Lijstduwers

Profiel 3: Wij zoeken lijstduwers die zichzelf herkennen in onderstaande:

  • Ik onderschrijf de uitgangspunten van de Piratenpartij zoals opgeschreven in de Uppsala Verklaring; deze liggen mij zeer aan het hart;
  • Ik sta stevig in mijn schoenen en kan de idealen van de Piratenpartij uitdragen en verdedigen;
  • Ik kan en durf de discussie aan te gaan in het publieke debat om de standpunten van de Piratenpartij uit te dragen, te verdedigen en te verspreiden;
  • Ik kan slim en weloverwogen omgaan met de media en deze soms naar mijn hand zetten;
  • Ik ga online en offline met mensen in gesprek. Ik ben daarin niet alleen een zender maar ook een ontvanger en een verbinder;
  • Ik gebruik mijn bekendheid om de Piratenpartij de juiste exposure te geven. Daarnaast ruim ik in overleg tijd in om mij actief in te zetten tijdens de campagne.