Vacatures voor bestuur, presidium, raad van toezicht, beroepscommissie en kascommissie

Gepubliceerd op door | 2 reacties

Let op: deze vacatures betreffen allen een te verkiezen positie voor een publieke functie.

Om je kandidaat te stellen voor een van de onderstaande functies, stuur je een mail aan vacature [at] piratenpartij [dot] nl met tenminste:

 • je CV
 • op welk(e) vacature(s) (en welk profiel) je solliciteert
 • een motivatie waarom jij deze rol kunt en wilt vervullen
 • een paar zinnen over jezelf voor op de website (zie verderop)
 • hoeveel uren in de week je ervoor vrij kunt en wilt maken

Profielschets voor alle hieronder genoemde vacatures:

 • Je steunt de idealen, statuten en het programma van de Piratenpartij
 • Je bent goed in staat om emoties te scheiden van feiten
 • Je beschikt over een goed inlevingsvermogen
 • Je beschikt over een goed analytisch vermogen
 • Je hebt een kritische maar realistische blik
 • Je bent in staat om vertrouwelijk met informatie om te gaan

Het is een pre als je beschikt over een juridische achtergrond of ervaring in vergelijkbare functies.

De deadline voor het sturen van je kandidaatstelling is zaterdag 12 november om 23:59 uur. Een kiescommissie, aangesteld door het interim-bestuur en de ledenraad, zal een gesprek voeren met alle kandidaten. De tekst die de kandidaten over zichzelf hebben geschreven zal voor zaterdag 19 november 23:59 uur op de website worden geplaatst en naar de leden worden gestuurd.

Vacature bestuurslid Piratenpartij Nederland 2017

Op dit moment heeft de Piratenpartij een interim-bestuur van vijf leden. De meeste interim-bestuursleden twijfelen of ze willen doorgaan na dit jaar. Voor het komende jaar is er een sterk bestuur nodig, vooral voor de periode na de verkiezingen. Er kunnen in totaal maximaal 9 bestuurders verkozen worden. Aan het eind van 2017 kunnen ze zich opnieuw verkiesbaar stellen voor het verenigingsjaar 2018. Herken je je in een van de profielen hieronder, solliciteer dan!

Kerneigenschappen
Behalve op algemene bestuurskwaliteiten zullen we met name letten op de volgende eigenschappen van kandidaten: rechtvaardigheid, oprechtheid, verantwoordelijkheid, en affiniteit met de Piratenpartij. Alle kandidaten moeten goed kunnen communiceren, het algemene belang voorop stellen, en in geval van onenigheid rationeel en de-escalerend optreden. Het is belangrijker dat dingen gebeuren, dan dat ze precies gebeuren zoals jij wilt. De Piratenpartij is voortdurend in beweging, en door telkens een stapje beter te worden kunnen we met onze kernbeginselen intact onze doelen bereiken. Als je een taak toebedeeld krijgt, dan regel je mensen om het uit te voeren, of doe je het zelf. Als dit door tijdgebrek onmogelijk blijkt, dan leg je dat op tijd terug bij de groep, opdat er naar alternatieven gekeken kan worden. Je bent iemand die zichzelf informeert en die niet bang is om van de nieuwe platformen gebruik te maken die door internet geboden worden. Privacy, innovatie, bevrijding van cultuur en kennis, democratiseren m.b.v. internet zijn hierbij kernbegrippen. Bestuurservaring is een pre, maar geen vereiste.

Profiel organisator / voorzitter
Het doel van het bestuur is niet om alles zelf te doen, maar juist de vrijwilligers te ondersteunen en hen te helpen met het opzetten van activiteiten. Je bent goed in mensen motiveren om zich in te zetten en op weg te helpen als ze ergens vastlopen. Bij voorkeur heb je ervaring in andere verenigingen.
Van dit profiel kunnen we 3 à 4 mensen gebruiken.

Profiel documentatie
Een belangrijk onderdeel van transparantie in de politiek en in onze partij is verslaglegging. Het is jouw taak om de openbare stukken samen te stellen. Je vraagt aan de mensen uitleg, zodat je goede samenvattingen van zaken kan maken. Daarnaast help je de verschillende werkgroepen hun handleidingen bij te werken zodat nieuwe vrijwilligers makkelijker mee kunnen draaien.
Van dit profiel kunnen we 2 à 3 mensen gebruiken.

