Nieuwsbrief 2014-12

PPLogo-po-black

Nieuwsbrief 2014-12

In deze nieuwsbrief:

Ahoy piraat! Hierbij ontvang je de nieuwsbrief van december 2014. In deze nieuwsbrief de stand van zaken wat betreft de hack die plaatsvond tijdens de Algemene Ledenvergadering, alsmede de uitslag van de ALV wat betreft kandidaten voor o.a. bestuur en ledenraad. Verder wederom een greep uit het nieuws waarmee we duidelijk maken waarom het tijd is voor de Piratenpartij in deze tijd. En verder nieuws van internationale, provinciale en regionale Piraten.En als remember in deze nieuwsbrief van 5 december: Je kunt weer stemmen op de grofste privacy-schender
Want voor 16 december staan de Big Brother Awards weer op de kalender

Update van het Bestuur: ALV-Hack

ALV-Hack

Terwijl op zondag 23 november de ALV werd gehouden is er een inbraak geweest in de databases van de Piratenpartij. Hierbij zijn een aantal digitale diensten van de Piratenpartij door derden binnengedrongen, het ledenbestand van de Piratenpartij is hierdoor gecompromitteerd. Hierdoor is de website die dag enige tijd offline geweest.

Na de eerste Quick Scan hebben we gecommuniceerd dat deze aanval verder is gegaan dan alleen het vergaren van het ledenbestand. Het Bestuur heeft alle Piraten die lid zijn of anderzijds denken dat hun persoonlijke informatie op de website of delen daarvan aanwezig is, geadviseerd om de aankomende periode bedacht te zijn op scam e-mail. Een overzicht van de diensten die getroffen werden, is hier te vinden op onze website.

De Piratenpartij heeft donderdagochtend 27 november formeel aangifte gedaan van computervredebreuk op de digitale infrastructuur van de Piratenpartij. De motivatie voor de aangifte is hier in dit bericht op de website uiteengezet. De politie heeft de zaak inmiddels in onderzoek genomen en gedurende dit proces zullen wij kritisch zijn over wat en welke data wij met hun delen.
Het bestuur van de Piratenpartij betreurt ten zeerste dat dit heeft kunnen gebeuren. Van onze kant zijn er ook fouten gemaakt en die zijn we nu, met de aan ons aangeboden specialistische hulp, aan het bestuderen en analyseren om de mogelijkheid dat dit in de toekomst nog een keer voorkomt tot een minimum te beperken.
Noot van de redactie: Binnen de Piratenpartij heerst discussie of de door het Bestuur gevolgde lijn wel in overeenstemming is met de het gedachtegoed van de Piratenpartij.

piratekey_small

ALV-hack

terug naar boven ↑

Uitslag ALV

Vooralsnog zijn de notulen niet beschikbaar, maar het audiobestand is beschikbaar op aanvraag bij Presidium. Het Presidium zoekt nog een vrijwillger voor hulp bij omzetten van de audio naar tekst.
Het komt neer op 4 uur audio van de ALV uitpluizen en samenvatten. Mocht je het Presidium willen helpen, dan kun je dat aangeven middels een email naar: presidium [at] piratenpartij [dot] nl
Hier de belangrijkste zaken uit de ALV.
Uitslag bestuursverkiezingen:
Kandidaat                       V       T     O      Advies aan Ledenraad
Luc Boon                        36     10    8      JA
Floor Drost                     44      4     4      JA
Henk Heslinga                40     10     4      JA
Wiel Maessen                 47       3     4      JA
Steven Russchenberg     49        2     3     JA
Paul Veerkamp                5       46    3     NEE
Uitslag ledenraadsverkiezingen: (exacte telling stemming moet uitgezocht/nageluisterd worden)
Kandidaat                       V       T     O     Aangenomen
Arnoud Mulder                                       JA
Rogier Huurman                                     JA
Uitslag verkiezingen Presidium
Kandidaat                      V       T      O     Aangenomen
Thorwald Peeters                                    JA
UItslag stemming richting nieuw organisatiemodel
Er zijn nieuwe statuten in de maak. Dit proces is gestart met een kleine groep piraten, bestaande uit bestuurders, ledenraadsleden en lokale piraten.
De nieuwe statuten zullen stap voor stap gevormd worden tijdens deze en de komende ALV’s. Eerst wordt de richting van het nieuwe organisatiemodel aan de leden voorgelegd. Dit zal worden vastgelegd in concept-statuten. Nadat de conceptstatuten breed zijn besproken zal de ALV hierover stemmen. Vervolgens zal gewerkt worden aan het Huishoudelijk Reglement. Vandaag wordt gestemd over de richting die we opgaan.
Stemming: De ALV wordt het hoogste orgaan van de partij. De functie van de ledenraad wordt gesplitst in een toezichthoudend orgaan en een orgaan dat zich met de politieke richting bezighoudt. De ALV zal de politieke lijn vaststellen.
Het voorstel is aangenomen

