Nieuwsbrief Zomer 2015

 

Piratenpartij Nederland
Zomer 2015
Piratenpartij Nieuwsbrief
Door een gebrek aan vrijwilligers wordt het voor ons steeds lastiger om een maandelijkse nieuwsbrief uit te brengen. Vandaar dat we tijdens de zomermaanden slechts één nieuwsbrief uitbrengen.We vragen dan ook dringend jullie aandacht voor de vacatures die de Werkgroep Communicatie hieronder vermeldt.

Update van het Bestuur

De vrijwilligers-mailbox werd slecht bijgehouden. Twee bestuursleden zijn er in gedoken, hebben de e-mailbox opgeschoond en houden het nu regelmatig bij.
  • De nieuwe statuten moeten voor de volgende ALV klaar zijn. Die ALV is nu gepland voor november. Ze zijn de afgelopen maand door een jurist gescand.
  • Er is een evaluatiepagina opgesteld voor de campagne rond de PS-2015 verkiezingen.
  • Er gaat naar meer funding voor de partij gezocht worden. Hiermee gaat Floor Drost zich bezighouden.
  • De ledenadministratie wordt verbeterd.
  • E wordt een nieuwe ledenwerfactie voorbereid.
  • Er is een nieuwe interim penningmeester aangesteld als vervanger voor Steven.

Vacatures Bestuur

Vacatures in het bestuur zijn te vinden op https://piratenpartij.nl/vacaturebestuurslid2015

Aanmeldprocedure leden

We zijn druk bezig met het verbeteren van de aanmeldprocedure. Het kan een paar weken duren totdat je bericht krijgt waarin je wegwijs gemaakt wordt binnen de partij. Stuur iedereen die je kent de volgende link om het uit te proberen: https://lidworden.piratenpartij.nl/

Ledenraad

In het bestuur was een tussentijdse vacature voor penningmeester. Omdat er haast was bij de aanstelling, en er niet binnenkort een ALV gepland stond, heeft de ledenraad kandidaten laten solliciteren, en de keuze is gevallen op Henry Borgman. Omdat Henry niet door een ALV is gekozen, is zijn benoeming tijdelijk. Henry is gemeenteraadslid geweest voor het CDA in Hoogeveen en is in 2012 afgesplitst van die fractie en zijn eigen fractie begonnen onder de naam Hoogeveen Transparant. Hij is in 2014 niet herkozen.
Hier wat mediafragmenten van Henry:
https://twitter.com/gemhoogeveen/status/423906246006427648 “Borgman (Hoogeveen Transparant) kondigt motie van wantrouwen aan.”
http://politiekarchief.nl/persoon/85727 fragmenten van Henry aan het woord in de gemeenteraad van Hoogeveen.

Aanmeldperiode vacature beroepscommissie verlengd

De ledenraad heeft een tijd geleden de vacature voor beroepscommissieleden bekend gemaakt. Tot nu toe hebben we helaas slechts twee aanmeldingen ontvangen. Er moeten minimaal drie leden in de beroepscommissie zitting hebben. Daarom is er besloten de termijn om te solliciteren te verlengen. Vanwege de zomervakantie kunnen geïnteresseerden uiterlijk 30 augustus hun motivatie sturen naar ledenraad [at] piratenpartij [dot] nl. De huidige beroepscommissie heeft zitting tot 10 juli. De ledenraad is zich bewust dat het verplaatsen van de deadline betekent dat de partij een periode geen beroepscommissie zal hebben. Maar gezien het aantal sollicitaties zien wij ons geen andere keus.

Zie voor een meer volledig profiel de vacaturepagina: https://piratenpartij.nl/meedoen/201507-vacature-vrijwilligers-beroepscommissie/

Updates van de werkgroepen:

Werkgroep ICT

Op 1 juni zijn alle Piratenpartij websites overgegaan naar een nieuwe server. Dit is gedaan om een nieuwe start te kunnen maken met de code, maar ook om het beheer beter en makkelijker te maken. Met deze verhuizing zijn ook alle afdelingssites mee verhuisd. De ICT-beheerders kunnen nu makkelijker de laatste updates doorvoeren en de template bijwerken voor alle sites.
Ook het opzetten van een nieuwe afdelingssite is nu vergemakkelijkt, en kan binnen een uur geregeld zijn. Als er afdelingen zijn die hiervan gebruik willen maken, kunnen deze zich melden bij ICT (ict [at] piratenpartij [dot] nl).
Met de migratie is ook alle oude content van de landelijke site weer terug. Deze stond nog op een oude backup-server, maar is nu in zijn geheel geïntegreerd in de nieuwe site. Dit betekent dat de site terug gaat tot 23 mei 2010 met als eerste post: https://piratenpartij.nl/yaaarrr/
Een groot voordeel voor de leden is, dat zij nog maar één login nodig hebben voor alle websites waar ze posten. Dus post je zowel voor je afdeling als landelijk, dan kan dat nu met dezelfde login.
In de toekomst gaan we kijken hoe de landelijke agenda alle afdelingsagenda’s kan importeren. Hierdoor hoeven afdelingen niet meer twee keer hun agendapunten aan te maken. Een keer bij je eigen afdeling is genoeg, en dan neemt landelijk deze automatisch over.
Mochten er nog problemen zijn met inloggen, neem dan contact op met ict [at] piratenpartij [dot] nl. Alle oude content op de oude server zal tot eind van dit jaar blijven staan. Daarna wordt deze opgeruimd, en zal het niet meer online beschikbaar zijn. Dus mis je nog wat op de site of op je afdelingssite, zorg dat je dat dan voor het eind van het jaar gemeld hebt!

