Nieuwsbrief 2014-01

PPLogo-po-black
Nieuwsbrief 2014-01
In deze Nieuwsbrief:

Ahoy piraat!

Hierbij ontvang je de eerste nieuwsbrief van 2014! De komende maanden zal de focus van de nieuwsbrief voornamelijk liggen op de lokale afdelingen die mee willen doen in de Gemeenteraadsverkiezingen. Hierdoor is de indeling van de nieuwsbrief anders dan je wellicht gewend bent.

Overigens is de nieuwsbrief nog steeds op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger om te helpen bij het vullen van de maandelijkse nieuwsbrief, dus kijk vlug bij de vacatures voor meer informatie als je wilt helpen!

Lokale afdelingen

Onze lokale afdelingen bevinden zich in verschillende stadia van gereedheid voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Er is ondersteuning voor de afdelingen vanuit het bestuur en de werkgroep ‘Organisatie’. De prioriteit ligt op dit moment bij het verzamelen van zoveel mogelijk ondersteuningsverklaringen. Deze kunnen zij tot en met 3 februari 2014 op het gemeentehuis inleveren.

Hieronder vind je een overzicht per gemeente met een korte update over waar ze mee bezig zijn. Ze staan allemaal onder flinke druk om op tijd klaar te zijn, dus als je in de buurt woont en bereid bent je handen uit de mouwen te steken, neem dan contact met hen op om je hulp aan te bieden! Een paar extra handen kan heel veel betekenen in campagnetijd.

Amsterdam

Een concept voor het programma van de afdeling Amsterdam is sinds kort online. Er is veel werk verzet om een campagneteam samen te stellen, kennis in huis te halen en het programma te schrijven. Nu zijn we bezig met de aanwas van vrijwilligers zodat we een strakke organisatie neer kunnen zetten om de campagne kracht bij te zetten, zodat binnenkort heel Amsterdam weet wat de Piratenpartij is en waar die voor staat. Alles moet immers al binnen enkele weken draaien. Ook zijn we een pakket aan het bedenken voor de lokale leden, zodat deze ook hun stem kunnen doen gelden. De tijdsspanne is klein maar we zijn goed bezig. Deze campagne zal zeker niet onopgemerkt voorbij gaan. Wil je meehelpen in Amsterdam, heb je ideeën of suggesties? Mail naar Amsterdam [at] piratenpartij [dot] nl. – Door: Bob Sikkema

Alphen aan den Rijn

De Piratenpartij in Alphen is opgericht. De Gemeenteraadsverkiezingen zijn daar al in november 2013 gehouden, maar dat betekent niet dat PP-Alphen niet meedoet. Waar mogelijk ondersteunen zij andere gemeenten die wel mee kunnen doen in de Gemeenteraadsverkiezingen. Meer informatie zal binnenkort op hun afdelingspagina op de website verschijnen.

Binnenmaas

Wim van den Dool is, samen met zijn mede-piraten in de regio, druk bezig zich voor te bereiden op de Gemeenteraadsverkiezingen in Binnenmaas. Om zich voor te stellen heeft hij een blogpost geschreven waarin hij meer vertelt over zichzelf en over het opzetten van een afdeling van de Piratenpartij in een gemeente waar het best spannend is momenteel. Op de politieke agenda in Binnenmaas (regio Hoeksche Waard) staat bijvoorbeeld het samenvoegen van gemeenten, maar ook is er discussie over het al dan niet plaatsen van windmolens in gebieden die als nationaal landschap beschouwd worden. Genoeg te doen dus, voor de Piraten! Meer informatie over deze afdeling kun je vinden op hun afdelingspagina, waar ook contactgegevens staan vermeld.

Groningen

Iedere twee weken hebben we een kroegmeeting, een informele avond om kennis te maken met de Piratenpartij. Iets meer dan een jaar geleden zijn we begonnen met vijf enthousiaste Groningers en op dit moment zijn er ongeveer 25 wisselde bezoekers van de kroegmeetings. We hebben besloten om mee te doen aan de Gemeenteraadsverkiezingen. In december hebben we ons conceptprogramma aangeleverd bij de gemeente, zodat ‘Prodemos’ de resultaten kan verwerken in de stemwijzer. Doordat de media aandacht aan ons besteden en wij absoluut gaan voor tenminste één zetel is de druk, maar ook het enthousiasme toegenomen.

