Nieuwsbrief 2014-08

PPLogo-po-black

Nieuwsbrief 2014-08

In deze nieuwsbrief:

 

Ahoy piraat!Hierbij ontvang je de nieuwsbrief van augustus 2014. Vanwege personele wijzigingen is de nieuwsbrief later verstuurd dan je van ons gewend bent.Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande binnen de Piratenpartij die hieronder worden toegelicht. Ook zijn we al bezig met de Provinciale Staten verkiezingen van volgend jaar, waar we nog vrijwilligers voor zoeken.

Regionaal

Ben je op zoek naar een afdeling in je regio of wil je er een opstarten? Neem dan contact op met de Piratenpartij door een e-mail te sturen naar: vrijwilligers [at] piratenpartij [dot] nl.
De werkgroep Organisatie kan je vertellen hoe veel leden er in jouw omgeving wonen en namens jou een mail versturen aan hen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een stappenplan “Hoe zet ik een afdeling op”. Dit stappenplan zal later dit jaar beschikbaar zijn.

Amsterdam West

Op dinsdag 26 augustus vond de eerste bestuurscommissievergadering na het zomerreces plaats. Onze volksvertegenwoordiger Jelle de Graaf heeft een debat aangevraagd over de kwetsende tweets van VVD-bestuurscommissielid Gertjan Neerhof. Tijdens het debat heeft Neerhof zijn excuses aangeboden en de VVD afstand genomen van de tweets. Ook hebben we aan de stadsdeelvoorzitter mondelinge vragen gesteld over de inzet van “extra toezichthouders met vergaande bevoegdheden” (BOA’s). Omdat de antwoorden hierop niet bevredigend waren zullen er schriftelijke vervolgvragen komen. Als laatste is gesproken over bodemenergiesystemen en de verplaatsing van de taxistrook van het Leidseplein naar het Leidsebosje. De vergadering is op http://west.amsterdam.nl terug te zien. De volgende bestuurscommissievergadering is op 23 september, vanaf dat moment zal de inbreng van de Piratenpartij ook op onze eigen website te vinden zijn.

Delft

Na een aantal kroegmeetings met een interessante maar bescheiden opkomst begint de groep met geïnteresseerden langzaam steeds groter te worden. Bij de OWee (introdagen voor nieuwe studenten) hebben we met zijn drieën geflyerd, een heleboel mensen gesproken over de Piratenpartij en de Delftse afdeling en zo weer een aantal geïnteresseerden op de lijst kunnen zetten. De lijst met geïnteresseerden telt inmiddels zo’n 25 personen, dus dat belooft wat voor de volgende kroegmeeting! Deze is op 5 September om 20:00 uur in Stadscafé de Waag, Markt 11 te Delft.Dit wordt het alweer de vierde meeting. Vanaf nu zullen ze elke eerste vrijdag van de maand zijn (mits die niet op een feestdag valt). Ook hebben we inmiddels wat T-shirts& vlaggen op voorraad, die te koop zijn op de kroegmeeting.

Tot ziens op één van de Delftse kroegmeetings!
Contact: Geert-Jan, geertjan [at] piratenpartij [dot] nl

Groningen

PP Groningen krabbelt langzaam op na het verlies van haar stamkroeg “Lokaal Ambrosius”. We zitten nu elke twee weken op vrijdagavond in “De Padang” en het begint weer een beetje te lopen. Tijdens de introductiedagen van de universiteit (de KEI week) hebben we een standje gedraaid. Dit was leerzaam en leuk, maar zal ons helaas geen nieuwe leden opleveren. Heb jij zin om onze gelederen te versterken en/of een biertje mee te drinken? Kom eens langs op onze kroegmeet.

Leeuwarden/Friesland

Er zijn plannen voor het opstarten van een lokale piratenpartij in Leeuwarden/Friesland. In Friesland woont onze piraat Frank die heeft aangegeven dat hij wel een trekkersrol wil vervullen en vanuit Groningen is men zeer bereid te helpen PP Friesland/Leeuwarden een vliegende start  te geven.
Als je interesse hebt om mee te doen, of mensen kent die mee willen doen, schrijf je in op deze mailinglijst:https://lists.piratenpartij.nl/mailman/listinfo/friesland. Ook is er een twitter-account en een facebook-groep aangemaakt.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Frank: frank87 [at] piratenpartij [dot] nl

Winschoten

In Winschoten (gemeente Oldambt), zit Melvin die graag een lokale afdeling wil opstarten. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Melvin Stubbe: m.stubbe [at] gmail [dot] com.