Update van de Ledenraad:

Sinds vorige week heeft de ledenraad over de aanstelling van het bestuur vergaderd en gestemd. Een meerderheid van de Ledenraad (ook al zijn we nu nog met 8 ledenraadsleden over) heeft ervoor gestemd om het advies van de ALV te volgen.Kortom, de volgende bestuursleden (nu ook al actief) kunnen voor 2015 het bestuur gaan vormen (op alfabetische volgorde): Luc Boon, Floor Drost, Henk Heslinga, Wiel Maessen en Steven Russchenberg.
roeptoeter

ALV

terug naar boven ↑

Ondertussen in Den Haag…

Heeft het kabinet de Bewaarpicht nog niet afgeschaft ondanks dat het Europees Hof van Justitie in april oordeelde dat de Richtlijn Dataretentie waar deze wet op is gebaseerd in ongeldig is. Volgens het Europees Hof van Justitie is de Dataretentie Richtlijn in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. In Nederland resulteerde deze richtlijn in de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens. De bewaarplicht die in 2009 is ingegaan houdt in dat providers onder meer moeten opslaan wie wanneer met wie heeft gebeld op welke locatie, wie met wie heeft gemaild en andere metadata van internet- en telefoonverkeer voor een periode van 12 maanden moeten bewaren. (Later werd dat 6 maanden voor internetgegevens.)

Voor de Piratenpartij was het altijd al duidelijk: de dataretentie is een onwettig middel en een grove schending van de burgerrechten. Zoals we in april al berichtten: Het Europees Hof heeft een duidelijk signaal richting de nationale parlementen gegeven door de richtlijn onwettig en disproportioneel te verklaren. “Het is nu tijd dat er in de kamer gesproken wordt over het schrappen van de Nederlandse implementatie: van Brussel moet het dus niet meer en het legt een enorme belasting op onze service providers,” aldus Dirk Poot, woordvoerder van de Piratenpartij. “Wat ons betreft staat het de providers vrij om per direct te stoppen met deze maatregelen terwijl in de kamer het papierwerk wordt gedaan.”

De Raad van State heeft inmiddels ook vastgesteld dat de bewaarplicht inderdaad in strijd is met het EVRM. Al zegt het kabinet de zienswijze van de Eerste Kamer te onderschrijven, de regering tracht middels enkele wijziging aan de Bewaarplicht deze toch in stand te houden. Het kabinet heeft op 17 november een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met het kabinetsstandpunt naar aanleiding van de ongeldigverklaring van de Richtlijn Dataretentie door het Europese Hof. De minister heeft nu een aantal wijzigingen voorgesteld om de Bewaarplicht wel in lijn te brengen met de uitspraak van het Hoogste Europese Gerechtshof. Zo stelt het kabinet onder andere voor de regels voor toegang tot de gegevens aan te scherpen. Feitelijk blijft de bewaarplicht zelf vrijwel ongewijzigd bestaan.

Wat de regering zou moeten doen is de Bewaarplicht afschaffen in plaats van instand houden. Nederland had meteen moeten stoppen met de handhaving van de bewaarplicht toen de dataretentie in april door het Europees Hof van Justitie ongeldig was verklaard. Immers is in onze Grondwet geregeld dat wetten die in strijd zijn met het internationaal recht ongeldig zijn. Maar ondertussen gaan de illegale praktijken in Nederland nu al zeven maanden lang gewoon door.

Op Overheid.nl loopt op dit moment de de internetconsultatie datarentie. Reacties moeten uiterlijk 31 december binnen zijn. Op 3 december waren er nog maar 7 reacties binnen. De Piratenpartij gaat natuurlijk reageren maar we zouden jullie reactie ook graag willen horen op de consultatie. Die 7 reacties moeten er toch minimaal 700.000 kunnen worden.

