Nieuwsbrief 2014-11

PPLogo-po-black

Nieuwsbrief 2014-11

In deze nieuwsbrief:

Ahoy, Piraat! In de nieuwsbrief deze maand: de vacature voor Kandidaten voor de Provinciale Staten 2015 in Noord-Holland, een herinnering aan de aanstaande Algemene Ledenvergadering, informatie over ons nieuwe kantoor, een selectie van politiek nieuws die de noodzaak van de Piratenpartij overduidelijk aantonen, en meer…

 

Politiek Nieuws

Deze rubriek bevat een selectie van actualiteiten waar wij als Piratenpartij de afgelopen maand aandacht aan hebben besteed, alsmede ontwikkelingen in de politiek die de noodzaak voor Piraten in de Tweede Kamer ondubbelzinnig aantonen.

Conclusie Rapport ICT-commissie: geen kennis, geen interesse en geen controle

Het is al langer bekend dat de Nederlandse overheid jaarlijks veel geld verspilt bij het opzetten van ICT-projecten. Een onderzoek onder leiding van een parlementaire commissie om het ICT-beleid van de overheid onder de loep te nemen liet zien dat het gaat om een bedrag tussen de een en vijf miljard euro. De Piratenpartij heeft het rapport bestudeerd en het is een onthutsend verhaal over een Tweede Kamer die al twintig jaar geen enkele interesse toont voor de kosten van de ICT-avonturen van de overheid en daarbij kennis noch interesse heeft om de overheid afdoende te controleren. Het is te gek voor woorden dat in een maatschappij die bijna volledig draait op informatietechnologie er nauwelijks gekozen volksvertegenwoordigers zijn die de uitdagingen begrijpen, het jargon kunnen doorgronden en de plannen van de overheid kunnen en willen toetsen.

Nieuws over de Vrijhandelsverdragen: TTIP, CETA, TPP en TISA.

TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) tussen de USA en de EU en CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) tussen Canada en de EU zijn de meest prominente voorbeelden van hoe het handels- en investeringsbeleid ondemocratisch en uitsluitend in het belang van grote bedrijven uitonderhandeld worden. Onderhandelingen worden in het geheim ondernomen, waarbij zeer weinig informatie beschikbaar gesteld wordt voor publieke controle, terwijl lobby’s van het bedrijfsleven steeds meer invloed op de onderhandelingen mogen hebben.

De definitieve tekst van CETA is eind september vrijgegeven. Duitsland is het enige Europese land wat mogelijk dit verdrag alsnog zal blokkeren vanwege de ISDS-clausule (Investor State Dispute Settlement) die er in is opgenomen.

Als deze afspraken doorgaan, dan zullen multinationals namelijk exclusieve rechten krijgen om overheden te vervolgen bij internationale panels middels de ISDS-clausules die in deze handelsverdragen zijn opgenomen. Volksvertegenwoordigers die hun handtekening zetten onder deze verdragen ontnemen toekomstige regeringen elke zeggenschap over de belangrijke onderwerpen als gezondheid, milieu en burgerrechten.

TTIP, CETA en de ISDS-regelingen zijn een slag in het gezicht van de burger en de democratische rechtsstaat. Parlementariërs die deze rechten willens en wetens verkopen aan de bedrijven waar ze straks hopen te solliciteren, verraden hun democratische principes, hun land en hun kiezers, in de wetenschap dat zij hier later goed voor betaald zullen worden.

Er is breed internationaal verzet tegen deze verdragen. Afgelopen 11 oktober is er internationaal actie gevoerd door een gelegenheidscoalitie van maatschappelijke organisaties, vakbonden, boeren en activistische basisbewegingen uit heel Europa. In Nederland hebben we op de Internationale actiedag een manifestatie gehouden tegen het vrijhandelsverdrag TTIP. De Piratenpartij deed dit samen met een aantal andere maatschappelijke organisaties op het Beursplein in Amsterdam.

Ondertussen is een ECI (Europeans Citizens’ Initiative) tegen de internationale handelsverdragen TTIP en CETA afgewezen.