De komende maanden gaan we verder met het fine-tunen van het verkiezingsprogramma. Daarnaast hopen we meer enthousiastelingen naar de kroegmeet te trekken en ze in te kunnen zetten als vrijwilliger bij de campagne. Ook willen we een complete kieslijst aanleveren, met 50 personen! Daarvoor moeten we een aantal bekende Groningers vinden die zich als lijstduwer beschikbaar willen stellen. Anyone? – Door: Gerben Brands

Kerkrade

Peter Braun is voor afdeling Kerkrade bezig zich voor te bereiden op deelname aan de Gemeenteraadsverkiezingen. De eerste campagne-uitingen zijn al gespot en er is ondersteuning van piraten in de regio. De eerste media aandacht begint nu ook te komen en we hopen dat dit helpt om deze afdeling op gang te helpen! Contactinformatie vind je op hun afdelingspagina op de website.

Nijmegen

Op dit moment onderzoeken Erwin, Caspar en Ber samen of het mogelijk is om in Nijmegen mee te doen in de Gemeenteraadsverkiezingen. De uitkomst hiervan zal in de volgende nieuwsbrief worden vermeld. Caspar deed een oproep in de nieuwsbrief van oktober, die de afgelopen maanden in elke nieuwsbrief herhaald is. Zijn deur staat open voor leden en geïnteresseerden die in Nijmegen wonen en een keer samen willen komen om te praten over de Piratenpartij en de politiek. Heb je interesse? Mail dan naar cw.safarlou [at] ru [dot] nl.

Zwolle

Ook Ronnie Popkema is druk met voorbereidingen treffen. In Zwolle staat hij als lijsttrekker klaar om zich te profileren voor de Piratenpartij. Hij heeft zich voorgesteld in een blogpost op de website, waarin hij vertelt hoe hij plotseling met zijn ‘poten in de modder’ moest. Hij doet een oproep aan alle Zwollenaren om een ondersteuningsverklaring te tekenen. Hiervoor neem je contact op met zwolle [at] piratenpartij [dot] nl of @PP038 voor een afspraak, om hem te ontmoeten op het Stadskantoor voor het tekenen van de verklaring. Zorg wel dat je een geldig ID bij je hebt!

Campagne

Sticker-campagne

Door een overweldigende interesse voor de sticker-campagne hebben we, ondanks de verlenging van de actie tot 31 januari 2014, helaas niet alle aanmeldingen op tijd kunnen verwerken. Toch is het tijd de winnaar bekend te maken. Er waren vele noemenswaardige inzendingen, maar eentje sprong er echt uit en voldeed aan al onze criteria: daadwerkelijk opgeplakt, leesbaarheid van de sticker, relevantie van de locatie, gebruik van de hashtag #ppnlsticker en kwaliteit van de foto. Van harte gefeliciteerd, Jacqueline! Het Piraten-verrassingspakket komt zo snel mogelijk naar je toe!

Iedereen die nog geen stickers heeft ontvangen, maar wel een adres heeft doorgemaild zullen we alsnog stickers toesturen. Alle vrijwilligers die zich aangemeld hebben zullen in onze vrijwilligersadministratie opgenomen blijven voor toekomstige acties. We willen alle deelnemers heel hartelijk bedanken voor hun inzet. We hebben alle inzendingen verzameld op de campagne pagina op de website.

Operatie Envelop

In reactie op de vele onthullingen van Edward Snowden hebben veel Nederlanders het gevoel, dat privacy op het internet tegenwoordig onmogelijk is. De Piratenpartij stelt zich mede ten doel de boodschap van encryptie uit te dragen en praktische ondersteuning bij voorlichting middels cryptoparties te geven.

Een groepje piraten, waaronder Jan Hopmans en Rogier Huurman, hebben een crypto-commissie opgericht, met als doel om op gestructureerde wijze informatiematerialen te maken en te verspreiden. Aankomende cryptoparties staan gepland in het MOTI in Breda, bij de Haagse Stadspartij en in de Hoeksche Waard, maar er staan nog geen data vast.

