Nieuwsbrief 2014-07

PPLogo-po-black

Nieuwsbrief 2014-07

In deze nieuwsbrief:

 

Ahoy piraat!Na een maandje zonder nieuwsbrief, zijn we deze maand weer helemaal terug van weggeweest.Met ingang van deze maand maakt Harmke Lubbers (bestuurslid en coördinator van de werkgroep Communicatie) onderdeel uit van de redactie. Zij draagt zorg voor het aanleveren van inhoud, zodat deze verwerkt kan worden in de uiteindelijke nieuwsbrief.

Regionaal

Binnenkort is de zomervakantie over en starten de colleges weer. Dit betekent voor veel studenten dat ze naar een nieuwe stad gaan verhuizen, soms rechtstreeks onder moeders vleugels vandaan.

In zo’n nieuwe stad moet je natuurlijk een beetje wegwijs worden. Een leuke manier om dit te bereiken is door deel te nemen aan de introductieweek die wordt georganiseerd. Elke studentenstad heeft een introductieweek, al heet deze overal weer anders. In de introductieweek raak je bekend met alle aspecten van het studentenleven.

De Piratenpartij is een jonge organisatie en grijpt de introductieweek in verschillende steden aan om onze standpunten bekendheid te geven. Daarom gaat een aantal afdelingen de komende tijd flyers uitdelen ter promotie.

In de kalender hieronder vind je de exacte data zoals die op dit moment bekend zijn. Houd ook de kalender op de website in de gaten voor eventuele aanvullingen.

regionaal

Afdelingen

terug naar boven ↑

 

Update van het Bestuur

Nieuwe bestuursleden

Op 6 juli 2014 heeft de Piratenpartij een ALV gehouden waar een aantal bestuurskandidaten zich heeft gepresenteerd, waarna de aanwezige leden hun stem konden uitbrengen.

Van deze kandidaten hebben Floor Drost, Wiel Maessen en Luc Boon een meerderheid behaald. De ledenraad heeft deze adviserende stemming als zodanig overgenomen, en hen tot bestuur benoemd tot eind 2014.

Op de wiki vind je de notulen van de ALV op 6 juli 2014.

Secretariaat

We nemen afscheid van onze secretaris Gerben Brands en willen hem via deze weg bedanken voor zijn inzet voor de partij.

Zijn aftreden is helaas niet gegaan zoals gepland. Hierdoor is het informeren van de leden over de afgelopen ALV is niet helemaal soepel verlopen. De oorzaak ligt in het feit dat de secretaris de enige is die bij de ledenadministratie kan. Dit is in het verleden ooit zo opgezet om de privacy van de leden te waarborgen. Om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen zijn we bezig met het opzetten van een secretariaat dat door meerdere mensen wordt bemand, zodat er geen zgn. ‘single-points-of-failure’ meer kunnen zijn in de toekomst. De exacte invulling (processen en verantwoordelijkheden) van het secretariaat zal de komende weken vastgelegd worden door de nieuwe secretaris. Voor het secretariaat hebben wij één vrijwilliger maar de vacature staat nog open.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert elke oneven week op woensdagavond op Mumble om 20:30. Het streven is om ook eens per maand een fysieke vergadering te houden. Onze eerstvolgende fysieke vergadering met de nieuwe bestuursleden staat gepland voor 3 augustus 2014. Op deze vergadering zullen we de taken onderling herverdelen.

Bestuursvergaderingen zijn in principe openbaar tenzij er noodzaak is tot beslotenheid. De vergaderingen zijn daarom te volgen op Mumble. De maandelijkse fysieke bijeenkomst ligt iets lastiger. Die vindt plaats bij een bestuurder thuis en daar is meestal niet de ruimte om ‘alle’ leden toe te laten. Daar is dan meestal een lid van de ledenraad aanwezig.

De gemaakte afspraken worden op een pad bijgehouden:
pad.piratenpartij.nl/p/bvjjjj-mm-dd

Bestuursbesluiten

Het bestuur heeft besloten om te gaan werken aan de verder professionalisering van de promotieactiviteiten. Er zal voorzichtig geïnvesteerd gaan worden in een mobiele promotiestand en apparatuur, die gebruikt kunnen worden bij diverse activiteiten in het land. Komende maand vinden er promotieactiviteiten plaats tijdens de introductieweken in studentensteden en op festivals.

In de vergadering van 16 juli 2014 heeft het bestuur besloten om een onderzoek in te stellen naar de regelmatig voorkomende onrust in de partij om inzicht te krijgen in de achtergronden daarvan en verbeterpunten op een rijtje te krijgen.