De Stop-TTIP Alliantie, de initiatiefnemer van het Europese Burgerinitiatief (ECI), heeft verzet uitgesproken tegen de beslissing van de Europese Commissie het ECI te blokkeren. De Alliantie is nu een zelf-georganiseerd Europees burgerinitiatief gestart om de onderhandelingen omtrent de omstreden handelsverdragen TTIP and CETA een halt toe te roepen. Het doel is 1 miljoen handtekeningen te verzamelen, zodat de Europese Commissie niet langer om ons heen kan. De piratenpartij steunt dit initiatief en roept op dit Burgerinitiatief te ondertekenen onder andere via een banner op onze website.

Ondertussen zijn er nog andere verdragen in de maak: TPP (Trans-Pacific Partnership) en TISA (Trade in Services Agreement).

TPP (Trans-Pacific Partnership)

Afgelopen maand heeft Wikileaks stukken gelekt over het Intellectual Property Chapter in TPP. Op het eerste gezicht lijkt dit document de slechtste onderdelen van het neergeschoten ACTA-verdrag in zich te herbergen en waar mogelijk nog verder te willen uitbreiden.

Hoewel ACTA al slechter en gevaarlijker leek dan iemand voor mogelijk had gehouden, doet het TPP-verdrag zoals dat uit de gelekte onderhandelingsstukken naar voren komt daar nog een schepje bovenop. Het document bevat honderden wijzigingen in het patentrecht en copyrightregels, die allemaal zonder uitzondering positief uitpakken voor de grote industrieën en slecht voor individuele burgers, studenten en patiënten.

Voor meer informatie raden we aan deze analyses van de gelekte documenten door Electronic Frontier Foundation te lezen (Engelstalig) inzake de secties over copyright en digital rights management en het lekken van handelsgeheimen door ‘computermisbruik’.

TISA (Trade in Services Agreement)

Onder alle lopende onderhandelingen zijn die over de liberalisering van de dienstverlening, Trade in Services Agreement of TiSA, het minst bekend. En verwonderlijk is dit niet. Men heeft er alles aan gedaan om deze geheim te houden. Met TISA wil de financiële sector en de openbare diensten nog meer onttrekken aan democratische controle. In juni 2014 lekte Wikileaks de concept tekst van dit verdrag.

Gottfrid Svartholm (Pirate Bay-oprichter) veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor hacken

Per Gottfrid Svartholm Warg (17 oktober 1984), alias Anakata, is een Zweedse computerspecialist en hacker, ook wel bekend als een van de oprichters van de torrentsite The Pirate Bay. Warg werd twee jaar geleden opgepakt in Cambodja, op verzoek van de Zweedse autoriteiten, die hem zochten voor hacken. Zweden leverde hem uit aan Denemarken, dat hem eveneens voor hacken wilde vervolgen. Warg is afgelopen vrijdag in Denemarken veroordeeld tot 3,5 jaar celstraf voor het kraken van een database van ict-bedrijf CSC. Ook zou hij hebben ingebroken in een database met informatie over rijbewijzen en een database met informatie over gezochte personen in het Schengen-gebied, en zou hij toegang hebben gekregen tot e-mailaccounts van politieagenten. Een medeverdachte werd eveneens schuldig bevonden.

Fred Teeven treuzelt met het afschaffen van de Bewaarplicht

In april verklaarde het Hof van Justitie van de Europese Unie de richtlijn die ten grondslag ligt aan onze Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens ongeldig. Staatssecretaris Teeven zei toen acht weken nodig te hebben voor de analyse van deze vernietigende uitspraak over de bewaarplicht. Deze reactie is er nu nog steeds niet en na aandringen van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft hij toegezegd dat er medio november naar verwachting een Kabinetsstandpunt en een advies van de Raad van State komt. Ondertussen gaan de illegale praktijken dus nog gewoon door.

Meer info op: https://enwatdoet.nl/ (Een initiatief van onafhankelijke burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom)

In het kort:


Meer info

StopTTIP

Provinciale Staten 2015

Binnen de Piratenpartij zijn er al veel afdelingen bezig met voorbereidingen treffen voor de Provinciale Staten verkiezingen. Als PPNL willen we graag de lokale afdelingen ondersteunen, en doen dit door middel van een 2-wekelijks overleg. Deze zullen vanaf heden op woensdagavond om 20.00 uur op de even weken op Mumble plaatsvinden.

