Bestuursbericht week 40

Beste Piraten,

Dit is het eerste bericht van het nieuwe bestuur, bestaande uit: Sander Plas (voorzitter), Patrick Godschalk (secretaris), Maarten Lensink (penningmeester), Henk Heslinga, Gerben Brands, Bob Sikkema, Kees Hendrikse, Thijs Markus en Steven Vanderhoydonks.

Wij willen alle leden bedanken voor hun steun tijdens de afgelopen Algemene Leden Vergadering (ALV). Tevens willen wij de Ledenraad bedanken voor haar vertrouwen in ons team.

Vanwege de geweldige groei van de partij gedurende de afgelopen maanden, gaan wij ons op de lange termijn richten op de herstructurering van de organisatie. Hiernaast pakken wij per direct de lopende zaken op. Tevens hebben we ons moeten storten op de aankomende rechtszaak tegen BREIN.

De afgelopen maanden hebben wij veel nieuwe leden mogen verwelkomen en daar zijn we erg blij mee. Velen van jullie hebben aangegeven  ons te willen helpen. Wij hopen dat dit enthousiasme wordt vastgehouden totdat de overdracht met het vorige bestuur is afgerond. Ons doel is om bij de eerstvolgende ALV op zondag 25 november onze plannen over de herstructurering van de organisatie te presenteren. Wij presenteren dan ook een communicatieplan over de profilering van de partij en het uitdragen van onze standpunten.

Wij hopen de komende periode aan zoveel mogelijk Piraten onze plannen te kunnen presenteren en we zijn benieuwd naar jullie input, feedback en kritiek. Samen kunnen we de Piratenpartij op de politieke kaart zetten!

Organisatie
Door de overdracht tussen het oude en het nieuwe bestuur en de rechtszaak, is er deze week veel op ons afgekomen. Hierdoor kan het zijn, dat de webshopbestellingen later worden geleverd dan verwacht. Ook worden om die reden de donatieteller en de ledenteller op de website tijdelijk niet bijgewerkt. Wij spannen ons in om dit zo spoedig mogelijk weer up-to-date te krijgen.

Wij willen ons inzetten voor een ambitieuze herstructurering van de partij, maar hebben het nu vooral druk met het creëren van ruimte voor deze inspanningen. Wij hopen snel een partijstructuur te kunnen neerzetten die recht doet aan de partij.

Werkgroepmededelingen
We gaan niet direct aan de slag met het maken van nieuwe werkgroepen. Er wordt wel een begin gemaakt met het schetsen van een nieuwe organisatiestructuur. Dit gebeurt onder leiding van Patrick Godschalk, Sander Plas en Kees Hendrikse. Hier zal, zodra een kader is geschetst, meer over gecommuniceerd worden.

Gerben Brands, Steven Vanderhoydonks en Thijs Markus zullen de komende week plannen uitwerken om inhoudelijke werkgroepen op te zetten onder andere over onderwerpen zoals het auteursrecht, privacy en e-democracy. Het doel is om op deze wijze het potentieel dat binnen de partij aanwezig is zo efficiënt mogelijk te kunnen benutten.

De nu bestaande werkgroepen vallen veelal onder Henk Heslinga, Bob Sikkema en Maarten Lensink, die de lopende processen zullen beheren.

Er volgt een update over de vrijwilligers, de openstaande vacatures en de rechtszaak.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur