Nieuwsbrief 2013-12

PPLogo-po-black
Nieuwsbrief 2013-12
In deze Nieuwsbrief:

Ahoy piraat!

Hierbij ontvang je de nieuwsbrief van december 2013. Heb je ideeën of suggesties, mail dan naar nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nl. Ook is de nieuwsbrief op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger om te helpen bij het vullen van de maandelijkse nieuwsbrief, dus kijk vlug bij de vacatures voor meer informatie als je wilt helpen!

De Piratenpartij in Europa

Auteursrechtenconsultatie Europese Commissie

De Europese Commissie heeft een open consultatie in het leven geroepen omtrent de vraag of ze het auteursrecht op Europees niveau gaan hervormen. Het is belangrijk dat ook jij hier even een uurtje de tijd voor neemt om een reactie op te sturen en jouw invloed op de Europese Commissie te doen gelden. Dit is de kans om de auteursrechten te hervormen, maar dat kan natuurlijk twee kanten op gaan. De lobby van de auteursrechtenindustrie weet zo’n consultatie wel te vinden, het is aan jou om daar een tegengeluid te laten horen. Op de website staat verdere informatie. Ook heeft de Piratenpartij een aanbeveling geschreven die eveneens op de website te vinden is.

Europese Piratenpartij (PP-EU)

In 2014 zal er een Europese Piratenpartij worden opgericht. Hiervoor wordt een gezamenlijk Europees verkiezingsprogramma (CEEP) opgesteld, waarbij een aantal stappen vooraf gaan aan de uiteindelijke stap van ratificatie. De deadline voor het uitspreken van veto’s door de internationale coördinatoren is voorbij. De leden van de deelnemende Europese Piratenpartijen mogen zich nu tot 6 januari 2014 uitspreken over het concept voor het CEEP. Zij hebben de mogelijkheid om een veto uit te spreken over delen van het CEEP. De tekst die overblijft is het gedeelde programma voor de Europese verkiezingen.

De ledenraad heeft zich hier, als wettelijk vertegenwoordigend orgaan, over kunnen buigen. De discussie heeft in het openbaar kunnen plaatsvinden op de openbare mailinglijst van de ledenraad: ledenraad-discussie. Participatie van leden is hierdoor mogelijk geweest, zodat de ledenraad de mening van de leden kan mee heeft kunnen nemen in haar overweging.

Inmiddels heeft de Ledenraad het CEEP met een meerderheid aangenomen. We hopen hiervan binnenkort formeel melding te maken op de internationale mailinglijsten. De overige Europese piratenpartijen hebben zich nog niet allemaal uitgesproken over het CEEP.

De Programmacommissie zal het gezamenlijke Europese verkiezingsprogramma (CEEP) in het programma van de Piratenpartij opnemen. Het is dus niet het complete verkiezingsprogramma, daarvoor wordt nog steeds participatie gevraagd! Goede ideeën, waar de Piratenpartij zich volgens jou sterk voor moet maken, kan je nog steeds aandragen. De programmacommissie kan je helpen om van een goed idee een sterk programmapunt te maken. Discussies over het partijprogramma vinden plaats op de mailinglijst van de Programmacommissie, waar geïnteresseerden zich ook kunnen aanmelden om te participeren.

We hopen in een volgende nieuwsbrief te kunnen melden wat de uitkomst is van de gesprekken die de kiescommissie, naar aanleiding van de binnen gekomen sollicitaties, gevoerd heeft met de uitgenodigde kandidaten voor een plaats op de kieslijst van EP2014.

‘ThinkTwice’ conferentie

Op 22 en 23 februari 2014 zal in Frankfurt am Main in Duitsland de eerste internationale ‘ThinkTwice’ conferentie worden gehouden, die wordt georganiseerd door Pirate Parties International (PPI). Hiervoor heeft Gregory Engels, vice-voorzitter van PPI en internationaal coördinator van de Duitse Piratenpartij, een oproep gedaan om sprekers te vinden die een presentatie willen houden. De deadline voor het indienen van een presentatie is op 14 januari 2014, dus weet je iemand of bén je iemand die iets interessants te vertellen heeft, ga dan naar de website om te weten te komen wat je moet doen om uitgenodigd te worden als spreker.

Update van het bestuur

Helaas hebben we ook deze maand geen reactie van het bestuur mogen ontvangen op het verzoek om een update voor de nieuwsbrief. We hopen dat zij volgende maand weer iets te vertellen hebben! Zelf hebben we kunnen constateren dat er binnen de daarvoor gestelde termijn antwoord is gegeven op de vragen die in een motie op de ALV in november gesteld zijn.