Heb je ook het voornemen om als provincie/afdeling mee te doen met de PS2015, laat het ons dan weten. We zullen je dan zo snel mogelijk bij alle correspondentie betrekken.

Wil je meer informatie? Kijk op onze Wikipagina (in aanbouw). Tot nu toe hebben we van Noord-Holland en Groningen vernomen dat er wordt meegedaan aan de PS2015. Wil je meer informatie of wil je helpen bij de organisatie rondom de PS2015, mail dan naar bob.sikkema [at] piratenpartij [dot] nl

Vacature Kandidatenlijst en Lijsttrekker PS2015 Noord Holland

De verkiezingen voor de Provinciale Staten komen er aan en het wordt hoog tijd voor ons Piraten om ook dit schip te gaan enteren. De voorbereidingen voor de campagne zijn al begonnen en er wordt op dit moment gewerkt aan de samenstelling van de kandidatenlijst.

De Piratenpartij roept daarom mogelijke kandidaten in Noord-Holland op hun ambities kenbaar te maken voor een positie op de kandidatenlijst van de Provinciale Staten 2015 van de Piratenpartij.

Kandidaten kunnen via email hun motivatie, CV en de gewenste positie op de kandidatenlijst sturen naar selectiecommissie.campagne.noordholland [at] piratenpartij [dot] nl. Het doel van de selectie en aansluitende campagne is het verzekeren van minimaal 1 zetel voor de Piratenpartij in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Sollicitaties dienen uiterlijk 23 november 2014 binnen te zijn, aanvullende informatie is te vinden op de website.

Hoe kun je helpen:

-Het staat elke Piraat vrij om zijn/haar kansrijke kandidaat te ondersteunen of mensen te tippen voor deze functies: wees de papegaai van het schip. Als je specifieke kandidaten op het oog heb, werp een balletje op!

-Deel het bericht waarin de vacature wordt aangeboden ook op je persoonlijke Facebook profiel of via Twitter, in ons collectieve netwerk zitten al veel onverwachte droomkandidaten.

Profiel PS2015 kandidaat namens de Piratenpartij:

De PS2015 komt eraan en we zoeken de beste kandidaten voor de kandidatenlijst. Elke Piraat is uniek, maar in sommige zaken voelen we ons vaak hetzelfde en andere zaken zijn simpelweg het gevolg van de verantwoordelijkheid die bij een bestuursfunctie hoort. De selectiecommissie toetst kandidaten aan de hand van de volgende uitspraken:

 • Ik ben Piraat.
 • Ik onderschrijf de 5 grondbeginselen van de Piratenpartij.
 • Ik wil de idealen van de Piratenpartij verwezenlijken in de politiek.
 • Ik kan en durf de discussie aan te gaan.
 • Ik ben geïnteresseerd en wil werken in de provinciale politiek.
 • Ik ben bereid om als volksvertegenwoordiger een publiek figuur te zijn.
 • Ik ben bereid een deel van mijn privacy op te geven als gevolg van mijn functie.
 • Ik ben beschikbaar voor de komende vier jaar en ben bereid om in Noord-Holland te werken.
 • Ik heb brede algemene ontwikkeling, aangevuld met nuttige expertise.
 • Ik ben iemand die hulp kan accepteren vanuit de verschillende groepen om de campagne te versterken.
 • Ik ben niet bang om toe te geven iets niet te weten of niet te kunnen.
 • Ik heb een goede beheersing van Nederlands in woord en geschrift.
 • Ik ben in staat compromissen te sluiten om onze idealen dichterbij te brengen.
 • Ik heb het verkiezingsprogramma TK2012 gelezen.
wantu

