Nieuwsbrief mei 2016

Piratenpartij.nl

Nieuwsbrief mei 2016

Beste Piraat,

Hierbij ontvang je de mei nieuwsbrief van de Piratenpartij. Het nieuwsbriefteam wenst je veel leesplezier toe.

In deze nieuwsbrief:

Update van het Bestuur

Het is een heftige maand geweest voor het bestuur.

In het kielzog van de ALV van 28 februari is een hoop werk verricht om het restant van de moties die toen waren ingediend verder te verwerken voor eenvoudige behandeling op de komende ALV, die nu voor 5 juni gepland is. Om de behandeling te vereenvoudigen is overleg gepleegd met de indieners van de resterende moties om tot consensus te komen. Waar die door het bestuur konden worden ondersteund zijn ze in het concept Huishoudelijk Reglement verwerkt. Over twee moties werd geen overeenstemming bereikt waardoor deze as is aan de komende ALV ter beoordeling zullen worden voorgelegd.

Verder is de gang van zaken tijdens de vorige ALV geëvalueerd. Er bleek binnen het bestuur grote onvrede te bestaan over de leiding van die vergadering. Zo was er vooraf onvoldoende met het bestuur overlegd en geen notulist geregeld, Bovendien was de voorzitter vooraf betrokken bij de opstelling van een groot aantal moties en heeft hij dit niet kenbaar gemaakt. Bij de behandeling van een motie werd een fout gemaakt waardoor deze ten onrechte werd aangenomen en er waren na een maand nog geen notulen gepubliceerd. Ook werd door de voorzitter van het Presidium niet ingegaan op een uitnodiging van het bestuur om deel te nemen aan de ALV evaluatie. Een en ander heeft er toe geleid dat het bestuur na overleg met David van Deijk, artikel 11, lid 3 van de huidige statuten heeft toegepast en Presidiumlid van Deijk heeft ontheven van zijn taken. Het bestuur bedankt David voor zijn inzet voor het presidium afgelopen periode en heeft ad interim twee nieuwe Presidiumleden, Rico Brouwer en Jelle de Graaf, ter assistentie aan presidiumlid Ancilla toegevoegd, om de volgende ALV te organiseren.

Ondanks de Presidiumperikelen en de voorbereiding van de komende ALV is er ook tijd ingeruimd voor het starten van de voorbereiding van de komende Tweede Kamerverkiezingen. Er is inmiddels een werkgroep Verkiezingen actief, die indien mogelijk wekelijks bij elkaar komt, en een Programmacommissie benoemd onder coördinatie van Steven en Henk. Ook is een voorlopige Kiescommissie samengesteld die alvast de lijsttrekkersverkiezing gaat voorbereiden voor eind juni. De samenstelling daarvan werd aan de Ledenraad ter goedkeuring voorgelegd.

Verkiezingen 2017

Verkiezingswerkgroep

Op 3 april is de verkiezingswerkgroep voor het eerst bijeen gekomen. Deze werkgroep houdt zich onder andere bezig met de organisatorische aspecten van de verkiezingen en houdt in de gaten dat we alle verplichte handelingen op tijd afronden. Afgesproken is dat we de verkiezingen voor de lijst in twee etappes doen. Eerst willen we een verkiezing houden voor de lijsttrekker. Pas daarna zal een aparte ALV georganiseerd worden om de rest van de lijst samen te stellen. Er is een kiescommissie samengesteld en er is een verzoek naar de ledenraad gestuurd om deze samenstelling goed te keuren. Zodra de samenstelling is goedgekeurd zal dat naar de leden gecommuniceerd worden. In de tussentijd mogen de commissieleden alvast met voorbereidende werkzaamheden beginnen.

Als je interesse hebt om je kandidaat te stellen als lijsttrekker, houd dan de komende weken de website goed in de gaten.

