Nieuwsbrief 2016-10-extra

Piratenpartij.nl

Nieuwsbrief Piratencongres 2016

Beste Piraat,

Hierbij ontvang je eenmalig een extra nieuwsbrief vanwege het aankomende Piratencongres van de Piratenpartij. Het nieuwsbriefteam wenst je veel leesplezier toe.

In deze nieuwsbrief:

Bericht van het interim-bestuur

Beste Piratenpartij-leden en -sympathisanten,

Een interim-bestuur betekent veelal dat er iets niet helemaal goed is gelopen, zo ook in ons geval. Het aantreden van het interim-bestuur is ging niet soepel en vriendelijk, zoals iedereen heeft kunnen lezen. Een bestuur komt liever niet in het nieuws en zeker niet op deze manier. Na de eerste bijeenkomsten van het interim-bestuur is gebleken, dat we eensgezind zijn in de opvatting dat er lessen geleerd moeten worden uit het verleden, en dat deze in korte tijd in de praktijk moeten worden gebracht. De rol daarin van ons waren we het ook snel over eens.

Sinds de aanstelling van het interim-bestuur is er overeenstemming geweest dat het bestuur van een Piratenpartij faciliterend hoort te zijn. Het bestuur faciliteert de dagelijkse gang van zaken binnen de gehele partij. Wij zijn bereid daar de verantwoordelijkheid, voor deze korte periode, voor op ons te nemen. Maar om deze verantwoordelijkheid te kunnen nemen en ons te kunnen verantwoorden aan de leden, moet een bestuur op de hoogte zijn van wat er gebeurt in de partij. Daarom hebben wij ons, naast ervoor zorg gedragen dat een nieuw bestuur soepel verkozen kan worden en goed kan beginnen, ten doel gesteld om de communicatie onderling in de Piratenpartij te verbeteren en de voorwaarden te scheppen om dit mogelijk te maken. Iedereen moet zich gehoord kunnen voelen binnen de Piratenpartij. Door informatie te delen, kunnen we van elkaars kennis profiteren en ons bereik vergroten. Afgelopen zondag is het interim-bestuur daarmee gestart, en in gesprek gegaan met verschillende betrokkenen bij de campagne. Daarbij is er over zaken die gebeurd zijn gesproken en vooruit gekeken hoe we daar van kunnen leren en elkaar daarbij kunnen helpen. Wij hebben het ervaren als een constructieve en productieve bijeenkomst tussen mensen die allemaal het zelfde willen: een succesvolle campagne voor de PPNL. Als we deze lijn door zetten en met zijn allen in gesprek blijven, elkaar blijven informeren en helpen, zien wij de lange weg naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart dan ook vol vertrouwen tegemoet.

Het duurde even voor we in een complete setting bijeen konden komen om de taken netjes te kunnen verdelen. Wij hebben binnen het interim-bestuur de doelstelling dat ieder van ons op de hoogte moet zijn van wat er gaande is in de partij zodat in voorkomende gevallen als een van ons ergens afwezig is, deze persoon adequaat vervangen kan worden.
Als interim-voorzitter zal optreden Henk Heslinga; als secretaris en vicevoorzitter Annet Baart, en als penningmeester Arjen Halma. Dirk Poot treedt op als aanspreekpunt van het bestuur voor alles dat met de campagne te maken heeft; bij afwezigheid van Dirk kan Henk worden aangesproken. Steven Russchenberg ondersteunt Annet, Arjen en Dirk. Wiel is bestuursadviseur en helpt ons bij een zo soepel mogelijke bestuursoverdracht. Dat de situatie niet ideaal is, is evident en we zijn Wiel dan ook erkentelijk dat hij ons wil helpen. Het interim-bestuur heeft de intentie zich te laten omringen door adviseurs vanuit de gehele organisatie, om zo de lijnen open en kort te houden en snel te kunnen handelen. Daarnaast zijn Wiel en Annet aanspreekpunten van het bestuur voor evenementen en organisatie; wanneer het geld kost komt Arjen in beeld.

Het interim-bestuur zal zich met het presidium, na het congres van 15 en 16 oktober, bezig houden met de organisatie van de ALV van eind november waar vele nieuwe mensen op nieuwe plekken verkozen moeten worden. Het congres van 15 en 16 oktober met o.a. vele leuke sprekers en de vaststelling van het partijprogramma en de verkiezing van kandidaten op zondag, is het eerste belang. Op het congres van 15 en 16 oktober zijn interim-bestuursleden aanwezig en zullen met alle liefde je vragen beantwoorden.

Het interim-bestuur hoopt nu, na een turbulent begin, in rust met gezwinde spoed de zaken te kunnen oppakken en zodoende bij te dragen aan een succesvolle verkiezingscampagne van de PPNL

Als je vragen, opmerkingen, kritische kanttekeningen of complimentjes hebt, kun je deze naar bestuur [at] piratenpartij [dot] nl sturen. Wij zullen je zo snel mogelijk proberen te helpen of zeggen dat we het niet weten en je doorverwijzen naar iemand die het wel weet.