Meer Info

Meer info

terug naar boven ↑

Update van het Bestuur

De nieuwe organisatie van de partij

De afgelopen tijd zijn we onder aanvoering van de ledenraad en het bestuur druk bezig geweest met het voorbereiden van een nieuwe organisatiestructuur voor de Piratenpartij. We willen samen met jou werken aan een organisatie die recht doet aan onze democratische idealen en ons klaarmaakt voor het behalen van zetels in de toekomst. Graag nemen we je mee in onze visie op de organisatie van de Piratenpartij om deze het komende half jaar te kunnen uitwerken tot nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement. Kijk hier naar ons voorstel. Op de ALV bespreken we het stuk en besluiten we hoe we de verdere uitwerking tot statuten gaan vormgeven. Tot 12 november kan iedereen al feedback leveren op onze voorstellen; we zullen zoveel mogelijk feedback meenemen in het stuk dat voorligt op de ALV.

Partijkantoor

Na lang zoeken heeft de Piratenpartij eindelijk per 1 november een landelijk kantoor c.q. partijbureau op een centrale plek in Nederland.

Omdat veel Piraten gebruik maken van het openbaar vervoer, waren een centrale ligging en een goede verbinding een vereiste. Daarnaast moest het kantoor de ruimte en mogelijkheid hebben tot het houden van besprekingen en vergaderingen met tenminste 20 personen. Uiteindelijk is gekozen voor een kantoor in Amsterdam Zuid-Oost. Treinstation Bijlmer en metrostation Bullewijk liggen op vijf minuten afstand. We kunnen onbeperkt vergaderen en kantoorhouden, ook in het weekend. Op 9 november vergadert het bestuur fysiek op de nieuwe locatie.

Het nieuwe kantoor zal ook gebruikt gaan worden door de Afdeling Amsterdam en PP Noord-Holland.

We verwachten als bestuur dat het kantoor bijdraagt aan de verdere groei en ontwikkeling van de Piratenpartij.

Adresgegevens:

Piratenpartij
Hogehilweg 7K
1101 CA Amsterdam

Piratenweekend

Vrijdag 21 tot en met zondag 23 november organiseren we weer een Piratenweekend. Het Piratenweekend is een informele bijeenkomst met enkele presentaties. Ook is er ruimte genoeg om zelf dingen te ontplooien en zijn er verschillende momenten om samen te werken. Het is tevens een goede gelegenheid om kennis te maken met Piraten die je alleen van de digitale kanalen kent.

Er zal dit weekend onder andere worden gewerkt aan het verzamelen van ideeën, en misschien al aan een voorzetje aan het campagneplan ten behoeve van de Provinciale Staten verkiezingen in maart 2015.

Meer informatie zoals het programma en inschrijven kan op deze pagina.

Bestuursvergaderingen

Het Bestuur vergadert elke oneven week op woensdagavond op Mumble om 20:30. Het streven is om ook eens per maand een fysieke vergadering te houden. Daar is dan meestal een lid van de Ledenraad aanwezig. Onze eerstvolgende fysieke vergadering staat gepland voor zondag 9 november 2014. Bestuursvergaderingen zijn in principe openbaar tenzij er noodzaak is tot beslotenheid. De vergaderingen zijn daarom te volgen op Mumble. De gemaakte afspraken worden op een pad bijgehouden: https://pad.piratenpartij.nl/p/bvjjjj-mm-dd

het-roer-moet-om

terug naar boven ↑

ALV

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Op 23 november, de zondag van het Piratenweekend zal het Presidium weer een Algemene Ledenvergadering organiseren in Scoutcentrum ‘Het Kruithuis’ aan de Schiekade 1 te Delft. Het streven is weer om dit in ongeveer vier uur voor elkaar te boksen.

Op de agenda staan onder andere een aantal verkiezingen voor

 • Bestuur
 • Ledenraad (onderhevig aan statuten)
 • Presidium
 • Kascommissie

Ook aanpassing van Statuten en het Huishoudelijk Reglement zal aan de orde komen. Verder verwachten we een terugblik op het afgelopen jaar door het Bestuur en een verslag van de Kascommissie.

Moties dienen met ondersteuning van tenminste vijf leden van de Piratenpartij op 14 november 2014 bij het presidium binnen te zijn.