Programmacommissie is gestart

Enkele leden van de programmacommissie uit 2014, aangevuld met mensen die zich hebben aangemeld op de mailinglijst voor de programmacommissie, hebben de draad weer opgepakt voor het programma voor de verkiezingen van 2017. Er wordt een conceptprogramma geschreven bestaande uit kernpunten en overige punten die we eerder in ons programma hadden staan. Vervolgens kunnen alle leden via Loomio meehelpen om het programma te verbeteren. Meer hierover in een volgende nieuwsbrief. De rol van de programmacommissie is het stimuleren van discussie en het opleveren van een sterk, bondig en prettig leesbaar verkiezingsprogramma. Als je interesse hebt om te helpen met het schrijven en/of vormgeven van het programma, schrijf je dan in op onze mailinglijst. Wij zijn verder bereikbaar via programmacommissie [at] piratenpartij [dot] nl.

Lobbyisten op Loomio

Onze programmacommissie  wordt regelmatig benaderd door belangengroepen die ons willen informeren over onderwerpen die ze graag in ons programma zien. Aangezien wij graag zien dat ons programma op een toegankelijke en transparante wijze wordt samengesteld, vinden we dat belangengroepen hun punten het best kunnen uitleggen aan de leden zelf. Aan hen om er al dan niet iets mee te doen. Daarom nodigen we lobbyisten uit om hun verhaal op Loomio te doen. Daar is deze plek voor gemaakt.
Wees een beetje lief voor ze. 😉

Ben je nog niet aangemeld op ons E-democratieplatform Loomio? Je kunt je op de Loomio hoofdpagina van de Piratenpartij aanmelden.

Presidium

De Algemene Ledenvergadering

Op zondag 5 juni houdt de Piratenpartij weer een Algemene Ledenvergadering. Op de agenda staat het verkiezen van nieuwe presidiumleden, het vaststellen van de statuten en het wijzigen en vaststellen van het huishoudelijk reglement. Leden ontvangen nog een uitnodiging per e-mail. Agendapunten kun je aandragen door te mailen naar presidium [at] piratenpartij [dot] nl; ook als je vragen hebt, kun je uiteraard een mail sturen.

Presidiumleden

Het presidium is hard op zoek naar nieuwe leden. Het presidium is verantwoordelijk voor het organiseren van de Algemene Ledenvergadering. Het presidium zit de vergadering voor en zorgt voor notulen, maar bovenal zorgt ze dat alles zo georganiseerd is dat de leden een goed, open en inhoudelijk debat met elkaar kunnen voeren. Meld je aan door te mailen naar presidium [at] piratenpartij [dot] nl. Heb je vragen, stel die dan vooral door het presidium een bericht te sturen of te mailen naar bestuur [at] piratenpartij [dot] nl.

Piratenpartij Amsterdam

De Piratenpartij Amsterdam zoekt bestuursleden!

Het bestuur is de ruggengraat van de afdeling. Samen regelen we de dagelijkse gang van zaken: we organiseren kroegmeets en andere activiteiten, zetten acties op touw en ondersteunen onze fractie. Help je ons mee de Amsterdamse afdeling te laten groeien? Stel je kandidaat voor het bestuur van de Piratenpartij Amsterdam voor de ALV (eind mei, aankondiging volgt snel)! Om je kandidaat te stellen of voor meer informatie mail je naar Amsterdam [at] piratenpartij [dot] nl.

Uitgelicht

Het Amsterdamse college van B&W is andermaal op de vingers getikt om de slechte omgang met gegevens van Amsterdammers. De bescherming van deze gegevens kan beter volgens Jelle de Graaf, namens de Piratenpartij lid van de bestuurscommissie van Amsterdam West. Zijn brief aan het college kun je hier lezen.

“Daarmee reageert u slechts op de perceptie van het probleem, maar negeert u het probleem zelf. Het werkelijke probleem is niet dat Amsterdammers geen vertrouwen hebben in de bescherming van haar gegevens, maar dat die gegevens bij u tot nu toe niet in goede handen zijn. Graag helpen wij u met het maken van een privacyvisie die dit probleem oplost.”

Bestuurscommissie Amsterdam West

In de bestuurscommissie hebben we de handhavingsprioriteiten van het stadsdeel besproken. De Piratenpartij heeft haar zorgen uitgesproken over het ‘informatiegestuurd handhaven’ waar Amsterdam mee wil gaan werken. Niet alleen is op dit moment niet duidelijk welke informatie in dit systeem gekoppeld gaat worden en tot welke informatie handhavers toegang krijgen, ook is totaal onduidelijk welke rol de handhavingsprioriteiten van het stadsdeel krijgen en waar in de systematiek van het informatiegestuurd handhaven dus de politieke keuzes gemaakt gaan worden. Later dit jaar volgt er opnieuw een bespreking in de bestuurscommissie, tot die tijd zullen we het onderwerp op de voet volgen.

Ook heeft de bestuurscommissie het nieuwe overnachtingsbeleid van de gemeente besproken. Het college wil er werk van maken draagvlak onder Amsterdammers een grotere rol te geven in de komst van nieuwe hotels en overnachtingsmogelijkheden meer te spreiden over de stad. Hier hebben wij waardering voor. Wel maken we ons zorgen over de periode tot dit nieuwe beleid in gaat. Een ander punt van zorg is de toegankelijkheid van Amsterdam op de lange termijn. Wij willen niet dat schaarste op de hotelmarkt er voor zorgt dat Amsterdam in de toekomst alleen nog voor de rijken der aarde te bezoeken is en dat anderen ‘maar in Purmerend moeten slapen’ zoals de stadsdeelvoorzitter zei. Daarom hebben wij voorgesteld jongerenovernachtingsbeleid te ontwikkelen zodat in ieder geval jongeren in onze stad kunnen verblijven. Helaas heeft een meerderheid van D66, de PvdA en GroenLinks dit voorstel geblokkeerd.

Waterschap Amstel- Gooi- en Vechtstreek

Matthijs Pontier heeft het Waterschap geadviseerd over e-democracy. Tijdens een inspiratiesessie zijn betrokkenen uit Amsterdam-West langsgekomen om te vertellen over hun ervaringen.

Piratenpartij Delft

In Delft zijn we campagne aan het voeren om de gemeente zoveel mogelijk vrije opensourcesoftware (FOSS) te laten gebruiken. We hebben hiervoor de gemeente aangeschreven en een heleboel kritische vragen gesteld. Omdat we als partij niet alleen maar ‘tegen’ zijn maar graag met oplossingen komen hebben we ook onze hulp aangeboden. De gemeente heeft hier positief op gereageerd en we gaan nu een kennis- en discussiebijeenkomst organiseren voor beleidsmakers en IT-medewerkers in gemeente.

Oproep

Bij het voorbereiden liepen we wel tegen het probleem aan dat er nog vrij weinig professioneel presentatiemateriaal op de plak ligt. Wel is er een template met paarse achtergrond en logo, maar een verzameling artwork met mooie plaatjes, pijlen, grafieken zoals in de huisstijl staat beschreven ontbreekt. Wie is hier goed in en wil mee helpen om een mooie verzameling eenvoudig herbruikbare templates en graphics te maken? (of beschikt hier al over?)  Laat het dan even weten op delft [at] piratenpartij [dot] nl.

Onze kroegmeetings zijn elke 2e vrijdag van de maand in stadscafé de Waag; kom eens binnenlopen als je in de buurt bent!

Piratenpartij Eindhoven

Piratencafé Eindhoven
20 mei om 20:00 uur bij Trafalgar Pub (Dommelstraat 21)
Bij droog weer eerst een uurtje flyeren. Daarna uitwerken resultaten brainstormsessie.
Nieuwe gezichten en ideeën altijd welkom! Aanmelden via eindhoven [at] piratenpartij [dot] nl of via ons Facebook Event.

Piratenpartij Groningen

Op 5 mei staat Piratenpartij Groningen weer op het bevrijdingsfestival. We staan er met een stand voor alle vragen over politiek, veiligheid en natuurlijk vrijheid. Er zijn verschillende soorten van vrijheid. En dit jaar willen wij dat extra onder de aandacht brengen tijdens het bevrijdingsfestival in Groningen. Op 5 mei vieren we dat de tweede wereldoorlog voorbij was en dat wij onze vrijheid terug kregen van de bezetters.
Maar ondertussen is er onzichtbare inperking van de vrijheid van de Nederlandse burger gaande. De overheid komt met steeds meer wetgeving die onze (digitale) vrijheid inperkt. Denk aan het volgbaar zijn door je mobiel. Of als je door de stad loopt, je gevolgd wordt door meerdere camera’s. Dit is geen vrijheid meer, maar een gecontroleerde samenleving waar alles wat niet ‘normaal’ is wordt gecorrigeerd. Dit is schijnvrijheid.

