Vacatures Bestuursleden

 

Het bestuur van de Piratenpartij Nederland heeft momenteel drie leden. Voorzitter Vincent van der Velde treedt bij de eerstvolgende ALV terug. Feitelijk fungeert het bestuur sinds die aankondiging met twee leden; Gertjan Kleinpaste vervult ad interim het voorzitterschap.

Het bestuur zoekt op korte termijn drie nieuwe leden:

  • een secretaris
  • een bestuurslid publiciteit en campagnes
  • een algemeen bestuurslid

Voor alle drie de vacatures geldt dat wij actieve piraten zoeken, die zich flexibel en slagvaardig tonen, affiniteit hebben met ICT en die enthousiast hun schouders zetten onder de partij.

Het bestuur heeft als prioriteit tot aan de eerstvolgende ALV (18 november 2018) de reeds aangenomen statutenwijziging door te voeren, de ledenraad op te heffen, een Raad van Toezicht in te stellen en de partij op orde te brengen teneinde deelname aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer zeker te stellen. De verkiezingen in 2019 (waterschap, provincie, Europa) zijn niet de eerste prioriteit.

Gegadigden voor een bestuursfunctie kunnen hun motivatie en CV mailen aan bestuur [at] piratenpartij [dot] nl
Informatie is in te winnen bij Frodo of Gertjan.

Het te formeren bestuur zal tijdens de ALV in november 2018 het mandaat van de leden vragen.

Gertjan Kleinpaste,
0622885604