Namens het presidium,

Thorwald Peeters aka George “Bokkie” Thorwell

ALV

terug naar boven ↑

 

Regionaal

Amsterdam

Uit het afdelingsbestuur:

Sinds de verkiezingen van maart is er binnen de Piratenpartij Amsterdam veel gebeurd. Het tijdelijke afdelingsbestuur heeft hard gewerkt om een goede organisatie op te zetten. De Piratenpartij Amsterdam voert een zelfstandige boekhouding, heeft een eigen ledenadministratie en vormt een eigen vereniging in oprichting. Om het oprichten van de eigen vereniging compleet te maken organiseren we op 16 november een Amsterdamse Algemene Ledenvergadering. Deze vindt van 13.30 tot 16.30 plaats in de Moddermanzaal van Vrijzinnig Centrum Vrijburg. Vrijburg ligt op loopafstand van de stations Amsterdam Zuid en RAI, het adres is Herman Gorterstraat 31. De ALV zal o.a. de inhoudelijke lijn voor het komende jaar bepalen, een bestuur kiezen en de statuten en het huishoudelijk reglement van de afdeling vaststellen. Het volledige programma is te vinden op http://amsterdam.piratenpartij.nl, daar kun je je ook kandideren voor de verschillende openstaande functies en feedback geven of amendementen indienen op de statuten en het huishoudelijk reglement. Er zijn harde deadlines voor de kandidaatstelling en het aanleveren van feedback, amendementen en moties, ga dus snel naar de website. Hoe eerder je bent met je feedback, hoe beter: we kunnen proberen zoveel mogelijk mee te nemen in de concepten.

Om de Amsterdamse leden te betrekken bij onze activiteiten zouden we ze graag opnemen in de Amsterdamse ledenadministratie. Hiervoor hebben we toestemming nodig, Amsterdamse leden kunnen deze geven door een email met als onderwerp “toestemming delen contactgegevens + volledige naam” te sturen naar secretaris [at] piratenpartij [dot] nl of door de contactgegevens op te sturen naar amsterdam [at] piratenpartij [dot] nl.

Bestuurscommissie Amsterdam West

In de Bestuurscommissievergadering van 21 oktober stonden een aantal interessante punten op de agenda die niet met elkaar samenhangen maar toch een terugkerend thema kennen: de gebrekkige participatie van en communicatie naar de bewoners van West. Een inmiddels bekend ritueel is dat bewoners komen inspreken over deze participatie en communicatie in een specifiek geval, dat het dagelijks bestuur toezegt dat er zaken gaan worden verbeterd, maar dat in dit geval aan de wettelijke regels voor communicatie is voldaan en dat daarmee de kous af is. De Piratenpartij neemt hier geen genoegen mee en blijft zich inzetten voor echte participatie en een transparant stadsdeel. Een uitgebreid verslag van de vergadering is te vinden op de website.

Kroegmeetings Amsterdam

De afgelopen maanden hebben we verschillende kroegen aangedaan met onze kroegmeetings, na een flinke tijd in Café Batavia 1920 te hebben gezeten. Er zijn natuurlijk wel een paar eisen aan een goede locatie voor een kroegmeeting. Helaas hebben we sinds we bij Batavia weggingen alleen maar minder geschikte locaties bezocht. Hoewel dat ook gezellige avonden waren hebben we toch besloten om terug te keren naar Café Batavia. Het is tot nog toe de meest geschikte locatie en de eigenaar draagt de Piraten een warm hart toe. Het kan geen kwaad om om ons heen te blijven kijken naar een geschiktere locatie maar zolang die nog niet is gevonden blijft Café Batavia onze stamkroeg. Zien we je daar?

De volgende kroegmeeting is op vrijdag 21 november. Dat gehele weekend is er ook een Piratenweekend inclusief ALV maar voor degene die daar niet heen gaan is deze kroegmeeting misschien een optie.

Cryptoparty 6 november

In Amsterdam helpen op 6 november piraten mee een cryptocafé te begeleiden tijdens de door de Hogeschool van Amsterdam georganiseerde domeinconferentie “Big Data”.

