Nieuwsbrief 2014-02

PPLogo-po-black
Nieuwsbrief 2014-02
In deze Nieuwsbrief:

Ahoy piraat!

In deze laatste nieuwsbrief, voor de gemeenteraadsverkiezingen, leggen we nog een keer de nadruk op onze lokale afdelingen. Zij zijn allemaal enorm hard aan het werk met campagne voeren. Hulp daarbij is altijd nodig, dus aarzel niet om contact op te nemen om eens een middagje mee te gaan helpen. De laatste loodjes wegen het zwaarst, maar als we allemaal onze schouders er onder zetten, motiveren en inspireren we elkaar!

Er is deze maand ook een aantal gerichte vacatures die interessant kunnen zijn op je CV. Moet jij ook van de gemeente je sociale zekerheid verdienen? Overweeg dan eens je aan te melden als vrijwilliger bij de Piratenpartij.

Lokale afdelingen

Overleg voor gemeenteraadsverkiezingen vindt iedere woensdag in de even weken vanaf 20.30 uur plaats op Mumble. Lokale afdelingen worden aangemoedigd hierbij aanwezig te zijn om kennis, ervaringen en andere zaken te delen, maar ook om vragen te stellen aan elkaar en de bestuursverantwoordelijke(n) van de landelijke partij.

Amsterdam

In Amsterdam is de campagne voorbereid en je zult ons de komende tijd veel zien in de media. We zijn gekomen met een ijzersterk programma en zowel het team als de kandidatenlijst zijn van duurzame kwaliteit. We doen mee met de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook de verkiezingen voor de bestuurscommissies in de stadsdelen Noord, Zuid en West mee. Omdat we de komende weken veel de straten op gaan, zoeken we nog vrijwilligers. Ook wat betreft onze organisatie, kunnen we nog wat mankracht gebruiken. Wil je helpen, ga dan naar de website van de afdeling Amsterdam. Je kunt je daar ook abonneren op onze Amsterdamse nieuwsbrief! – Door: Bob Sikkema

Binnenmaas

Nadat duidelijk was geworden dat we voldoende ondersteuningsverklaringen binnen hadden, zijn we ons gaan richten op het online krijgen van het verkiezingsprogramma en een campagneschema, zodat iedereen wist waar hij aan toe was. We gaan niet alleen de dorpen langs maar ook benaderen we websites die op onze gemeente georiënteerd zijn. Sgravendeel.net is hier een mooi voorbeeld van die meestal onze berichten wel plaatst. We zijn op 5 februari jl. naar een informatieavond over windenergie geweest, waarbij de burgemeester zijn waardering uitsprak dat er ook kandidaat-raadsleden aanwezig waren. Na afloop kwam hij Pascal en mij de hand schudden. Ook benaderen we organisaties zoals Stichting BHWP en Hoeksewaards landschap om contacten te leggen.

Alle politieke partijen in de gemeente hebben een brief ontvangen van huurdersvereniging Hoeksche Waard Oost met de vraag wat ze komende periode kunnen verwachten. Daar is door ons een reactie op gegeven; volgens de voorzitter waren wij de enigen die gereageerd hadden. Zo’n vereniging is goed voor 200 stemmen is mijn schatting en dat is ongeveer een halve raadszetel bij ons.
Op 15 maart komt Dirk ons versterken en ook Rogier heeft zijn hulp aangeboden. Als er piraten zijn die ook achter de campagne tafel willen staan zijn ze van harte welkom! Natuurlijk willen we ook graag kennis maken met piraten uit de Hoeksche Waard die nog niet bij ons bekend zijn.
Op naar de gemeenteraad! – Door: Wim van den Dool

Groningen

In Groningen is de verkiezingsdruk inmiddels behoorlijk te voelen. Dagelijks krijgen we vragen via de sociale media, daarnaast wordt er regelmatig contact gezocht voor een interview. Wat dat betreft is de vuurdoop van Alex Straver, onze lijsttrekker, succesvol te noemen. Omdat het nog slechts drie weken is tot aan de verkiezingen kunnen we alle handjes gebruiken! Een dagje flyeren, helpen met persberichten of alleen financiële steun, alles is méér dan welkom! Volgens de peilingen staan we in Groningen op tenminste één zetel, maar we willen er wel vier.

