Nieuwsbrief 2017-07

Piratenpartij.nl

Nieuwsbrief juli 2017

Beste Piraat,

Hierbij ontvang je de maandelijkse nieuwsbrief van de Piratenpartij. Het nieuwsbriefteam wenst je veel leesplezier.

In deze nieuwsbrief:

Piratenpartij Amsterdam

De Piratenpartij Amsterdam beslaat de stadsregio Amsterdam. Onze voornaamste bezigheden richten zich op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Voor vragen kun je contact opnemen met ons bestuur.

Jelle de Graaf gekozen tot politiek leider Amsterdamse Piraten
Op een speciale ledenvergadering hebben de Amsterdamse Piraten Jelle de Graaf gekozen tot politiek leider op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De Graaf won de verkiezing na een spannende strijd. ‘We gaan de Stopera openbreken’, zegt Jelle. ‘De tijd dat oude instituties en gevestigde partijen topdown de beslissingen over onze stad nemen is afgelopen. We gaan de creativiteit en kennis van de Amsterdammers gebruiken om samen een agenda voor de komende jaren op te stellen.’

Jelle bedankt de leden voor het vertrouwen dat ze in hem hebben uitgesproken en spreekt zijn complimenten uit aan tegenkandidaat Matthijs Pontier. ‘Na een heftige strijd gaf je meteen aan je met mij in te blijven zetten voor een democratische, vrije en rechtvaardige stad. Ik had niet anders verwacht. Samen met jou weet ik zeker dat we de stad kunnen veranderen.’

Als raadslid in Amsterdam West bouwde Jelle de Graaf de afgelopen jaren aan de politieke vertaling van de ideeën van de Piratenpartij. Zo initieerde hij het eerste bewonersforum van de stad, het Stadsgesprek over het gebied rondom de Hallen, en is hij verantwoordelijk voor platform de Stem van West, waarmee bewoners voor het eerst in Nederland zonder tussenkomst van politici onderwerpen op de politieke agenda kunnen zetten.

Update gesprekken burgerlijst
Op de ALV van 14 mei besloten de Amsterdamse Piraten “de mogelijkheden van deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 als onderdeel van een brede burgerlijst van progressieve bewegingen, lokale organisaties en actieve Amsterdammers serieus te onderzoeken”. Omdat de gesprekken inmiddels een aantal stappen verder zijn, bij deze een update:

We hebben gesprekken gevoerd met verschillende politieke en maatschappelijke bewegingen en actieve Amsterdammers, zowel los van elkaar als gezamenlijk;

Er ligt een concepttekst over de samenwerking die we aan zouden kunnen gaan klaar: op basis van de uitgangspunten gemeenschap, democratie en burgerschap willen we de komende zomer een gezamenlijke agenda voor Amsterdam ontwikkelen;

Op 10 juni gaan we met alle betrokken groepen in gesprek over deze concepttekst; dit is het moment waarop de betrokken groepen hun commitment uitspreken;

Als genoeg groepen hun commitment hebben uitgesproken, roepen we zo snel mogelijk een ALV bijeen waarin de leden van de Piratenpartij in Amsterdam zich kunnen uitspreken over een samenwerking.

Voor vragen kun je contact opnemen met Jelle de Graaf, Melissa Koutouzis en Thomas de Groot.

Fearless Cities Conferentie
Op 9, 10 en 11 juni bezocht Jelle de Fearless Cities conferentie in Barcelona. Rond de 700 activisten, betrokken bewoners en vernieuwende politici kwamen hier bij elkaar om het over het municipalisme te hebben. Het municipalisme is een vorm van politieke organisatie gebaseerd op buurtbijeenkomsten en op consensus gerichte directe democratie, als alternatief voor gecentraliseerde staatsaansturing. In Spanje hebben coalities van maatschappelijke groepen, bewoners en progressieve partijen gebaseerd op het municipalistische gedachtegoed hun gemeenteraden overgenomen. Ook lokale Piratenpartijen hebben hier op verschillende plekken aan meegedaan. Lees hier Jelle’s verslag van zijn bezoek.