Onafhankelijke burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom roept inmiddels telefonie- en internetproviders op de Nederlandse Staat voor de rechter te dagen.

controleer-small

Meer info

terug naar boven ↑

Ondertussen in Brussel…

Netneutraliteit

Blijft Netneutraliteit de gemoederen bezighouden.

Netneutraliteit bepaalt dat providers geen diensten of toepassingen op het internet mogen belemmeren. Alle data moeten gelijk worden behandeld. In Nederland is netneutraliteit in de wet vastgelegd, maar als de EU andere richtlijnen opstelt kan dat ook voor de Nederlandse wetgeving gevolgen hebben.

Vorige maand lekten documenten uit die erop wezen dat de Europese netneutraliteit mogelijk zou worden afgezwakt. Italië, de nieuwe voorzitter van de Raad voor de Europese Unie deed een voorstel waarbij netneutraliteit sterk afgezwakt en ondermijnd zou worden. Digitale burgerrechtenorganisatie EDRI die de documenten heeft gepubliceerd, concludeerde uit het voorstel dat netneutraliteit in gevaar is.

Dit voorstel is na veel discussie weer van tafel en het Europees Parlement heeft zich nogmaals in een resolutie uitgesproken voor netneutraliteit. De nieuwe Eurocommissaris van ICT, Andrus Ansip zei tegenover Reuters. “Al het internetverkeer moet gelijk worden behandeld”. “Het internet moet open blijven voor iedereen” aldus Ansip. De komende tijd blijft het oppassen en we willen jullie ook graag oproepen om te mailen naar de Europese Raad: Dat kan via deze website: https://savetheinternet.eu/ (een initiatief van diverse Europese digitale burgerrechtenorganisaties)

De EU en Google

Onlangs was in het nieuws dat het Europees Parlement plannen had om Google op te splitsen. Die indruk werd gewekt vanwege een paragraaf in de resolutie “consumer rights in the digital single market”, ingediend door EPP en S&D. Deze resolutie heeft heel wat opschudding veroorzaakt voordat het zelfs formeel aan het parlement werd voorgelegd. Meerdere media wekten de indruk dat het Europees Parlement Google wilde opsplitsen. In de motie stellen europarlementariërs dat de zoekmachine van Google moet worden losgetrokken van andere commerciële activiteiten van het bedrijf.

Er staat echter meer in die resolutie en dat is zorgwekkend. Julia Reda, lid van het Europese Parlement namens de Piratenpartei (Duitsland), heeft vragen gesteld aan de Europese Commissie over de antitrust implicaties in de motie welke volgens haar zullen neerkomen op een voorkeursbehandeling van Google.

Ondertussen zijn in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en recent ook Groot-Brittannië al wetten in de maak die de neutraliteit van zoekresultaten moeten afdwingen. Die wetten zouden gaan gelden voor alle zoekmachines, maar zijn specifiek gericht op het inperken van de macht van Google. Google ligt in Europa al langer onder vuur omdat het bedrijf zijn eigen diensten voor zou trekken in de zoekresultaten.

Een Duitse wet die zoekmachines verplicht om rechten te betalen als er content van uitgevers bij de zoekresultaten wordt weergegeven, de “Google Tax” heeft slecht uitgepakt voor de uitgevers. Google weigerde te betalen en liet alleen nog maar links zien. Geheel volgens de wet, maar dat was niet wat de uitgevers voor ogen hadden. Daarom wordt er nu via Europa een poging gedaan om deze wet weer in te
voeren maar dan met de plicht een licentie te nemen om content weer te geven. Het probleem met deze belasting is dat Google ‘too big to pay’ is, in plaats van betalen kan Google prima de geldeisers weglaten uit de resultaten. Dan krijgen de geldeisers geen bezoekers en laten ze hun eisen vallen. Alternatieve zoekmachines voor Google hebben deze positie niet en lopen dan wel tegen deze belasting aan.

Op haar blog schrijft Julia Reda: “Als we willen dat de Commissie een standpunt in tegen krachtige IT-reuzen nemen, laten we ons dan concentreren op maatregelen die werken: We moeten actie ondernemen na de LuxLeaks openbaringen en een einde maken aan fiscale dumping in Europa. Transnationale IT-bedrijven moeten reguliere belastingen gaan betalen zoals iedereen. Degenen die echt geven om gelijke kansen en een innovatie gedreven markt zullen ermee instemmen dat belastingontduiking het meest urgente probleem is om aan te pakken. Wat we niet nodig hebben, zijn nieuw bedachte belastingen voor enkele bedrijven met gevaarlijke bijwerkingen die de vrije uitwisseling van informatie op het net bedreigen.”