Update van de Ledenraad

De Ledenraad deelt mee dat zij Harmke Lubbers, Steven Russchenberg, Bob Sikkema, Henk Heslinga en Gerben Brands heeft benoemd als bestuurders van de Piratenpartij met ingang van 1 januari 2014. De ledenraad wenst de nieuwe bestuurders veel succes. Daarnaast heeft de Ledenraad ook de aangenomen moties van de ALV in november bekrachtigd. Naar aanleiding van het benoemen van de nieuwe bestuurders, verwachten we binnenkort ook een aankondiging door het presidium dat er een extra ALV zal worden georganiseerd.

Campagne

Piratenpartij in het nieuws

Omroep Organisatie Groningen (OOG) is de lokale publieke multimedia-instelling voor alle inwoners van de gemeente Groningen. Op 23 december 2013 is Gerben Brands geïnterviewd als woordvoerder van de lokale Piratenpartij. Het interview is te bekijken op de website van OOG.

Sticker-campagne

Sinds begin november voeren we campagne met de Obama stickers. Door omstandigheden en te weinig menskracht om de aanmeldingen te verwerken, is het niet gelukt om iedereen op tijd van voldoende stickers te voorzien. De eerste hashtags zijn op Twitter en Facebook te vinden, maar we willen er méér zien! De eerste 5000 stickers zijn op en de nieuwe voorraad is inmiddels binnen. We hopen zo snel mogelijk alle nieuwe aanmeldingen te verwerken en een nieuwe voorraad stickers aan onze enthousiaste vrijwilligers te versturen. Aanmelden kan nog steeds, want de actie is verlengd tot en met 31 januari 2014!

Voorlichting aan jongeren

Op 18 december 2014 heeft Khannea Suntzu, aspirant internationaal coördinator en aspirant ledenraadslid, voorlichting gegeven op het Lorentz Lyceum in Arnhem, waarin zij in vijf opeenvolgende presentaties de leerlingen mocht vertellen over het werk en de idealen van de Piratenpartij. Hierover heeft zij een blogpost op haar eigen website geschreven.

Operatie Envelop

In reactie op de vele onthullingen van Edward Snowden hebben veel Nederlanders het gevoel, dat privacy op het internet tegenwoordig onmogelijk is. Het blijkt een uitdaging om de boodschap van encryptie voldoende uit te dragen. Dirk Poot stelt een oplossing voor: piraten moeten het land ingaan, om aan vrienden, familie, kennissen en geïnteresseerden uit te leggen, hoe ze zo simpel mogelijk hun e-mailverkeer kunnen versleutelen. In dit geval is ‘het perfecte’ de vijand van ‘het goede’: hoe hoger het beveiligingsniveau dat wij vereisen, hoe minder mensen het succesvol zullen gebruiken. Tijdens het Piratenweekend in november vond de eerste bliksemcursus plaats, in Rotterdam wordt inmiddels met enige regelmaat cryptoparties georganiseerd en er wordt gewerkt aan helder lesmateriaal, waarmee iedereen die bij zo’n cursus is geweest, zelf de volgende cursus kan geven. Wil je meehelpen om Nederland zijn privacy terug te geven of ben je op zoek naar meer informatie, mail dan naar rogier.huurman [at] gmail [dot] com.

Lokale afdelingen

Piratenmeet & Cryptoparty Rotterdam

Op woensdag 4 december is er in Rotterdam de eerste krochtmeet van de Rotterdamse Piraten geweest. Er waren 5 mensen, en we hebben een korte cryptocursus gehad en een bespreking van de kortetermijnplannen voor Rotterdam. De volgende bijeenkomst op woensdag 18 december is inmiddels ook voorbij, maar op 8 januari 2014 kan je weer meedoen! De locatie is Nieuwe Binnenweg 176, in de kelder van het kantoor van de Wereld Esperanto-Vereniging. Om het ook toegankelijk te maken voor mensen die niet zo in de Piratenpartij geïnteresseerd zijn maar wel hun data willen beveiligen, is in het eerste uur de cryptoparty en gaat de bijeenkomst daarna over op partijzaken. Voor meer informatie mail je naar rogier.huurman [at] gmail [dot] com.