Financiën

d.d. 2 juli 2014

  • Rabobank Rekening Courant (NL41RABO0108378969) € 11.975,94
  • Rabobank Rekening Courant Brein (NL77RABO0172929105) € 58.10
  • Rabobank Bedrijfssparen (NL43RABO3461815306) € 48,12
  • Bitcoin saldo circa ~BTC 13
  • Maandelijkse uitgaven ~€ 150,00

Declaraties worden overgemaakt wanneer er een bonnetje wordt ingeleverd. Er worden geen kosten voorgeschoten.

het-roer-moet-om

Meer info

terug naar boven ↑

 

Update van de ledenraad

Gedurende de zomermaanden heeft de ledenraad een vergaderstop. Ze zijn nog wel bereikbaar via mail voor vragen en suggesties voor ontwikkeling van de politieke lijn.

LR

Meer info

 

Werkgroep: Communicatie

De werkgroep ‘Communicatie‘ is verantwoordelijk voor alle externe communicatie van de Piratenpartij. Dat betekent dat deze werkgroep zich bezig houdt met de content op de website, onze uitingen op social media, persberichten, radio- en televisiespotjes, deze nieuwsbrief, posters, flyers en (grafische) vormgeving. We hebben een sterk team dat zich enorm heeft ingezet in de campagne voor de Europese Parlementsverkiezingen.

Werkzaamheden

Momenteel is de werkgroep druk bezig met het vullen van de website met content, het updaten van de blogprocedure en het social media beleid. Parallel daaraan zijn we bezig met het in kaart brengen van verschillende doelgroepen van onze partij zodat we een lange termijn communicatiestrategie kunnen ontwikkelen.

Bloggers gezocht

We zijn altijd op zoek naar meer vrijwilligers voor deze werkgroep. In bijna alle teams kunnen we meer enthousiaste piraten gebruiken. Vooral om schrijvers voor de website zitten we te springen! Aangezien de richtlijnen voor blogs binnenkort worden geupdate is dit een mooi moment voor mensen die willen schrijven om invloed uit te oefenen op de wijze waarop we als partij onze standpunten willen communiceren via de website. Aanmelden kan rechtstreeks bij de coördinator van de werkgroep, Harmke Lubbers.

Twitter

We vinden het erg jammer dat Cath niet meer voor ons twittert en zijn blij met de inzet van de piraten na die nu het Twitter account van de Piratenpartij bemannen. Ook in dit team kunnen we nog versterking gebruiken.

Overleg

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in deze werkgroep en om onderling met elkaar te kunnen communiceren hebben we een mailinglijst waar je je voor kunt aanmelden.

Daarnaast houden we regelmatig overleg op Mumble. Iedere donderdagavond komen we om 20:30 uur bij elkaar om zaken die spelen in onze werkgroep te bespreken. Binnenkort zullen we ook via IRC gaan vergaderen, zodat meer mensen aanwezig kunnen zijn bij het overleg.

De gemaakte afspraken worden op een pad bijgehouden:
pad.piratenpartij.nl/p/bijeenkomstcommunicatiejjjj-mm-dd

roeptoeter

Meer info

terug naar boven ↑

 

Internationaal

PPI

Pirate Parties International heeft onlangs een stemming onder haar leden gehouden om de locatie van de Algemene Ledenvergadering in 2015 vast te stellen. Piratenpartijen uit de volgende landen hadden een voorstel ingediend om gastland te zijn:

  • IJsland PP-IS Reykjavik (2 stemmen)
  • Estland PP-EE Tallin (4 stemmen)
  • Italië PP-IT Milaan (2 stemmen)
  • Polen PP-PL Warschau (6 stemmen)

Van de 43 leden hebben 15 partijen hun stem uitgebracht. De Pirate Party UK heeft zich onthouden van stemming. Dit heeft geresulteerd in een totale opkomst van 34.8%, waarvan 40% (14% van het totaal aantal leden) voor Polen gestemd heeft, waarmee besloten is dat dit het gastland wordt voor de Algemene Ledenvergadering in 2015.

De stem voor IJsland van de Nederlandse Piratenpartij is helaas twee dagen na de deadline uitgebracht, waardoor deze niet is meegenomen in de telling.

PP-EU

De PP-EU houdt elke maand (5de en 20ste) een bestuursvergadering op Mumble. Deze vergaderingen zijn openbaar. Door je op de mailinglijst in te schrijven word je geïnformeerd en de notulen vind je op de PPEU.net wiki.