Wil jij ook een keer een cryptoparty organiseren maar heb je te weinig expertise of weet je niet zo goed waar je beginnen moet? Schrijf dan naar rogier [at] piratenpartij [dot] nl, dan zorgt hij dat er iemand langskomt om ter plaatse te ondersteunen. Uiteraard kunnen ervaren encryptie-gebruikers zich ook aanmelden om ondersteuning te bieden aan beginners!

Update van het bestuur

Ledenadministratie

De ledenadministratie is afgelopen jaar al vele malen voorbij gekomen als onderwerp van achterstalligheid. De administratie is in zoverre op orde dat alle inschrijvingen in de administratie zijn opgenomen. Alle betalingen van contributie moeten echter handmatig worden toegevoegd en dit kost enorm veel tijd. Echter heeft dit ook de prioriteit omdat de nieuwe verzoeken voor contributie hiermee samenhangen. Iedereen die in 2013 geen contributie heeft betaald heeft een laatste verzoek ontvangen waarbij ook de contributie voor 2014 betaald dient te worden, alleen dan blijft het lidmaatschap gehandhaafd.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert iedere twee weken op woensdagavond op Mumble (oneven weken, aanvang 20:30 uur). Deze vergaderingen zijn openbaar, tenzij er een onderwerp over personen wordt behandeld. Tijdens deze meeting bekijken we de voortgang van allerhande taken.

De notulen van de laatste vergadering staan op de betreffende wiki-pagina en de voorlopige agenda voor bestuursvergaderingen vind je hier: https://pad.piratenpartij.nl/p/bv<yyyy-mm-dd> (datum van overleg).

Leden van buiten het bestuur hebben geen stem in de vergadering, maar inbreng wordt niet in principe altijd geweigerd. De (vice)voorzitter of meerderheid van aanwezige bestuurders kan besluiten om de inbreng (tijdelijk of gedurende de vergadering) te weigeren ten behoeve van het goede verloop van de vergadering. Mogelijk zullen delen (tijdelijk) besloten worden behandeld in verband met privacy danwel gevoeligheid van informatie. De Ledenraad is verantwoordelijk om er op toe te zien dat dit op correcte wijze gebeurt en zijn bevoegd om ook deze delen bij te wonen.

Benoeming Internationaal Coördinator

Dylan Hallegraeff is benoemd als coördinator voor de werkgroep Internationaal. We wensen hem veel succes en wijsheid toe in deze pittige functie. Khannea Suntzu heeft ervoor gekozen plaats te nemen in de ledenraad in plaats van samen met Dylan het coördinatorschap te vervullen.Wel heeft ze aangegeven actief te worden in de werkgroep.

Update van de Ledenraad

Per 1 januari heeft de ledenraad een nieuwe bezetting en twee Ledenraadsleden hebben hun positie opgegeven: Puntjes en Lucifer. De Ledenraad bedankt hen voor de geleverde inzet de afgelopen jaren. Een van de eerste onderwerpen van de maand was het vaststellen van een nieuwe taakverdeling. Ook is er binnen de ledenraad een werkgroep aangesteld om bestuursvergaderingen bij te wonen en er is een werkgroep aangesteld met de verantwoordelijkheid om contact te onderhouden met leden die vragen hebben. Geïnteresseerden kunnen de Ledenraadsvergaderingen altijd bijwonen, aangezien deze openbaar zijn. Iedere dinsdag is er om 20:30 Ledenraadsvergadering op Mumble.

De Piratenpartij in Europa

Auteursrechtenconsultatie Europese Commissie

De deadline voor de open consultatie van de Europese Commissie verloopt op woensdag 5 februari, 2014. Je hebt dus niet zoveel tijd meer om deze in te vullen en jouw stem te laten horen! Heb je dat nog niet gedaan? Neem dan even een uurtje de tijd om een reactie op te sturen en jouw invloed op de Europese Commissie te doen gelden. De lobby van de auteursrechtenindustrie weet zo’n consultatie wel te vinden. Zo heeft Buma/Stemra onlangs een oproep aan hun achterban verzonden om de consultatie in te vullen.