Verslag van de Maastricht Conference

Op 14 en 15 december is er in Maastricht een weekend georganiseerd met een internationaal tintje. Er waren meer niet-Nederlandse piraten dan Nederlandse aanwezig. Onder andere uit België en Duitsland waren veel piraten, maar er waren ook aanwezigen uit Frankrijk en zelfs Estland was vertegenwoordigd. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven hun verhaal te doen was de duur van presentaties tot 40 minuten ingekort en werd er goed op de tijd gelet. Limburgse piraat Ruben heeft zijn eigen spreektijd opgeofferd zodat buitenlandse piraten hun verhaal konden doen.

Vacatures/Vrijwilligers

De werkgroep ICT heeft behoefte aan een paar goede ervaren ict’ers met een betrouwbare achtergrond, die gewend zijn om in een professionele omgeving te werken. Denk jij iets bij te dragen te hebben? Stuur dan een mailtje aan ict [at] piratenpartij [dot] nl met je motivatie en een beschrijving van je kennis en ervaring.

Voor de nieuwsbrief zijn we op zoek naar een redacteur. De werkzaamheden zullen met name bestaan uit het opvolgen van eerdere berichten in de nieuwsbrief en het zorgen voor content. Dit wordt bereikt door contact per mail te onderhouden met de betrokken partijorganen en vrijwilligers. Dit contact wordt indien nodig periodiek opgevolgd door de redacteur. Daarnaast draagt deze zorg voor het tijdig aanleveren van informatie die via diverse andere kanalen (mailinglijsten, website, social media, etc) opvalt, zodat deze in de nieuwsbrief kan worden toegevoegd. Reacties kunnen worden gericht aan nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nl.

We zoeken altijd vrijwilligers voor verschillende werkgroepen, dus als je je wilt inzetten voor een vrije informatiesamenleving, mail dan wat je interesse is of wat je wilt doen naar vrijwilligers [at] piratenpartij [dot] nl

Oproepen

  • Caspar (Nijmegen) deed een oproep in de nieuwsbrief van oktober. Zijn deur staat open voor leden en geïnteresseerden die in Nijmegen wonen en een keer samen willen komen om te praten over de Piratenpartij en de politiek. Heb je interesse? Mail dan naar cw.safarlou [at] ru [dot] nl.
  • Wim (Hoeksche Waard) deed een oproep in de extra nieuwsbrief voor de ALV. Hij staat ook nog open voor piraten om een lokale afdeling mee te starten. Je kunt hem mailen op wim [at] coldmail [dot] nl als je er bij betrokken wilt zijn of ondersteuning wilt geven aan zijn initiatief.
  • Jan Hopmans (Breda) zoekt nog vrijwilligers en medeorganisatoren voor de kroegmeeting in Breda. Momenteel wordt de kroegmeeting al erg lang door dezelfde mensen georganiseerd. De opkomst is redelijk, maar we zijn op zoek naar nieuwe leden en mensen met verse ideeën om de kroegmeeting nieuw leven in te blazen. Ben jij die persoon of help je graag eens mee? Neem contact op via jan.hopmans [at] piratenpartij [dot] nl.

Wil je zelf ook een oproep in de nieuwsbrief zetten? Mail dan naar nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nl

Piratenpartij Agenda

Iedere nieuwsbrief vind je een overzicht van alle Piraten-bezigheden die bij ons bekend zijn. Heb je evenementen, flyer-acties of iets anders waarvan je vindt dat elke Piraat het zou moeten weten, mail dit dan naar nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nl zodat we de agenda op de site en in onze nieuwsbrief kunnen bijwerken.

dinsdag, 14 januari, 2014 – 23:59Deadline indienen paper voor ‘ThinkTwice’vrijdag, 17 januari, 2014 – 16:00 tot
zondag, 19 januari, 2014 – 20:00Piratenweekend IIITot en met 31 januari, 2014Sticker-campagne
Nieuwsbrief infoHeb je zaken voor in de nieuwsbrief, agenda-items, heb je vragen, of wil je helpen? Mail naar nieuwsbrief [at] piratenpartij [dot] nlVoor een archief met verzonden nieuwsbrieven of als deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven kun je terecht op de website:


Piratenpartij Agenda

maandag, 30 december, 2013 – 20:30Kennismaking en afscheid ledenraadsleden
Iedere dinsdag – 20:30Ledenraadsvergadering
woensdag, 8 januari, 2014 – 20:00Piratenmeet & Cryptoparty Rotterdam
vrijdag, 17 januari, 2014 – 20:30ALV Afdeling Groningen