In de kalender hieronder vind je de exacte data zoals die op dit moment bekend zijn. Houd ook de kalender op de website in de gaten voor eventuele aanvullingen.

regionaal

Afdelingen

terug naar boven ↑

 

Update van het Bestuur

Nieuwe bestuursleden

Op onze eerste fysieke vergadering met de nieuwe bestuursleden hebben we de taken onderling herverdeeld. De functies binnen het bestuur voor de rest van dit jaar zijn als volgt vastgesteld:
Voorzitter: Henk Heslinga
Secretaris: Steven Russchenberg
Penningmeester: Bob Sikkema
Vice-voorzitter: Wiel Maessen
Vice-secretaris: Floor Drost
Vice-penningmeester: Steven Russchenberg
Lid: Harmke Lubbers
Lid: Luc Boon

Ook zijn bestuursverantwoordelijken aangesteld voor de verschillende werkgroepen:
Communicatie: Harmke Lubbers
Creatief: Luc Boon
Democratie: Steven Russchenberg
Financiën: Bob Sikkema
ICT: Wiel Maessen
Internationaal: Steven Russchenberg
Onderzoek: Wiel Maessen
Secretariaat en organisatie: Floor Drost en Steven Russchenberg

 

Plannen voor de komende maanden:

Intern onderzoek partijorganisatie

Regelmatig steken, via openbare kanalen als social media en mailinglijsten, conflicten de kop op waarin de Piratenpartij als organisatie of actieve leden aangevallen worden door andere leden. Conflicten treden in iedere organisatie op maar het probleem bij de Piratenpartij is dat deze niet via interne communicatiekanalen worden uitgepraat, zoals gewoonlijk in een organisatie gebeurt, maar dat betreffende leden in het openbaar “vechtend over straat rollen”. Dat laatste geeft de Piratenpartij een slechte naam naar het publiek (potentiële stemmers en leden) toe.
Daarom is er een onderzoek in gang gezet met als doel de oorzaken van die conflicten te ontdekken, de belangrijkste spelers te identificeren en als resultaat daarvan aanbevelingen te doen voor verbetering van de organisatie.
Belangrijkste instrument voor dit onderzoek is het afnemen van interviews met relevante leden zodat geïnventariseerd kan worden wat de soort onderwerpen zijn waarover problemen ontstaan, de al dan niet historische redenen waardoor die conflicten optreden en de persoons- en communicatiekenmerken die een rol spelen binnen deze discussies. Er zullen een aantal interviews worden gehouden met een geselecteerd aantal personen die in het nabije verleden in conflicten betrokken zijn geweest, die al langere tijd in de (sub)top van de partij meedraaien en/of die de partij uit onvrede verlaten hebben. Naast deze vragen zullen de geïnterviewden ook gevraagd worden naar hun kijk op verbeterpunten voor de partij.

Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement

Er is een plan van aanpak in de maak om binnen afzienbare tijd de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement af te maken. Er liggen al een tijd concepten op de plank en het wordt tijd dat deze afgemaakt worden.

Opzetten secretariaat

De werkgroep organisatie heeft lange tijd uit alleen Lisa bestaan en
daar zijn sinds kort vier personen bijgekomen. Qua documentatie is er een hele goede basis gelegd, maar de huidige bezetting is nog onervaren.
Het bestuur wil een secretariaat opzetten om te voorkomen
dat uitval van één persoon de voortgang in gevaar brengt en ook om zo de
werklast omlaag te brengen. Zo kan de partij sneller reageren, beter
vastleggen en daardoor betere ondersteuning bieden. Zie het als een
aanloop richting een partijkantoor. We staan nu ruim een halfjaar op één
zetel in de peilingen dus we moeten daar op anticiperen.
De plannen voor het secretariaat moeten nog concreet worden uitgewerkt. 
Floor Drost gaat met de overgebleven leden van de Werkgroep Organisatie in gesprek.

Voor het secretariaat hebben wij één vrijwilliger maar de vacature staat nog open.

 

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert elke oneven week op woensdagavond op Mumble om 20:30. Het streven is om ook eens per maand een fysieke vergadering te houden.