De Piratenpartij Groningen gaat dan ook graag in discussie over onze vrijheid in de samenleving.
Zie voor meer informatie.

In Groningen houden we elke twee weken een kroegmeet. Je bent vanaf 20:30 uur welkom in Eetcafé de Padang.
De eerstvolgende kroegmeet is op vrijdag de 13e. Of kijk op onze agenda.

Piratenpartij Limburg

De Piratenpartij Limburg zoekt , voor Pinkpop (10,11 en 12 Juni) vrijwilligers (m/v/?) die één of meerdere dagen willen flyeren voor de Piratenpartij rond het Pinkpopterrein (in Landgraaf). Voor slaapplek, eten en drinken wordt gezorgd.  (Wel zelf luchtbed, slaapzak & Piratenpartij t-shirt meebrengen.)

Aanmelden kan via Peter, e-mail: Limburg [at] piratenpartij [dot] nl of via het contact formulier op: www.hopel.nl . LET OP! Pinkpop valt dit jaar niet op Pinksteren.

Kroegmeeting 7 mei om 19:30 uur in Café Bracke (Pancratiusplein 1, 6411 JZ Heerlen).

Cannabisbevrijdingsdag 2016

Ook dit jaar is de Piratenpartij aanwezig met een kraam op de Hennepmarkt. Gezellig babbelen met bezoekers, promotiemateriaal uitdelen en wat attributen uit de webshop verkopen. Uiteraard is er ook ruimte om lekker over het festivalterrein te struinen.

Cannabisbevrijdingsdag wordt gehouden op zondag 12 juni van 14:00-22:00 uur in het Flevopark te Amsterdam. Wil je helpen? Mail dan naar steven.russchenberg [at] piratenpartij [dot] nl

Recente blogposts

Participeer: schrijf een Kamerlid aan, Wet Open Overheid
Geschreven door: Jonathan van Dijken op 16 april 2016

Raadgevende brief aan Mark
Geschreven door: Rico Brouwer op 8 april 2016

Het Oekraïnereferendum geeft raad
Geschreven door: Frank Wijnans op 6 april 2016

IJsland laat zien: de wereld is klaar voor de Piratenpartij
Geschreven door: Matthijs Pontier op 5 april 2016

Wat vinden maatschappelijke organisaties in Oekraïne van het associatieverdrag?
Geschreven door: Matthijs Pontier op 5 april 2016

Kanttekeningen bij het EU-Oekraïne verdrag
Geschreven door: Jos . op 2 april 2016

Kalender

4 mei 2016, 20:30Bestuursvergadering
5 mei 2016, 12:00Piratenpartij Groningen op bevrijdingsfestival 2016
10 mei 2016, 20:30Ledenraadsvergadering
12 mei 2016, 20:30Overleg Werkgroep Communicatie
13 mei 2016, 19:30Kroegmeet Haarlem
13 mei 2016, 20:00Kroegmeet Zwolle
13 mei 2016, 20:00Kroegmeeting Delft
13 mei 2016, 20:30Kroegmeet Groningen
18 mei 2016, 20:30Bestuursvergadering
20 mei 2016, 20:00Piratencafé Eindhoven
24 mei 2016, 20:30Ledenraadsvergadering
26 mei 2016, 20:30Overleg Werkgroep Communicatie
27 mei 2016, 19:30Kroegmeeting Zandvoort
27 mei 2016, 20:30Kroegmeet Groningen
27 mei 2016, 20:30Kroegmeeting Den Haag
29 mei 2016, 14:00Bestuursvergadering

Nieuwsbrief info

Heb je zaken voor in de nieuwsbrief, agenda-items, heb je vragen, wil je helpen of een oproep doen? Mail naar nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nl

Deze nieuwsbrief wordt opgemaakt in html. Voor een archief met verzonden nieuwsbrieven of als deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven per e-mail kun je terecht op de website: Piratenpartij Nieuwsbrief

Facebook

Deze e-mail is verstuurd naar {email} omdat je lid bent van de Piratenpartij en/of aangemeld bent om de nieuwsbrief van de Piratenpartij te ontvangen. Klik hier om je aanmelding te wijzigen of om je af te melden.