We hebben iedereen nodig om die zetels te kunnen behalen op 15 maart, sluit je aan bij de campagne en wordt onderdeel van de geschiedenis die we gaan schrijven

Wij hopen jullie snel te spreken en te zien!

Met vriendelijke groet,
Het interim-bestuur

Piratencongres 2016

Op 15 en 16 oktober 2016 organiseert de Piratenpartij in Utrecht het eerste Piratencongres van Nederland. We genieten in een ontspannen festivalsetting van live muziek, lekker eten, film, prikkelende workshops en sprekers uit binnen- en buitenland. Op onze Algemene Ledenvergadering kiezen we onze kandidaten voor de Tweede Kamer en stellen we ons verkiezingsprogramma vast. Alles over dit toffe, gratis toegankelijke evenement staat hier.

Op het Piratencongres is iedereen van harte welkom. Leden kunnen op de ALV meepraten en stemmen over het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. Wil je ook komen? Klik dan hier om je aan te melden.

Het Piratencongres 2016 vindt plaats in NUtrecht, een bijzondere ruimte waar leren, leven en werken samenkomen. Het adres van NUtrecht is CAB-Rondom 90, 3534 BE Utrecht. NUtrecht is makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer en ligt op een paar minuten lopen van station Utrecht Zuilen. Er is parkeergelegenheid in de buurt. Meer informatie over de locatie kun je hier vinden.

Vrijwilligers Piratencongres

Voor het Piratencongres 2016 zijn we hard op zoek naar vrijwilligers. Wil jij helpen ons eerste congres tot een succes te maken? Er zijn verschillende rollen waarmee je van dienst kunt zijn. Voor vrijwilligers op het congres is er gratis lunch en avondeten.

Catering lunch

We kunnen je hulp goed gebruiken bij het maken van en serveren van de lunch op zaterdag 15 en 16 oktober. De lunch maken we de vrijdag van te voren, broodjes smeren we de ochtenden zelf. Ben je een keukenprins of prinses, of juist helemaal niet maar wil je hand en spandiensten verlenen aan mensen die dat wel zijn dan zitten wij op je te wachten! Wil je meehelpen met de catering, mail dan naar Gijs Peskens.

Barteam

Zit je altijd aan de bar en wil je er nu eens achter staan? Of heb je juist al jaren ervaring achter de bar en wil je die eens inzetten voor het goede doel? Dan is dit je kans! Op zaterdag en zondag zoeken we zowel overdag als ’s avonds mensen voor in ons barteam. Heb je interesse mail dan naar Julian Huijsse.

Stemmentellers

Voor het invoeren van de stemmen voor de kandidaten hebben we betrouwbare vrijwilligers nodig. Zou je willen helpen met deze verantwoordelijke taak? Mail dan naar Matthieu van de kiescommissie.

Begeleider sprekers

Ben je die Piraat die geordend is ingesteld? Wil je onze stagemanager helpen te zorgen dat onze sprekers goed worden ontvangen en op het goede moment op de goede plek zijn? Meld je dan aan door te mailen naar Frodo Dooijewaard.

Opruim- en afbouwploeg

Wil je je handen uit de mouwen steken? Ben je niet bang aan het einde van een lange dag mee te helpen met opruimen? Wil je ons helpen het congres op te ruimen op zaterdagavond en/of op te ruimen en af te bouwen op zondag? Mail dan naar Julian Huijsse.

Programma Piratencongres

Vaste onderdelen:

“Kinderopvang”

“Markt lokale afdelingen Piratenpartij”

“Zeepkistencorner”

“Heel Holland Hackt”

Edwin Gardner, Christiaan Fruneaux, futurologen Monnik “Werkplaats voor de toekomst”

Zaterdag:

Grote zaal:

11:00 – 11:30: Opening ALV

11:30 – 12:15: ALV: bespreking amendementen blok 1 (tijden voor de bespreking van amendementen zijn indicatief)

13:00 – 13:45: ALV: bespreking amendementen blok 2 (tijden voor de bespreking van amendementen zijn indicatief)

13:45 – 14:30: Paul Buitink, ondernemer “Over Bitcoin”

14:30 – 15:15: ALV: bespreking amendementen blok 3 (tijden voor de bespreking van amendementen zijn indicatief)

15:15 – 16:00: Arnout Maat, politicoloog “Over de macht van partijen”

16:00 – 16:45: ALV: bespreking amendementen blok 4 (tijden voor de bespreking van amendementen zijn indicatief)

16:45 – 17:30: “ALV: Stemmingverkiezingsprogramma”. De ALV krijgt een samenvatting van de discussie over de amendementen op het verkiezingsprogramma en een advies van de programmacommissie over de verschillende amendementen. Vervolgens stemt de ALV eerst over de amendementen en dan over het gehele verkiezingsprogramma.