Tijdens de domeinconferentie wordt er een cryptocafé ingericht waar werknemers van de HvA langs kunnen komen om kennis te maken met cryptografie en versleuteling. Een aantal Piraten zijn hierbij aanwezig om de deelnemers te begeleiden en te helpen. Het is helaas wel een besloten conferentie, maar de aanwezige informatie is te lezen op onze Wiki.

Zwolle

In Zwolle is de partij naarstig op zoek naar vrijwilligers om eventueel nog mee te kunnen doen aan de Provinciale Staten verkiezingen. Zou je hier aan mee willen helpen? Of heb je een geweldig idee om nieuwe leden te recruteren? Dan zouden we in Zwolle/Overijssel graag van je horen. Stuur een mailtje naar vrijwilligers [at] piratenpartij [dot] nl of zwolle [at] piratenpartij [dot] nl en we zullen zo snel mogelijk contact met je opzoeken.

Almere (in oprichting)

In Almere hebben twee Piraten het op zich genomen een nieuwe afdeling te starten. Zijn er meer Piraten uit Almere die hieraan willen meewerken, laat van je horen via vrijwilligers [at] piratenpartij [dot] nl of almere [at] piratenpartij [dot] nl. We zoeken nog naar een geschikte locatie voor kroegmeets, waarmee we vanaf november gaan beginnen. Hoewel de tijd krap wordt en het team nog veel te klein sluiten we niet uit dat we proberen mee te doen aan de Provinciale Staten Verkiezingen. Maar toch zeker aan de Gemeenteraad de volgende keer.

Utrecht

1e kroegmeet heeft plaatsgevonden op vrijdag 10 oktober, met vijf aanwezigen. Volgende kroegmeeting is op vrijdag 14 november om 20:00 uur, locatie nog te bepalen. Twee Utrechtse piraten waren aanwezig bij de TTIP-demonstratie in Amsterdam. We hebben het programma van Amsterdam voor de gemeenteraadsverkiezingen ontvangen en gaan nu punt voor punt kijken wat we wel en niet overnemen.

Oproep aan alle Utrechtse Piraten om een mail te sturen naar dmitri [at] piratenpartij [dot] nl als je wilt abonneren op de nieuwsbrief en op de hoogte gehouden wilt worden van het reilen en zeilen van de PPU

Enschede

Op 14 November hebben we vanaf 20:00 weer onze maandelijkse kroegmeet bij Molly Malone in het centrum van Enschede. We zoeken studenten die geïnteresseerd zijn in de Piratenpartij en ons wil helpen. Lijkt je dit wat, kom dan langs!

Leeuwarden/Friesland (in oprichting)

Er is een kroegmeet geweest, maar we hebben nog niet echt een actieve groep. We zouden graag zien dat de Friese Piraten zich aanmelden voor de maillijst. Mail hier naar als je enthousiast bent om aan de Provinciale Staten-verkiezingen mee te doen. Friesland kan wel wat Piraat gebruiken in de Staten.

Eindhoven (in oprichting)

Wij zoeken vrijwilligers die actief willen worden in de regio Brabant Zuid-Oost (Eindhoven/Helmond/DAS) en Noord-Limburg (Venray/Horst/Venlo) Denk hierbij aan het opzetten / bijwonen van kroegmeets, flyeren, posters plakken, stands bemannen bij evenementen of administratie/uitzoekwerk, contact zoeken met regionale media, politici of bedrijven.

Ook zoeken we altijd (aspirant) politici met een lange adem, die de Gemeenteraads of Provinciale Staten politiek in willen gaan. Ook als je twijfelt wat je kunt doen of (net) buiten de aangegeven regio’s woont, geef svp toch even een seintje, dan kunnen we altijd even bekijken wat wel mogelijk is. Contact opnemen kan via eindhoven [at] piratenpartij [dot] nl of tussen 18:00 & 23:00 via 06 4878 6808 (Roel van Dijnen)

Breda

Er is besloten om niet mee te doen aan de Provinciale Staten verkiezingen. Doordat de scholen weer zijn begonnen is er niet enorm veel tijd meer om van alles te doen. Als er nog vrijwilligers zijn die willen helpen dan graag contact opnemen met breda [at] piratenpartij [dot] nl

Rotterdam

Nu onze Piraat Rogier is verhuisd uit Rotterdam is er geen Piraat meer om kar te trekken in deze stad. Welke Piraat uit Rotterdam of omgeving zou die rol over willen nemen? Het zou voornamelijk neerkomen op contactpersoon zijn voor de kroegmeets in die stad.