Open inloop
Elke maandagavond houdt de Piratenpartij Amsterdam vanaf 20:00 uur een inloop in café Checkpoint Charlie (Nassaukade 48, goed bereikbaar met het openbaar vervoer). De inloop staat volledig in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Elke week staat een ander thema centraal. Kijk op de website om te zien wat er de aankomende keer wordt besproken. Ben jij er ook bij?

Piratenpartij Amsterdam West
Winkelstraatvereniging Geef om de Jan Eef kan met steun van het stadsdeel en de gemeente mogelijk toch een doorstart maken. Op 23 mei werd een motie van de Piratenpartij om de mogelijkheden van overbruggingsfinanciering voor Geef om de Jan Eef te onderzoeken unaniem aangenomen. Helaas maakte initiatiefnemer Jeroen Jonkers op 31 mei in het Parool bekend met zijn volledige team te moeten stoppen omdat het niet op tijd was gelukt overbruggingsfinanciering te vinden. Een paar dagen later bleek dit als nog gelukt, maar toen was het voor de drijvende krachten achter de vereniging al te laat. Fractievoorzitter Jelle de Graaf: “Ik ben blij dat deze belangrijke organisatie een tweede kans krijgt, maar het is pijnlijk dat Jeroen Jonkers en zijn team eerst de handdoek in de ring moesten gooien voor dit mogelijk werd. Dit laat opnieuw zien dat de gemeente op een fundamenteel andere manier moeten leren omgaan met vernieuwende maatschappelijke initiatieven die niet zo makkelijk in hokjes te vangen zijn.”

Op 6 juni besprak de bestuurscommissie onder andere de nieuwe inrichting van het Domela Nieuwenhuisplantsoen. Na een succesvolle actie van bewoners is dit plein ervan gered volgebouwd te worden. Een actieve groep bewoners heeft zelf een ontwerp gemaakt voor de inrichting van het plein. De fundamenten van de oude Maria Magdalenakerk van architect Pierre Cuypers worden hierin zichtbaar gemaakt. In de jaren zeventig werd deze kerk gesloopt, maar inmiddels wordt het als een hoogtepunt in het werk van Pierre Cuypers gezien. Buitengewoon commissielid Thomas de Groot: “Dit plan laat zien dat activisme loont en bewoners prima in staat zijn zelf een mooi plan te ontwikkelen voor hun buurt.”

Op 20 juni besprak de bestuurscommissie het bestemmingsplan voor Oud-West. Jelle de Graaf: “Na de belangen van bewoners jarenlang vaak alleen met de SP te hebben verdedigd tegen de economische machten van gentrificatie en massatoerisme, heeft het DB moed getoond en vanaf het begin de Amsterdammer uitgebreid betrokken. Een goed plan dat een einde maakt aan de groei van horeca, grote bouwplannen en gevaarlijke kelders, en dat kan rekenen op flink draagvlak is het gevolg. Dit bestemmingsplan laat zien wat er mogelijk is als je bewoners vanaf het begin een zware stem geeft.”

 

Piratenpartij Eindhoven

Vrijdag 21 juli van 20:00 t/m 22:00 is er weer een Piratencafé. Locatie: The Trafalgar Pub, Dommelstraat 21, 5611 CJ Eindhoven. Agenda: zie https://eindhoven.piratenpartij.nl
Vrij toegankelijk voor iedereen. Vragen of aanmelden (niet verplicht) kan via eindhoven [at] piratenpartij [dot] nl

 

Piratenpartij Friesland

Afgelopen vrijdag 30 juni zijn de Piraten uit Friesland weer bijeen gekomen in Eetcafé Spinoza te Leeuwarden. Naast de bekende gezichten waren er ook twee Amsterdamse leden te gast, wat tot interessante gesprekken over onder andere de webshop heeft geleid. Op 28 juli van 21:00 tot 23:00 uur vindt de eerstvolgende kroegmeeting plaats op het vaste adres: Eetcafé Spinoza, aan de Eewal 50-52 te Leeuwarden.