Ongeacht de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen willen we ook nadenken over de periode na de verkiezingen. We willen graag ondersteunen bij de opzet van afdelingen in Leeuwarden en Assen/Emmen, zodat ook in de provincie Friesland en Drenthe een afdeling te vinden is. Zeker met de aankomende Europese verkiezingen liggen er veel mogelijkheden voor afdelingen die willen beginnen! Ondanks alle werkdruk en stress zien we de campagne-periode met veel vreugde tegemoet! Kom een keer op de kroegmeeting (iedere twee weken in Lokaal Ambrosius), help met flyeren of een andere actie of help op een andere manier. Ervaar het enthousiasme van de noorderlingen! – Door: Gerben Brands

Nijmegen

Ook voor de Piratenpartij in Nijmegen is er veel media-aandacht geweest de afgelopen maand, hoewel dit helaas niet altijd positief was. Het landelijke bestuur is, naar eigen zeggen, te goed van vertrouwen geweest en wellicht te onervaren in de organisatie van verkiezingen. Een wijze les die we vooral positief willen benaderen. Vanuit de ledenraad is een onderzoek gestart naar wat er exact is gebeurd, om dit in de toekomst te kunnen voorkomen. Daarnaast heeft de afdeling zelf onlangs een persbericht de deur uit gedaan naar lokale media, waarmee zij tekst en uitleg geven bij hun standpunt over de situatie. De afdeling heeft vooralsnog alle activiteiten neergelegd en zal pas weer actief worden na de gemeenteraadsverkiezingen, om verdere verwarring te voorkomen.

Zwolle

Ook in Zwolle is men hard aan het zwoegen om een zetel te bemachtigen. Zo heeft de afdeling haar eigen promotiemateriaal laten ontwerpen en bekostigd, maar ook is er onlangs een feestelijke bijeenkomst geweest waarmee de campagne werd afgetrapt. Ronnie Popkema, lijsttrekker in Zwolle, heeft hierover een blogpost geschreven die binnenkort op de website te lezen zal zijn, dus houd die in de gaten!

Update van het bestuur

Ledenwerfacties door het jaar

Eens per maand probeert het bestuur elkaar te ontmoeten in een zogenaamde ‘fysieke vergadering’. Tijdens deze vergadering van januari hebben we een jaaragenda vastgesteld, met daarin een aantal ledenwerfacties, de ALV’s en de piratenweekenden. De agenda wordt online gezet en kan gedurende het jaar worden aangevuld. In de aanloop naar de EU verkiezingen en aan het einde van het jaar staan goede ledenwerfacties gepland.

Daarnaast willen we het hele jaar door dat vanuit de lokale afdelingen een mooi aanbod is om lid te worden: lid worden voor tenminste €17,50 + gratis T-shirt. Iedere afdeling krijgt een aantal T-shirts op voorraad om deze direct af te kunnen geven bij het lidmaatschap. De afdeling krijgt (voorlopig) tevens een kleine eenmalige vergoeding voor ieder lid dat zij aanmelden. Zo kunnen afdelingen zichzelf ook beter profileren en hun schatkist spekken om campagne op te zetten.

Contributie

Veel mensen hebben de contributie voor 2014 reeds betaald, echter nog lang niet iedereen. Komende maand moet de borg á €11.250,- voor de Europese verkiezingen betaald worden aan de kiesraad. Tevens hebben we geld nodig voor campagnemateriaal voor gemeenteraads- en Europese verkiezingen. De eerste helft van dit jaar geven we het grootste deel van onze begroting uit. Heb je jouw contributie nog niet overgemaakt, dan kan dit alsnog naar:

Bankrekening 1083.78.969
IBAN: NL41RABO0108378969
ten name van “Piratenpartij” te Amsterdam
onder vermelding van: “Contributie 2014” + naam / lidmaatschapsnummer