Werkgroep Communicatie

De werkgroep kampt met een chronisch tekort aan vrijwilligers, waardoor er te weinig nieuwe blogs verschijnen op de site. Vandaar dat we een actie gestart zijn om nieuwe mensen er bij te betrekken.
           Vacatures werkgroep communicatie:
                nieuwsbrief coördinator
                html/css designer
                versterking bij nieuwsbrief
                versterking bij verkiezingsprogramma
                versterking bij twitter
                bloggers
                actiegroep die Tweede Kamerleden mailt bij interessante onderwerpen (opstellers mails nodig en volgers)
                Overige vacatures:
                    TTIP actiegroep
                    E-democracy actiegroep
Daarnaast heeft de werkgroep zich beziggehouden met
  • Coördinatie blogs
  • De nieuwe structuur voor de website
  • De nieuwe welkomstbrief voor nieuwe leden
  • Organisatie nieuwsbrief, die door onderbemensing twee keer niet verschenen is

Publiciteit op evenementen

Cannabis bevrijdingsdag
Het was een geslaagde middag. Veel geïnteresseerden, van wie veel uit het buitenland. Dat de Piratenpartij een internationale partij is helpt mee, want we konden de buitenlandse bezoekers (meestal) doorverwijzen naar hun lokale PP. Matthijs Pontier heeft deelgenomen aan het debat over de wijze waarop we cannabis het beste kunnen legaliseren. Ondanks dat we allemaal vinden dat cannabis legaal moet zijn, zijn er verschillen in mening over de wijze waarop.
Verder is er geflyerd op Pinkpop.

Actueel

Introductiedagen
Na de zomer houden universiteiten en hogescholen weer hun introductiedagen voor nieuwe studenten. Studenten zijn een belangrijke doelgroep voor de Piratenpartij en daarom is het belangrijk dat we tijdens deze introductiedagen van ons laten horen.
We roepen daarom Piraten in de studentensteden op om op de een of andere manier met een stand, flyeren of iets dergelijks aanwezig te zijn tijdens deze dagen.
Wil je dat in jouw stad graag doen? Stuur dan een mailtje naar communicatie [at] piratenpartij [dot] nl. Wij zorgen er dan voor dat de nodige promotiematerialen ter beschikking worden gesteld.
Het Europese gevecht voor de panoramavrijheid
Het recht om buiten gewoon foto’s te maken staat onder druk in Europa ( https://juliareda.eu/2015/06/fop-under-threat/ ). Architecten en kunstenaars kunnen in veel landen rechten claimen op foto’s van uitvoeringen van hun ontwerp. In Nederland mag je wel gewoon foto’s maken, maar je moet het fotograferen “zoals het is”. ( zie http://www.iusmentis.com/auteursrecht/nl/foto/openbarekunst/ ). En er zijn ook kunstenaars die er moeilijk over doen als er foto’s van hun werk gemaakt worden (bijvoorbeeld http://www.lc.nl/friesland/compensatie-voor-foto-s-in-kunstwerk-18760473.html ). Het wordt vast nog eens mooi weer om een paar kunstwerken te bekijken. Het zou leuk zijn om daar zo creatief mogelijke foto’s van te delen.
Julia Reda wilde met haar voorstel voor wijziging van het Auteursrecht panoramavrijheid juist invoeren in de hele EU, maar daar dreigt nu via een amendement een stokje voor gestoken te worden. Zie:
Netneutraliteit onder vuur in de EU
De Nederlandse Netneutraliteitswet dreigt aangetast te worden door een compromis tussen de Europese Commissie en het Europees Parlement. Minister Kamp zal tegenstemmen in de Raad van Ministers, die het laatste woord heeft, maar er dreigt toch een meerderheid voor het compromis.
Uitspraak Europees Hof: website is aansprakelijk voor lezersreacties:
Internetconsultatie Vervanging Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Het is vakantietijd maar we willen natuurlijk toch graag reageren en vragen jullie hulp. Er is hier een pad geopend:
Reageren is mogelijk tot 1 september 2015
Internetconsultatie Wetsvoorstel afschaffen lijstverbindingen
Correctief referendum
Op 1 juli is de Wet Raadgevend Referendum in werking getreden. Deze wet lijkt op het eerste gezicht meer op een bureaucratische tijger dan op een poging de democratie te versterken. Zo moeten er in eerste instantie 10.000 en vervolgens 300.000 papieren handtekeningen komen voor ondersteuning. Enfin, de eerste dappere initiatiefnemers zijn het Burgercomité EU samen met Geen Stijl met een correctief referendum over het associatieverdrag met Oekraïne.
Meer info:

Van de afdelingen

Kroegmeet Enschede
We komen iedere dinsdagavond vanaf 19:00 uur bij elkaar bij TkkrLab [https://tkkrlab.nl] aan de Hengelosestraat 525, Enschede. Voor meer informatie kunnen je mailen naar dave.borghuis [at] piratenpartij [dot] nl .
Agenda en overige kroegmeets
To unsubscribe click here, to edit your subscription click here.
To unsubscribe click here, to edit your profile click here.