Zutphen (in oprichting)

Naar Laren (vlakbij Zutphen) is verhuisd onze Piraat Roland. In deze stad bestaat nog geen lokale afdeling. Mocht je interesse hebben Roland te helpen een lokale afdeling in Zutphen van de grond te krijgen, kun je voor meer informatie contact opnemen met Roland: perpetualrabbit [at] gmail [dot] com.

regionaal

Afdelingen

terug naar boven ↑

Nieuws uit de Werkgroepen

Organisatie

Na enige weken van stilstand heeft de werkgroep Organisatie de mailbox met het adres vrijwilligers [at] piratenpartij [dot] nl nu weer actief in beheer. De ontstane achterstand is weggewerkt, en nieuwe mails kunnen binnen 48 uur een reactie tegemoet zien. Dit is bij uitstek de mailbox voor verzoekjes om met andere piraten in jouw stad of regio in contact te komen. Daar zijn op de eerste plaats natuurlijk de kroegmeets voor, maar die zijn niet bij iedereen in de buurt. Waar mogelijk brengen we mensen die zich eerder eens als vrijwilliger hebben gemeld dan ook in contact met nieuwe Piraten uit de buurt, zodat zij lokaal aan de slag kunnen gaan. De volgende stap van de werkgroep Organisatie is om het bestaande lijstje met Piraten die zich als vrijwilliger inzetten, centraal te gaan administreren. Het met elkaar in contact brengen van mensen zal in de toekomst dan ook beduidend sneller gaan, zodat we ook gemakkelijker kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen, lokaal, regionaal en nationaal. Wil je daar aan bijdragen, stuur dan zeker een berichtje aan vrijwilligers [at] piratenpartij [dot] nl!

Communicatie

Wiel Maessen heeft Harmke Lubbers onlangs vervangen als bestuursverantwoordelijke van deze werkgroep. Harmke doet even wat rustiger aan wegens privé omstandigheden, maar blijft wel actief voor de Werkgroep Communicatie. Coördinatie van de werkgroep wordt in overleg tussen beiden gedaan.

De werkgroep Communicatie is verantwoordelijk voor alle externe communicatie van de Piratenpartij. We zijn altijd op zoek naar meer vrijwilligers voor deze werkgroep. Neem contact op met drnukey [at] piratenpartij [dot] nl of harmke.lubbers [at] piratenpartij [dot] nl als je ons team wilt komen versterken. Of schuif, als je nieuwsgierig bent geworden, eens aan bij onze vergaderingen die elke twee weken op de donderdagavond plaatsvinden op Mumble of IRC.

Er zijn een aantal lopende projecten waar we mee bezig zijn. Deze zijn: de website verbeteren en voorzien van content, doelgroepeninventarisatie, professionalisering van de promotieactiviteiten en een draaiboek maken voor toekomstige verkiezingen. Enkele andere zaken die binnenkort gerealiseerd zullen worden zijn onder andere een nieuwe lid-worden pagina op de website, het in gebruik nemen van twee nieuwe mailinglisten namelijk ‘spelling’ en ‘vormgeving’. De online winkel is in goede handen bij Luc Boon, coördinator over vormgevingszaken. Hieronder een update wat betreft de webshop:

Online Winkel

In de afgelopen maanden hebben we onze online winkel onder handen genomen om ervoor te zorgen dat alles weer naar behoren werkt en er goed uitziet. Er is net een nieuwe voorraad binnen van onze ‘Klokkenluider-shirts’ waarvan een klein deel damesshirts. Deze zijn iets getailleerd en hebben een korter mouwtje zodat de dames in onze achterban er nog beter uitzien. Momenteel in kleine oplage beschikbaar in de maten Small, Medium en Large in de kleuren paars, wit en zwart. Mocht er behoefte zijn aan grotere maten dan horen we dat graag. Van andere shirts is het de bedoeling dat er ter zijner tijd ook damesvarianten komen.