Lees hier meer over Julia Reda’s analyse van deze resolutie: “Breaking up Google” – or just bankrolling publishers at Google’s expense?

globe

Meer info

terug naar boven ↑

Provinciale Staten 2015

Campagne Noord-Holland

Piratenpartij Noord-Holland zoekt nog vrijwillgers voor The Pirates on Tour campagne voor de Provinciale Staten verkiezingen 2015, aanmelden bij Jelle: jelle.de.graaf [at] piratenpartij [dot] nl of Joran: joran.tibor [at] piratenpartij [dot] nl

Campagne Zuid-Holland

Piratenpartij Zuid-Holland zoekt nog vrijwilligers voor de campagne.
Een kleine groep piraten is in Zuid Holland bezig met het voorbereiden van de Provinciale Staten verkiezingen. We kunnen op allerlei gebied nog hulp gebruiken. Op dit moment zoeken we vooral mensen die aan het programma willen meewerken of het leuk vinden plannen voor de campagne te maken en uit te voeren. Ben je geïnteresseerd om mee te doen, of als je onze campagne wilt volgen kun je je hier aanmelden op de maillist: Zuid-Holland statenverkiezingen of geef je op bij onze coördinator, Wim Dool: wim.dool [at] piratenpartij [dot] nl
We zijn ook op zoek naar kandidaten de oproep daarvoor en informatie over de rest van de procedure om tot een lijst te komen zullen alle leden in Zuid Holland nog per email ontvangen.

Mascotte

De afdeling Zuid-Holland heeft een Mascotte! Ze is op de Delftse kroegmeeting gedoopt.
En we noemen haar Asta McCarthy. Ze is op toepaselijke wijze gedoopt met bruine rum:
Ook heeft ze al een geslachts verandering ondergaan, Asta is nu een transsexueel.
Ze doet het erg goed en trekt veel bekijks. Ze maakt het erg makkelijk om met mensen in gesprek te raken over de Piratenpartij.

Campagne Overijssel

Piratenpartij Overijssel zoekt nog vrijwilligers voor de campagne van de Provinciale Statenverkiezingen. Zou je hier bij willen helpen? Stuur dan een mailtje naar vrijwilligers [at] piratenpartij [dot] nl waarin je aangeeft dat je je graag voor Piratenpartij Overijssel in zou willen zetten.
het-roer-moet-om

Meer info

terug naar boven ↑

Regionaal

Ben je op zoek naar een afdeling in je regio of wil je er een opstarten? Neem dan contact op met de Piratenpartij door een e-mail te sturen naar: vrijwilligers [at] piratenpartij [dot] nl.
Het Secretariaat kan je vertellen hoe veel leden er in jouw omgeving wonen en namens jou een mail versturen aan hen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een stappenplan “Hoe zet ik een afdeling op”. Dit stappenplan zal later dit jaar beschikbaar zijn.

Amsterdam

ALV Piratenpartij Amsterdam

Zondag 16 november vond de eerste ALV van de Piratenpartij Amsterdam (PPA) plaats. Een uitgebreid verslag is hier te vinden op de website van Piratenpartij Amsterdam. Hieronder worden in het kort de belangrijkste zaken die op deze ALV aan de orde zijn gekomen weergegeven:
Er is gediscussieerd over de statuten. Het belangrijkste punt van discussie was of mensen die niet in Amsterdam wonen, ook de mogelijkheid moesten krijgen om lid te worden.
Toen de statuten zijn aangenomen bracht Nederlands’ eerste gekozen piraat Jelle de Graaf verslag uit van zijn werk in de bestuurscommissie van Amsterdam West. Hij vertelde hoe hij, tot woede van bestuurspartij PvdA, ervoor had gezorgd dat het stadsdeel zich uitsprak tegen preventief fouilleren, en hoe hij, in samenwerking met het Dagelijks Bestuur, een appendix in de startnotitie had geschreven waardoor we in Amsterdam West met e-democracy systemen gewerkt zal gaan worden
Vervolgens was het moment aangebroken om het bestuur van Piratenpartij Amsterdam te kiezen. Alle bestuurskandidaten werden kritisch ondervraagd, maar uiteindelijk werd toch elk kandidaat bestuurslid met overweldigende meerderheid aangenomen. Om 15.45 werden de eerste 5 bestuursleden geïnstalleerd van het wettelijke orgaan “Piratenpartij Amsterdam” (PPA):
Max Oosterbeek, voorzitter
Jasper Dijkman, secretaris
Joris Schefold, penningmeester
Matthijs Pontier, externe communicatie
Leander van Splunter, interne communicatie