Bestuursvergaderingen zijn in principe openbaar tenzij er noodzaak is tot beslotenheid. De vergaderingen zijn daarom te volgen op Mumble. De maandelijkse fysieke bijeenkomst ligt iets lastiger. Die vindt plaats bij een bestuurder thuis en daar is meestal niet de ruimte om ‘alle’ leden toe te laten. Daar is dan meestal een lid van de ledenraad aanwezig.

De gemaakte afspraken worden op notulenpagina op de wiki bijgehouden.
https://wiki.piratenpartij.nl/notulen

het-roer-moet-om

Meer info

terug naar boven ↑

Werkgroep: ICT

Een paar dagen geleden hebben Lisa, Patrick, Christiaan en Geert-Johan hun functies neergelegd. Wij willen hen bedanken voor hun inzet voor de partij en wensen hen veel succes met hun toekomstige activiteiten. De werktgroep ICT bestaat op dit moment uit Sander als systeembeheerder, Charif als
ontwikkelaar en Wiel als bestuursverantwoordelijke. David en Bob hebben
aangegeven de komende tijd te willen helpen. Hiermee kan de ICT-omgeving normaal in de lucht gehouden worden maar nieuwe ontwikkelingen zitten er even niet in. Openstaande issues worden de komende tijd doorgenomen en op basis van prioriteit en best effort behandeld.
piratekey_small

Meer info

terug naar boven ↑

 

Internationaal

ThinkTwice 2

Na het succes van de eerste door Pirate Parties International (PPI) georganiseerde ThinkTwice confrentie in Frankfurt in februari dit jaar, heeft afgelopen weekend de tweede internationale ThinkTwice conferentie in Istanbul plaatsgevonden.

Het doel van de conferentie is om een brug te slaan tussen Piratenpartijen, academici en belangenorganisaties en zo wederzijdse ideeën en ervaringen, die het uitdragen waard zijn, uit te wisselen. Verspreid over twee dagen hebben deelnemers verschillende lezingen en presentaties kunnen bijwonen en zitting kunnen nemen in diverse panels. De focus van ThinkTwice conferenties ligt hierbij op de toekomst en komende uitdagingen. De sessies zijn opgenomen op video. Helaas is het niet gelukt om deze live te streamen, de opnames worden na de conferentie gepubliceerd op PPI’s Google+ en YouTube kanalen.

Onze eigen piraat Rico Brouwer heeft daar een presentatie gegeven over ‘Commercial Threats to Financial Independence – and what to do with them’.

Julia Reda (MEP)

Julia Reda, lid van het Europese Parlement namens de Piratenpartei, bracht een bezoek aan Pirate Bay oprichter Peter Sunde in de gevangenis in Zweden om haar steun te tonen. Ze schreef een (Engelstalig) verslag dat op TorrentFreak gepubliceerd is. http://torrentfreak.com/visited-pirate-bays-peter-sunde-prison-heres-say-140816

PP-EP2014

Meer info

terug naar boven ↑

 

Oproepen

Presidium

Het Presidium is verantwoordelijk voor de organisatie van de Algemene Ledenvergadering en het voorzitten van de wekelijkse ledenraadsvergaderingen. Voor de komende ALV heeft het Presidium de volgende oproepen:

Vacatures gevraagd

Aan het eind van november wordt weer een ALV gepland. Kortgeleden zijn alle Organen, en ook enkele werkgroepen aangeschreven met de vraag naar vacatures voor en profielschetsen van de te benoemen leden. Enkel van de Werkgroep Organisatie heeft het presidium een reactie ontvangen.
Bij deze nogmaals de oproep aan alle organen (Bestuur, Ledenraad en Internationaal) om vacatures/profielschetsen op te sturen, zodat ze gepubliceerd kunnen worden.
S.V.P. Sturen naar presidium [at] piratenpartij [dot] nl

Vergaderlocaties gezocht

Het presidium zou buiten Zalencentrum Utrecht-Zuid graag andere opties ervaren van Leden.
Denk hierbij aan een redelijk centrale ligging, en goede bereikbaarheid voor zowel eigen als openbaar vervoer.
Wederom: suggesties richting presidium [at] piratenpartij [dot] nl

Hulp voor de organisatie

Als laatste vraag aan betrokken piraten om 2 “adjudanten” voor het organiseren van de ALV. Het presidium kan het wellicht allemaal alleen, maar met 3 stel hersenen en handen komen dingen sneller en beter tot stand.
Wederom: graag richting presidium [at] piratenpartij [dot] nl