 

Piratenpartij Groningen

Piratenpartij Groningen zal naar aanvang tot de gemeenteraadsverkiezingen naast de gebruikelijke open inloop/kroegmeetings ook iedere eerste zondag van de maand vanaf 12:30 uur een open vergadering houden in het gebouw van het Humanistisch Verbond op de W.A. Scholtenstraat 2 om ervoor te zorgen dat we goed voorbereid de verkiezingen ingaan; de allereerste bijeenkomst zal op zondag 6 augustus plaatsvinden. Houd onze website en agenda in de gaten voor meer informatie!

Jonathan van Dijken, J.P. Lemain en Alex Haan gekozen tot bestuur Piratenpartij Groningen
Piratenpartij Groningen is op 25 juni 2017 op een ALV bijeengekomen om het bestuur te verkiezen. Na een korte maar krachtige presentatie van de kandidaten heeft de ALV unaniem besloten om Jonathan van Dijken, J.P. Lemain en Alex Haan te benoemen tot het bestuur van Piratenpartij Groningen. De kiescommissie wenst het nieuwe bestuur veel succes met haar nieuwe functie.

Update van bestuur Piratenpartij Groningen
Allereerst wilt het nieuwe bestuur Alex Straver en Alex Haan bedanken voor hun rol in het oud bestuur, en verwelkomen wij Alex Haan opnieuw in het nieuwe bestuur. Binnen het bestuur van Piratenpartij Groningen zal Jonathan van Dijken de functie van voorzitter vervullen, Alex Haan die van penningmeester en J.P. Lemain secretaris.

Tijdens de ALV is duidelijk geworden dat Groningen strijdbaar is om de gemeenteraad te enteren. Met duidelijke opdrachten om onze organisatie te verbeteren, verstevigen en verbreden staat het bestuur voor een zeer mooie uitdaging om eveneens een mooie campagne te lanceren waarin inclusiviteit en samenwerking centraal zullen staan.

Inmiddels zijn de eerste rollen en taken uitgeschreven en zijn wij bezig met de basis om de Holarchie-implementatie vanuit landelijk voort te zetten in onze lokale afdeling. Deze duidelijke opdrachten zoals het verbeteren van onze website, opstarten van een Groningse programmacommissie, het creëren van een kieslijstcommissie, het starten van maandelijkse vergaderingen, het verbeteren van landingsplekken voor vrijwilligers en het voeren van een nieuw op te zetten social media-beleid zorgen voor een stevige basis van waaruit de Piratenpartij Groningen verder kan groeien. Het bestuur is klaar om hier haar rol in te pakken en snel meters te maken.

Hiervoor willen wij dan ook iedereen die hieraan mee wilt werken uitnodigen om tijdens de maandelijkse vergaderingen aan te sluiten. Twijfel je nog? Kom dan langs op een van onze open inlopen!

 

Piratenpartij Delft

Bij de Piratenpartij Delft zijn wij ons nog aan het beraden over de wijze waarop wij deel willen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Hiervoor zijn wij verschillende scenario’s aan het verkennen. Zo zijn wij onder andere in gesprek met partijen die in Delft lokaal actief zijn.
Op maandag 21 augustus is er de infomarkt van de OWEE, de jaarlijkse ontvangstweek van de TUDelft. De Piratenpartij Delft zal hier aanwezig zijn. De infomarkt duurt van 14.00 tot 18.00 uur.

In de planning staat nog een Upgrade2Linux-evenement. Wanneer dit plaats zal vinden is nog niet bekend. Wij zijn nog op zoek naar een geschikte en betaalbare lokatie.

