Programmacommissie

De programmacommissie heeft de taak om een verkiezingsprogramma te schrijven voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. De basis van dit programma zijn onze eerdere verkiezingsprogramma’s en onze partijbeginselen zoals beschreven in de Uppsala verklaring en het Pirate manofesto. Deze worden verwerkt in een programma dat aansluit op de actualiteit.

We nodigen alle leden uit om bij te dragen aan dit programma. Daarvoor is op Loomio (ons online discussieplatform) een groep aangemaakt: TK-Programma. In deze groep kunnen ideeën uitgewerkt worden tot voorstellen voor het programma. Deze voorstellen kunnen als moties ingediend worden op de ALV van september. Indien aangenomen door de leden van de Piratenpartij zal de programmacommissie het voorstel verwerken in het programma. Bestaande programmapunten uit de verkiezingsprogramma’s van 2012 en 2014 kunnen uiteraard ook ter discussie gesteld worden.

De programmacommissie heeft zich als doel gesteld om een conceptprogramma schrijven dat aan de leden wordt voorgelegd op de ALV in september. Daarom heeft de commissie het mandaat om nieuwe standpunten te formuleren, al dan niet overgenomen uit lopende discussies op Loomio. Standpunten die nieuw zijn voor de Piratenpartij zullen duidelijk worden aangegeven zodat de leden daar uiteindelijk hun oordeel over kunnen vellen. Aanvullingen die op de ALV worden aangenomen zullen in het definitieve programma verwerkt worden.

Meer informatie over de commissie is te vinden op de wiki.