Twee belangrijke zaken op de agenda zijn het registreren van de partij als ‘AISBL’ (‘Association Internationale à But Non Lucratif’ – ‘International Non-Profit Organization’) en het openen van een bankrekening. Hierbij loopt het bestuur tegen enorme bureaucratische obstakels aan, waardoor dit veel tijd in beslag neemt.

Om de PP-EU als AISBL te registreren, is een vertaling van de statuten nodig in een van de drie officiële talen in België; Frans, Duits of Nederlands. Indien je interesse hebt om hierbij te helpen, kun je een e-mail sturen aan het bestuur: pp-eu.board [at] lists [dot] pp-international [dot] net.

Julia Reda (MEP)

Op 15 juli 2014 heeft het Europese Parlement gestemd over de nieuwe ‘President of the European Commission’. De MEP die namens de Piratenpartei (PP-DE) haar stem mocht uitbrengen, Julia Reda, heeft deze uitgebracht op Jean-Claude Juncker, kandidaat van de Europese Volkspartij (EVP).

Op haar blog heeft zij een Engelstalige uitleg geplaatst over haar beweegredenen, die niet alleen tactisch handig zijn, maar ook politiek gemotiveerd zijn. De website ‘Pirate Times’ (voor internationaal piratennieuws) heeft een korte samenvatting gemaakt waarin puntsgewijs Julia’s keuze voor Juncker wordt uitgelegd.

PP-EP2014

Meer info

terug naar boven ↑

 

Oproepen

Notaris gezocht!

Om de subsidie die de fractie Piratenpartij Amsterdam West krijgt onder te brengen, wordt er een stichting opgericht. Deze stichting heeft als doel het beheren van de subsidie op transparante en verantwoorde wijze.

De afdeling Amsterdam is op zoek naar een notaris die op vrijwillige basis de statuten wil nalopen en tekenen, zodat de stichting opgericht kan worden. Het alternatief is dat we een paar honderd euro kwijt zijn aan notariskosten, wat meteen een behoorlijke aanslag op het bescheiden budget van de afdeling zou zijn.

Ben (of ken) jij een piraten-gezinde notaris?
Reageer dan meteen en stuur een e-mail aan Thijs Markus.

wantu

Meer info…

 

Vrijwilligers/vacatures

We zoeken altijd vrijwilligers voor verschillende werkgroepen, dus als je je wilt inzetten voor een vrije informatiesamenleving, mail dan wat je interesse is of wat je wilt doen naar vrijwilligers [at] piratenpartij [dot] nl

In de spotlight

Presidiumlid
Al geruime tijd staat deze vacature open. Inmiddels is er een draaiboek voor het organiseren van een ALV in de maak, die onder andere de taken helder uiteenzet.

Ben jij een organisatorisch talent en heb je ervaring bij het voorzitten van vergaderingen? Neem dan eens contact op met het Presidium om je hulp aan te bieden! Meer info →

dekzwabber

Alle vacatures

terug naar boven ↑

 

Kalender

Iedere nieuwsbrief vind je een overzicht van alle Piraten-bezigheden die bij ons bekend zijn. Heb je evenementen, flyer-acties of iets anders waarvan je vindt dat elke piraat het zou moeten weten, mail dit dan naar nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nl zodat we de agenda op de site en in onze nieuwsbrief kunnen bijwerken.

NB: Inzendingen later dan de 25ste van elke maand kunnen helaas niet altijd meer worden opgenomen in de nieuwsbrief.

iedere dinsdag, 20:30 uurLedenraadsvergadering
vr. 8 aug 2014, 20:30 uurKroegbijeenkomst Groningen
ma. 11 aug 2014Introductieweek Groningen – KEI informatiemarkt
wo. wk 33 & 35, 20:30 uurBestuursvergadering
vr. 18 aug 2014Introductieweek Delft – OWee informatiemarkt
vr. 22 aug 2014, 19:30Kroegbijeenkomst Amsterdam
vr. 22 aug 2014, 20:30Kroegbijeenkomst Groningen
do. 28 aug 2014, 13:00Introductieweek Enschede – HOI informatiemarkt
Google_Calendar

Alle data

terug naar boven ↑

 

Nieuwsbrief info

Heb je zaken voor in de nieuwsbrief, agenda-items, heb je vragen, wil je helpen of een oproep doen? Mail naar nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nl

Deze nieuwsbrief wordt opgemaakt in html. Voor een archief met verzonden nieuwsbrieven of als deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven per e-mail kun je terecht op de website: Piratenpartij Nieuwsbrief →

newsletter

Archief