Nieuwsbrief 2017-06-extra

Piratenpartij.nl

Nieuwsbrief Piratenpartij Amsterdam

Beste Piraat,

Hierbij ontvang je een extra uitgave van de nieuwsbrief van de Piratenpartij. De kopij van Piratenpartij Amsterdam was per abuis niet opgenomen in de laatste nieuwsbrief. Vandaar deze extra uitgave, met excuses van het nieuwsbriefteam voor het ongemak.

In deze nieuwsbrief:

Piratenpartij Amsterdam

Open inloop

Elke maandagavond houdt de Piratenpartij Amsterdam vanaf 20:00 uur een inloop in café Checkpoint Charlie (Nassaukade 48, goed bereikbaar met het openbaar vervoer). De inloop staat volledig in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Elke week staat een ander thema centraal. Kijk op de website om te zien wat er de aankomende keer wordt besproken. Ben jij er ook bij?

Bestuurscommissie Amsterdam West:

Nieuwsbrief Amsterdam West

In de bestuurscommissievergadering van 9 mei stelde de Piratenpartij voor om het parkeerterrein bij het ING-gebouw aan de Haarlemmerweg om te vormen tot groene entree tot het Westerpark. Hiermee geven wij gehoor aan een breed gedeelde wens in de buurt. Door een groene entree te realiseren wordt een brug geslagen tussen Bos en Lommer, een buurt met relatief weinig groen, en het park en de woningen die gaan komen op de plek van het ING-gebouw. De volledige bijdrage is hier (pdf) terug te lezen.

Op 23 mei stelde Jelle de Graaf mondelinge vragen over het voortbestaan van Geef om de Jan Eef. De maatschappelijke organisatie waarin bewoners en ondernemers samen vormgeven aan de buurt staat onder financiële druk na het teruglopen van gemeentelijke investeringen en het terugtrekken van een aantal ondernemers. Hoewel na een heftig debat een motie van de Piratenpartij werd aangenomen om te onderzoeken hoe Geef om de Jan Eef overeind te houden, is de vereniging ermee gestopt na een gebrek aan steun van het stadsdeel. “Dat dit toonaangevende initiatief verdwijnt, is dat niet alleen een klap voor de bewoners van de Baarsjes, maar voor alle maatschappelijke initiatieven in Nederland.”

Waterschap Amstel-, Gooi- en Vechtstreek

We hebben het kwijtscheldingsbeleid rond de Waterschapsbelasting besproken. Matthijs Pontier vertelde wat we willen:

  • Iedereen wordt actief geïnformeerd over de mogelijkheid tot kwijtschelding van waterschapsbelasting. Veel mensen leven nu in armoede omdat ze niet goed weten waar ze recht op hebben, en dat moeten we voorkomen. Ook de maatschappelijke dienstverlening moet daarom actiever geïnformeerd worden over de mogelijkheid tot kwijtschelding.
  • Meer met gemeenten samenwerken in Vroeg Eropaf​, waarmee schulden vroeg worden herkend, zodat deze niet verergeren en zodat huisuitzettingen succesvol worden voorkomen. De afweging moet niet enkel gemaakt worden tussen de kosten in geld en tijd en de opbrengsten. Dat schulden niet verergeren en huisuitzettingen worden voorkomen is volgens ons een doel op zich, en ook veruit het zwaarstwegende doel in deze afweging. We zijn immers geen bedrijf, maar volksvertegenwoordigers. We dienen dus te handelen in het belang van de samenleving. En het is in het belang van de samenleving dat mensen hun huis niet worden uitgezet.
  • Kwijtschelding mogelijk maken voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Kwijtschelding zou afhankelijk moeten zijn van inkomen en vermogen, ongeacht hoe dit tot stand komt. Zeker in tijd met schijnzelfstandigheid, waar noodgedwongen zzp’ers moeilijk kunnen rondkomen, is dit belangrijk.

We zijn blij dat vrijwel alle fracties het hier volledig mee eens waren en kijken uit naar de stappen van het Dagelijks Bestuur om dit te bewerkstelligen.

Je kunt de inbreng van Matthijs Pontier namens de fractie van Piratenpartij Amsterdam​ / De Groenen Amsterdam​ in Waterschap Amstel, Gooi en Vecht​ hier hier terugkijken.

Agenda

  • 20 juni: Bestuurscommissievergadering Amsterdam West: 1) Tussenrapportage kunst en cultuur, 2) beleidsregels kruimelgevallen, 3 bestemmingsplan Oud West, 4) bestemmingsplan Singelgrachtgarage.
  • 21 juni: Commissievergadering Waterschap Amstel Gooi en Vecht; agenda n.n.b.
  • 22 juni: Lijsttrekkersdebat
  • 25 juni: Lijsttrekkersverkiezingen

Wil je met ons in contact komen? Mail ons via Amsterdam [at] piratenpartij [dot] nl

 

Kalender

19 juni 2017, 20:00Open inloop Amsterdam
26 juni 2017, 20:00Open inloop Amsterdam

Nieuwsbrief info

Heb je zaken voor in de nieuwsbrief, agenda-items, heb je vragen, wil je helpen of een oproep doen? Mail naar nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nl

Deze nieuwsbrief wordt opgemaakt in html. Voor een archief met verzonden nieuwsbrieven of als deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven per e-mail kun je terecht op de website: Piratenpartij Nieuwsbrief

 

 

Facebook

 

Deze e-mail is verstuurd naar {email} omdat je lid bent van de Piratenpartij en/of aangemeld bent om de nieuwsbrief van de Piratenpartij te ontvangen. Klik hier om je aanmelding te wijzigen of om je af te melden.