We hebben nu ook Piratenpartij manchetknopen in onze winkel staan om te peilen hoeveel interesse hierin is. Het is een virtueel product dat we bij voldoende interesse zouden kunnen laten maken. Zou je graag een setje willen hebben? Dan kun je via de online winkel een bestelling plaatsen. Omdat het een virtueel product betreft wordt er niks in rekening gebracht. Na (eventuele) productie zal een setje €20.- kosten.

We doen ons best om de online winkel aantrekkelijker te maken door uitbreiding met damesshirts, nieuwe prints en nieuwe artikelen. Ook zullen er binnenkort tegen verzendkosten pakketjes flyers te bestellen zijn. Steun de Piratenpartij door onze voordelige artikelen te bestellen en maak het mogelijk dat we de volgende grote stap kunnen maken!

ICT

Het beheer van onze systemen in overgenomen door Seaas. Seaas sponsorde de ruimte voor onze servers al en heeft aangeboden om het beheer er bij te nemen. Dit zal nog steeds uitgevoerd worden door Sander (Oele) die daar werkzaam is. De servers met gevoelige informatie (ledenadministratie) blijven apart van de rest van de Seaas omgeving.

piratekey_small

Meer info…

Vrijwilligers/vacatures

We zoeken altijd vrijwilligers voor verschillende werkgroepen, dus als je je wilt inzetten voor een vrije informatiesamenleving, mail dan wat je interesse is of wat je wilt doen naar vrijwilligers [at] piratenpartij [dot] nl

In de Spotlight: Hulp gezocht met de Wiki

De Piratenpartij wiki is altijd op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het onderhouden van bestaande en toevoegen van nieuwe informatie. De wiki is voor de langste tijd van zijn bestaan een 1-mansproject geweest en kan dus zeker wel wat versterking gebruiken. Heb jij een of meerder uurtjes in de week vrij en wil je de Piratenpartij op een laagdrempelige en zeer flexibele manier helpen? Neem dan contact op met wiki [at] piratenpartij [dot] nl. Enige kennis van dokuwiki syntax en ervaring met wiki layouts is handig, maar dit is zeker niet vereist om aan de slag te kunnen gaan. Al doende leert men immers het beste!

dekzwabber

Alle vacatures

terug naar boven ↑

Kalender

Iedere nieuwsbrief vind je een overzicht van alle Piraten-bezigheden die bij ons bekend zijn. Heb je evenementen, flyer-acties of iets anders waarvan je vindt dat elke piraat het zou moeten weten, mail dit dan naar nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nl zodat we de agenda op de site en in onze nieuwsbrief kunnen bijwerken. NB: Inzendingen later dan de 28ste van elke maand kunnen helaas niet altijd meer worden opgenomen in de nieuwsbrief.

Iedere dinsdag, 20:30
Ledenraadsvergadering
Woensdag oneven weken 20:30
Bestuursvergadering
7 november 20:00Kroegmeeting Delft
14 november 20:00Kroegmeeting Enschede
14 november 20:30Kroegmeeting Groningen
21 t/m 23 novemberPiratenweekend
21 november 19:30Kroegmeeting Amsterdam
23 november 13:00ALV (Algemene Ledenvergadering)
28 november 20:30Kroegmeeting Groningen
28 nov t/m 1 decFirst EU Liquid Democracy Meetup
Google_Calendar

Alle data

terug naar boven ↑

Nieuwsbrief info

Heb je zaken voor in de nieuwsbrief, agenda-items, heb je vragen, wil je helpen of een oproep doen? Mail naar nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nl Deze nieuwsbrief wordt opgemaakt in html. Voor een archief met verzonden nieuwsbrieven of als deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven per e-mail kun je terecht op de website: Piratenpartij Nieuwsbrief

Deze e-mail is verstuurd naar {email} omdat je lid bent van de Piratenpartij en/of aangemeld bent om de nieuwsbrief van de Piratenpartij te ontvangen. Klik hier om je aanmelding te wijzigen of om je af te melden.

newsletter

Archief