Donaties

Voor sommigen is een lidmaatschap van een politieke partij een brug te ver maar is men wel bereid om de partij te ondersteunen. De Piratenpartij draait volledig op de inzet van vrijwilligers (waarvoor dank) maar geld blijft hard nodig. De partij zal natuurlijk flink aan de weg blijven timmeren om fondsen te werven, maar we hebben jouw hulp hierbij ook nodig. Dit soort acties werken het beste zodra het persoonlijk wordt. Mensen zullen eerder bereid zijn om jouw harde werk te ondersteunen dan dat van een paar sympathieke doch onbekende piraten op het internet. Deel onze oproepen op je eigen sociale media profielen, breng eens een bezoekje aan die suikertante of verzin zelf een geweldige actie.

Belangrijk om te weten is dat kleine donaties grote impact kunnen hebben. We herinneren je graag aan de blogpost die onze voormalige penningmeester geschreven heeft naar aanleiding van de donatie-actie voor de BREIN-zaak afgelopen jaar, waaruit duidelijk wordt dat alle beetjes helpen! Doordat de Piratenpartij een ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar.
Informatie over de verschillende manieren om te doneren staat op onze donatiepagina.

Update van de ledenraad

Door een misinterpretatie is er aan het begin van 2014 onduidelijkheid ontstaan omtrent de termijnen van ledenraadsleden die in 2011 zijn aangesteld, waarbij we ons hebben afgevraagd: meten we de termijnen van zittende ledenraadsleden in jaren of kalenderjaren? Navraag bij de KVK, die zich heeft gebogen over de statuten, heeft ons geleerd dat de termijnen drie jaren na aanstelling van leden op de ALV verlopen. Dit zorgde ervoor dat ledenraadsleden, die eerder dachten dat hun termijn op 1 januari 2014 zou verlopen, konden beslissen om tot mei 2014 te blijven.

De bezetting van de ledenraad is hierdoor tijdelijk 1 persoon boven het statutair vastgelegde aantal geweest. Na de afgelopen ALV is dit weer op het juiste aantal leden gekomen. Samir Allioui heeft bekend gemaakt op deze datum zijn zetel van de ledenraad beschikbaar gesteld. De Ledenraad bedankt hem voor de geleverde inzet de afgelopen jaren. De Programmacommissie heeft het concept-programma naar de ledenraad gestuurd. Zij buigen zich momenteel over de inhoud. Het is niet bekend wat de uiterlijke datum van hun reactie is. Arnoud Mulder is de aangewezen contactpersoon voor de ledenraad. Geïnteresseerden kunnen de Ledenraadsvergaderingen altijd bijwonen, aangezien deze openbaar zijn. Iedere dinsdag is er om 20:30 Ledenraadsvergadering op Mumble.

De Piratenpartij in Europa

De kieslijst voor de verkiezingen van het Europees parlement is vastgesteld. We willen iedereen die op de lijst staat van harte feliciteren met hun mooie positie en de fantastische lijst! De verdere voorbereidingen om daadwerkelijk te kunnen deelnemen zijn in volle gang. We zien uit naar een goede verkiezingsperiode en nog belangrijker: een zetel! Kun jij iets betekenen in de campagne? Meld je dan aan op vrijwilligers [at] piratenpartij [dot] nl met jouw concrete ideeën of plannen.

Auteursrechtenconsultatie Europese Commissie

De deadline voor de open consultatie van de Europese Commissie is verlengd met een maand, waardoor we nog tot woensdag 5 maart, 2014 de tijd hebben gekregen deze in te vullen. Heb je dat nog niet gedaan? Neem dan even een uurtje de tijd om een reactie op te sturen en jouw invloed op de Europese Commissie te doen gelden. Op de website staat verdere informatie en we hebben een aanbeveling geschreven die eveneens op de website te vinden is. Het is ook mogelijk de website copywrongs.eu te gebruiken om jouw mening op eenvoudige wijze in te vullen.

