wijzigt) zal het tegen de statuten zijn.

 3. Lieve Piraten,
  Eind 2015 begin 2016 is reeds door het toenmalige bestuur aan de ALV én Ledenraad een statutenwijziging voorgelegd. Kijk er de notulen maar op na. Je kunt van Wiel Maessen zeggen wat je wilt, maar die is er maanden mee bezig geweest.
  Uiteindelijk is op de ALV besloten om de Ledenraad op te heffen en een Raad van Toezicht te benoemen. Ik heb zelfs voor laatstgenoemd orgaan gesolliciteerd, met een kort geding tot gevolg. De afloop kennen we allemaal……
  De mensen binnen de partij die het hardst riepen om vernieuwing zijn inmiddels uit de partij vertrokken, of hebben zich aangesloten bij links-radicale clubjes zoals Politiek Bij1.
  (Ssst! niet verder vertellen, maar ik ben óók lid van het anti-zwarte-pieten clubje en zie nu wederom de hersenspinsels van Jelle-boy en lady Lynn voorbijkomen)
  Om terug te komen bij Ledenraad/Raad van Toezicht, deze omzetting is al lang eerder besloten, maar dient bij de notaris te worden bekrachtigd.

  Tip voor de ALV:
  Deze hele procedure is exemplarisch voor hoe het er bij PPNL aan toe gaat. Alles duurt lang, ego’s hebben de overhand en voor je het weet gaan andere politieke partijen met de ideeën aan de haal.
  Als er 1 partij nodig zou zijn in NL, dan zou het een partij moeten zijn met voldoende kennis een kunde in de digitale wereld in samenhang met privacy. Alleen kun je dat niet bereiken op de manier zoals het binnen PPNL gaat.

  Desondanks blijf ik PPNL een warm hart toedragen, maar even tussen ons gezegd; zorg alsjeblieft voor een andere naam, want Piratenpartij/PPNL bekt gewoon niet

 4. Kernpunt PPNL ; Wij streven naar een open en inzichtelijke overheid.
  Laat ons eerst eens een open en inzichtelijke PPNL nastreven want gezien de comments is nog niet veel open en inzichtelijk binnen de partij zelf.Op een ALV zijn verassingen niet wenselijk en is een rechtmatige afloop van bestuursrechtelijke voortgangen een eerste prio om geloofwaardig bestuur te waarborgen. Aan de slag dus zou ik willen voorstellen

  1. Onze landelijke organisatie is momenteel verre van transparant. Voor een partij die ‘democratie 2.0’ uit wil dragen laten wij daar vooralsnog weinig van zien. Dit is een kwestie van zowel onkunde als onwil. Als daar geen verbetering in komt ben ik binnenkort ook pleite.

 5. In reactie op de vraag/opmerking van Floor: In de statuten die eerder door ALV werden aangenomen, werd door de ledenraad daarna nog een onvolkomenheid aangetroffen. Deze is [naar verwachting] in de statuten die op de komende ALV ter stemming worden aangeboden, opgelost. De nieuwe reeds aangenomen statuten, met die ene wijziging, zullen opnieuw ter stemming worden aangeboden aan de ALV.

  Daarna is dan weer ledenraad aan zet.

  Over agendapunt 4 zegt Ledenraad in de notulen van haar overleg dd 25 okt. jl.:
  ‘..In de concept ALV agenda die korte tijd online stond, stond dat LR zich na aannemen van
  nieuwe statuten zou opheffen.
  LR zal zichzelf echter niet opheffen, maar wordt automatisch opgeheven wanneer de nieuwe
  statuten worden gedeponeerd, als deze geen LR meer bevatten’.

  We wachten op de nieuwe statuten met die wijziging, zoals die door bestuur aan ALV gaan worden voorgelegd. Het bestuur (dat tevens de rol van waarnemend presidium vervult conform 11.3 in de nu geldende statuten) heeft aan Ledenraad toegezegd dat zo snel mogelijk en tenminste twee weken voor de ALV te zullen doen.

  groet, tot op de ALV allemaal,
  Rico
  Ledenraad

 6. Ik heb de onvolkomenheid die de LedenRaad heeft gevonden even samengevat:

  1 Geen Noodrem/ beschermingsconstructie
  2 Verwijzen naar niet bestaande documenten
  3 Vage verwijzingen: “het daartoe bestemde orgaan”
  4 Onhaalbare Quora, deze statuten zijn niet meer te wijzigen als ze in werking treden
  5 Ook gekoppelde huishoudelijk reglement heeft niet eenduidige verwijzingen
  6 Onbepaald welk orgaan gaat over politiek beleid vd partij

  Of deze punten nu allemaal zijn opgelost of niet tast ik nu over in het duister, het nieuwe voorstel is nog steeds niet gepubliceerd 🙁

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.