17:30 – 18:00: Sarah van Liefferinge, Piratenpartij België “Over ‘commons’ en het Piratengedachtegoed”

19:00 – 20:00: Ancilla van de Leest, Sarah van Liefferinge, Patrick Schiffer “Over de Piratenpartij als bottom-up internationale beweging”

20:30 – 22:00: Filmvertoning Democracy

Kleine zaal:

13:00 – 13:45: Niels Jongerius, TNI “Workshop movement building”

13:45 – 14:30: Mounir Tallou, schrijver “Over illegaliteit in Nederland”

14:30 – 15:15: Sophie Bloemen, Commons Network “Over commons, patenten, medicijnen en Brussel”

16:00 – 16:45: Ton Siedsma, Bits of Freedom “Over de vier grootse uitdagen op het gebied van digitale burgerrechten”

20:00 – 21:00: “Q & A met kandidaten kieslijst”

Zondag:

Grote zaal:

11:00 – 12:00: Dimitri Tokmetzis, schrijver en onderzoeksjournalist “Over digitale burgerrechten”

13:00 – 14:30: ALV: Presentatiekandidaten blok 1 kieslijst

14:30 – 14:45: ALV: Uitleg kiesprocedure door kiescommissie

15:30: SLUITING STEMBUREAU

15:30– 16:15: Jair Schalkwijk, ControlAltDelete “Over digitaal activisme”

16:15 – 17:00: Teun Gautier, journalist “Over bottom-up onderzoeksjournalistiek”

17:00 – 17:30: Patrick Schiffer, Piratenpartij Duitsland “Over democratische vernieuwing”

17:30 – 17:45: Tinkebell, kunstenaar

17:45 – 18:00: Ancilla van de Leest, lijsttrekker

18:00: ALV: Presentatie kandidatenlijst en verkiezingsprogramma, sluiting ALV.

Kleine zaal:

11:00 – 11:30: ALV: opening dag 2

13:15 – 13:45: Jelle Bakker, Urban Earthship Alkmaar, Tom van de Beek, IloveBeeing, Jeroen Klaassen, Prepshop “Panel duurzaamheid en lokale veerkracht”

13:45 – 14:30: Ingeborg Beugel, journalist “Over Europa”, Menno Breugel, DiEM25 “Workshop DiEM25”

14:45 – 15:15: Max Oosterbeek, Piratenpartij Amsterdam, Jan-Willem van der Leest, Piratenpartij Utrecht “Workshop lokale afdelingen”

15:15– 16:00: Bart Cosijn, burgertop Amsterdam “Workshop hoe organiseer ik een burgertop”

15:30: SLUITING STEMBUREAU

16:00 – 16:30: Geert-Jan Meewisse, Jan Vlug, Peter Rozemaal “Presentatie Free and Open Source Software in de gemeente Delft”

16:30– 17:00: Edwin Gardner, Christiaan Fruneaux, bureau Monnik “Presentatie toekomstideeën”

Machtigingsprocedure ALV

Op de ALV wordt gestemd over het programma en de kieslijst voor de Kamerverkiezingen. Kun je als lid zelf niet aanwezig zijn op (een van de dagen van) de ALV kun je een ander lid machtigen. Een lid kan een ander lid machtigen volgens de voorlopige spelregels die zijn aangenomen op de ALV:

  1. Leden kunnen andere leden machtigen om namens hen te spreken en stemmen.
  2. De machtiging moet voorafgaand aan de ALV worden ingeleverd bij het presidium en schriftelijk getekend zijn door het lid dat zich laat vertegenwoordigen.
  3. De machtiging vervalt zodra het lid dat zich laat vertegenwoordigen alsnog aanwezig is.
  4. Elk lid mag maximaal één machtiging ontvangen.

Omdat de ALV zich afspeelt op twee dagen moet in de machtiging worden aangegeven voor welke dag(en) die geldt. Mail het presidium voor eventuele vragen.

Programmacommissie

Een overzicht van alle ingediende amendementen is te vinden via deze wiki-pagina.

Dit zal worden besproken op de aankomende ALV. Omdat het een grote hoeveelheid amendementen is, raden we aan deze al voor aanvang van de ALV door te nemen. Het presidium zal kenbaar maken op welke manier deze amendementen besproken en ter stemming gebracht zullen worden.

Kalender

15 oktober 2016, 10:00Piratencongres 2016
15 oktober 2016, 11:00Algemene Ledenvergadering 15 oktober
16 oktober 2016, 11:00Algemene Ledenvergadering 16 oktober

Nieuwsbrief info

Heb je zaken voor in de nieuwsbrief, agenda-items, heb je vragen, wil je helpen of een oproep doen? Mail naar nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nl

Deze nieuwsbrief wordt opgemaakt in html. Voor een archief met verzonden nieuwsbrieven of als deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven per e-mail kun je terecht op de website: Piratenpartij Nieuwsbrief

Facebook

Deze e-mail is verstuurd naar {email} omdat je lid bent van de Piratenpartij en/of aangemeld bent om de nieuwsbrief van de Piratenpartij te ontvangen. Klik hier om je aanmelding te wijzigen of om je af te melden.