Europese Piratenpartij (PP-EU)

Na de formele ratificatie van het gezamenlijke Europese verkiezingsprogramma (CEEP) door de ledenraad op 17 december 2013, zijn nu ook de statuten van de Pirate Party Europe (PPEU) door de ALV op 16 februari 2014 goedgekeurd. De audio van deze ALV staat inmiddels online en is hier te beluisteren, met dank aan Patrick, die wederom de audio voor de ALV verzorgd heeft! Wij zullen dus formeel een van de oprichtende landen zijn van de Europese Piratenpartij (PP-EU). Hierover hebben het bestuur en onze internationaal coördinator de internationale gemeenschap geïnformeerd op 22 februari 2014.

Op vrijdag 21 maart 2014 zal in Brussel de officiële oprichting van de PP-EU plaatsvinden tijdens het internationale congres ‘European Internet Governance and Beyond’, georganiseerd door het kantoor van een van de MEPs van de Zweedse Piratpartiet, Amelia Andersdotter. Meer informatie vind je op de website van de European Pirates.

Europese verkiezingen

Op 22 mei 2014 gaat bijna 40% van alle stemgerechtigde Nederlanders naar de stembus. We rekenen uiteraard ook volledig op jouw steun in het stemhokje om de Nederlandse Piratenpartij naar Europa te helpen. ‘Team Europa’ kan bovendien alle steun gebruiken bij het campagne voeren vooraf. Meld je dus aan als vrijwilliger voor de campagne en geef in je motivatie aan wat je gaat doen en hoeveel tijd (wanneer) je beschikbaar bent. Je kunt hiervoor een e-mail sturen aan support [at] piratenpartij [dot] nl

De rechtszaak tegen BREIN

Op dinsdag 28 januari 2014 deed de rechtbank uitspraak in de zaak BREIN vs XS4All en Ziggo. Gelukkig hebben de ISP’s gewonnen, wat ook veel betekent voor de rechtszaken die wij hebben lopen met BREIN. Onze advocaat, Mark Krul van advocatenkantoor WiseMen, is in overleg met de BREIN-groep van de Piratenpartij over de voortgang en aanpak in deze rechtszaken. Zodra er nieuws is laten we het jullie uiteraard weer direct weten.

Operatie envelop

In april 2014 zal er in het Bredaas ‘Museum Of The Image‘ (MOTI) een grote cryptoparty worden gehouden voor ongeveer 80 bezoekers. Deze wordt georganiseerd door het MOTI, met ondersteuning van de Piratenpartij en enkele studenten Communicatie en Multimedia Design van hogeschool Avans. Binnen de nieuwe ‘crypto-projectgroep’ is een team van 4 mensen hiermee bezig. De informatie op de nieuwe wikipagina van de projectgroep wordt in hand-outs voor de cryptoparty verwerkt, die we later kunnen hergebruiken.
Er is binnen de projectgroep grote behoefte aan een vijftal piraten, die tijdens de cryptoparty in april kunnen helpen met het uitleggen en installeren van versleutelingssoftware voor deelnemers. Neem voor meer informatie contact op met Rogier Huurman.

Vacatures/Vrijwilligers

Ondersteuning bij verkiezingscampagne

De verkiezingen voor de gemeenteraad staan voor de deur, ook de campagne voor het Europees parlement komt eraan. Veel werkgroepen kunnen daarom wel ondersteuning gebruiken. Ook is dit een ideaal moment om je lokale afdeling op te richten of een nieuwe boost te geven! Wil je iets gaan doen, maar je hebt zelf nog geen idee, klop dan aan bij vrijwilligers [at] piratenpartij [dot] nl. Ook voor het opstarten van een lokale afdeling kan je hier terecht voor advies.

Presidium

Het presidium heeft afscheid moeten nemen van Robert Brink die zich, na een korte pauze, nu meer gaat richten op zijn andere taken binnen de partij. Thorwald Peeters neemt nu het voortouw en is op zoek naar menskracht om hem bij te staan. Het Presidium zit de ledenraadsvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering voor, en zij zijn ook verantwoordelijk voor de plaats, locatie en organisatie hiervan.