Profiel financieel/formulier
Als vereniging en politieke partij willen we aan de hoogste standaarden voldoen. Ook moeten we om aan verkiezingen mee te mogen doen door een hoop ouderwetse formulierenprocedures heen. Je sterke punten zijn informatie verzamelen en punctueel zijn.
Van dit profiel kunnen we 1 à 2 mensen gebruiken.

Profiel open sollicitatie
Als je je niet door een van bovenstaande profielen aangesproken voelt, maar toch denkt dat je een waardevolle toevoeging voor het bestuur kan zijn, dan kan dat ook. Vertel ons wat je in het bestuur zou willen doen.
De bestuurders worden niet op functie verkozen; na verkiezing zal het bestuur onderling de functies verdelen.

Vacature presidium

Het presidium organiseert de ledenvergaderingen van de Piratenpartij, zit deze voor, en notuleert deze, zodat vaststaat wat is besloten. Het presidium bestaat het liefst uit vijf leden. Op dit moment zijn er drie leden; aanvulling is dus welkom! Kandidaten voor het presidium:

 • werken netjes en precies
 • kunnen zich neutraal opstellen in verhitte discussies
 • houden zich aan deadlines, of communiceren op tijd wanneer dit niet gaat lukken
 • kunnen goed communiceren met iedereen binnen de partij

Vacature raad van toezicht

De raad van toezicht is een nieuw orgaan onder de nieuwe statuten per 1 januari 2017. De raad van toezicht vervangt de ledenraad, maar heeft niet dezelfde taken en bevoegdheden.
Haar taak is toezicht houden op het functioneren van het bestuur, door gevraagd en ongevraagd advies te verstrekken. De raad van toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal negen personen, en vergadert iedere twee weken. Leden zitten minimaal een en maximaal vijf jaar. Leden van de raad van toezicht kunnen geen andere functie uitoefenen binnen de (landelijke) partij. De raad van toezicht legt verantwoording af aan de ALV.

Profielschets raad van toezicht:

 • Je steunt de idealen, statuten en het programma van de Piratenpartij
 • Je hebt een kritische maar realistische blik
 • Je bent in staat om vertrouwelijk met informatie om te gaan
 • Je hebt ervaring met bestuur van een vereniging of toezicht hierop

Vacature beroepscommissie

De Piratenpartij is op zoek naar leden die als vrijwilliger in de beroepscommissie willen plaats nemen. De beroepscommissie houdt zich bezig met het beoordelen van bezwaarschriften die ingediend worden tegen besluiten. Dit kan bijvoorbeeld gaan over bezwaren van mensen die menen dat hen ten onrechte een lidmaatschap geweigerd is, of die vinden dat zij ten onrechte geroyeerd zijn. De functie staat open voor alle leden, behalve voor die leden die al deel uit maken van het bestuur of de raad van toezicht. De beroepscommissie bestaat uit drie leden. De beroepscommissie legt verantwoording af aan de ALV.

Vacature kascommissie

De kascommissie is verantwoordelijk voor de toezicht en controle op de administratie en boekhouding, en werkt hiermee nauw samen met de penningmeester. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het partijbestuur en brengt de Algemene Leden Vergadering verslag uit van haar bevindingen. De kascommissie telt twee leden en twee vervangende leden en worden aangesteld voor een termijn van één kalenderjaar. Leden van de kascommissie mogen geen deel uitmaken van het partijbestuur of de raad van toezicht.

Deel via social media:
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

2 comments on "Vacatures voor bestuur, presidium, raad van toezicht, beroepscommissie en kascommissie"

 1. Ligt het aan mij of gebeurd er niets meer. Heb al diverse malen mijn diensten aangeboden, maar wacht nog steeds op antwoord. De beloofde voorstelling van @ncilla is ook uitgedoofd. Zie of lees weinig meer in de mainstream media over de Piratenpartij. Zo missen we echt de kamer…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.