Dat laten wij natuurlijk niet onbeantwoord met onze stem! Op de website staat verdere informatie. Ook heeft de Piratenpartij een aanbeveling geschreven die eveneens op de website te vinden is. Het is ook mogelijk de website copywrongs.eu te gebruiken om jouw mening op eenvoudige wijze in te vullen.

Europese Piratenpartij (PP-EU)

De ledenraad heeft het gezamenlijke Europese verkiezingsprogramma (CEEP) formeel geratificeerd in hun vergadering op 17 december 2013. De secretaris heeft dit namens de Piratenpartij gecommuniceerd aan de internationale gemeenschap. De volgende stap voor de Nederlandse Piraten is om de statuten van de Pirate Party Europe (PPEU) te bestuderen en te bepalen of ook deze kunnen worden geratificeerd. Indien besloten wordt dit te doen, zal de Piratenpartij formeel een van de oprichtende partijen van de PPEU zijn.

De Programmacommissie neemt het CEEP op in het programma van de Piratenpartij. Er is nog altijd participatie nodig bij het samenstellen van het complete partijprogramma, want de laatste loodjes wegen het zwaarst! Tijdens het afgelopen Piratenweekend in Delft heeft de commissie enkele suggesties ontvangen van enkele aanwezigen, waaronder onze Duitse gasten, waarvoor dank! Goede ideeën, waar de Piratenpartij zich volgens jou sterk voor moet maken, kan je nog steeds aandragen. Denk er daarbij wel aan dat je jouw standpunten goed onderbouwt, want met losse kreten kan de commissie niets. Zorg dus voor gedegen bronmateriaal dat jouw mening ondersteunt en zorg dat je tekst goed leesbaar is, zodat je goed beslagen ten ijs komt als je jouw voorstel presenteert.

De Kiescommissie heeft de lijst met kandidaten voor een plaats op de kieslijst van EP2014 bekendgemaakt:

 • Janmaarten Batstra
 • Gerben Brands
 • Dylan Hallegraeff
 • John Hooft
 • Rogier Huurman
 • Wiel Maessen
 • Charif Mews
 • Gijs Peskens
 • Matthijs Pontier
 • Dirk Poot
 • Steven Russchenberg

(lijst in oplopende alfabetische volgorde op achternaam gesorteerd)

De kiescommissie beveelt Matthijs Pontier aan als lijsttrekker en Dirk Poot heeft zich expliciet als lijstduwer beschikbaar gesteld. Er zal door de leden kunnen worden gestemd op 16 februari 2014, tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV).

NB: Er zijn, door enkele van de afgewezen sollicitanten, bezwaren geuit tegen hun afwijzing. Omdat deze bezwaren nog in behandeling zijn ten tijde van verzending van deze nieuwsbrief, wordt deze lijst onder voorbehoud gepresenteerd.

Internationaal coördinator

De nieuwsbrief heeft Dylan gevraagd zichzelf voor te stellen. We hopen regelmatig updates van hem te ontvangen over de gebeurtenissen binnen de internationale (piraten)gemeenschap.

Ten eerste wil ik alle leden hartelijk bedanken voor het vertrouwen. 41 stemmen voor, 5 onthouding en 4 tegen voor mijn nieuwe positie als internationaal coördinator geeft veel positieve hoop voor de toekomst. Zeker omdat ik mijn kandidatuur pas bekend maakte op de ALV en iedereen m’n naam nog op het papiertje er bij moest krabbelen.

Zelf kom ik uit de creatieve sector en werk ik sinds kort fulltime voor de gemeente Den Haag op een van de klantcontact centra’s als callcenter medewerker. Het is een fijne plek om de hectiek van de bureaucratie ten volle te ervaren. In de avonduren richt ik mij voornamelijk op realtime calculated computer graphics voor de demoscene. Dat is eigenlijk ook tegelijkertijd de reden waarom ik mijzelf had aangemeld als internationaal coördinator. De demoscene is een erg internationaal gebeuren en ik heb gemerkt dat ik het erg prettig vind om te reizen en andere mensen te ontmoeten met nieuwe ideeën.

Of dat nu online is, in het café, op een saaie receptie of bij een kampvuur ergens in de middle of nowhere maakt me niet zo veel uit. De kernpunten van de Piratenpartij zijn grensoverschrijdend en ik vind het prettig om het uitgezette beleid te communiceren met voor- en tegenstanders wereldwijd.