Leden van het Presidium zijn geen lid van het Bestuur of de Ledenraad. Wel kan het Bestuur of de Ledenraad een taak of taken van het Presidium tijdelijk overnemen wanneer het Presidium deze taak of taken verzaakt. De werkzaamheden van het Presidium worden bij huishoudelijk reglement geregeld. Het Presidium is een besloten orgaan en wordt aangesteld door de Algemene Ledenvergadering, en telt geen vast aantal leden. De aanstelling geldt voor een kalenderjaar.

Ben jij een organisatorisch talent en heb je ervaring bij het voorzitten van vergaderingen? Neem dan eens contact op met Thorwald om je hulp aan te bieden! Je kunt je mailtje sturen aan presidium [at] piratenpartij [dot] nl

Secretariaat

Er is een aantal vrijwilligers actief binnen het secretariaat, ter ondersteuning van onze bestuurssecretaris Gerben Brands. Binnenkort beginnen twee personen met het verwerken van betalingen in de ledenadministratie en er is een aantal moderatoren voor de mailinglijsten. Als aanvulling hierop is het secretariaat op zoek naar tenminste twee vrijwilligers.

Administratief medewerk(st)er

Welke taken vragen we je te doen:

 • filteren van mailinglijsten op noodzakelijke secretaris- en/of bestuursinformatie
 • bijhouden van ‘alle mailinglijsten’
 • mede-beheerder van de mailbox van het secretariaat

Welke kernwaarden breng je mee:

 • sociaal en communicatief vaardig
 • loyaal
 • positief
 • betrouwbaar

Medewerk(st)er procedures

Welke taken vragen we je te doen:

 • onderzoek doen naar eerder gemaakte afspraken
 • procedures beschrijven
 • aanwezig zijn bij overleggen van werkgroepen en/of organen

Welke kernwaarden breng je mee:

 • je kunt jezelf makkelijk motiveren
 • doorzettingsvermogen
 • geduldig
 • sociaal en communicatief vaardig

Voor reacties op beide vacatures kan je contact opnemen met Gerben, via het e-mailadres secretaris [at] piratenpartij [dot] nl (public key: 0xBEA6D403). Geef bij je motivatie aan hoeveel tijd je verwacht te kunnen besteden en hoe je verwacht dat jij je taak wilt uitvoeren. Relevante werkervaring op je CV is een pré.

Piratenpartij Agenda

Iedere nieuwsbrief vind je een overzicht van alle Piraten-bezigheden die bij ons bekend zijn. Heb je evenementen, flyer-acties of iets anders waarvan je vindt dat elke Piraat het zou moeten weten, mail dit dan naar nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nl zodat we de agenda op de site en in onze nieuwsbrief kunnen bijwerken.

NB: Inzendingen later dan de 25ste van elke maand kunnen helaas niet altijd meer worden opgenomen in de nieuwsbrief.


Nieuwsbrief infoHeb je zaken voor in de nieuwsbrief, agenda-items, heb je vragen, wil je helpen of een oproep doen? Mail naar nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nlDeze nieuwsbrief is in html opgemaakt. Voor een archief met verzonden nieuwsbrieven of als deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven kun je terecht op de website:


Piratenpartij Agenda

Iedere dinsdag – 20:30Ledenraadsvergadering
woensdag, week 11 en 13 – 20:30Bestuursvergadering
woensdag, week 10 en 12 – 20:30Overleg lokale afdelingen
zaterdag, 1 maart, 2014 – 14:00Puscii Privacy Party @ Rooie Rat‏
woensdag, 5 maart, 2014Auteursrechtenconsultatie afgelopen
donderdag, 6 maart, 2014 – 19:30Europadialoog: Bescherming persoonsgegevens, Utrecht
vrijdag, 14 maart, 2014 – 18:30Europadialoog: De toekomst van Europa, Amsterdam
woensdag, 19 maart, 2014 – 07:30Gemeenteraadsverkiezingen
donderdag, 20 maart, 2014 – 15:00Europadialoog: Groei, innovatie en ondernemerschap met ICT, Eindhoven
donderdag, 20 maart, 2014 – 18:00 tot zaterdag, 22 maart, 2014 – 20:00PPEU oprichting & ‘European Internet Governance and Beyond’ conferentie | Europees parlement, Brussel