Groningen

Groninger Piraten on Tour – Deel 1: Leeuwarden

Afgelopen vrijdag hebben wij onze kroegmeet in Leeuwarden gehouden. Dat was een groot succes. Wij hebben nieuwe mensen uit Friesland gesproken die zich ook druk maken om privacy en burgerrechten.
Je hoeft geen lid zijn om bij een kroegmeet langs te komen, dat hadden deze mensen gelukkig ook begrepen. Gedurende de avond zijn er goede gesprekken gevoerd over diverse uiteenlopende zaken, en was het een gezellige sfeer. De boventoon was wel de inbraak op de Piratenpartij server. Ook omdat er een ICT/jurist studente aanschoof. De planning was om 23:00 uur weer naar huis te gaan, maar het is een stuk later geworden. Wij gaan Leeuwarden zeker nog een keer bezoeken!
Wil je ook een keer onze Piratenpartij kroegmeet bezoeken? Vrijdag 12 december zijn wij vanaf 20:30 uur in de Padangbar in Groningen.

Utrecht

We waren afgelopen woensdag 19 november met (uiteindelijk) 7 mensen en zaten in Florin tussen 20:00 en 22:30. Dmitri heeft het partijprogramma van PP Amsterdam gekopiëerd en in een pad gezet voor Piratenpartij Utrecht om te bewerken. Deze maand had niemand veel tijd, maar we moeten er wel aan werken. Als activiteit om meer mensen buiten de partij aan te spreken hebben we het plan om een serie lezingen/workshops over voor ons belangrijke thema’s te houden, zoals auteursrechten, open science en wietbeleid. De eerste lezing, gepland voor woensdag 17 december, aanvang 20:00, zal gaan over cryptografie. De eerste prioriteit is een locatie vinden! De week ervoor houden we onze volgende kroegbijeenkomst, bij voorkeur in Florin. Precieze dag nog overeen te komen.

Delft

Naast ons eigen twitter account hebben we nu ook een eigen mailadres: delft [at] piratenpartij [dot] nl.
Onze volgende kroegmeeting is op 12 december. Normaal gesproken is dit op de eerste vrijdag van de maand, maar vanwege Sinterklaas een weekje later. De afgelopen kroegmeeting op 7 november was weer heel hele gezellige en inspirerende avond. Ook heel tof dat de mascotte van Zuid Holland op bezoek was.

Uithoorn

Vanaf mei dit jaar is de Piratenpartij ook actief in Uithoorn en dat bleef niet onopgemerkt. Sinds de vorige verkiezingen zijn de stemmen op de Piratenpartij verdrievoudigd, ook het aantal leden binnen de gemeente is gestegen. Daarom organiseert de Piratenpartij Uithoorn op zaterdag 6 december vanaf 20:00 een Kroegmeet in Café Drinken & Zo Wilhelminakade 5 Uithoorn. Lees meer over Piratenpartij Uithoorn op dichtbij.nl.

Eindhoven

De Piratenpartij zoekt altijd vrijwilligers die actief willen worden in de regio waar ze wonen. Denk aan kroegmeets, flyeren, posters plakken of grotere plannen smeden en uitvoeren.
Voor meer info voor regio Eindhoven/Helmond/Deurne/Asten of Venray/Horst/Venlo kun je contact opnemen via eindhoven [at] piratenpartij [dot] nl

Rotterdam

In Rotterdam heeft Rogier het stokje overgegeven aan Raymond van Dijk. Van hem gaan we nog veel horen. Hij zal ook de kroegmeetings gaan organiseren
regionaal