De volgende kroegmeet in Delft is op vrijdag 14 juli, om 20.30 uur in Stadscafé De Waag aan de Markt.

 

Bericht van de Webshop

Beste Piraten,

In de afgelopen maanden heeft het webshopteam – nu bestaande uit Henk Meijer, Luc Boon en Leontien Werner-Wafelman – promotiemateriaal geleverd voor de ALV, het Cannabis Festival, het lijsttrekkersdebat en de verkiezing in Amsterdam. Om beter geïnformeerd te zijn over jullie wensen t.a.v. de webshop, maken we een ronde langs alle regionale afdelingen. We zijn al naar Groningen en Leeuwarden geweest. Laat weten wanneer het jullie uitkomt.

Het landelijke bestuur heeft op 29 mei jl. besloten tot verzelfstandiging van de webshop. De webshop krijgt een eigen startkapitaal van € 2000,- voor het vervaardigen en/of aanschaffen van campagnemateriaal, dit is ongeveer de helft van het jaarlijkse webshop budget. De opbrengst van merchandise zou kostendekkend moeten zijn. De webshop krijgt een eigen bankrekening. Er is afgesproken dat de webshop vier maal per jaar een financieel verslag stuurt naar het bestuur.

Wij zoeken creatieve Piraten, doeners, voor uitbreiding van het webshopteam, met name:
Versterking van het ontwerpteam merchandise;
Tekstschrijvers voor thematische flyers;
Een betrokken ICT’er die het technisch overzicht houdt en problemen kan oplossen.

Daarnaast zoeken wij een Piraat – uiteraard privacy bewust – met belangstelling voor data-analyse van de gegevens van de webshoplog.

De voorraad en het distributiecentrum blijven in Henk’s huis in de Jordaan.

Voor meer informatie en/of aanmelden kun je contact opnemen met mij (secretaris webshop).

Hartelijke groeten,
Leontien Werner-Wafelman
06-17589537
lswafelman [at] gmail [dot] com

 

Afdeling ICT

Binnen de ICT-afdeling zijn de volgende vacatures beschikbaar:

SYSTEEM/SERVER BEHEER (1 OF MEERDERE PERSONEN)
Verantwoordelijkheden zijn het verhelpen van storingen, het updaten van de systemen, ledenadministratie-onderhoud, rechten bijhouden en inzichtelijker maken.

SERVICE DESK (1 OF MEERDERE PERSONEN)
Verantwoordelijkheden zijn het beantwoorden van algemene vragen zoals wachtwoord reset en mailadressen beheren, het adviseren van leden over ICT-zaken en het ticketsysteem beantwoorden en tickets oppakken.

WORDPRESS ADMIN (1 PERSOON)
Verantwoordelijkheden zijn het draaiend houden van de WordPress-websites en de sites up-to-date houden.

LIVE-STREAMS (1 PERSOON)
Verantwoordelijkheden zijn het verzorgen van de audio en eventuele video live-streams.

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen of opmerkingen, dan kun je dat mailen. De vacatures zijn open tot zaterdag 15 juli 23:59 uur.
Zie je jouw ICT-talent er niet tussen staan, maar wil je toch iets betekenen binnen de ICT van PPNL, dan kun je natuurlijk altijd een open sollicitatie schrijven. Het hoeft niet zo lang; houd het kort maar krachtig.

 

Nieuwsbrief info

Heb je zaken voor in de nieuwsbrief, agenda-items, heb je vragen, wil je helpen of een oproep doen? Mail naar nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nl

Deze nieuwsbrief wordt opgemaakt in html. Voor een archief met verzonden nieuwsbrieven of als deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven per e-mail kun je terecht op de website: Piratenpartij Nieuwsbrief

 

 

Facebook

 

Deze e-mail is verstuurd naar {email} omdat je lid bent van de Piratenpartij en/of aangemeld bent om de nieuwsbrief van de Piratenpartij te ontvangen. Klik hier om je aanmelding te wijzigen of om je af te melden.