Suggesties

Wim van den Dool heeft het op zich genomen om samen met het presidium meer mensen op een ALV te krijgen zodat onze interne democratie kan verbeteren. 
Hierbij een oproep aan alle piraten om hem wat suggesties te zenden. 
Hieruit kunnen vervolgens concrete voorstellen worden gedistilleerd en voorgelegd aan de ALV. 
contact Wim van den Dool: wim.dool [at] piratenpartij [dot] nl

wantu

 

 

Vrijwilligers/vacatures

We zoeken altijd vrijwilligers voor verschillende werkgroepen, dus als je je wilt inzetten voor een vrije informatiesamenleving, mail dan wat je interesse is of wat je wilt doen naar vrijwilligers [at] piratenpartij [dot] nl

In de spotlight

Gezocht: Piraten voor de voorbereidingen van de Provinciale Staten verkiezingen.

Ten behoeven van de organisatie rondom de Provinciale Staten verkiezingen zoeken we vrijwilligers. Je zult samen met andere Piraten een plan van aanpak maken, en hierna met de uitwerking samenwerken met verschillende werkgroepen. We zoeken vrijwilligers die de Piratengedachte goed begrijpen en goed kunnen organiseren en samenwerken.
Het doel is de lokale (provinciale) afdelingen ondersteunen op hun weg naar de Provinciale Staten verkiezingen. We gaan ervoor zorgen dat we promotie-artikelen kunnen aanbieden, ze van informatie over de procedures etc. kunnen voorzien, (mental) support en dat niet elke afdeling opnieuw het wiel hoeft uit te vinden door ze met elkaar te verbinden.
We zoeken nu specifiek organisatie-talenten om het geheel te dragen.
Belangrijke data voor de Provinciale Staten verkiezingen:
22 december laatste dag registratieaanduiding
02 februari dag van kandidaatstelling
18 maart dag van stemming
Heb je interesse, mail dan naar bestuur [at] piratenpartij [dot] nl
dekzwabber

Alle vacatures

terug naar boven ↑

 

Kalender

Iedere nieuwsbrief vind je een overzicht van alle Piraten-bezigheden die bij ons bekend zijn. Heb je evenementen, flyer-acties of iets anders waarvan je vindt dat elke piraat het zou moeten weten, mail dit dan naar nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nl zodat we de agenda op de site en in onze nieuwsbrief kunnen bijwerken.

NB: Inzendingen later dan de 25ste van elke maand kunnen helaas niet altijd meer worden opgenomen in de nieuwsbrief.

iedere dinsdag, 20:30 uurLedenraadsvergadering
di. 2 sep 2014, 20:00 uurSummer of Sousvivalism #5
vr. 5 sep 2014, 20:00 uurKroegbijeenkomst Delft
vr. 5 sep 2014, 20:30 uurKroegbijeenkomst Breda
vr. 5 sep 2014, 20:30 uurKroegbijeenkomst Groningen
wo. wk 37 & 39, 20:30 uurBestuursvergadering
vr. 12 sep 2014, 20:30 uurKroegbijeenkomst Enschede
vr. 19 sep 2014, 19:30 uurKroegbijeenkomst Amsterdam
vr. 19 sep 2014, 20:30 uurKroegbijeenkomst Groningen
vr. 19 sep 2014, 22:30 uur
Summer of Sousvivalism #6
za. 20 sep 2014, 16:00 uur
Summer of Sousvivalism #7
wo. 24 sep 2014, 20:00Tegenlicht Meetup #25
Google_Calendar

Alle data

terug naar boven ↑

 

Nieuwsbrief info

Heb je zaken voor in de nieuwsbrief, agenda-items, heb je vragen, wil je helpen of een oproep doen? Mail naar nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nl

Deze nieuwsbrief wordt opgemaakt in html. Voor een archief met verzonden nieuwsbrieven of als deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven per e-mail kun je terecht op de website: Piratenpartij Nieuwsbrief →

newsletter

Archief

 

Deze e-mail is verstuurd naar {email} omdat je aangemeld bent om de nieuwsbrief van de Piratenpartij te ontvangen. Klik hier om je aanmelding te wijzigen of om je af te melden.


Facebook

Twitter

Youtube