Afdelingen

terug naar boven ↑

Nieuws uit de Werkgroepen

ICT

De hack van 23-11 heeft uiteraard een gigantische hoeveelheid werk opgeleverd, waarbij het systeem onderzocht is naar meer onbekende achterdeurtjes en bewijs van de identiteit van de inbrekers. Daarbij wordt samengewerkt met een tweetal piraten die professioneel werkzaam zijn in de digitale beveiliging. Omdat de huidige server niet meer volledig te vertrouwen is, wordt zo snel mogelijk een nieuwe machine van de grond af aan ingericht. Om de continuïteit van de gehoste websites en diensten van de Piratenpartij op de oude machine te waarborgen zullen we er niet onder uit kunnen om een nieuwe machine aan te schaffen. Deze nieuwe server zal volgens de nieuwste inzichten van beveiliging worden opgezet waarbij ook weer gebruik kan worden gemaakt van de kennis van de eerder genoemde experts op dit gebied.

Ook zijn de afgelopen maand zijn, op verzoek van de Werkgroep Communicatie, een aantal aanpassingen aan de website aangebracht. Dit waren wensen die al langer op uitvoering wachtten.

Communicatie

Mogelijke nieuwe aanpassingen aan de website zijn besproken en doorgegeven naar ICT. Er is een blogschema goedgekeurd om de continuïteit van nieuwe blogs op de website te organiseren. Daarnaast is overlegd over het opnemen van flyerpakketten in de webshop.
LR

Meer info

terug naar boven ↑

Vrijwilligers/vacatures

We zoeken altijd vrijwilligers voor verschillende werkgroepen, dus als je je wilt inzetten voor een vrije informatiesamenleving, mail dan wat je interesse is of wat je wilt doen naar vrijwilligers [at] piratenpartij [dot] nl

Piratenpartij Noord-Holland zoekt nog vrijwilligers voor The Pirates on Tour campagne voor de Provinciale Staten verkiezingen 2015, aanmelden bij Jelle: jelle.de.graaf [at] piratenpartij [dot] nl of Joran: joran.tibor [at] piratenpartij [dot] nl

Ook Piratenpartij Zuid-Holland zoekt nog vrijwilligers voor de campagne. Ben je geïnteresseerd om mee te doen, dan kun je je hier aanmelden op de maillist van Zuid-Holland statenverkiezingen of geef je op bij de coördinator, Wim Dool: wim.dool [at] piratenpartij [dot] nl

Woon je in de provincie Overijssel en wil je je inzetten voor de Piratenpartij voor de komende Provinciale Staten, stuur dan een email naar vrijwilligers [at] piratenpartij [dot] nl

dekzwabber

Alle vacatures

terug naar boven ↑

Kalender

Iedere nieuwsbrief vind je een overzicht van alle Piraten-bezigheden die bij ons bekend zijn. Heb je evenementen, flyer-acties of iets anders waarvan je vindt dat elke piraat het zou moeten weten, mail dit dan naar nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nl zodat we de agenda op de site en in onze nieuwsbrief kunnen bijwerken.

NB: Inzendingen later dan de 25ste van elke maand kunnen helaas niet altijd meer worden opgenomen in de nieuwsbrief.

iedere dinsdag, 20:30
Ledenraadsvergadering
3 december, 20:30Bestuursvergadering
6 december, 20:00Kroegmeeting Uithoorn
7 december, 14:00Bestuursvergadering
12 december, 20:30Kroegmeeting Delft
12 december, 20:30Kroegmeeting Enschede
12 december, 20:30Kroegmeeting Groningen
13 december, 19:00Kroegmeeting Haarlem
16 december, 20:30Big Brother Awards
17 december, 20:30Bestuursvergadering
19 december, 20:00Kroegmeeting Hoeksche Waard
19 december, 20:30Kroegmeeting Amsterdam
26 december, 20:30Kroegmeeting Groningen
Google_Calendar

Alle data

terug naar boven ↑

Nieuwsbrief info

Heb je zaken voor in de nieuwsbrief, agenda-items, heb je vragen, wil je helpen of een oproep doen? Mail naar nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nl

Deze nieuwsbrief wordt opgemaakt in html. Voor een archief met verzonden nieuwsbrieven of als deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven per e-mail kun je terecht op de website: Piratenpartij Nieuwsbrief →

newsletter

Archief

Deze e-mail is verstuurd naar {email} omdat je lid bent van de Piratenpartij en/of aangemeld bent om de nieuwsbrief van de Piratenpartij te ontvangen. Klik hier om je aanmelding te wijzigen of om je af te melden.


Facebook

Twitter

Youtube