Tot snel,
Dylan Hallegraeff

ThinkTwice: Away from Keyboard

Van (mede)organisator Gregory Engels hebben we de volgende update ontvangen. (vertaald door Lisa – red.)
Pirate Parties International (PPI) is bezig haar eerste politieke conferentie ‘ThinkTwice: Away from Keyboard’ te organiseren. Deze zal gehouden worden in Frankfurt op 22 en 23 februari 2014. Doel is om piraten, non-governmentele organisaties (NGOs) en academici bij elkaar te brengen voor discussie. De eerste lezingen zijn inmiddels bekendgemaakt op de website van de conferentie. Onder de sprekers zijn onder andere Guido Strack (Whistleblower Network), Annette Schaper (Peace Research Institute Frankfurt) en Samuel Carlisle (samthetechie), maar ook vele anderen, zoals bekenden in de piratenbewegingen in tenminste 10 landen. Om de conferentie te financiëren worden tickets verkocht voor €25,00 per stuk.

Vacatures/Vrijwilligers

De werkgroep ICT heeft behoefte aan een paar goede ervaren ict’ers met een betrouwbare achtergrond, die gewend zijn om in een professionele omgeving te werken. Denk jij iets bij te dragen te hebben? Stuur dan een mailtje aan ict [at] piratenpartij [dot] nl met je motivatie en een beschrijving van je kennis en ervaring.

Voor de nieuwsbrief zijn we op zoek naar een redacteur. De werkzaamheden zullen met name bestaan uit het opvolgen van eerdere berichten in de nieuwsbrief en het zorgen voor content. Dit wordt bereikt door contact per mail te onderhouden met de betrokken partijorganen en vrijwilligers. Dit contact wordt indien nodig periodiek opgevolgd door de redacteur. Daarnaast draagt deze zorg voor het tijdig aanleveren van informatie die via diverse andere kanalen (mailinglijsten, website, social media, etc) opvalt, zodat deze in de nieuwsbrief kan worden toegevoegd. Reacties kunnen worden gericht aan nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nl.

We zoeken altijd vrijwilligers voor verschillende werkgroepen, dus als je je wilt inzetten voor een vrije informatiesamenleving, mail dan wat je interesse is of wat je wilt doen naar vrijwilligers [at] piratenpartij [dot] nl

Piratenpartij Agenda

Iedere nieuwsbrief vind je een overzicht van alle Piraten-bezigheden die bij ons bekend zijn. Heb je evenementen, flyer-acties of iets anders waarvan je vindt dat elke Piraat het zou moeten weten, mail dit dan naar nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nl zodat we de agenda op de site en in onze nieuwsbrief kunnen bijwerken.

NB: Inzendingen later dan de 25ste van elke maand kunnen helaas niet altijd meer worden opgenomen in de nieuwsbrief.


Nieuwsbrief infoHeb je zaken voor in de nieuwsbrief, agenda-items, heb je vragen, wil je helpen of een oproep doen? Mail naar nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nlVoor een archief met verzonden nieuwsbrieven of als deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven kun je terecht op de website:


Piratenpartij Agenda

Iedere dinsdag – 20:30Ledenraadsvergadering
woensdag, week 7 & 9 – 20:30Bestuursvergadering
zaterdag, 1 februari, 2014 – 10:30 tot zondag, 2 februari, 2014 – 18:00FOSDEM’14
dinsdag, 4 februari, 2014 – 10:00Big Data congres
woensdag, 5 februari, 2014Auteursrechtenconsultatie afgelopen
donderdag, 6 februari, 2014 – 20:00Crea Amsterdam | Lezing: Free Trade?
vrijdag, 7 februari, 2014 – 20:30Kroegmeet Leiden
dinsdag, 11 februari, 2014The day we fight back against mass surveillance
zondag, 16 februari, 2014ALV: kandidaatstelling verkiezingen Europees Parlement
donderdag, 20 februari, 2014 – 13:30 tot 16:00Symposium over cyberspionage, Tilburg
maandag, 24 februari, 2014 – 17:00 to 19:30Docu Panopticon met Peter Vlemmix | TU Delft