Dirk Poot

Beste Piraten,
In 2010 stond ik nummer 4 op de lijst en in 2012 was ik bij de Tweede Kamerverkiezingen de lijsttrekker voor de Piratenpartij. Ik vraag jullie steun om bij de verkiezingen van 2017 weer lijsttrekker te mogen zijn.

In de zes en een half jaar dat ik nu lid ben van de Piratenpartij heb ik de partij zien groeien van een tafel vol bevlogen idealisten in een verlaten pand in Utrecht, naar een goed georganiseerde en serieuze kanshebber voor één of meer kamerzetels. We zijn gegroeid van een partij met drie bestuursleden die, om in 2010 de deadline van de Kiesraad te halen, in één dag naar de notaris, de Kamer van Koophandel en de Kiesraad moesten racen, tot een partij die ruim acht maanden voor de verkiezingen een toernee van debatten met zes serieuze en bekwame lijsttrekker-kandidaten kan organiseren.

Veel belangrijker nog is dat onze speerpunten inmiddels serieuze onderwerpen zijn geworden in het publieke debat.

Snowden toonde aan dat wij in 2010 terecht al waarschuwden voor de ongekende surveillancemogelijkheden van de overheden en het verlies van onze privacy; inmiddels heeft zelfs De Telegraaf de voorgenomen uitbreiding van de bevoegdheden van de inlichtingendiensten ‘ongekend en angstaanjagend’ genoemd.

Waar we in 2012 de NRC nog moesten corrigeren toen zij onze standpunten over farmapatenten ten onrechte als ongefundeerd bestempelden, staan er in deze krant inmiddels regelmartig artikelen over de onnodig hoge kosten die farmapatenten met zich meebrengen. En niet alleen de NRC is om: de kritiek klinkt steeds luider en breder in de samenleving.

Toen Gijs en ik in 2014 in een bootje op de Hofvijver aandacht voor TTIP vroegen, demonstreerden er precies 80 mensen bij het Binnenhof; inmiddels trekken anti-TTIP demonstraties duizenden mensen, is de publieke opinie in meerderheid tegen én wordt TTIP mogelijk onderwerp van een referendum.

Meedoen aan het publieke debat is belangrijk, maar niet voldoende om echte veranderingen te bewerkstelligen. Daarvoor moeten we daadwerkelijk onze plek veroveren in de Tweede Kamer. Niet alleen omdat het de oude politieke partijen dwingt om onze standpunten serieus te nemen, maar vooral omdat het ons de mogelijkheid geeft om de rest van het parlement te informeren en waar mogelijk te inspireren. En natuurlijk om de regering te controleren.

Om die voet tussen de deur te krijgen is straks de inzet van iedere piraat keihard nodig. Samen moeten we aan het programma gaan werken, samen moeten we straks zorgen dat we de ondersteuningsverklaringen binnenhalen. We gaan samen flyeren en posters plakken en we gaan samen naar de debatten. Als we eensgezind de strijd aangaan hebben we straks niet één voet maar duizenden voeten tussen de deur van de het Binnenhof.

Om die voeten tussen de deur te krijgen hebben we ook een sterke lijsttrekker nodig en ik doe mee aan deze verkiezing omdat ik er van overtuigd ben dat ik de juiste persoon ben.

Niet alleen mag ik mijzelf, met lidnummer 4, met recht een piraat van het eerste uur noemen, ik ben ook de enige kandidaat die twee maal aan de Tweede Kamerverkiezingen heeft deelgenomen. De afgelopen zes jaar heb ik ervaring opgedaan bij talloze interviews en debatten in de oude en de nieuwe media. Daarnaast ben ik sinds 2012 één van de vaste gasten bij Radio EenVandaag als het gaat over privacy, auteursrechten, klokkenluiders of andere piratenonderwerpen.

Mediaervaring is belangrijk, maar er is meer nodig om straks een zetel binnen te slepen. Niemand kan een expert zijn op alle gebieden, maar je moet bevlogen en met kennis kunnen spreken over alle grote piratenthema’s. En wanneer er niet over gesproken wordt moet je zorgen dat dat wel gebeurt. Ik heb de afgelopen jaren het herstel van de burgerrechten en privacy, de noodzaak van het hervormen van het octrooirecht én het auteursrecht met hart en ziel verdedigd. Na zes jaar gehard te zijn in debatten en interviews,  ga ik met het volste vertrouwen ieder debat in, gesteund door onze onweerlegbare argumenten en de onbetaalbare adviezen van de vele experts die de Piratenpartij rijk is.

Wanneer we gezamenlijk onze talenten en tijd maximaal inzetten dan kunnen we volgend jaar maart voor een doorbraak op zorgen. Als lijsttrekker kan ik dat niet alleen. Iedere piraat, elke afdeling en iedere piratenbijeenkomst gaat de komende acht maanden het verschil maken tussen zetels en geen zetels. Samen kunnen we de Tweede Kamer veroveren en de deuren van het bastion op het Binnenhof openbreken. Daarvoor hebben we een stormram nodig én mensen die die stormram oppakken en er daadwerkelijk de deuren mee te lijf gaan.

Laat mij jullie stormram zijn!

Met strijdbare piratengroet,

Dirk Poot